Năm 2018, học viện Ngoại giao tuyển sinh đào tạo trình độ chuyên môn thạc sĩ dịp II chuyên ngành dục tình quốc tế, Luật thế giới và kinh tế tài chính quốc tế.

Bạn đang xem: Tuyển sinh thạc sĩ luật 2018

1. Đối tượng tuyển chọn sinh:

- Đối với chăm ngành quan hệ nam nữ quốc tế:

+ giỏi nghiệp đại học chuyên ngành quan hệ thế giới tại học viện Ngoại giao hoặc đh cùng đội ngành đào tạo và giảng dạy với học viện chuyên nghành Ngoại giao đạt các loại trung bình tương đối trở lên, được thi ngay sau khi xuất sắc nghiệp; nếu xuất sắc nghiệp nhiều loại trung bình đề nghị ít nhất một năm kinh nghiệm công tác làm việc trở lên (tính từ thời điểm ngày có ra quyết định công nhận xuất sắc nghiệp mang đến ngày nộp hồ sơ dự thi);

+ giỏi nghiệp đh ngành sát với ngành quan tiền hệ nước ngoài hoặc những ngành khác buộc phải có chứng chỉ Bổ túc kỹ năng và kiến thức ngành quan hệ nước ngoài do học viện Ngoại giao cấp.

- Đối với siêng ngành phép tắc quốc tế:

+ giỏi nghiệp đại học chuyên ngành Luật quốc tế tại học viện chuyên nghành Ngoại giao hoặc đh cùng đội ngành huấn luyện và đào tạo với học viện Ngoại giao đạt loại trung bình tương đối trở lên được thi tức thì sau khi xuất sắc nghiệp; nếu tốt nghiệp các loại trung bình bắt buộc ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp cho ngày nộp làm hồ sơ dự thi);

+ tốt nghiệp đh ngành sát với ngành Luật thế giới hoặc các ngành khác buộc phải có chứng từ Bổ túc kỹ năng ngành Luật nước ngoài do học viện Ngoại giao cấp.

- Đối với chuyên ngành tài chính quốc tế:

+ xuất sắc nghiệp đh chuyên ngành kinh tế quốc tế tại học viện chuyên nghành Ngoại giao hoặc đh cùng đội ngành giảng dạy với học viện Ngoại giao đạt một số loại trung bình hơi trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu tốt nghiệp các loại trung bình cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác làm việc trở lên (tính từ ngày có quyết định công nhận xuất sắc nghiệp mang đến ngày nộp làm hồ sơ dự thi);

+ giỏi nghiệp đại học ngành ngay sát với ngành kinh tế quốc tế hoặc những ngành khác buộc phải có chứng từ Bổ túc kiến thức và kỹ năng ngành kinh tế quốc tế do học viện Ngoại giao cấp.

Xem thêm: Danh Mục Sách Đỏ Động Vật Quý Hiếm Ở Việt Nam Và Thực Trạng Bảo Tồn

2. Hiệ tượng và thời gian đào tạo:

- Tập trung, 2 năm

3. Môn thi:

- Môn cơ bản:

+ Triết học (đối với chăm ngành quan hệ quốc tế, chế độ quốc tế);

+ Toán kinh tế (đối với siêng ngành tài chính quốc tế).

- Môn cơ sở:

+ chủ yếu trị nước ngoài (đối với chuyên ngành QHQT);

+ Công pháp nước ngoài (đối với chuyên ngành LQT);

+ kinh tế tài chính học (đối với siêng ngành KTQT).

- nước ngoài ngữ: một trong ba nước ngoài ngữ (Anh, Pháp, Trung).

4. Chiến lược tuyển sinh:

5. Lệ phí thi tuyển chọn sinh:

- Lệ phí đk dự thi: 60.000đồng/hồ sơ;

- Lệ tầm giá thi tuyển chọn sinh: 360.000đồng/thí sinh.