Bài toán tìm giá chỉ trị lớn nhất (GTLN), giá bán trị bé dại nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện thêm khá thường xuyên trong số đề thi toán học. Với rất nhiều mức độ, nhiều dạng khác nhau. đọc được sự khó khăn của học viên khi bước đầu tiếp xúc với các dạng bài xích này, bài học hôm nay dongphucmerriman.com sẽ tổng hợp lại chi tiết các dạng toán và kỹ năng và kiến thức liên quan mang đến GTLN, GTNN trong toán học tập và nhất là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá trị phệ nhất nhỏ dại nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) khẳng định trên tập D.

+) Số M được gọi là giá trị lớn số 1 (GTLN) của hàm số y = f(x) bên trên tập D trường hợp f(x) ≤ M với đa số x ∈ D với tồn tại x0 ∈ D làm thế nào để cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Cầm tắt lý thuyết và bài xích tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải bỏ ra tiết

Mục lục tài liệu: