Telefonszámunk: +36 1 872 9500 | titkarsag (kukac) dongphucmerriman.com | Honlapunk a WCAG 2.0 AAajánlása szerint akadálymentesített.


*
*
BudapestA Vakok Állami Intézete Budapest székhelye, Budapest XIV. Kerületében, a Hermina út ít 21. Szám alatt található.A VÁI célja – a látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatásokban bekövetkezett szemléletváltás és a kliensek részéről jelentkező igények hatására –olyan korszerű, integrált szolgáltatásokat nyújtó, a gyakorlatra és a szakmai igényekre rugalmasan reagáló intézmény létrehozása és működtetése, amely hozzájárul a fogyatékos emberek jogainak és esélyegyenlőségének érvényesüléséhez, biztosításához. Szakmai munkánk alapjának a normalizációt, az integrációt és az autonómiát, valamint minőségpolitikai céljaink megvalósítását tekintjük.Az intézmény székhelyén működő szociális szolgáltatások:nappali ellátás,komplex rehabilitációs ellátás (elemi rehabilitáció bentlakásos formában, rehabilitációs intézményi ellátás),ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás.Az intézmény telephelyein működő szolgáltatási formák:ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Fehér Bot Otthon Budapest 1146 Budapest, Hungária körút 146-148),intézményen belüli fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (Liget Foglalkoztató Budapest, 1146 Budapest Ida utca)rehabilitációs célú lakóotthon (Budapest, Rökk Szilárd utca),utógondozást biztosító kiléptető lakás (Budapest, Sárrét park),rehabilitációs intézményi ellátás (Öreg-tó Otthon Tata 2890 Tata, Deák Ferenc utca).A VÁI tehát a 16 év feletti, látássérült személyek nappali ellátását, komplex rehabilitációját, ápolását, gondozását, a munkaerő-piaci integrációjának elősegítését biztosítja.Nappali ellátás keretében az intézmény napközbeni tartózkodásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, étkezésre, pihenésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére nyújt lehetőséget.A komplex rehabilitációs szolgáltatás magába foglalja:a fizikai állapot és a látásképesség megőrzését, fejlesztését,az önellátáshoz, önfenntartáshoz szükséges készségek, képességek fejlesztését,mentálhigiénés segítségnyújtást a megfelelő önismeret kialakítása, az önbizalom növelése érdekében,az igénybevevők készségeinek, képességeinek megfelelő oktatási, szakképzési, foglalkoztatási forma felkutatását, a hozzáférés biztosítása, a beilleszkedés segítése érdekében,az igénybevevők szociális biztonságához szükséges erőforrások felkutatását és a hozzáférés biztosítását,a szolgáltatást igénybevevők teljes ellátását.A rehabilitációs szolgáltatások mellett a VÁI ápolást-gondozást biztosít azon önellátásukban korlátozott, látássérült emberek számára, akiknek ellátása saját otthonukban biztonságosan nem megoldható.

ALAPÍTVÁNYUNK:
*

Kérjük ajánlja jövedelemadója 1% -át alapítványunknak!