Viewers can perform the search by: 1. Enter the searched words on the search Bar then press the blue button (searching lượt thích in Google) 2. The searched words can be Vietnamese or in non-accent way: (eg: to tìm kiếm the word "công quả", viewers can enter "công quả" (with vietnamese accents) or "cong qua" or "CONG QUA" or "Cong Qua" (no qoute, double-quote or hyphen is required such as "cong-qua" or "CONG-QUA" .. .) 3. During reading, if come across the words that required khổng lồ look further, viewers can highlight that words then press ENTER key, the searched result will be showed in new page if found in database, this way is quicker than cut và paste into the search Bar then press ENTER key.

Bạn đang xem: Xiển giáo và triệt giáo

Độc giả hoàn toàn có thể tìm đều Từ bằng cách: 1. Điền đều từ ao ước tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm và bấm vào nút blue color kế bên. 2. Điền những từ nhằm tìm vào Thanh-Tìm-Kiếm rất có thể là giờ Việt hay là không dấu: tỷ như tìm ý nghĩa của chử "công quả" thì đánh vào Thanh-Tìm-Kiếm chữ "công quả" hay là "cong qua" tốt là "CONG QUA" hay là "Cong Qua" (không đề xuất đánh character ") 3. Trong những lúc đọc, nếu chạm chán những từ mà fan hâm mộ muốn tham khảo thêm thì chỉ cần highlight bọn chúng rồi nhấn vào nút Enter, công dụng tìm kiếm vẫn hiện lên trang mới nếu gặp mặt được sinh hoạt trong database.
*
tìm kiếm

Xem thêm: 5 Cách Nạp Thẻ An Viên Bằng Thẻ Viettel, Vinaphone, Mobifone

*

dictionary : Cao Đài từ Điển - Vần XTác trả : nhân từ Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) cây bút hiệu Đức Nguyên
Xiển giáo闡敎 A: to make clear and expand the doctrine of a religion.

P: Éclaircir et étendre la doctrine d"une religion.

Xiển: không ngừng mở rộng và làm rành mạch ra. Giáo: đạo giáo của một nền tôn giáo. Xiển giáo là xiển dương lý thuyết của một nền tôn giáo. PG: Nhiên Đăng Cổ Phật, Vô vi Xiển giáo Thiên Tôn. Họ lưu ý, vào truyện Phong Thần, danh tự Xiển giáo có ý nghĩa sâu sắc khác hơn. Đạo Tiên phân ra nhì phái: Xiển giáo với Triệt giáo. Nhì phái nầy luôn luôn mâu thuẫn và chống đối nhau. - Xiển giáo vì Đức Nguơn Thỉ có tác dụng Chưởng giáo, dạy dỗ đệ tử thành bực Thiên Tiên, nên lựa chọn đệ tử siêu kỹ, và cần trải trải qua nhiều cuộc test thách. Đệ tử phải bao gồm tâm hồn cao thượng, tiết hạnh xứng đáng, vong kỷ vị tha, xả thân cầu đạo. - Triệt giáo vì Đức Thông Thiên làm Giáo chủ, dạy dỗ đệ tử thành bực Địa Tiên. Triệt giáo có khuynh hướng ngược với Xiển giáo, phá vứt những qui luật khắt khe của Xiển giáo, (chữ Triệt là phá bỏ), xuất hiện hướng mới rất rộng lớn rãi, thâu thừa nhận đệ tử bất kỳ là ai, nếu muốn học đạo tu luyện, tín đồ lương thiện hay là không lương thiện, ko phân biệt người hay cố kỉnh thú, chuyên luyện pháp thuật cao cường, để tranh hơn chiến bại với Xiển giáo, không chú trọng rèn luyện trung tâm tánh mang đến thành người cao thượng, nên từ từ Triệt giáo biến thành Tả đạo Bàng môn. Thông Thiên Giáo chủ, Đức Nguơn Thỉ, Đức Lão Tử, cha vị đều là học tập trò của Hồng Quân Lão Tổ. Đức Lão Tử là học tập trò lớn nhứt, kế đó là Đức Nguơn Thỉ, và Đức Thông Thiên là đồ vật ba. Vào truyện Phong Thần, khi Xiển giáo cùng Triệt giáo tranh đấu nhau mang lại chỗ quyết liệt thì Đức Hồng Quân Lão Tổ hiện nay ra thảo luận đôi bên, buộc phía hai bên phải hài hòa nhau.