The third stage engine blasted Mars 2 into parking orbit, then the Blok D upper stage sent Mars 2 on the trans-Mars trajectory.

Bạn đang xem: Trajectory là gì


Động cơ sảnh khấu thứ tía đã đẩy Mars 2 vào quỹ đạo chờ vòng quanh Trái Đất, tiếp đến giai đoạn Blok D đang đẩy Mars 2 vào quỹ đạo đi tới sao Hỏa.
The proportions of the light and dark strips were determined by studies of shadow-sunlight intervals based on firing time, trajectory, orbit, & inclination.
Tỷ lệ của những dải sáng và về tối được xác định bởi các nghiên cứu về khoảng thời gian ánh sáng phương diện trời dựa trên thời hạn bắn, quỹ đạo, tầm chuyển động và độ nghiêng.
Predongphucmerriman.comously, if you look at the trajectory of the industrial revolution, when machines replaced humans in one type of work, the solution usually came from low-skill work in new lines of business.
Trước đây, nếu như bạn nhìn vào hành trình của biện pháp mạng công nghiệp, khi thiết bị móc sửa chữa thay thế con tín đồ trong một nhiều loại công dongphucmerriman.comệc, thì chiến thuật thường là mang lại từ các bước kỹ năng tốt trong một vài dây chuyền marketing mới.
But here we see the complex trajectory of the Cassini mission màu sắc coded for different mission phases, ingeniously developed so that 45 encounters with the largest moon, Titan, which is larger that the planet Mercury, diverts the orbit into different parts of mission phase.
Nhưng họ thấy tại đây đường bay phức tạp của tàu Cassini mã hóa màu sắc cho những chặng thiên chức khác nhau, khéo léo phát triển nhằm 45 lần va trán với mặt trăng béo nhất, thế giới Titan, to hơn cả hành tình Mercury, có tác dụng chệch hướng quỹ đạo thành các phần không giống nhau của hành trình sứ mạng.
Japan remains one of the wealthiest & most prosperous countries in the world , but the trajectory of its economy has been clear for years : nhật bản has been stagnating .
Nhật bạn dạng vẫn là một trong những nước phong phú nhất và sung túc nhất trên thế giới , nhưng mà hướng phát triển tài chính của nó đang tỏ ra cong lại vào hàng bao năm trời : cho biết thêm nền kinh tế tài chính Nhật phiên bản đã tất cả sự trì trệ .
However, the removal of multiple predators can effectively release urchins from predator pressure và allow the system to follow trajectories towards kelp forest degradation.
Tuy nhiên, dongphucmerriman.comệc loại để nhiều loài săn mồi rất có thể giúp chủng loại nhím biển thoát ra khỏi áp lực của các loài săn mồi cùng dẫn tới câu hỏi làm xơ hóa rừng tảo bẹ.
And yet, I don"t really think it is because when it comes down khổng lồ it, it"s this larger trajectory that is really what is going lớn remain -- what people in the future are going to lớn remember about this period.
Tuy nhiên, tôi không bận tâm nhiều lắm bởi khi xét lại chính là quỹ đạo to hơn này, sẽ vẫn còn đấy -- bé người sau này sẽ vẫn còn đó nhớ mang đến thời kỳ này. Tôi hy vọng nói chút đỉnh về
A trans-Mars injection (TMI) is a heliocentric orbit in which a propulsive maneuver is used to lớn set a spacecraft on a trajectory, also known as Mars transfer orbit, which will place it as far as Mars"s orbit.
Một trans-Mars injection (TMI) là một trong quỹ đạo nhật tâm trong số đó một di chuyển đẩy được sử dụng để đặt một đồ vật vũ trụ vào trong 1 quỹ đạo, còn được biết đến là quỹ đạo chuyến qua Sao Hỏa, vật dụng sẽ đưa nó cho tới Sao Hỏa.
If you don"t have an effective teacher in the front of the classroom, I don"t care how big or small the building is, you"re not going lớn change the trajectory of whether that student will be ready for college.

Xem thêm: Đội Hình Có Chiều Cao U22 Việt Nam Dần Lộ Diện, Chiều Cao U22 Việt Nam 2020: Ấn Tượng Tiêu Êxal


Nếu anh không có một giáo dongphucmerriman.comên có công dụng đứng trước lớp, thì mặc dù trường to giỏi là trường nhỏ, anh chẳng lúc nào thay thay đổi được quỹ đạo để sẵn sàng cho học dongphucmerriman.comên sẵn sàng vào đại học.
Also, if the player deactivates the shield while bullets are caught in it, they will be shot back in reverse trajectory, which will kill any enemies that are hit by the flying bullets.
Ngoài ra, nếu người chơi tắt lá chắn trong những khi đạn bị kẹt trong đó, chúng sẽ bị bắn trả vào quỹ đạo ngược, đã giết bất kỳ kẻ thù nào bị trúng đạn bay.
Despite a number of technical issues, the pad crews managed to get the booster ready on the 17th, but Korolev instead decided to let the US flight go first on the reasoning that the Luna probe had a shorter trajectory to lớn travel và would reach the Moon first.
Mặc dù có một số vấn đề kỹ thuật, nhưng các thành dongphucmerriman.comên của ban cai quản đã chuẩn bị sẵn sàng bức tốc vào ngày 17, nhưng cố gắng vào kia Korolev quyết định để chuyến cất cánh của Mỹ đi trước tiên với lý do là tàu dò la Luna tất cả quỹ đạo ngắn lại để dịch rời và lên mặt trăng trước. .
Mallory argues that the Potapovka culture"s lack of a clear genetic relationship with the early Andronovo culture, and that the Andronovo lacks an immediate local ancestor, the "cultural trajectory" for the Indo-European societies of this region need to lớn be seen as coming from the west.
Mallory lập luận rằng văn hóa truyền thống Potapovka thiếu quan hệ di truyền rõ ràng với nền văn hóa truyền thống Andronovo sớm, và Andronovo thiếu tổ tông ngay lập tức tại địa phương, "quỹ đạo văn hóa" cho các xã hội Ấn-Âu của khu vực này rất cần được nhìn thấy từ hướng Tây.
Anyway, the second thing I want to lớn say about dying in the 21st century, apart from it"s going to lớn happen to lớn everybody, is it"s shaping up lớn be a bit of a train wreck for most of us, unless we vì something to lớn try & reclaim this process from the rather inexorable trajectory that it"s currently on.
Điều lắp thêm hai tôi muốn nói tới về chết choc trong nạm kỷ 21, ngoài vấn đề nó đang xảy mang đến với tất cả mọi người, nó còn đang biến một mớ lếu láo độn nho nhỏ dại cho số đông mọi người, trừ phi chúng ta làm điều gì đó cố gắng kháng cự lại quy trình này từ một quỹ đạo vô trung ương hơn đối với quỹ đạo lúc này của nó
After considering its resource constraints, Singapore made a conscious decision lớn focus its investments strategically & its development trajectory has closely followed the original master plan that was developed in 1970.
Sau khi đánh giá các giảm bớt về nguồn lực Singapore đang đi tới quyết định thực hiện những dự án đầu tư chiến lược cùng theo sát kế hoạch đang vạch ra từ thời điểm năm 1970.
While their trajectories have varied, all high income countries have succeeded in making the transition beyond dependence upon basic endowments.
Dù nhỏ đường phạt triển có khác biệt nhưng toàn bộ các nước phát triển đã thành công xuất sắc trong dongphucmerriman.comệc thực hiện quy trình này nhằm không nhờ vào vào những điểm mạnh cơ bản sẵn có.
Our trajectory will take us through an unstable nebula, one which will disable all communications with Starfleet.
Pioneer 11 was launched on a trajectory directly aimed at dòng xe jupiter without any prior gradongphucmerriman.comtational assists.
Pioneer 11 được phóng bên trên một quỹ đạo nhắm thẳng tới Sao Mộc mà không có một sự giúp sức về phương diện lực thu hút nào trước đó.
Một ví dụ thân quen của một quỹ đạo là đường đi của một dongphucmerriman.comên đạn, chẳng hạn như một trái bóng được ném hoặc đá.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M