Lời nói đầu

TCVN 7745:2007 thay thay TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 với TCVN 7134:2002.

Bạn đang xem: Tiêu chuẩn thí nghiệm gạch ốp lát

TCVN 7745:2007 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 13006:1998 Ceramic Tiles.

TCVN 7745:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây đắp hoàn thiện trên cơ sở dự thảo kiến nghị của Viện vật liệu xây dựng – bộ Xây dựng, Tổng viên Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường unique đề nghị, bộ Khoa học tập và công nghệ công bố.

GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – YÊU CẦU KỸ THUẬT

Dry pressed ceramic tiles – Specifications

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch men gốm được tạo hình bằng phương thức ép chào bán khô, tất cả hoặc không phủ men, thuộc nhóm B theo TCVN 7132:2002, có độ hút nước E ≤ 0,5 % (BIa), 0,5 % b), 3 % a), 6 % b) cùng E > 10 % (BIII), dùng để ốp với lát những công trình xây dựng.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tư liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi vận dụng tiêu chuẩn này. Đối với những tài liệu viện dẫn có ghi năm phát hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với những tài liệu viện dẫn ko ghi năm phát hành thì vận dụng phiên bạn dạng mới nhất, bao gồm cả bạn dạng sửa thay đổi (nếu có).

TCVN 6415:2005 (tất cả các phần) gạch gốm ốp lát – cách thức thử.

TCVN 7132:2002 gạch gốm ốp lát – Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn.

3. Hình trạng và kích cỡ cơ bản

3.1. gạch ốp gốm ốp lát được tạo ra hình bằng phương thức ép bán khô tất cả dạng tấm mỏng, hình vuông, chữ nhật. Mặt phẳng sản phẩm bao gồm hoặc không bao phủ men. Hình dạng sản phẩm được biểu thị tại Hình 1.

*

CHÚ DẪN:

a, b: chiều dài những cạnh bên;

d: chiều dày

Hình 1 – tế bào tả hình dáng viên gạch

3.2. Kích thước cơ bản

Kích thước cơ phiên bản của thành phầm được phương tiện ở Bảng 1.

Bảng 1 – size cơ bản

Đơn vị tính bằng milimét

Kích thước cạnh bên danh nghĩa

(a x b)

Hình vuông

Hình chữ nhật

100 x 100

150 x 150

200 x 200

250 x 250

300 x 300

400 x 400

500 x 500

600 x 600

150 x 100

200 x 100

200 x 150

250 x 150

300 x 150

300 x 200

600 x 300

900 x 600

Chiều dày danh nghĩa (d)

CHÚ THÍCH: sản phẩm có kích cỡ khác cùng với Bảng 1 được chế tạo theo yêu cầu của khách hàng hàng, tuy vậy sai lệch kích thước phải theo các Bảng 2, 3, 4, 5 với 6.

3.3. sai lệch form size làm việc so với size danh nghĩa không to hơn ± 2 % với không to hơn ± 5 mm.

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. không nên lệch chất nhận được về kích thước, bản thiết kế và chất lượng bề mặt của sản phẩm phải cân xứng với công cụ ở những Bảng 2, 3, 4, 5 và 6.

Xem thêm: Danh Sách Siêu Anh Hùng Marvel Xem Theo Thứ Tự Chuẩn Nhất Từ Đầu Đến Kết

4.2. Các tiêu chuẩn cơ lý, hóa của sản phẩm phải cân xứng với điều khoản ở Bảng 7.

Bảng 2 – Mức sai lệch giới hạn về kích thước, kiểu dáng và hóa học lượng mặt phẳng

Nhóm BIa (E ≤ 0,5 %)

Tên chỉ tiêu

Diện tích mặt phẳng sản phẩm, S, cm2

S ≤ 90

90 410

Sai lệch kích thước, hình dạng:

1. Kích cỡ cạnh bên:

+ không nên lệch kích cỡ trung bình của từng viên gạch so với kích cỡ làm bài toán tương ứng, %, nhỏ hơn

± 1,20

± 1,00

± 0,75

± 0,60

+ không nên lệch size trung bình của mỗi viên gạch ốp so với kích cỡ trung bình của tổ mẫu mã 10 viên, %, nhỏ bé hơn

± 0,75

± 0,50

± 0,50

± 0,50

2. Chiều dày, d:

+ lệch lạc chiều dày vừa phải của mỗi viên gạch men so với chiều dày thao tác làm việc tương ứng, %, hạn hẹp hơn

± 10

± 10

± 5

± 5

3. Độ trực tiếp cạnh1)

+ rơi lệch lớn duy nhất của độ trực tiếp cạnh so với kích thước làm việc tương ứng, %, nhỏ bé hơn

± 0,75

± 0,50

± 0,50

± 0,50

4. Độ vuông góc1)

+ rơi lệch lớn độc nhất vô nhị của độ vuông góc so với kích cỡ làm câu hỏi tương ứng, %, bé hơn

± 1,00

± 0,60

± 0,60

± 0,60

5. Độ phẳng mặt

Tính nghỉ ngơi 3 vị trí:

+ Cong trung tâm: xô lệch lớn nhất tại vị trí trung trung khu so với chiều dài con đường chéo, %, khiêm tốn hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

+ Cong cạnh mép: sai lệch lớn nhất tại đoạn giữa cạnh mép so với size cạnh đó, %, khiêm tốn hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

+ vênh váo góc: lệch lạc lớn nhất ở phần góc đối với chiều dài mặt đường chéo, %, không lớn hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

Chất lượng bề mặt2)

Diện tích bề mặt quan sát không có khuyết tật trông thấy, %, không nhỏ hơn

95

CHÚ THÍCH

1) không áp dụng cho những loại gạch gồm dạng cạnh uốn, góc không vuông, mặt phẳng không phẳng;

2) Sự chuyển đổi màu chút xíu so với mẫu chuẩn do quy trình nung và các chấm màu sắc có ý kiến trang trí sẽ không còn bị xem như là khuyết tật.

Bảng 3 – Mức rơi lệch giới hạn về kích thước, làm nên và quality bề mặt

Nhóm BIb (0,5 %

Tên chỉ tiêu

Diện tích mặt phẳng sản phẩm, S, cm2

S ≤ 90

90 410

Sai lệch kích thước, hình dạng:

1. Kích thước cạnh bên:

+ sai lệch form size trung bình của từng viên gạch so với kích thước làm việc tương ứng, %, nhỏ bé hơn

± 1,20

± 1,00

± 0,75

± 0,60

+ không đúng lệch kích cỡ trung bình của mỗi viên gạch so với kích thước trung bình của tổ mẫu mã 10 viên, %, bé nhỏ hơn

± 0,75

± 0,50

± 0,50

± 0,50

2. Chiều dày, d:

+ lệch lạc chiều dày vừa phải của từng viên gạch ốp so cùng với chiều dày thao tác tương ứng, %, thuôn hơn

± 10

± 10

± 5

± 5

3. Độ trực tiếp cạnh1)

+ rơi lệch lớn tuyệt nhất của độ thẳng cạnh so với kích cỡ làm câu hỏi tương ứng, %, hẹp hơn

± 0,75

± 0,50

± 0,50

± 0,50

4. Độ vuông góc1)

+ sai lệch lớn tốt nhất của độ vuông góc so với kích thước làm việc tương ứng, %, bé nhỏ hơn

± 1,00

± 0,60

± 0,60

± 0,60

5. Độ phẳng mặt

Tính nghỉ ngơi 3 vị trí:

+ Cong trung tâm: lệch lạc lớn nhất ở phần trung vai trung phong so cùng với chiều dài con đường chéo, %, thuôn hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

+ Cong cạnh mép: lệch lạc lớn nhất tại vị trí giữa cạnh mép so với kích thước cạnh đó, %, nhỏ hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

+ vênh váo. 2===== từ gợi tả vẻ mặt vênh lên tỏ ý kiêu ngạo góc: lệch lạc lớn nhất tại phần góc đối với chiều dài mặt đường chéo, %, nhỏ bé hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

Chất lượng bề mặt2)

Diện tích mặt phẳng quan sát không tồn tại khuyết tật trông thấy, %, không nhỏ hơn

95

CHÚ THÍCH

1) không áp dụng cho những loại gạch tất cả dạng cạnh uốn, góc không vuông, mặt phẳng không phẳng;

2) Sự chuyển đổi màu tí chút so với mẫu chuẩn chỉnh do quá trình nung và những chấm màu sắc có ý kiến trang trí sẽ không bị xem như là khuyết tật.

Bảng 4 – Mức sai lệch giới hạn về kích thước, những thiết kế và quality bề mặt

Nhóm BIIa (3 %

Tên chỉ tiêu

Diện tích bề mặt sản phẩm, S, cm2

S ≤ 90

90 410

Sai lệch kích thước, hình dạng:

1. Form size cạnh bên:

+ sai lệch size trung bình của từng viên gạch men so với form size làm bài toán tương ứng, %, nhỏ bé hơn

± 1,20

± 1,00

± 0,75

± 0,60

+ sai lệch size trung bình của từng viên gạch men so với kích thước trung bình của tổ mẫu mã 10 viên, %, nhỏ bé hơn

± 0,75

± 0,50

± 0,50

± 0,50

2. Chiều dày, d:

+ rơi lệch chiều dày mức độ vừa phải của mỗi viên gạch men so với chiều dày làm việc tương ứng, %, thon hơn

± 10

± 10

± 5

± 5

3. Độ thẳng cạnh1)

+ xô lệch lớn duy nhất của độ trực tiếp cạnh so với size làm câu hỏi tương ứng, %, nhỏ bé hơn

± 0,75

± 0,50

± 0,50

± 0,50

4. Độ vuông góc1)

+ xô lệch lớn độc nhất của độ vuông góc so với kích thước làm bài toán tương ứng, %, không lớn hơn

± 1,00

± 0,60

± 0,60

± 0,60

5. Độ phẳng mặt

Tính sống 3 vị trí:

+ Cong trung tâm: sai lệch lớn nhất tại đoạn trung trung ương so với chiều dài đường chéo, %, thon hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

+ Cong cạnh mép: sai lệch lớn nhất tại phần giữa cạnh mép so với size cạnh đó, %, bé nhỏ hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

+ vênh góc: sai lệch lớn nhất ở đoạn góc so với chiều dài con đường chéo, %, nhỏ hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

Chất lượng bề mặt2)

Diện tích mặt phẳng quan sát không có khuyết tật trông thấy, %, không nhỏ hơn

95

CHÚ THÍCH

1) ko áp dụng cho những loại gạch có dạng cạnh uốn, góc không vuông, mặt phẳng không phẳng;

2) Sự đổi khác màu chút xíu so với mẫu chuẩn do quy trình nung và những chấm màu có chủ ý trang trí sẽ không còn bị xem là khuyết tật.

Bảng 5 – Mức lệch lạc giới hạn về kích thước, hình dáng và quality bề mặt

Nhóm BIIb (6 %

Tên chỉ tiêu

Diện tích mặt phẳng sản phẩm, S, cm2

S ≤ 90

90 410

Sai lệch kích thước, hình dạng:

1. Kích thước cạnh bên:

+ sai lệch kích cỡ trung bình của từng viên gạch men so với kích cỡ làm bài toán tương ứng, %, khiêm tốn hơn

± 1,20

± 1,00

± 0,75

± 0,60

+ không đúng lệch kích cỡ trung bình của từng viên gạch ốp so với form size trung bình của tổ mẫu mã 10 viên, %, bé hơn

± 0,75

± 0,50

± 0,50

± 0,50

2. Chiều dày, d:

+ rơi lệch chiều dày vừa phải của mỗi viên gạch ốp so cùng với chiều dày thao tác tương ứng, %, bé nhỏ hơn

± 10

± 10

± 5

± 5

3. Độ thẳng cạnh1)

+ xô lệch lớn độc nhất vô nhị của độ thẳng cạnh so với kích cỡ làm bài toán tương ứng, %, dong dỏng hơn

± 0,75

± 0,50

± 0,50

± 0,50

4. Độ vuông góc1)

+ sai lệch lớn tốt nhất của độ vuông góc so với kích cỡ làm vấn đề tương ứng, %, nhỏ nhắn hơn

± 1,00

± 0,60

± 0,60

± 0,60

5. Độ phẳng mặt

Tính sinh hoạt 3 vị trí:

+ Cong trung tâm: rơi lệch lớn nhất tại phần trung trung khu so cùng với chiều dài mặt đường chéo, %, nhỏ nhắn hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

+ Cong cạnh mép: xô lệch lớn nhất tại phần giữa cạnh mép so với kích cỡ cạnh đó, %, bé nhỏ hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

+ vênh góc: sai lệch lớn nhất tại vị trí góc đối với chiều dài đường chéo, %, dong dỏng hơn

± 1,00

± 0,50

± 0,50

± 0,50

Chất lượng bề mặt2)

Diện tích bề mặt quan sát không có khuyết tật trông thấy, %, không nhỏ hơn

95

CHÚ THÍCH

1) không áp dụng cho những loại gạch tất cả dạng cạnh uốn, góc không vuông, mặt phẳng không phẳng;

2) Sự biến đổi màu tí chút so cùng với mẫu chuẩn chỉnh do quá trình nung và các chấm màu có ý kiến trang trí sẽ không bị coi là khuyết tật.

Bảng 6 – Mức lệch lạc giới hạn về kích thước, mẫu thiết kế và quality bề mặt

Nhóm BIII (E > 10 %)

Tên chỉ tiêu

Mức

Sai lệch kích thước, hình dạng:

1. Kích cỡ cạnh bên:

+ không đúng lệch kích thước trung bình của từng viên gạch ốp (2 cạnh hoặc 4 cạnh) so với form size làm việc tương ứng, %, thon thả hơn

a, b ≤ 12 cm

a, b > 12 cm

 

± 0,75

± 0,50

+ sai lệch kích cỡ trung bình của mỗi viên gạch ốp so với kích cỡ trung bình của tổ mẫu 10 viên, %, không lớn hơn

a, b ≤ 12 cm

a, b > 12 cm

 

± 0,50

± 0,30

2. Chiều dày, d:

+ xô lệch chiều dày trung bình của mỗi viên gạch men so cùng với chiều dày thao tác tương ứng, %, thuôn hơn

± 10

3. Độ trực tiếp cạnh1)

+ lệch lạc lớn độc nhất vô nhị của độ thẳng cạnh so với form size làm việc tương ứng, %, eo hẹp hơn

± 0,30

4. Độ vuông góc1)

+ sai lệch lớn nhất của độ vuông góc so với kích thước làm việc tương ứng, %, khiêm tốn hơn

± 0,50

5. Độ phẳng mặt

Tính sinh hoạt 3 vị trí:

+ Cong trung tâm: sai lệch lớn nhất ở đoạn trung chổ chính giữa so với chiều dài đường chéo, %, nhỏ hơn

+ 0,50

– 0,30

+ Cong cạnh mép: rơi lệch lớn nhất ở trong phần giữa cạnh mép so với kích cỡ cạnh đó, %, bé hơn

+ 0,50

– 0,30

+ vênh vác góc: lệch lạc lớn nhất tại vị trí góc đối với chiều dài đường chéo, %, nhỏ nhắn hơn

± 0,50

Chất lượng bề mặt2)

Diện tích mặt phẳng quan sát không tồn tại khuyết tật trông thấy, %, không nhỏ tuổi hơn

95

CHÚ THÍCH

1) không áp dụng cho các loại gạch bao gồm dạng cạnh uốn, góc không vuông, mặt phẳng không phẳng;

2) Sự biến hóa màu đôi chút so cùng với mẫu chuẩn chỉnh do quá trình nung và các chấm màu sắc có chủ ý trang trí sẽ không còn bị xem như là khuyết tật.

Bảng 7 – các chỉ tiêu cơ lý, hóa

Tên chỉ tiêu

Mức

Phương pháp test TCVN 6145:2005

BIa

E≤0,5%

BIb

0,5a

3b

610%

1. Độ hút nước, %

+ Trung bình

E ≤ 0,5

0,5 10

Phần 3

+ Của từng mẫu, bé nhỏ hơn

0,6

3,3

6,5

11

2. Độ bền uốn, MPa

+ Trung bình, không bé dại hơn

35

30

22

18

Phần 4

– Gạch có chiều dày ≤ 7,5 mm

15

– Gạch có chiều dày > 7,5 mm

12

+ Của từng mẫu, không bé dại hơn

32

27

20

16

10

3. Độ cứng bề mặt, thang Mohs

+ Gạch tủ men, không nhỏ hơn

5

5

5

4

3

Phần 18

+ gạch ốp không đậy men, không nhỏ dại hơn

6

6

4. Độ chịu đựng mài mòn

+ Độ chịu mài mòn sâu đối với gạch không tủ men, tính bởi thể tích vật liệu bị hao hụt lúc mài mòn, mm3, thon thả hơn

174

174

345

540

Phần 6

+ Độ chịu đựng mài mòn so với gạch tủ men, tính theo tiến độ mài mòn bước đầu xuất hiện tại khuyết tật, cấp

I, II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III, IV

Phần 7

5. Hệ số co và giãn nhiệt dài

Từ ánh nắng mặt trời phòng thí nghiệm mang đến 100oC, 106, C-1, thuôn hơn

9

9

9

9

9

Phần 8

6. Độ bền sốc nhiệt, tính theo chu kì test từ ánh sáng phòng thí nghiệm đến 145oC, chu kỳ, không nhỏ dại hơn

10

10

10

10

10

Phần 9

7. Độ bền rạn men1): tính theo sự mở ra vết rạn sau quá trình thử

+ Gạch bao phủ men

Không rạn

Không rạn

Không rạn

Không rạn

Không rạn

Phần 11

8. Độ bền băng giá: tính theo chu kỳ thử giữa ánh nắng mặt trời + 5oC và – 5oC, chu kỳ, không nhỏ dại hơn

100

100

100

100

100

Phần 12

9. Hệ số ma gần kề sau quá trình thử

+ gạch men lát nền2)

Phần 17

10. Hệ số co giãn ẩm, mm/m, bé nhỏ hơn

0,6

0,6

Phần 10

11. Độ bền chống bám bẩn

+ Gạch bao phủ men, cấp, không nhỏ tuổi hơn

3

3

3

3

3

Phần 14

+ gạch ốp không tủ men2)

12. Độ bền va đập bằng phương pháp đo hệ số phản hồi2)

Phần 5

13. Sự không giống biệt nhỏ về màu2)

Phần 16

14. Độ bền hóa3)

+ Đối với những loại axít cùng kiềm độ đậm đặc thấp2)

Phần 13

+ Đối với các loại axít với kiềm độ đậm đặc cao2)

+ Đối với các loại muối hồ bơi và hóa chất thông dụng:

– Gạch bao phủ men, mức, không thấp hơn

GB

GB

GB

GB

GB

– gạch ốp không che men, mức, ko thấp hơn

UB

UB

UB

UB

15. Độ thôi chì với cadimi2)

Phần 15

CHÚ THÍCH

1) ngôi trường hợp bề mặt men được trang trí bởi lớp men rạn gồm chủ ý của phòng sản xuất thì không phép tắc độ bền rạn men;

2) Không công cụ mức, chỉ thử khi có yêu cầu;

3) Nếu màu sắc thay đổi nhỏ dại so cùng với mẫu lúc đầu thì không bị xem như là ăn mòn hóa học.

5. Cách thức thử

5.1. Rước mẫu

Theo TCVN 6415-1:2005.

5.2. Xác minh kích thước và quality bề mặt

Theo TCVN 6415-2:2005.

5.3. Khẳng định các tiêu chí cơ lý, hóa

Theo những phần khớp ứng của TCVN 6415:2005, giải pháp ở Bảng 7.

6. Ghi nhãn, bao gói, bảo quản và vận chuyển

6.1. Ghi nhãn

Mặt sau của viên gạch men phải bao gồm nhãn hàng hóa đăng ký kết của đại lý sản xuất.

Trên vỏ hộp sản phẩm bắt buộc ghi rõ:

– tên, địa chỉ cửa hàng nơi sản xuất;

– chủng loại thành phầm và độ hút nước;

– trọng lượng và kích cỡ sản phẩm;

– tháng, năm sản xuất;

– phía dẫn sử dụng và bảo quản.

6.2. Bao gói

Gạch gốm ốp lát được bao gói trong hộp. Trên mặt hộp cần ghi rõ số viên hoặc số m2 tương ứng, khối lượng và kích thước quan trọng khác.

6.3. Bảo quản

Gạch gốm ốp lát được bảo vệ trong kho có mái che, xếp từng lô theo chủng các loại và color riêng biệt.

6.4. Vận chuyển

Gạch gốm ốp lát được vận chuyển bởi mọi phương tiện có mái che, khi bốc xếp sản phẩm phải nhẹ nhàng, cẩn thận.