Hệ QTCSDL phải cung cấp môi trường cho tất cả những người dùng thuận lợi hai báo mẫu mã dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện tin tức và các ràng buộc bên trên dữ liệu.

Bạn đang xem: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý học sinh

mỗi hệ QTCSDL cung cấp cho tất cả những người dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để bạn dùng hoàn toàn có thể tạo lập CSDL.

b) hỗ trợ môi trường update và khai thác dữ liệu

Ngôn ngữ làm việc dữ liệu là ngôn từ để người dùng miêu tả yêu cầu update hay khai thác thông tin, các thao tác gồm:

+ update (nhập, sửa, xoá dữ liệu);

+ khai quật (sắp xếp, tra cứu kiếm, kết xuất báo cáo, )

ngôn từ CSDL phổ biến là SQL (Structured Query Language)

c) cung cấp công núm kiểm soát, điều khiển truy cập vào đại lý dữ liệu

Hệ QTCSDL đề xuất có những bộ chương trình triển khai nhiệm vụ sau:

Phát hiện tại và phòng chặn truy vấn không được phép, đáp ứng yêu cầu bình an và bảo mật thông tin thông tin.

gia hạn tính đồng điệu dữ liệu

tổ chức và điều khiển và tinh chỉnh các truy cập đồng thời

phục hồi CSDL khi có sự rứa phần cứng xuất xắc phần mềm

cai quản các biểu hiện dữ liệu

2. Hoạt động của một hệ cơ sở dữ liệu

mỗi hệ QTCSDL bao gồm nhiều thành phần (môđun), nhì thành phần chính là bộ cách xử trí truy vấn (xử lý yêu cầu) với bộ thống trị dữ liệu

Hệ QTCSDL buộc phải có những tương tác với hệ điều hành


*

Khi người tiêu dùng yêu cầu, hệ QTCSDL gửi yêu ước đến thành phần tất cả nhiệm vụ triển khai và yêu cầu hệ điều hành và quản lý tìm một trong những tệp dữ liệu cần thiết.

những tệp kiếm tìm thấy được chuyển về hệ QTCSDL xử lý và công dụng được trả cho người dùng.

3. Mục đích của con fan khi thao tác làm việc với hệ đại lý dữ liệu

a) người quản trị các đại lý dữ liệu

người quản trị CSDL là một người hay là 1 nhóm người được trao quyền điều hành hệ CSDL.

chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên như csdl hay hệ CSDL; setup CSDL đồ gia dụng lý, cấp phép quyền truy cập CSDL, cấp cho phần mềm, phần cứng theo yêu thương cầu; gia hạn hoạt động hệ thống thoả mãn vận dụng và người dùng.

b) tín đồ lập trình ứng dụng

Cần những chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác của nhóm người dùng là trách nhiệm của người lập trình ứng dụng.

c) fan dùng

Là người có nhu cầu khai thác tin tức từ CSDL.

xúc tiến với khối hệ thống thông qua ứng dụng, điền những nội dung vào biểu mẫu bối cảnh và đọc kết quả.

người dùng được chia thành từng nhóm, mỗi đội có một trong những quyền hạn nhất quyết để truy vấn và khai quật CSDL.

4. Các bước xây dựng đại lý dữ liệu

Bước 1. Khảo sát


tò mò yêu cầu của công tác quản lý

xác minh dữ liệu yêu cầu lưu trữ, so sánh mối contact dữ liệu

Phân tích những chức năng cần phải có của khối hệ thống khai thác tt, đáp ứng các yêu mong đạt ra

Xác định kĩ năng phần cứng, phần mềm rất có thể khai thác, sử dụng

Bước 2.Thiết kế

kiến thiết cơ sở dữ liệu.

sàng lọc hệ QTCSDL triển khai.

Xây dựng khối hệ thống chương trình ứng dụng.

Bước 3. Kiểm thử

Nhập dữ liệu cho CSDL

tiến hành chạy thử. Trường hợp hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu ước đạt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng. Nếu hệ thống còn lỗi thì nên rà kiểm tra lại vớ cả quá trình đã tiến hành trước đó. Xem lỗi mở ra ở đâu nhằm khắc phục.

Lưu ý: công việc trên triển khai nhiều lần cho đến khi hệ thống có công dụng ứng dụng.


*

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1:Một hệ quản trị database không có tác dụng nào vào các công dụng dưới đây?

A. Cung cấp môi trường tạo ra lập CSDL

B. Hỗ trợ môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

C. Cung cấp công ráng quản lí cỗ nhớ

D. Cung cấp công vậy kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Lời giải


Trả lời:Một hệ cai quản trị CSDL tất cả chức năng:

+ cung cấp môi trường tạo lập CSDL

+ cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

+Cung cấp luật kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Đáp án:C.

Xem thêm: Bài Phát Biểu Nhậm Chức Chủ Tịch Ubnd, Phát Biểu Nhận Nhiệm Vụ Của Chủ Tịch Ubnd


Câu 2:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật hóa học là:

A. Ngôn từ lập trình Pascal

B. Ngôn ngữ C

C. Những kí hiệu toán học dùng làm thực hiện các tính toán

D. Khối hệ thống các kí hiệu để trình bày CSDL

Lời giải


Trả lời:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là khối hệ thống các kí hiệu để diễn tả CSDL vào hệ cai quản trị CSDL. Với hệ quản trị csdl hiện nay, tín đồ dùng hoàn toàn có thể tạo lập CSDL thông qua các bối cảnh đồ họa.

Đáp án:D.


Câu 3:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh mang đến phép:

A. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu

B. Khai báo hình trạng dữ liệu, cấu tạo dữ liệu và những ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

C. Biểu hiện các đối tượng được lưu trữ trong CSDL


D. Khai báo kiểu tài liệu của CSDL

Lời giải


Trả lời:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là khối hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL vào hệ quản trị CSDL. Các lệnh cho phép thực hiện nay như khai báo mẫu mã dữ liệu, kết cấu dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL.

Đáp án:B.


Câu 4:Ngôn ngữ làm việc dữ liệu thật hóa học là:

A. Ngữ điệu để bạn dùng mô tả yêu cầu cập nhật hay khai quật thông tin

B. Ngữ điệu để tín đồ dùng diễn đạt yêu cầu update thông tin

C. Ngữ điệu SQL

D. Ngữ điệu bậc cao

Lời giải


Trả lời:Ngôn ngữ để bạn dùng diễn đạt yêu cầu update hay khai quật thông tin đươc gọi là ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Làm việc dữ liệu gồm: update (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai thác (sắp xếp, search kiếm, kết xuất báo cáo,).

Đáp án:A.


Câu 5:Ngôn ngữ làm việc dữ liệu bao hàm các lệnh mang lại phép:

A. Nhập, sửa, xóa dữ liệu

B. Khai báo kiểu, cấu trúc, những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

C. Khai quật dữ liệu như: search kiếm, chuẩn bị xếp, kết xuất báo cáo

D. Câu A và C

Lời giải


Trả lời:Ngôn ngữ làm việc dữ liệu bao hàm các lệnh đến phép: update (nhập, sửa, xóa dữ liệu) và khai quật (sắp xếp, kiếm tìm kiếm, kết xuất báo cáo,).

Đáp án: D.


Câu 6:Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến bây chừ là:

A. SQL

B. Access

C. Foxpro

D. Java

Lời giải


Trả lời:Ngôn ngữ database được thực hiện phổ biến hiện thời là SQL (Structured Query Language ngôn ngữ hỏi có cấu trúc).

Đáp án:A.


Câu 7:Những nhiệm vụ nào sau đây không thuộc trọng trách của luật pháp kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

A. Duy trì tính đồng hóa của CSDL

B. Update (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

C. Phục sinh CSDL khi có sự cố

D. Phát hiện nay và ngăn ngừa sự truy vấn không được phép

Lời giải


Trả lời:nhiệm vụ của nguyên tắc kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL:


+ gia hạn tính đồng bộ của CSDL

+ phục hồi CSDL khi bao gồm sự cố

+ Phát hiện và ngăn ngừa sự truy vấn không được phép

+ tổ chức triển khai và tinh chỉnh các truy cập đồng thời

+ cai quản lí các mô tả dữ liệu.

Đáp án:B.


Câu 8:Hệ QT csdl có các chương trình tiến hành những nhiệm vụ:

A. Phát hiện tại và ngăn ngừa sự truy cập không được phép, tổ chức và tinh chỉnh và điều khiển các truy vấn đồng thời

B. Bảo trì tính đồng bộ của dữ liệu, làm chủ các biểu lộ dữ liệu

C. Phục sinh CSDL khi bao gồm sự cố tại vị trí cứng hay phần mềm

D. Cả 3 lời giải A, B cùng C

Lời giải


Trả lời:Hệ QT database có các chương trình triển khai những nhiệm vụ:

+ phục hồi CSDL khi gồm sự cố

+ duy trì tính đồng nhất của CSDL

+ Phát hiện nay và ngăn ngừa sự truy cập không được phép

+ tổ chức triển khai và tinh chỉnh các truy vấn đồng thời

+ cai quản lí những mô tả dữ liệu.

Đáp án:D.


Câu 9:Người làm sao đã tạo nên các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai quật thông tin trường đoản cú CSDL?

A. Người tiêu dùng

B. Fan lập trình ứng dụng

C. Bạn QT cơ sở dữ liệu

D. Cả tía người trên

Lời giải


Trả lời: :Người lập trình vận dụng đã tạo thành các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu nhu cầu khai quật thông tin từ CSDL. Mỗi ứng dụng sẽ có hệ thống các câu lệnh yêu mong hệ quản ngại trị CSDL tiến hành một số thao tác trên CSDL đáp ứng nhu cầu nhu cầu ví dụ đặt ra.

Đáp án: B.


Câu 10:Người nào tất cả vai trò quan trọng đặc biệt trong vụ việc phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?

A. Fan lập trình

B. Bạn dùng

C. Người quản trị

D. Nguời quản lí trị CSDL

Lời giải


Trả lời:Người cai quản trị CSDL là 1 người hay 1 nhóm tín đồ được trao quyền quản lý điều hành hệ CSDL. Đây là người dân có vai trò setup CSDL đồ vật lí, cấp phép quyền truy cập CSDL, cấp ứng dụng và hartware theo yêu cầu, bảo trì hoạt hễ hệ thống bảo vệ thỏa mãn yêu thương cầu của các trình ứng dụng và tín đồ dùng.

Đáp án:D.


Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Xây dựng các đại lý dữ liệu làm chủ học sinh Tin học tập 12