Theo yêu cầu của Thủ tướng bao gồm phủ, Tổng cục thể dục thể thao (TDTT) sẽ phải tổ chức, sắp xếp lại thành cục TDTT.

Bạn đang xem: Tổng cục thể dục thể thao


Ngày 16.1, Thủ tướng Phạm Minh bao gồm ký Nghị định số 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL.

Theo đó, Tổng cục TDTT chuyển thành Cục TDTT. Tổng cục TDTT và những đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục TDTT tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo những quy định hiện hành mang đến đến khi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TDTT. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20.2.2023.

Xem thêm: Clip 49 Bảo Lộc Lâm Đồng - Tin Tức Mới Nhất Về Bảo Lộc

*

Thể thao Việt phái nam dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 31

GIANG LAO

Nghị định nêu rõ, Bộ VH-TT-DL là cơ quan lại của thiết yếu phủ, thực hiện chức năng quản lý đơn vị nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao với du lịch vào phạm vi cả nước; quản lý nhà nước những dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý công ty nước của bộ.

Về thể dục thể thao cho mọi người, Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT-DL trình Thủ tướng chủ yếu phủ quyết định tổ chức những Đại hội thể thao khu vực vực, châu lục cùng thế giới tổ chức tại Việt Nam mang đến người khuyết tật; hướng dẫn cùng tổ chức thực hiện chiến lược và các chương trình quốc gia phân phát triển thể dục, thể thao sau khi được phê duyệt; quy định tiêu chuẩn đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng; tổ chức, hướng dẫn việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao quần chúng; tuyên truyền, hướng dẫn những phương pháp luyện tập thể dục, thể thao; bồi dưỡng siêng môn, nghiệp vụ mang đến cộng tác viên thể dục, thể thao cơ sở,...

Về thể thao kết quả cao cùng thể thao siêng nghiệp, Thủ tướng yêu thương cầu Bộ VH-TT-DL trình Thủ tướng chính phủ quyết định tổ chức Đại hội thể thao khu vực vực, châu lục với thế giới tổ chức tại Việt Nam, Đại hội thể thao toàn quốc; hướng dẫn, tổ chức thực hiện chiến lược, phạt triển thể thao thành tích cao với thể thao chuyên nghiệp sau khi được phê duyệt. Bộ VH-TT-DL hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với VĐV, HLV, trọng tài thể thao. Quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục với thế giới tổ chức tại Việt Nam; tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia mặt hàng năm từng môn thể thao theo đề nghị của những liên đoàn thể thao quốc gia; quy định quản lý các hoạt động thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam; phê duyệt điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc; phát hành tiêu chuẩn với hướng dẫn phong cấp VĐV, HLV, trọng tài thể thao; công nhận phong cấp của các tổ chức thể thao quốc tế đối với VĐV, HLV và trọng tài thể thao Việt nam giới theo quy định của pháp luật,...