Tổng cục Phòng, kháng thiên tai được tổ chức triển khai lại thành Cục thống trị đê điều với Phòng, kháng thiên tai.

Bạn đang xem: Tổng cục lâm nghiệp việt nam

Theo đó, Bộ nntt và cải cách và phát triển nông xã là ban ngành của chủ yếu phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng kháng thiên tai, trở nên tân tiến nông thôn; làm chủ nhà nước đối với các dịch vụ thương mại công trong số ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi làm chủ của bộ theo qui định của pháp luật.

Bộ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn tất cả 28 đơn vị

Cơ cấu tổ chức của Bộ nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông buôn bản gồm:

1. Vụ Kế hoạch.

2. Vụ Tài chính.

3. Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường.

4. Vụ hợp tác ký kết quốc tế.

5. Vụ Pháp chế.

6. Vụ tổ chức cán bộ.

7. Văn phòng Bộ.

8. điều tra Bộ.

9. Cục Trồng trọt.

10. Cục đảm bảo an toàn thực vật.

11. Cục Chăn nuôi.

12. Cục Thú y.

13. Cục làm chủ xây dựng công trình.

14. Cục kinh tế tài chính hợp tác và cải cách và phát triển nông thôn.

15. Cục chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.

16. Cục Thủy lợi.

17. Cục cai quản đê điều với Phòng, chống thiên tai.

18. Viên Lâm nghiệp.

Xem thêm: +5 Cách Mở Sim Vietnamobile Bị Khóa Cho Tất Cả Trường Hợp Nhanh Nhất

19. Cục Kiểm lâm.

20. Viên Thủy sản.

21. Viên Kiểm ngư.

22. Viện chế độ và Chiến lược trở nên tân tiến nông nghiệp nông thôn.

23. Ngôi trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn.

24. Trường chính sách công và cải tiến và phát triển nông thôn.

25. Trung tâm chuyển đổi số cùng Thống kê nông nghiệp.

26. Trung trung tâm Khuyến nông quốc gia.

27. Báo nông nghiệp trồng trọt Việt Nam.

28. Tạp chí nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn.

4 Tổng cục sắp tới xếp, tổ chức lại thành các cục

Cụ thể, Tổng cục Lâm nghiệp được tổ chức triển khai lại thành viên Lâm nghiệp và cục Kiểm lâm.

Tổng viên Thủy sản được tổ chức triển khai lại thành cục Thủy sản và cục Kiểm ngư.

Tổng viên Thủy lợi được tổ chức lại thành cục Thủy lợi.

Tổng viên Phòng, chống thiên tai được tổ chức triển khai lại thành Cục cai quản đê điều với Phòng, chống thiên tai.

Cục bào chế và trở nên tân tiến thị trường sản phẩm nông nghiệp sáp nhập với Cục cai quản Chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Cục chất lượng, sản xuất và cách tân và phát triển thị trường.

Các tổ chức triển khai quy định trường đoản cú (1) mang lại (21) nêu bên trên là các tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng cai quản nhà nước; những tổ chức khí cụ từ (22) mang đến (28) nêu bên trên là các đơn vị sự nghiệp công lập ship hàng chức năng thống trị nhà nước của bộ.

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn công cụ chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của những đơn vị trực trực thuộc bộ; trình Thủ tướng bao gồm phủ phát hành danh sách những đơn vị sự nghiệp công lập không giống trực trực thuộc bộ.

Cục làm chủ chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục sản xuất và trở nên tân tiến thị ngôi trường nông sản, Tổng cục Thủy lợi, Tổng viên Phòng, chống thiên tai, Tổng viên Lâm nghiệp, Tổng viên Thủy sản, trường Cán bộ làm chủ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn I, trường Cán bộ thống trị nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông xã II, Trung vai trung phong Tin học cùng Thống kê, Trung trọng điểm khuyến nông nước nhà tiếp tục bảo trì hoạt động theo dụng cụ hiện hành cho tới khi ra quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của những đơn vị khí cụ tại: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 cùng 26 nêu trên được bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn phát hành có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn phép tắc chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Cục chất lượng, bào chế và cách tân và phát triển thị trường đảm bảo an toàn kế thừa nhiệm vụ quyền lợi của Cục cai quản chất lượng nông lâm sản cùng thủy sản, Cục sản xuất và phát triển thị ngôi trường nông sản; viên Thủy lợi bảo vệ kế quá nhiệm vụ quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng cục Thủy lợi; Cục cai quản đê điều và Phòng, kháng thiên tai bảo đảm kế vượt nhiệm vụ quyền lợi của Tổng viên Phòng, kháng thiên tai; viên Thủy sản, cục Kiểm ngư bảo đảm kế vượt nhiệm vụ nghĩa vụ và quyền lợi của Tổng cục Thủy sản; viên Lâm nghiệp, viên Kiểm lâm bảo đảm an toàn kế thừa nhiệm vụ quyền lợi của Tổng viên Lâm nghiệp theo điều khoản của luật pháp và điều ước thế giới mà nước cộng hòa xã hội công ty nghĩa vn là thành viên cho đến khi cơ quan gồm thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan.

Các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trực trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, Tổng viên Phòng, kháng thiên tai, Tổng viên Lâm nghiệp, Tổng viên Thủy sản tiếp tục duy trì hoạt cồn theo lý lẽ hiện hành cho đến khi có ra quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp tất cả thẩm quyền.