Tải vận dụng di đụng

*
*


Bạn đang xem: Thuế tài nguyên nước

Tổng số văn bản: 1453

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt tróc nã cập: 1684627

Tổng số người online: 1


Xem thêm: Tiểu Sử Nguyễn Thị Thu Hương, Bà Nguyễn Thị Thu Hương Là Ai

chọn liên kếtCổng tin tức điện tử cỗ TNMTDịch vụ công trực tuyếnNhà xuất bản bản vật dụng Việt NamTổng cục môi trườngCục technology thông tinTổng cục Địa hóa học và tài nguyên Việt NamBáo TN&MT

các thông tin, chủ đề quản lý cung cung cấp chỉ có mức giá trị tham khảo, trong quy trình áp dụng những quy định của điều khoản về tài nguyên và môi trường cần tra cứu, update hiệu lực luật pháp của từng điều luật và văn phiên bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng cho đúng!

tham khảo thêm "Những thắc mắc thường gặp" trên đây!

1. Mối cung cấp thu chi phí nhà nước từ bỏ hoạtđộng tài nguyên nước (Điều 64 nguyên tắc tài nguyên nước)

1. Thuế khoáng sản nước và những khoảnthuế không giống theo qui định của quy định về thuế.

2. Những loại phí, lệ mức giá theo quy địnhcủa luật pháp về phí, lệ phí.

3. Tiền cung cấp quyền khai thác tàinguyên nước.

4. Tiền đền bù thiệt hại cho Nhànước, chi phí xử phạt vi phạm luật hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo quy địnhcủa pháp luật.

2. Tiền cấp quyền khai quật tàinguyên nước (Điều 65 cách thức tài nguyên nước)

1. Tổ chức, cá nhân khai thác tàinguyên nước đề nghị nộp tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước trong các trườnghợp sau đây:

a) khai thác nước nhằm phát điện bao gồm mụcđích yêu thương mại;

b) khai thác nước để ship hàng hoạt độngkinh doanh, dịch vụ, chế tạo phi nông nghiệp;

c) khai thác nước dưới khu đất để trồngcây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản triệu tập với quy mô lớn.

2. Tiền cung cấp quyền khai quật tàinguyên nước được xác minh căn cứ vào chất lượng của nguồn nước, một số loại nguồn nước,điều khiếu nại khai thác, quy mô, thời hạn khai thác, mục tiêu sử dụng nước.

3. Chính phủ quy định cụ thể các trườnghợp khai quật tài nguyên nước nên nộp tiền cung cấp quyền khai thác tài nguyên nước,phương pháp tính, nút thu tiền cung cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

3.Trường hợp phải nộp tiền cấp cho quyềnkhai thác tài nguyên nước (Điều 4 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP)

Tổ chức, cá nhân được cấp thủ tục phépkhai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới khu đất (sau đây gọi chung là chủ giấy phép)thuộc một trong những trường hợp sau đây phải nộp tiền cung cấp quyền khai quật tàinguyên nước:

1. Đối với khai thác nước mặt:

a) khai thác nước mặt để phát điện;

b) khai thác nước khía cạnh để giao hàng hoạtđộng khiếp doanh, dịch vụ, chế tạo phi nông nghiệp, bao hàm cả nước làm cho mátmáy, thiết bị, tạo thành hơi.

2. Đối với khai thác nước dướiđất:

a) khai quật nước dưới đất để phục vụhoạt hễ kinh doanh, dịch vụ, phân phối phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làmmát máy, thiết bị, tạo thành hơi;

b) khai thác nước dưới khu đất (trừ nướclợ, nước mặn) nhằm nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su,điều, chè, hồ nước tiêu và cây công nghiệp dài ngày không giống với bài bản từ trăng tròn m3/ngàyđêm trở lên.

4. Căn cứ tính chi phí cấpquyền khai quật tài nguyên nước (Điều 4 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP)

1. Mục tiêu sử dụng nước, gồm:

a) khai quật nước cần sử dụng cho sản xuấtthủy điện;

b) khai thác nước cần sử dụng cho kinhdoanh, dịch vụ;

c) khai thác nước dùng cho sản xuấtphi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo ra hơi;

d) khai thác nước dưới đất cần sử dụng chotưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây lâu năm dài ngày khác;

đ) khai thác nước bên dưới đất dùng chonuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc.

2. Quality nguồn nước được xác địnhtheo phân vùng chất lượng nước hoặc phân vùng công dụng nguồn nước trong quy hoạchtài nguyên nước; ngôi trường hợp chưa xuất hiện quy hoạch tài nguyên nước hoặc vào quy hoạchchưa phân vùng thì căn cứ vào chất lượng thực tế của mối cung cấp nước theo quy chuẩnkỹ thuật tổ quốc hiện hành về chất lượng nguồn nước mặt, mối cung cấp nước bên dưới đất.

3. Loại nguồn nước khai quật gồm: Nướcmặt, nước dưới đất.

4. Điều khiếu nại khai thác:

a) Đối với nước mặt xác định theo khuvực nguồn nước mặt được khai thác;

b) Đối cùng với nước dưới khu đất xác địnhtheo chiều sâu của tầng cất nước được khai thác.

5. Bài bản khai thác:

a) Đối với khai thác nước mang lại thủy điệnđược xác định theo làm hồ sơ thiết kế;

b) Đối với trường vừa lòng khai thác, sử dụngnước cho mục tiêu khác với lý lẽ tại điểm a khoản này được xác định theo giấyphép khai thác, áp dụng tài nguyên nước.

6. Thời gian khai thác được xác địnhtrên các đại lý thời hạn quy định trên giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

5. Nút thu chi phí cấpquyền khai thác tài nguyên nước (M) (Điều 5 nghị định số 82/2017/NĐ-CP)

Mức thu tiền cung cấp quyền khai quật tàinguyên nước (M) được luật theo mục đích khai thác nước, có mức giá trị trường đoản cú 0,1%đến 2,0%, được quy định ví dụ tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

6. Công thức tính tiềncấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 6. Nghị định số 82/2017/NĐ-CP)

1. Tiền cấp quyền khai quật tàinguyên nước so với trường hợp khai thác nước mang lại thủy điện được xác minh theocông thức sau:

T = W x G x M

Trong đó:

T - Tiền cấp quyền khai thác tàinguyên nước, đơn vị tính là đồng Việt Nam;

W - Sản lượng năng lượng điện năng được quy địnhtại Điều 7 của Nghị định này, đơn vị tính là kWh;

G - giá bán tính tiền cung cấp quyền khai tháctài nguyên nước điều khoản tại Điều 8 của Nghị định này, đơn vị chức năng tính là đồng ViệtNam/kWh;

M - mức thu tiền cấp quyền khai tháctài nguyên nước được qui định tại Điều 5 của Nghị định này, đơn vị chức năng tính là phầntrăm (%).

2. Tiền cấp cho quyền khai thác tàinguyên nước so với các trường hợp khác với cơ chế tại khoản 1 Điều này xác địnhtheo bí quyết sau:

T = W x G x K x M

Trong đó:

T - Tiền cấp quyền khai thác tàinguyên nước, đơn vị chức năng tính là đồng Việt Nam;

W - Sản lượng khai thác nước nhằm tínhtiền cung cấp quyền khai thác được cơ chế tại Điều 7 Nghị định này, đơn vị tính làm3;

G - giá tính tiền cấp cho quyền khai tháctài nguyên nước điều khoản tại Điều 8 của Nghị định này, đơn vị tính là đồng ViệtNam/m3;

K - Hệ số kiểm soát và điều chỉnh được công cụ tạiĐiều 9 của Nghị định này;

M - nút thu tiền cung cấp quyền khai tháctài nguyên nước được giải pháp tại Điều 5 của Nghị định này, đơn vị tính là phầntrăm (%).

7. Sản lượng tính tiềncấp quyền khai quật (Điều 7 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP)

1. Đối với cung ứng thủy điện thì sảnlượng tính tiền cấp cho quyền khai quật tài nguyên nước được tính bằng điện lượngtrung bình hàng năm được xác định trong hồ sơ kiến thiết của dự án (E0, đối kháng vịtính là kWh) chia (/) 365 ngày với nhân (x) thời hạn tính tiền (ngày).

2. Đối với những trường thích hợp khác vớiquy định trên khoản 1 Điều này thì sản lượng khai quật tính bởi lưu lượng khaithác lớn số 1 (đơn vị tính là m3/ngày đêm) quy định trên giấy tờ phép nhân (x) chếđộ khai thác trong năm với nhân (x) thời hạn tính chi phí (ngày).

3. Cơ chế khai thác trong những năm đượctính ngay số ngày khai quật trong năm phân tách (/) 365 ngày. Trường hòa hợp giấy phépkhông dụng cụ thì cơ chế khai thác được xem là 365/365 ngày.

4. Thời hạn tính tiền được xem bằngngày cùng được xác minh như sau:

a) trường hợp công trình đã vận hànhtrước ngày Nghị định này có hiệu lực thực hiện nhưng chưa được cấp giấy phép,tính từ thời điểm giấy phép có hiệu lực hiện hành đến thời điểm giấy phép không còn hiệu lực;

b) trường hợp công trình xây dựng chưa vậnhành, tính từ thời khắc dự kiến bước đầu vận hành đến thời điểm giấy phép không còn hiệulực.

Thời điểm ban đầu vận hành là thời điểmhoàn thành việc đầu tư xây dựng, chuyển công trình khai quật nước vào vận hànhchính thức, được xác minh theo làm hồ sơ thiết kế, dự con kiến của chủ chi tiêu hoặc căncứ vào thực tế.

5. Ngôi trường hợp dự án công trình khai thác, sửdụng tài nguyên nước mang đến nhiều mục tiêu thì sản lượng khai quật để tính tiền cấpquyền khai thác được tính mang lại từng mục đích sử dụng theo cách thức của Nghị địnhnày với được khẳng định như sau:

a) Chủ giấy phép phải tự xác định, kêkhai sản lượng nước khai quật cho từng mục đích sử dụng và thuyết minh căn cứxác định sản số lượng nước được khai quật để sử dụng cho những mục đích đó. Phần sảnlượng không xác minh được rõ mục đích sử dụng thì được vận dụng cho mục đích sửdụng gồm mức thu cao nhất ghi trong giấy tờ phép;

b) Trường phù hợp nhiều công trình khaithác nước cùng cung ứng cho một khối hệ thống cấp nước triệu tập thì sản lượng tínhtiền cấp cho quyền khai quật nước mang đến từng mục đích của mỗi dự án công trình được xác địnhtheo tỷ lệ cấp nước cho những mục đích của hệ thống cấp nước triệu tập đó;

c) ngôi trường hợp cửa hàng sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ sử dụng nước ship hàng sinh hoạt trong phạm vi các đại lý đó thì toàn bộlượng nước sử dụng được xem cho mục tiêu sản xuất, ghê doanh, dịch vụ của cơsở đó. Ngôi trường hợp cấp nước sinh hoạt đến nhân dân ngoại trừ phạm vi cơ sở đó thì đượctính là cung cấp nước làm việc và không hẳn nộp tiền cấp quyền khai quật tàinguyên nước cho chỗ sản lượng này.

6. Giấy tờ được cung cấp sau ngày Nghị địnhnày có hiệu lực thực thi thi hành thì yêu cầu ghi rõ lưu lượng nước khai thác cho từng mụcđích sử dụng để làm cơ sở xác định sản lượng tính tiền cấp quyền khai quật tàinguyên nước.

8. Giá bán tính chi phí cấpquyền khai quật tài nguyên nước (G) (Điều 8 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP)

1. Giá chỉ tính tiền cấp cho quyền khai tháctài nguyên nước cho cấp dưỡng thủy điện là 70% giá chỉ điện dùng để tính thuế tàinguyên nước dùng cho sản xuất thủy điện.

2. Giá tính tiền cung cấp quyền khai tháctài nguyên nước đối với các trường vừa lòng khác với qui định tại khoản 1 Điều nàylà giá chỉ tính thuế khoáng sản nước bởi Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộctrung ương (sau đây gọi phổ biến là Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh) nơi tất cả công trìnhkhai thác, sử dụng tài nguyên nước ban hành và cân xứng khung giá bán tính thuế tàinguyên so với nước thiên nhiên do bộ Tài bao gồm quy định.

3. Ngôi trường hợp chưa có giá tính thuếtài nguyên nước thì Sở Tài chính chủ trì, phối phù hợp với Sở Tài nguyên cùng Môi trường,Cục thuế tỉnh căn cứ quy định của lao lý về giá, tham mưu đến Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh nơi bao gồm công trình khai quật tài nguyên nước phát hành để làm cơ sởtính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

9. Hệ số điều chỉnh(K)(Điều 9 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP)

1. Hệ số điều chỉnh quy định trên Điều6 của Nghị định này được xác minh như sau:

K = 1 + (K1+ K2 + K3)

Trong đó:

K1 - Hệ số quality nguồn nước khaithác;

K2 - thông số loại mối cung cấp nước khai thác;

K3 - Hệ số đk khai thác.

2. Hệ số quality nguồn nước khaithác (K1) được khẳng định theo quality của nguồn nước nhưng mà tổ chức, cá thể khaithác.

3. Hệ số loại nguồn nước khai thác(K2) được xác định theo một số loại nguồn nước bao gồm nước mặt, nước dưới đất vày tổchức, cá nhân khai thác.

4. Thông số điều kiện khai thác (K3) xácđịnh địa thế căn cứ vào điều kiện khai thác rõ ràng của mối cung cấp nước nhưng mà tổ chức, cá nhânkhai thác.

5. Cực hiếm của hệ số được dụng cụ tạiPhụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

10. Thẩm quyền phê duyệttiền cung cấp quyền khai quật tài nguyên nước (Điều 10 Nghị định 82/2017/NĐ-CP)

1. Cỗ Tài nguyên và Môi trường, Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh phê chú ý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối vớitrường phù hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

2. Cục làm chủ tài nguyên nước thuộc BộTài nguyên và môi trường xung quanh có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thẩm định và đánh giá hồ sơ tínhtiền, kiểm soát và điều chỉnh tiền cấp cho quyền khai thác tài nguyên nước so với các ngôi trường hợpthuộc thẩm quyền cấp giấy phép của cục Tài nguyên cùng Môi trường.

3. Sở tài nguyên và môi trường cótrách nhiệm tiếp nhận, tổ chức thẩm định và đánh giá hồ sơ tính tiền, điều chỉnh tiền cấpquyền khai thác tài nguyên nước so với các trường phù hợp thuộc thẩm quyền cấp giấyphép của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh.

11. Trình tự, thủ tụctính tiền cấp cho quyền khai quật tài nguyên nước (Điều 11 Nghị định 82/2017/NĐ-CP)

1. Làm hồ sơ tính tiền cấp cho quyền khaithác khoáng sản nước, bao gồm phiên bản kê khai tính tiền cấp cho quyền khai quật tàinguyên nước theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, với những nội dungchủ yếu ớt sau: quality nguồn nước; nhiều loại nguồn nước, đk khai thác, quymô khai thác, thời gian khai thác, thời hạn tính tiền, sản lượng khai thác chotừng mục tiêu sử dụng, giá bán tính tiền, nút thu tiền mang lại từng mục tiêu sử dụng;tính tiền cho từng mục đích sử dụng, tổng tiền cung cấp quyền khai thác, giải pháp nộptiền cấp cho quyền khai thác và kèm theo những tài liệu để chứng minh.

2. Trình từ tiếp nhận, thẩm định, phêduyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

a) câu hỏi tiếp nhận, đánh giá tiền cấpquyền khai thác tài nguyên nước được triển khai đồng thời với vấn đề tiếp nhận, thẩmđịnh hồ nước sơ ý kiến đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy tờ về khoáng sản nước;

b) khi trình hồ nước sơ kiến nghị cấp giấyphép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cơ quan tiếp nhận, thẩm định và đánh giá hồ sơ cấpphép có trách nhiệm trình dự thảo quyết định phê để ý tiền cung cấp quyền khai tháctài nguyên nước theo điều khoản tại Phụ lục V phát hành kèm theo Nghị định này;

c) trong thời hạn 05 ngày làm việc, kểtừ ngày dìm được ra quyết định phê coi xét tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,cơ quan lại tiếp nhận, thẩm định hồ sơ gửi thông báo cho chủ giấy phép và viên thuếđịa phương nơi có công trình khai quật kèm theo ra quyết định phê phê duyệt tiền cấpquyền khai thác tài nguyên nước.

12. Điều chỉnh, truythu, hoàn lại tiền cung cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 12 Nghị định số82/2017/NĐ-CP)

1. Tiền cấp quyền khai quật tàinguyên nước được xem xét kiểm soát và điều chỉnh khi có một trong số trường phù hợp sau đây:

a) bao gồm sự kiểm soát và điều chỉnh nội dung của giấyphép khai thác, thực hiện tài nguyên nước mà lại dẫn mang đến sự thay đổi về căn cứ tínhtiền cung cấp quyền khai thác theo lao lý của Nghị định này hoặc dẫn đến gồm sựthay đổi về nội dung phê chăm nom tiền cung cấp quyền khai quật trước đó;

b) bao gồm sự đổi khác về thời khắc bắt đầuvận hành công trình khai thác nước so với thời khắc dự kiến bắt đầu vận hànhkhi phê duyệt tiền cấp cho quyền khai quật tài nguyên nước;

c) có sự kiểm soát và điều chỉnh về năng lượng điện lượngtrung bình thường niên (E0) so với hồ nước sơ xây đắp của công trình thủy điện với đượccơ quan công ty nước gồm thẩm quyền xác nhận bằng văn bản;

d) bổ sung cập nhật nhiệm vụ hồ cất kèm theoviệc điều chỉnh, bổ sung dung tích phòng đồng đội cho hạ du so với trách nhiệm của côngtrình thủy điện, trừ trường hợp vẫn được kiểm soát và điều chỉnh theo công cụ tại điểm c khoảnnày. Mức điều chỉnh giảm được xem trên cơ sở phần trăm phần thể tích phòng cộng đồng chohạ du được kiểm soát và điều chỉnh so với dung tích hữu ích của hồ nước chứa;

đ) dự án công trình bị hư hỏng quan yếu tiếptục khai quật được. Mức điều chỉnh giảm được tính trên cơ sở thời gian côngtrình bị hư hỏng phải xong xuôi hoạt động;

e) Việc kiểm soát và điều chỉnh chỉ tiến hành đốivới thời hạn còn lại của giấy phép. Mức kiểm soát và điều chỉnh tăng không thật 20% so với sốtiền sót lại phải nộp đã có phê ưng chuẩn trước đó, trừ trường hợp hiện tượng tạiđiểm b khoản này.

2. Trình tự, giấy tờ thủ tục điều chỉnh tiềncấp quyền khai quật tài nguyên nước:

a) Đối với trường hợp phương tiện tại điểma khoản 1 Điều này, tổ chức, cá thể nộp bạn dạng kê khai tính tiền cấp cho quyền khaithác tài nguyên nước theo Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định này. Việc tiếpnhận, đánh giá hồ sơ được tiến hành đồng thời với vấn đề tiếp nhận, thẩm định và đánh giá hồsơ kiến nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép về khoáng sản nước;

b) Đối với ngôi trường hợp phép tắc tạicác điểm b, c, d và điểm đ khoản 1 Điều này thì chủ giấy tờ gửi văn phiên bản đềnghị kiểm soát và điều chỉnh kèm theo những tài liệu để minh chứng đến cơ quan đón nhận hồ sơquy định tại Điều 10 của Nghị định này.

Trong thời hạn không thực sự 20 ngày làmviệc, cơ quan mừng đón hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, trình cơ quan bao gồm thẩmquyền khí cụ tại Điều 10 của Nghị định này coi xét, ra quyết định việc điều chỉnh;

c) Khi kiểm soát và điều chỉnh tiền cấp quyền khaithác khoáng sản nước phải căn cứ vào giá bán tính tiền cấp quyền khai quật tàinguyên nước hiện tại hành.

3. Tiền cấp cho quyền khai thác tàinguyên nước được truy tìm thu khi bao gồm một trong những trường thích hợp sau đây:

a) Thời gian bắt đầu vận hành thực tếcủa công trình xây dựng sớm hơn thời hạn dự con kiến khi cấp chứng từ phép, phê xem xét tiền cấpquyền khai thác tài nguyên nước;

b) phát sinh mục tiêu khai thác, sử dụngnước đề nghị nộp tiền nhưng không được cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền kiểm soát và điều chỉnh nộidung giấy phép;

c) Quy mô, sản lượng khai thác caohơn so với giấy tờ đã được cấp;

d) gian lận trong việc kê khai, tínhtiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước hoặc kê khai không trung thực dẫn đếngiảm số tiền yêu cầu nộp.

4. Việc hoàn lại tiền cung cấp quyền khaithác khoáng sản nước được triển khai trong trường hợp ban ngành nhà nước gồm thẩmquyền quyết định tịch thu giấy phép vì nguyên nhân quốc phòng, an ninh, vì tác dụng quốcgia, ích lợi công cộng hoặc chủ giấy tờ trả lại giấy phép đã được cấp.

5. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tiềncấp quyền khai quật tài nguyên nước quyết định việc kiểm soát và điều chỉnh tiền cấp cho quyềnkhai thác khoáng sản nước, thông báo số tiền tầm nã thu, hoàn lại cho chủ giấyphép và viên thuế địa phương nơi tất cả công trình khai quật tài nguyên nước cùng nêurõ lý do phải truy tìm thu, hoàn trả.

13. Thời hạn ra thôngbáo và nộp tiền cung cấp quyền khai quật tài nguyên nước (Điều 13 Nghị định82/2017/NĐC-CP)

1. Muộn nhất là 10 ngày có tác dụng việc, kểtừ ngày nhận thấy văn bản phê duyệt, điều chỉnh, thông báo tiền cung cấp quyền khaithác khoáng sản nước, viên thuế địa phương nơi có công trình khai quật tàinguyên nước ra thông tin nộp tiền cấp cho quyền khai thác tài nguyên nước theo Phụlục IV phát hành kèm theo Nghị định này, gửi tổ chức, cá thể nộp tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản nước.

2. Tổ chức, cá nhân phải nộp chi phí cấpquyền khai thác tài nguyên nước nộp chi phí theo thông tin của cục thuế địaphương. Việc thu, nộp tiền cung cấp quyền khai quật tài nguyên nước được thực hiệntheo đúng hiện tượng về thu và làm chủ các khoản thu chi phí nhà nước.

3. Sau khoản thời gian nhận được giấy hội chứng nhậnđã nộp tiền vào giá cả nhà nước, tổ chức, cá thể phải nộp tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản nước giữ hộ 01 bạn dạng sao có xác thực cho Cục làm chủ tàinguyên nước đối với trường hợp giấy tờ khai thác, thực hiện tài nguyên nước thuộcthẩm quyền cấp phép của bộ Tài nguyên và môi trường xung quanh hoặc cho Sở tài nguyên vàMôi trường đối với trường hợp giấy phép khai thác, thực hiện tài nguyên nước thuộcthẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh để theo dõi.

14. Cách làm thu, nộp,quản lý, áp dụng tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước (Điều 14 Nghị định số82 /2017/NĐ-CP)

1. Tiền cấp quyền khai quật tàinguyên nước được nộp hàng năm theo số tiền được ghi trong quyết định phê duyệttiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước. Căn cứ tài năng của mình, công ty giấyphép lựa chọn cách tiến hành nộp tiền theo tháng, quý hoặc theo năm trên Kho bạcNhà nước địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước.

2. Bài toán thu, nộp, trả lại tiền cấpquyền khai thác tài nguyên nước tiến hành theo công cụ của quy định về quảnlý thuế.

3. Việc quản lý, sử dụng, hoàn lại tiềncấp quyền khai quật tài nguyên nước triển khai theo công cụ của luật pháp vềngân sách công ty nước; ưu tiên thực hiện để đảm bảo an toàn cho hoạt động bảo vệ tài nguyênnước, cắn mốc giới hành lang bảo đảm an toàn nguồn nước, giám sát vận động khai thác nướcvà các vận động phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm và độc hại nguồn nước nhưngkhông vượt quá 15%.

4. Tiền cung cấp quyền khai tháctài nguyên nước là 1 trong loại ngân sách chi tiêu được khẳng định trong túi tiền sản xuất củachủ giấy phép.