tìm số tự nhiên n nhằm :a) 5n + 4 chia hết mang lại nb) n+6 chia hết cho n+2c) 3n +1 phân tách hết cho n-2d) 3n+9 phân tách hết cho 2n-1 

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên để chia hết cho . trả lời:

*
đã trả lời10 mon 10, 2020bởi quynhanh2502Học sinh(396 điểm)
a, ta có 5n+4 phân chia hết mang đến nn chia hết mang đến n--> 5n+4 phân chia hết đến n5n phân chia hết đến n--> 5n+4-5n phân tách hết cho n5n-5n+4 phân tách hết cho n4 phân chia hết mang lại n--> n thuộcƯ(5)-->n thuộc 1;5vậy.....bạn từ bỏ giải các câu sót lại nha   

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Nhà Nước, Top 10 Trường Đại Học Danh Giá Nhất Việt Nam

đã bình luận14 mon 10, 2020bởi longvu999Thần đồng(1.2k điểm)
đã trả lời14 mon 10, 2020bởi longvu999Thần đồng(1.2k điểm)

( exta) (5n+4) vdots n)

( extTa có: 5n vdots n Rightarrow 4 vdots n)

(Rightarrow n in Ư(4))

(Ư(4)=\pm1;pm2;pm4\)

(Rightarrow nin \pm1;pm2;pm4\)

( extb) (n+6) vdots (n+2))

(Rightarrow (n+2+4) vdots (n+2))

( extTa có: (n+2) vdots (n+2)Rightarrow 4 vdots (n+2))

(Rightarrow (n+2)in Ư(4))

(Ư(4)=\pm1;pm2;pm4\)

((n+2)in\pm1;pm2;pm4\)

( extLập bảng:)

(n+2)(-4)(-2)(-1)(1)(2)(4)
(n)(-6)(-4)(-3)(-1)(0)(2)

( extVậy n=-6;-4;-3;-1;0;2\)

( extc) (3n+1) vdots (n-2))

(Rightarrow (3n-6+7) vdots (n-2))

(Rightarrow <(3n-6)+7> vdots (n-2))

(Rightarrow <3(n-2)+7> vdots (n-2))

( extTa có: 3(n-2) vdots (n-2)Rightarrow 7 vdots (n-2))

(Rightarrow (n-2)in Ư(7))

(Ư(7)=\pm1;pm7\)

((n-2)in \pm1;pm7\)

( extLập bảng:)

(n-2)(-7)(-1)(1)(7)
(n)(-5)(1)(3)(9)

( extVậy n=-5;1;3;9\)

( extd) (3n+9) vdots (2n-1))

(Rightarrow 2(3n+9) vdots (2n-1))

(Rightarrow (6n+18) vdots (2n-1))

(Rightarrow (6n-3+21) vdots (2n-1))

(Rightarrow <(6n-3)+21> vdots (2n-1))

(Rightarrow <3(2n-1)+21> vdots (2n-1))

( extTa có: 3(2n-1) vdots (2n-1)Rightarrow 21 vdots (2n-1))

(Rightarrow (2n-1)in Ư(21))

(Ư(21)=\pm1;pm3;pm7;pm21\)

((2n-1)in\pm1;pm3;pm7;pm21\)

( extLập bảng:)

(2n-1)(-21)(-7)(-3)(-1)(1)(3)(7)(21)
(n)(-10)(-3)(-1)(0)(1)(2)(4)(11)

( extVậy n=-10;-3;-1;0;1;2;4;11\)