bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay rứa Văn bạn dạng song ngữ

Thông tứ 24/2018/TT-BTNMT phương tiện về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu unique sản phẩm đo đạc và phiên bản đồ do bộ trưởng liên nghành Bộ Tài nguyên cùng Môi trường ban hành


*

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 24/2018/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠCVÀ BẢN ĐỒ

Căn cứ khí cụ Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CPngày 04 tháng bốn năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài nguyên với Môi trường;

Theo kiến nghị của viên trưởng cục Đođạc, bạn dạng đồ và tin tức địa lý việt nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trườngban hành Thông tư lý lẽ về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩmđo đạc và phiên bản đồ.

Bạn đang xem: Thông tư 24 bộ tài nguyên môi trường

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tư này cách thức về kiểm tra, thẩmđịnh, nghiệm thu quality sản phẩm đo lường và bạn dạng đồ cơ bản, đo đạc và bản đồchuyên ngành; trừ các thành phầm đo đạc và bạn dạng đồ quốc phòng được hiện tượng tại Điều 24 của cách thức Đo đạc và bản đồ.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Thông tứ này áp dụng so với cơ quanquản lý đơn vị nước về đo lường và bản đồ; nhà đầu tư, tổ chức, cá thể triển khaithực hiện tại đề án, dự án, kiến tạo kỹ thuật - dự trù đo đạc và bạn dạng đồ; tổ chức, cánhân tham gia chuyển động kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu thành phầm đo đạc cùng bảnđồ.

Điều 3. Giảithích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dướiđây được phát âm như sau:

1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đođạc và bản đồ là quá trình giám sát, xác định cân nặng thực hiện, đánhgiá unique sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, luật kỹ thuật;theo đề án, dự án, xây đắp kỹ thuật - dự toán đo đạc và bản đồ được phê duyệtvà quy định luật pháp khác bao gồm liên quan.

2. Tính toán là một vận động củanội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm đo lường và bạn dạng đồ nhằm theo dõi quy trình tiến độ thựchiện, khám nghiệm việc tuân hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, phép tắc kỹ thuậtvà đề án, dự án, xây đắp kỹ thuật - dự trù đo đạc và bạn dạng đồ được phê duyệt.

3. Thẩm định và đánh giá là vấn đề đánh giá,xác định khối lượng, quality sản phẩm đo đạc và phiên bản đồ trên các đại lý hồ sơ kiểmtra unique các cấp; hạng mục công việc, thành phầm đo đạc và bạn dạng đồ vẫn hoànthành và tài liệu tương quan khác kèm theo.

4. Nghiệm thu sát hoạch là câu hỏi xác nhậncác hạng mục công việc đã trả thành, trọng lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ đạtchất lượng bên trên cơ sở tác dụng kiểm tra, thẩm định.

5. Bình chọn nhà nước chất lượng lượngsản phẩm đo đạc và bạn dạng đồ là câu hỏi cơ quan bên nước coi xét, đánh giá lại chấtlượng thành phầm đo đạc và bản đồ trong quá trình sản xuất, đáp ứng dịch vụ đãđược đánh giá unique bởi những tổ chức review sự cân xứng hoặc đã được áp dụngcác biện pháp quản lý chất lượng khác của tổ chức, cá thể sản xuất, kinhdoanh.

6. Phòng ban quyết định đầu tư làcơ quan bao gồm thẩm quyền ra quyết định sử dụng vốn đầu tư chi tiêu chonhiệm vụ đo lường và bạn dạng đồ.

7. Ban ngành chủ chi tiêu là cơquan sở hữu vốn hoặc được cơ sở quyết định đầu tư giao thống trị và sử dụng vốnđể đầu tư, tiến hành nhiệm vụ đo lường và phiên bản đồ.

8. Đơn vị xây đắp là tổ chứctrong nước, nhà thầu quốc tế được cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền cấp cho giấyphép vận động đo đạc và phiên bản đồ với được chủ đầu tư chi tiêu giao nhiệm vụ, đặt đơn hàng hoặcký vừa lòng đồng sau thời điểm trúng thầu thực hiện nhiệm vụ đo lường và phiên bản đồ.

Điều 4. Nguyên tắckiểm tra, thẩm định, nghiệm thu quality sản phẩm đo đạc và bản đồ

1. Công tác kiểm tra chất lượng sảnphẩm đo lường và phiên bản đồ đề xuất được triển khai thường xuyên trong quy trình sản xuấttrên cơ sở tiến độ xây dựng đề án, dự án, thi công kỹ thuật- dự toán, nhiệm vụ được giao.

2. Công tác đánh giá phải được thựchiện độc lập với công tác kiểm tra quality sản phẩm.

3. Công tác nghiệm thu sát hoạch chỉ được tiến hành trên cơ sở hiệu quả kiểm tra, thẩm định.

4. Đối với những nhiệm vụ đo đạc cùng bảnđồ có tính chất hợp tác quốc tế, vấn đề kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu thực hiệntheo những quy định tuy vậy phương, đa phương, đề án, dự án công trình được các Bên phê chuẩn.Trường hợp không có quy định ví dụ thì thực hiện theo Thông tư này.

Điều 5. Trách nhiệmkiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo lường và phiên bản đồ

1. Trọng trách của công ty đầu tư

a) Đảm bảo hóa học lượng, cân nặng sảnphẩm trả thành; tiến trình thực hiện so với các nhiệm vụ đo đạc và bạn dạng đồ đượcgiao;

b) Tổ chức tiến hành kiểm tra, thẩm định,nghiệm thu các sản phẩm đo đạc và bạn dạng đồ đối với các trách nhiệm được giao làm cho chủđầu tư;

c) xử lý những vạc sinh, vướngmắc về technology trong quá trình thi công; xử lý những phạt sinh, vướng mắcvề định mức tài chính - kỹ thuật, gần như phát sinh về khối lượng theo thẩm quyền;

d) report kịp thời với cơ quan quyếtđịnh đầu tư những sự việc phát sinh vượt vượt thẩm quyền giải quyết của mình;

đ) quyết định đình chỉ thi công, hủybỏ một phần hoặc toàn thể sản phẩm đang kiến thiết không đúng đề án, dự án, thiếtkế kỹ thuật - dự trù được phê chăm sóc hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,quy định chuyên môn và báo cáo bằng văn bản đến cơ quan đưa ra quyết định đầu tư;

e) Lập report gửi cơ quan quyết địnhđầu tứ về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, khối lượng, quality sản phẩmđã dứt trong năm với khi hoàn thành đề án, dự án, thi công kỹ thuật - dựtoán.

2. Trọng trách của đơn vị chức năng thi công

a) Thực hiện xây đắp đúng đề án, dựán, xây đắp kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt, đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩnkỹ thuật, giải pháp kỹ thuật và các văn bạn dạng điều chỉnh của cấp gồm thẩm quyền (nếucó);

b) thực hiện kiểm tra toàn diện và chịutrách nhiệm về giai đoạn thi công, khối lượng, chất lượng sảnphẩm do đơn vị mình thực hiện. Khi chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu, đơn vịthi công phải thực hiện sửa chữa, bổ sung cập nhật và tự chịu đựng tráchnhiệm về tởm phí;

c) chịu đựng sự kiểm soát của chủ đầu tư chi tiêu đốivới tiến độ thi công, khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bạn dạng đồ;

d) mỗi tháng lập report về khối lượng,tiến độ thực hiện gửi chủ đầu tư;

đ) lúc có biến đổi về giải pháp côngnghệ, cân nặng công việc, tiến độ thi công so với đề án, dự án, xây dựng kỹthuật - dự toán đã được phê chuẩn y phải báo cáo kịp thời với chủ chi tiêu và chỉđược thực hiện sau thời điểm có văn bản chấp thuận của chủ chi tiêu hoặc phòng ban quyếtđịnh đầu tư.

Điều 6. đồ mưu hoạchkiểm tra, thẩm định, nghiệm thu unique sản phẩm đo lường và bạn dạng đồ

1. Sau thời điểm được giao nhiệm vụ, đặthàng hoặc ký kết hợp đồng sau thời điểm trúng thầu, đối chọi vị thi công phải lập chiến lược triểnkhai trong số đó nêu rõ quá trình thi công, giai đoạn kiểm tra unique sản phẩm gửichủ chi tiêu để có kế hoạch kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu.

2. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện củađơn vị thi công, chủ đầu tư lập kế hoạch kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu sát hoạch khốilượng, chất lượng sản phẩm phù hợp với quy trình tiến độ của đề án, dự án, kiến tạo kỹthuật - dự toán đã được phê duyệt, phù hợp với nhiệm vụ được giao hoặc đúng theo đồngđã ký kết, kiến nghị và gửi đơn vị thi công và những đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

Điều 7. Tởm phíthực hiện công tác làm việc kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu unique sản phẩm đo đạcvà bản đồ

1. Kinh phí đầu tư cho chuyển động kiểm tra chấtlượng thành phầm đo đạc và bản đồ do đơn vị xây đắp thực hiện được tính trongđơn giá, dự trù được phê chu đáo theo pháp luật của quy định có liên quan.

2. Ngân sách đầu tư cho hoạt động kiểm tra,thẩm định, sát hoạch khối lượng, unique sản phẩm đo đạc và bạn dạng đồ do chủ đầutư triển khai được xác định trong tổng dự toán được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNGSẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Điều 8. Yêu cầu đốivới công tác làm việc kiểm tra unique sản phẩm đo đạc và bạn dạng đồ

1. Công tác kiểm tra chất lượng sảnphẩm đo đạc và bạn dạng đồ cần được tiến hành từ toàn diện và tổng thể đến cụ thể ở cấp 1-1 vịthi công và cấp chủ đầu tư.

2. Việc kiểm tra chất lượng sản phẩmđo đạc và bạn dạng đồ cần được tiến hành trên đại lý kế hoạch kiểm tra, thẩm định,nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm được vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 6 củaThông tư này. Quá trình kiểm tra phải tuân hành theo quytrình sản xuất, sản phẩm của quy trình trước đạt chất lượng mới được sử dụngcho quy trình tiếp theo.

3. Công tác giám sát và đo lường trong quy trình triển khai những đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toánđo đạc và bạn dạng đồ buộc phải được thực hiện tính từ lúc khi bắt đầu triển khai cho đến khinghiệm thu, bàn giao sản phẩm để đưa vào khai thác sử dụng bảo vệ chất lượng,hiệu quả.

4. Nội dung, cách thức kiểm tra quality sản phẩm đo đạc và phiên bản đồ phải tuân thủ theo hình thức tạiĐiều 10 của Thông tứ này.

Điều 9. Công tácgiám sát

1. Nội dung đo lường bao gồm:

a) thống kê giám sát nhân lực, đồ vật củađơn vị xây đắp sử dụng trong quá trình triển khai;

b) Kiểm tra phương tiện đo được sử dụngtrong thi công. Phương tiện đi lại đo đề xuất được kiểm định, hiệu chuẩn chỉnh đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định, đáp ứng độ đúng mực theo yêu cầu;

c) đo lường và thống kê việc tuân thủ tiêu chuẩn,quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật trong quá trình thi công phù hợp với cácquy định vào đề án, dự án, xây cất kỹ thuật - dự trù được phê duyệt;

d) tính toán tiến độ kiến thiết theođúng kế hoạch đề ra;

đ) đo lường và thống kê về khối lượng, phạt sinhtăng, giảm trong quá trình kiến tạo (nếu có);

e) đo lường và thống kê quá trình kiểm tra chấtlượng sản phẩm cấp đơn vị thi công.

2. Trong quátrình giám sát, tín đồ trực tiếp đo lường và tính toán phải thực hiện ghi Nhật ký kết giám sátthi công theo Mẫu số 1 Phụ lục 3 phát hành kèmtheo Thông tư này. Xong xuôi đợt giám sát, 1-1 vị thực hiện việc tính toán phải lậpBiên bản giám sát thi công theo chủng loại số 2 Phụ lục 3ban hành đương nhiên Thông tứ này.

3. Trong thời hạn thi công, nếu gồm sựthay thay đổi về chính sách chính sách như: chi phí lương, định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật, đơngiá sản phẩm, đối chọi vị thống kê giám sát phải xác minh cụ thể cân nặng các khuôn khổ côngviệc đã tiến hành trước cùng sau thời điểm chế độ chính sáchđó tất cả hiệu lực.

Điều 10. Nộidung và cách thức kiểm tra unique sản phẩm

1. Nội dung, mứckiểm tra so với sản phẩm đo lường và phiên bản đồ cơ phiên bản được phương tiện tại Phụ lục 1a phát hành kèm theo Thông tư này. Đối với sảnphẩm đo đạc và bạn dạng đồ siêng ngành chưa có quy định rõ ràng về nội dung, nút kiểmtra thì triển khai theo nguyên lý tại Phụlục 1b ban hành kèm theo Thông tứ này. Trường phù hợp tăng, giảm nội dung, mứckiểm tra cho tương xứng với tiêu chí quality phải được cơ chế trong đề án, dựán, kiến thiết kỹ thuật - dự toán được cấp tất cả thẩm quyền phêduyệt.

2. Phương pháp kiểm tra unique sản phẩm

a) công tác kiểm tra unique sản phẩm rất có thể được thực hiện ở nội nghiệp, nước ngoài nghiệphoặc cả hai tùy ở trong vào từng hạng mục sản phẩm cụ thể. Trong một số trong những trường hợpphải thực hiện lại nội dung công việc của quá trình sản xuất nhằm so sánh, đốichiếu, tấn công giá quality sản phẩm so với tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, quyđịnh chuyên môn và câu chữ đề án, dự án, kiến thiết kỹ thuật - dự trù đã được phêduyệt;

b) Trong quá trình kiểm tra quality sản phẩm được phép áp dụng thiết bị,công nghệ và các nguồn bốn liệu, tài liệu khác như: hình ảnh viễnthám, những loại phiên bản đồ chuyên đề tiên tiến nhất để tiến hành đánh giá unique sảnphẩm. Trường đúng theo có xích míc phải soát sổ tại thực địa;

c) Tùy thuộc vào quy trình công nghệ,loại hình sản phẩm, phần mềm sử dụng vào thi công, vấn đề kiểm tra có thể đượcthực hiện bằng cách thức tự động, bán tự động hóa hoặc thủ công bằng tay để đảm bảo an toàn việc tấn công giá quality sản phẩm được khách hàng quan, đầy đủ,chính xác;

d) Đối với những hạng mục công việc kiểmtra mang tính chất xác suất, phạm vi lấy chủng loại kiểm tra yêu cầu được phân bố đều trong toàn bộ phạm vi thi công;

đ) Đối với các loại thành phầm có thểthực hiện nay kiểm tra chất lượng sản phẩm ở đầu cuối bằng phương thức tổng đúng theo thìđơn vị tiến hành kiểm tra cấp cho chủ chi tiêu lập phương án kiểm tra chất lượngtrình chủ đầu tư chi tiêu phê duyệt.

3. Ghi nhận tác dụng kiểm tra

a) hoàn thành quá trình bình chọn phải tiến hành ghi nhận công dụng kiểm tra. Hiệu quả kiểm tra được ghinhận bởi Phiếu ghi ý kiểm tra. Phiếu ghi chủ ý kiểm tra buộc phải được lập riêng cho từng khuôn khổ theo Mẫusố 4 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tư này và đề xuất thể hiện được những căncứ cụ thể để tiến công giá, kết luận chất lượng sản phẩm. Đối với những chỉ tiêu đánhgiá unique thông qua phép đo thì phải có số liệu, công dụng đo ráng thể;

b) trên cơ sở những Phiếu ghi ý kiểm tra, triển khai tổng hợp đánhgiá unique cho từng khuôn khổ và triển khai lập Biên bạn dạng kiểm tra quality của từng khuôn khổ theo mẫu mã số5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông bốn này.

Điều 11. Kiểmtra chất lượng sản phẩm cấp đơn vị chức năng thi công

1. Đơn vị thicông sử dụng tổ chức trình độ kỹ thuật hoặc giao tráchnhiệm cho người phụ trách kỹ thuật để tự chất vấn chất lượngđối với toàn bộ các hạng mục công việc, thành phầm do mình thi công.

2. Trước khi triển khai kiểm tra chấtlượng, phải thông báo về kế hoạch khám nghiệm tới chủ đầu tư chi tiêu và tổ chức được chủ chi tiêu giao chất vấn để giám sát và đo lường quá trìnhkiểm tra cấp 1-1 vị kiến thiết theo quy định.

3. Dứt việc soát sổ chất lượngsản phẩm so với từng hạng mục công việc, đối kháng vị thiết kế gửi thành phầm đã đượckiểm tra đạt quality theo quy định, Phiếu ghi chủ ý kiểm tra, Biên bản kiểmtra chất lượng và công văn đề nghị kiểm tra chất lượng sản phẩm theo mẫu mã số 16 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tưnày tới đơn vị chức năng kiểm tra cung cấp chủ đầu tư.

4. Dứt nhiệm vụ hoặc kết thúcnăm tài chính, solo vị xây dựng phải lập hồ sơ kiểm tra unique thành 02(hai) bộ, 01 (một) bộ gửi chủ đầu tư để giao hàng kiểm tra, thẩm định, nghiệmthu; 01 (một) bộ lưu tại đơn vị chức năng thi công. Hồ sơ bao gồm:

a) báo cáo tổng kết chuyên môn lập theoMẫu số 6 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông tưnày;

b) báo cáo kiểm tra quality sản phẩmcủa đối kháng vị kiến tạo theo mẫu mã số 7 Phụ lục 3 banhành kèm theo Thông tứ này;

c) Biên bản kiểm tra quality đối vớitừng hạng mục công việc, sản phẩm;

d) Phiếu ghi chủ ý kiểm tra;

đ) report những thay đổi về giảipháp công nghệ, khối lượng công việc, tiến độ xây đắp và nhữngvấn đề không giống (nếu có) so với đề án, dự án, thi công kỹ thuật - dự trù đã đượcphê chú tâm và văn bạn dạng chấp thuận của cấp bao gồm thẩm quyền trong thời gian thi công.

Điều 12. Kiểmtra unique sản phẩm cấp chủ đầu tư

1. Sau khi nhận được công văn đề nghịkiểm tra, hồ sơ kiểm tra quality của đối kháng vị kiến tạo theo pháp luật tại khoản3, khoản 4 Điều 11 của Thông tứ này và thành phầm kèm theo, chủ đầu tư chi tiêu sử dụng tổchức trình độ kỹ thuật của chính mình hoặc thuê tổ chức có năng lượng kiểm tra nhằm thựchiện công tác làm việc kiểm tra unique sản phẩm cấp chủ đầu tư.

Xem thêm: Bảng Ngọc Pantheon Mùa 12 Và Cách Chơi Paine Liên Quân Mùa 20

2. Công việc kiểm tra bao gồm:

a) soát sổ tính đầy đủ, tính pháp lý, tính thống nhất, tính vừa lòng lệ của hồ nước sơ kiểm soát chấtlượng cấp đơn vị thi công;

b) Phân tích, review nội dung báocáo tổng kết kỹ thuật, report kiểm tra chất lượng sản phẩm và các biên bản kiểmtra hóa học lượng, phiếu ghi ý kiến kiểm tra, dữ liệu đo kiểm tra của cấp solo vịthi công;

c) Đánh giá bán quy cách thành phầm so vớicác tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật và những quy định kháctrong đề án, dự án, kiến tạo kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt. Trường hợpchất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu, đơn vị xây cất có trọng trách sửa chữatheo các ý kiến kiểm tra và gửi report kèm theo sản phẩm đã được thay thế sửa chữa đếnđơn vị kiểm tra. Đơn vị kiểm tra tiến hành kiểm tra lại sảnphẩm cùng lập phiên bản xác dìm sửa chữa sản phẩm theo Mẫusố 11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Xác định cân nặng của những hạng mụccông việc, thành phầm đạt yêu cầu về chất lượng và các hạng mục công việc, sản phẩmkhông đạt yêu ước về quality (nếu có);

đ) Đánh giá, khuyến nghị xác định lại mứckhó khăn các hạng mục công việc, sản phẩm đã thiết kế cho phù hợp quy định hiệnhành và thực tiễn sản xuất;

e) dứt nhiệm vụ hoặc kết thúcnăm tài chính, đơn vị kiểm tra lập report kiểm tra chất lượng sản phẩm theo mẫu số 9 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông bốn này.Trường đúng theo chủ chi tiêu giao cho 02 (hai) đối chọi vị tiến hành việc đo lường và kiểmtra quality sản phẩm thì lập báo cáo kiểm tra quality sản phẩm theo mẫu số 3 và mẫu số 8Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông bốn này.

3. Chấm dứt nhiệm vụ hoặc kết thúcnăm tài chính đơn vị chức năng kiểm tra phải tạo Hồ sơ kiểm tra unique thành 02 (hai)bộ, 01 (một) cỗ gửi chủ đầu tư phục vụ công tác đánh giá và thẩm định theo qui định tại Điều15 của Thông bốn này, 01 (một) bộ lưu tại đơn vị kiểm tra. Làm hồ sơ bao gồm:

a) quyết định phê chăm chút đề án, dự án,thiết kế chuyên môn - dự toán; những văn phiên bản giao kế hoạch, trọng trách của cơ quan cóthẩm quyền;

b) phù hợp đồng tài chính hoặc văn phiên bản giaonhiệm vụ, để hàng;

c) báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơnvị thi công;

d) report kiểm tra quality sản phẩmcấp chủ đầu tư;

đ) Các report về cân nặng phátsinh, hầu như vướng mắc đã giải quyết so cùng với đề án, dự án, thi công kỹ thuật - dựtoán của đối kháng vị xây dựng và văn bản giải quyết mọi phát sinh, giải quyết và xử lý vướngmắc đó của chủ chi tiêu (nếu có);

e) báo cáo của 1-1 vị thi công về việcsửa chữa thành phầm theo chủng loại số 10 Phụ lục 3 banhành cố nhiên Thông bốn này và văn phiên bản xác dìm sửa chữa thành phầm của Đơn vị kiểmtra cung cấp chủ đầu tư;

g) Biên phiên bản giám sát xây dựng và Biênbản kiểm tra quality của từng hạng mục các bước kèm theo Phiếu ghi ý kiếnkiểm tra.

Điều 13. Quyềnvà nhiệm vụ của tổ chức, cá thể thực hiện kiểm tra cấp chủ đầu tư

1. Quyền của tổ chức, cá nhân thực hiệnkiểm tra

a) lắc đầu kiểm tra vào trường hợp đơn vị xây dựng chưa giao nộp vừa đủ các sản phẩm, Hồsơ kiểm tra unique cấp đơn vị kiến thiết hoặc các sản phẩm còn vĩnh cửu lỗimang tính hệ thống;

b) từ bỏ chối xác nhận các sản phẩmkhông đạt quality hoặc các sản phẩm đã có chủ kiến kiểm tra tuy nhiên không được sửachữa toàn diện, triệt để;

c) Đề xuất với chủ đầu tư điều chỉnhtiến độ thi công đối với những hạng mục quá trình bị kéo dài do nhân tố kháchquan hoặc đề án, dự án, xây dựng kỹ thuật - dự trù hết thời gian thực hiệnnhưng chưa hoàn thành;

d) Đề xuất chủ đầu tư chi tiêu chấp thuận thayđổi mức khó khăn so cùng với đề án, dự án, xây cất kỹ thuật - dự toán đã được phêduyệt;

đ) cá nhân trực tiếp bình chọn được bảolưu những ý kiến kiểm tra của bản thân đối cùng với tổ trưởng tổ kiểmtra hoặc tổ chức trực tiếp giao trọng trách trong trường bằng lòng kiến của bản thân khôngđược tiếp nhận và xử lý. Tổ trưởng tổ bình chọn được bảo lưu các quyết định củamình đối với tổ chức tiến hành công tác kiểm soát hoặc chủ đầu tư trong trường hợpquyết định của bản thân mình không được mừng đón và xử lý.

2. Trọng trách của tổ chức, cá nhânthực hiện tại kiểm tra

a) Thực hiện không thiếu thốn và tráng lệ nộidung kiểm tra theo quy định;

b) nhà trì, phối phù hợp với các bên liênquan giải quyết và xử lý những vướng mắc, tạo ra trong quá trình xây đắp theo thẩmquyền. Báo cáo chủ chi tiêu giải quyết gần như vướng mắc, phát sinh vượt vượt thẩmquyền;

c) report đầy đầy đủ với chủ đầu tư nhữngvấn đề kỹ thuật ngoài đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự trù đã được duyệt, cân nặng phát sinh tăng, sút trong vượt trình xây cất (nếucó);

d) đề xuất với chủ đầu tư xử lý cácvi phạm, kết thúc hợp đồng với 1-1 vị xây dựng trong ngôi trường hợp đơn vị chức năng thi côngvi phạm các nội dung nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 5 của Thông tư này;

đ) kiến nghị với chủ chi tiêu hình thứcxử lý so với đơn vị xây dựng vi phạm tiến độ thực hiện do yếu ớt tố khinh suất củađơn vị thi công;

e) Lập hồ sơ chất vấn chất lượng, Hồsơ nghiệm thu sát hoạch theo yêu ước của công ty đầu tư;

g) các ý con kiến của từng cá nhân thamgia công tác làm việc kiểm tra buộc phải được tổng hợp báo cáo Tổ trưởng tổ kiểm tra. Tổtrưởng có nhiệm vụ xem xét thông báo cho đối kháng vị xây cất sửachữa. Trường phù hợp không thống tuyệt nhất được chủ kiến giữa Tổ soát sổ và đơn vị chức năng thicông thì Tổ trưởng phải báo cáo lãnh đạo đơn vị thực hiện kiểm tra hoặc chủ đầutư (đối với những trường vừa lòng vượt vượt thẩm quyền giải quyết);

h) chịu trách nhiệm bồi thường thiệthại khi thế ý làm sai lệch tác dụng kiểm tra tạo thiệt hại cho chủ đầu tư chi tiêu hoặcđơn vị xây dựng theo vẻ ngoài của pháp luật.

Điều 14. Kiểmtra bên nước về quality sản phẩm đo lường và bản đồ

1. Các sản phẩm đo đạc và bản đồ sảnxuất nội địa hoặc nhập vào đều yêu cầu chịu sự soát sổ nhà nước chất lượng lượng,bao bao gồm cả các sản phẩm đo đạc và bản đồ đã làm được đánh giá chất lượng bởi những tổchức review sự tương xứng hoặc đã có được áp dụng những biện pháp thống trị chất lượngkhác theo nguyên lý của luật pháp về chất lượng sản phẩm, mặt hàng hóa.

2. Bài toán kiểm tra bên nước về sản phẩmđo đạc và phiên bản đồ được tiến hành theo kế hoạch thường niên hoặc đột nhiên xuất khi có yêucầu của cơ quan làm chủ chuyên ngành hoặc bao gồm khiếu nại, tố cáo, cảnh báo về chấtlượng sản phẩm.

3. Nội dung, nhiệm vụ kiểm tra nhànước về thành phầm đo đạc và bạn dạng đồ tiến hành theo giải pháp của pháp luật về chấtlượng sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa và điều khoản về đo đạc và bản đồ.

Chương III

THẨM ĐỊNH, NGHIỆMTHU KHỐI LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Điều 15. Thẩm địnhkhối lượng, unique sản phẩm đo đạc và phiên bản đồ

1. Chủ đầu tư sử dụng tổ chức chuyênmôn trực trực thuộc hoặc thành lập hội đồng tiến hành thẩm định khối lượng, chất lượngsản phẩm đo đạc và phiên bản đồ.

2. Ngôi trường hợp thành lập Hội đồng thẩmđịnh, chủ đầu tư chi tiêu ra đưa ra quyết định thành lập, nhân tố hội đồng gồm những: Chủ tịchHội đồng, Thư ký và một số trong những thành viên thuộc các đơn vị tính năng có liên quan,chuyên gia thông thuộc về trình độ đo đạc và bạn dạng đồ (nếu cần).

3. Nguyên tắc buổi giao lưu của Hội đồngthẩm định

a) Hội đồng thẩm định làm việc theonguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo nhiều số. Phiên họp của hội đồng phảiđảm bảo xuất hiện ít tuyệt nhất 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Hội đồng thẩm định và đánh giá theo quyếtđịnh thành lập;

b) chủ tịch Hội đồng đánh giá và thẩm định có trách nhiệm báo cáo kết trái thẩm định, ý kiến đề nghị chủ đầu tư chi tiêu các nội dungcó tương quan đến trách nhiệm được giao; chịu trách nhiệm trước điều khoản và chủ đầutư về sự việc đúng đắn, một cách khách quan đối với công dụng thẩm định.

4. địa thế căn cứ thẩm định

a) hồ sơ kiểm tra unique cấp đơnvị thi công;

b) hồ sơ kiểm tra quality cấp chủđầu tư;

c) những hạng mục công việc, sản phẩmđã kết thúc và các tài liệu tương quan khác kèm theo.

5. Ngôn từ thẩm định

a) đánh giá việc vâng lệnh các quy địnhtrong đề án, dự án, thi công kỹ thuật - dự toán đã được phê coi sóc và các văn bảnkỹ thuật liên quan khác;

b) đánh giá việc tuân hành các quy địnhvề công tác thống kê giám sát thi công, kiểm tra unique sản phẩm đo đạc và bản đồ;

c) thẩm định và đánh giá việc xử lý các phátsinh, vướng mắc trong thừa trình kiến tạo theo yêu mong của đơn vị kiểm tra, chủđầu tứ và cơ quan đưa ra quyết định đầu tư;

d) đánh giá việc khẳng định khối lượngđạt chất lượng, mức khó khăn của hạng mục công việc, sản phẩm đã trả thành.Khi quan trọng có thể yêu cầu kiểm soát lại chất lượng, khốilượng, mức khó khăn dựa trên một vài mẫu sản phẩm.

6. Căn cứ tác dụng thẩm định, solo vịđược chủ đầu tư giao trọng trách thẩm định hoặc chủ đầu tư chi tiêu (trong trường hòa hợp thànhlập Hội đồng thẩm định) lãnh đạo các đơn vị chức năng liên quan liêu sửa chữa, bổ sung hoàn thiệnkhi chất lượng, khối lượng sản phẩm không đạt yêu cầu, mức khó khăn chưa phù hợp,hồ sơ tài liệu không hợp lệ.

7. Hoàn thành quá trình thẩm định, đơn vịđược chủ chi tiêu giao trách nhiệm thẩm định hoặc chủ chi tiêu (trong trường hợp thànhlập Hội đồng thẩm định) phải lập report thẩm định khối lượng, chất lượng sảnphẩm theo chủng loại số 12 Phụ lục 3 ban hành kèmtheo Thông tứ này.

Điều 16. Nghiệmthu khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và phiên bản đồ

1. Trên cơ sở tác dụng kiểm tra, thẩmđịnh, chủ chi tiêu tiến hành nghiệm thu sát hoạch khối lượng, quality sản phẩm đo đạc vàbản đồ đang hoàn thành.

2. Căn cứ nghiệm thu bao gồm:

a) ra quyết định phê săn sóc đề án, dự án,thiết kế chuyên môn - dự toán;

b) đưa ra quyết định giao nhiệm vụ, để hànghoặc vừa lòng đồng kinh tế;

c) report thẩm định khối lượng, chấtlượng sản phẩm;

d) hồ sơ kiểm tra quality cấp chủđầu tư;

đ) Các thành phầm đã hoàn thành và cáctài liệu liên quan khác kèm theo.

3. Ngôn từ nghiệm thu

a) nghiệm thu về khối lượng, những hạngmục công việc, sản phẩm đã dứt đạt quality so cùng với đề án, dự án, kiến thiết kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt;

b) nghiệm thu sát hoạch về khối lượng các hạngmục công việc, sản phẩm phát sinh (tăng, giảm) đối với đề án, dự án, thi công kỹthuật - dự trù (nếu có);

c) xác nhận mức cạnh tranh khăn đối với cáchạng mục công việc, thành phầm hoàn thành;

d) dứt quá trình nghiệm thu sát hoạch phảilập Biên phiên bản nghiệm thu khối lượng, quality sản phẩm theo mẫu số 13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tưnày và lập hồ nước sơ nghiệm thu theo qui định tại Điều 18 của Thông bốn này.

Điều 17. Giao nộpsản phẩm

1. Sau thời điểm có Biên bản nghiệm thu khốilượng, chất lượng sản phẩm, đơn vị xây cất có trọng trách giao nộp thành phầm tạinơi tàng trữ do phòng ban quyết định đầu tư chi tiêu hoặc chủ đầu tư chỉ định.

2. Danh mục thành phầm giao nộp bao gồmtoàn bộ thành phầm của những hạng mục công việc đã được nghiệm thu xác nhận khối lượng,chất lượng. Các sản phẩm giao nộp được chế độ tại Phụlục 2 phát hành kèm theo Thông tư này. Trường thích hợp hạng mục sản phẩm chưa cóquy định, thì giao nộp theo danh mục thành phầm được quy định cụ thể trong đề án,dự án, xây đắp kỹ thuật - dự toán.

Điều 18. Lập Hồsơ nghiệm thu

1. Ngừng quá trình nghiệm thu,giao nộp sản phẩm, chủ chi tiêu phối phù hợp với các đơn vị liên quan liêu lập hồ sơ nghiệmthu. Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:

a) ra quyết định phê để mắt đề án, dự án,thiết kế chuyên môn - dự toán; các văn bản giao kế hoạch, trách nhiệm của cơ quan cóthẩm quyền;

b) phù hợp đồng kinh tế tài chính hoặc văn bản giaonhiệm vụ, đặt hàng;

c) báo cáo tổng kết nghệ thuật của đơnvị thi công;

d) báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩmcấp chủ đầu tư;

đ) Các báo cáo về trọng lượng phátsinh, phần lớn vướng mắc đã xử lý so cùng với đề án, dự án, xây cất kỹ thuật - dựtoán của solo vị xây đắp và văn bạn dạng giải quyết đầy đủ phát sinh, giải quyết và xử lý vướngmắc kia của chủ đầu tư chi tiêu (nếu có);

e) báo cáo của đối chọi vị kiến tạo về việcsửa trị sai sót cùng văn bạn dạng xác nhấn sửa chữa thành phầm của đơn vị kiểm tra cấpchủ đầu tư;

g) báo cáo thẩm định khối lượng, chấtlượng sản phẩm;

h) Biên bản nghiệm thu khối lượng, chấtlượng sản phẩm;

i) Biên bản giaonộp sản phẩm theo chủng loại số 15 Phụ lục 3 ban hànhkèm theo Thông tư này hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm đã xong theoquy định trên Điều 17 của Thông tư này;

k) bạn dạng tổng hợp khối lượng hạng mụccông việc, sản phẩm đã kiến thiết từng năm theo Mẫusố 14 Phụ lục 3 phát hành kèm theo Thông bốn này đối với đề án, dự án, thiếtkế chuyên môn - dự toán được thiết kế trong những năm.

2. Hồ nước sơ nghiệm thu lập thành 05(năm) bộ kèm theo bản số: 01 (một) bộ gửi cơ quan đưa ra quyết định đầu tư, 03 (ba) bộlưu tại chủ đầu tư, 01 (một) cỗ lưu tại đơn vị thi công. Hồ nước sơ sát hoạch lưutrong thời hạn 20 năm kể từ ngày xong toàn bộ khuôn khổ công việc.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 19. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2019, thay thế Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21tháng 12 năm năm ngoái của bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên quy định về kiểmtra, thẩm định và đánh giá và nghiệm thu chất lượng công trình, thành phầm đo đạc và bản đồ.

2. Huỷ bỏ khoản 7, Phụlục hàng đầu của Thông bốn số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23 mon 10 năm 2017 của Bộtrưởng cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên quy định desgin cơ sở dữ liệu địa giớihành chính.

Điều 20. Quy địnhchuyển tiếp

Đối với các hạng mục công việc, sảnphẩm đo lường và phiên bản đồ trả thành, đã được soát sổ chất lượng, thẩm định, nghiệmthu trước thời gian Thông tư này có hiệu lực thì tiến hànhlập hồ sơ nghiệm thu theo dụng cụ tại Thông tứ số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21tháng 12 năm năm ngoái của bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường xung quanh quy định về kiểmtra, thẩm định và đánh giá và nghiệm thu unique công trình, thành phầm đo đạc và bản đồ.

Điều 21. Tổ chứcthực hiện

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực thuộc tw chịu tráchnhiệm tổ chức triển khai triển khai Thông bốn này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu tất cả vướng mắc, ý kiến đề nghị phản ánh đúng lúc về cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh đểnghiên cứu giúp sửa đổi, bửa sung./.

địa điểm nhận: - Thủ tướng cơ quan chính phủ và những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc thiết yếu phủ; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân tối cao; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao; - UBND những tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; - Cục khám nghiệm văn bản QPPL - cỗ Tư pháp; - cỗ trưởng, những Thứ trưởng bộ TN&MT; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - Công báo; Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ; - những đơn vị trực thuộc cỗ TN&MT Cổng TTĐT cỗ TN&MT; - Lưu: VT, ĐĐBĐVN.

BỘ TRƯỞNG trần Hồng Hà

PHỤ LỤC 1A

NỘI DUNG, MỨC KIỂM TRA CÁC HẠNG MỤC, SẢNPHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ CƠ BẢN(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 24/2018/TT-BTNMTngày 15 mon 11 năm 2018 của bộ trưởng bộ Tàinguyên cùng Môi trường)

<

Bài viết liên quan

STT

Nội dung công việc kiểm tra

Đơn vị tính

Mức kiểm tra %

Kết quả kiểm tra

Đv. Thi công

Chủ đầu tư

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Xây dựng mạng lưới đo đạc quốc gia

I.1

Chọn điểm, đúc mốc, chôn mốc, có tác dụng tường vây, lập ghi chú điểm cùng biên phiên bản bàn giao mốc (mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia)

-

Chọn điểm: chất vấn vị trí so với thiết kế, tầm tiếp liền tới các điểm liên quan, thông phía khi đo:

+

Trên phiên bản đồ địa hình;

Điểm

100

20

Phiếu YKKT

+

Thực địa.

Điểm

20

5

Phiếu YKKT

-

Mốc với tường vây: chất vấn quy cách, hóa học lượng

Mốc

20

5

Phiếu YKKT

-

Ghi chú điểm và biên bản bàn giao mốc:

+

Kiểm tra nội dung, hình thức, tính pháp lý;

Mốc

100

20

Phiếu YKKT

+

Kiểm tra ko kể thực địa.

Mốc

20

5

Phiếu YKKT

I.2

Đo ngắm

-

Tài liệu kiểm định, hiệu chuẩn chỉnh phương luôn tiện đo có liên quan

Tài liệu

100

100

Phiếu YKKT

-

Sơ thiết bị đo so với thiết kế

Sơ đồ

100

100

Phiếu YKKT

-

Sổ đo và các tài liệu liên quan

Quyển

100

20

Phiếu YKKT

-

Dữ liệu đo: kiểm tra unique số liệu đo, tiến công giá, đối chiếu với các yêu cầu kỹ thuật

Tệp

100

20

Phiếu YKKT

-

Đo kiểm tra:

+

Độ cao, trọng lực;

Đoạn

5

2

Kết quả đo, Phiếu YKKT

+

Tọa độ.

Điểm

5

2

Kết trái đo, Phiếu YKKT

I.3

nh toán, bình sai

-

Mạng lưới tọa độ:

+

Kết trái tính khái lược cạnh (baseline);

Điểm

50

20

Phiếu YKKT

+

Kết trái bình sai nhận xét độ chủ yếu xác.

Điểm

100

100

Phiếu YKKT

-

Mạng lưới độ cao, trọng lực:

+

Kết quả tính khái lược vòng khép hoặc đoạn, tuyến;

Đoạn, tuyến

50

20

Phiếu YKKT

+

Kết quả bình sai reviews độ thiết yếu xác.

Điểm

100

100

Phiếu YKKT

II

Dữ liệu ảnh hàng không, hình ảnh viễn thám

II.1

Công nghệ bay chụp hình ảnh hàng không

II.1.1

Kết quả cất cánh chụp và xử trí ảnh

II.1.1.1

Thông số hình ảnh chụp (hoặc thông số kỹ thuật bay chụp ảnh)

-

Độ cao bay, phần trăm ảnh, độ phân giải ảnh

Đg. Bay

100

20

Phiếu YKKT

-

Góc nghiêng của ảnh

Tờ ảnh

100

20

Phiếu YKKT

-

Chênh lệch độ dài giữa những tâm hình ảnh liền kề trên thuộc một con đường bay

Tờ ảnh

100

20

Phiếu YKKT

-

Độ lấp giữa những tờ ảnh liền kề

Tờ ảnh

100

20

Phiếu YKKT

-

Độ cao của tâm hình ảnh trên và một đường cất cánh so với thiết kế

Tờ ảnh

100

20

Phiếu YKKT

-

Khu vực chụp sót, hở, mây che

P.khu

100

20

Phiếu YKKT

-

Sơ đồ dùng vị trí tâm ảnh

Sơ đồ

100

20

Phiếu YKKT

-

Thông số định vị hình ảnh (EO): độ đúng mực của nguyên tố định hướng ngoài được xác định từ trị đo GNSS/IMU

Tờ

100

20

Phiếu YKKT

II.1.1.2

Chất lượng ảnh

-

Thông tin về mức độ khá đầy đủ của số liệu gốc thu nhận thấy theo các kênh phổ: đỏ, lục, lam, mặt trời gần, toàn sắc

Tệp

100

20

Phiếu YKKT

-

Ảnh tổng hợp màu

Tờ ảnh

100

10

Phiếu YKKT

-

Độ mờ, độ tương phản, độ rõ rệt và độ khác nhau của hình ảnh

Tờ ảnh

100

10

Phiếu YKKT

-

Biểu đồ khả năng chiếu sáng - histogram

Tờ ảnh

100

10

Phiếu YKKT

II.1.1.3

Các tài liệu liên quan

-

Tài liệu kiểm định, hiệu chuẩn chỉnh máy chụp ảnh kỹ thuật số

Tài liệu

100

100

Phiếu YKKT

-

Ranh giới khu bay

P.khu

100

100

Phiếu YKKT

-

Báo cáo hiệu quả bay chụp: diễn đạt những câu chữ kỹ thuật cơ bản trong mục II.1.1.1 cùng II.1.1.2

Tài liệu

100

100

Phiếu YKKT

III.1.2

Xây dựng trạm Base: áp dụng quy định trên mục I.2, I.3

II.1.3

Khống chế ảnh

II.1.3.1

Khống chế hình ảnh ngoại nghiệp

-

Chọn điểm khống chế hình ảnh ngoại nghiệp

Điểm

100

20

Phiếu YKKT

-

Sơ đồ địa chỉ điểm khống chế hình ảnh trên ảnh so với thiết kế

Điểm

100

20

Phiếu YKKT

-

Tài liệu diễn đạt vị trí điểm khống chế ảnh rõ ràng, bao gồm xác

Điểm

100

20

Phiếu YKKT

-

Kiểm tra trên thực địa: những điểm khống chế hình ảnh tại thực địa phải bảo đảm khả năng khẳng định được đúng chuẩn trên những tờ ảnh

Điểm

30

5

Phiếu YKKT

-

Đo nối, giám sát điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp (áp dụng chế độ tại mục I.2, I.3)

II.1.3.2

Tăng dày khống chế hình ảnh nội nghiệp

-

Sơ đồ kiến tạo khối

Sơ đồ

100

100

Phiếu YKKT

-

Đo links ảnh, đo điểm tăng dày vào hệ tọa độ ảnh

Mô hình

30

3

Phiếu YKKT

-

Kiểm tra hiệu quả chọn cùng đo tọa độ điểm kiểm tra

Điểm

100

20

Phiếu YKKT

-

Đo tọa độ điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp vào hệ tọa độ ảnh

Điểm

100

20

Phiếu YKKT

-

Kết quả lý thuyết tương đối

Mô hình

30

3

Phiếu YKKT

-

Kết trái tính toán, bình không nên khối

Khối

100

20

Phiếu YKKT

-

Tiếp biên giữa các khối, tiếp biên với khu vực đo lạm cận

Khối

100

20

Phiếu YKKT

II.1.4

Ảnh nắn trực giao

Đo kiểm soát độ đúng mực tại những điểm chất vấn (các điểm khống chế, kiểm tra ngoại nghiệp, điểm khống chế tăng dày nội nghiệp)

Điểm

30

3

Phiếu YKKT

-

Tiếp biên hình ảnh trực giao

Tờ ảnh

100

10

Phiếu YKKT

-

Độ phân giải ảnh trực giao

Tờ ảnh

100

10

Phiếu YKKT

II.1.5

Bình đồ dùng ảnh

Mảnh

100

20

Phiếu YKKT

-

Cơ sở toán học

-

Chất lượng hình ảnh

-

Độ đúng đắn cắt, ghép ảnh; tiếp biên

-

Trình bày size và các ghi chú ko kể khung

II.2

Công nghệ cất cánh quét Lidar phối hợp chụp ảnh hàng không

II.2.1

Xây dựng trạm Base và thi công bãi chuẩn chỉnh hiệu chỉnh

II.2.1.1

Xây dựng trạm Base (áp dụng nguyên lý tại mục I.2, I.3)

II.2.1.2

Xây dựng bãi chuẩn chỉnh hiệu chỉnh

Tài liệu

100

20

Phiếu YKKT

-

Số lượng, vị trí bến bãi chuẩn, tỷ lệ điểm cụ thể trong bãi chuẩn

-

Kết trái đo đạc thống kê giám sát tọa độ, độ cao điểm chi tiết trong bãi chuẩn

II.2.2

Kết quả bay quét

-

Độ tủ giữa 2 con đường quét tức thì kề

Tuyến

100

20

Phiếu YKKT

-

Độ tủ của ảnh kỹ thuật số

Tờ ảnh

100

20

Phiếu YKKT

-

Độ lấp trùm của ranh con giới quần thể bay

P.khu

100

20

Phiếu YKKT

-

Sơ vật vị trí tuyến quét

Sơ đồ

100

100

Phiếu YKKT

Các thông số như độ cao bay, vận tốc bay, góc quét, tần số quét, độ rộng dải quét, tỷ lệ điểm quét

Tài liệu

100

20

Phiếu YKKT

-

Kết quả cách xử lý GNSS/IMU thông thường toàn khu đo

Tuyến

100

20

Phiếu YKKT

-

Khu vực chụp sót, hở, mây che

P.khu

100

20

Phiếu YKKT

II.2.3

Xử lý dữ liệu

-

Kết trái bình không nên đám mây điểm theo tài liệu đo đạc bãi chuẩn chỉnh hiệu chỉnh

Tệp

100

20

Phiếu YKKT

-

Ảnh độ mạnh xám

Ảnh

100

-

Phiếu YKKT

-

Mô hình số độ cao bề mặt (DSM) ship hàng nắn ảnh trực giao

Mảnh

100

10

Phiếu YKKT

-

Dữ liệu đám mây điểm ở định dạng LAS (Las fomat)

Tệp

100

-

Phiếu YKKT

-

Mô hình số chiều cao địa hình (DTM):

+

Độ thiết yếu xác, độ phù hợp giữa DTM với hình ảnh nắn trực giao, phân các loại và lọc điểm;

Mảnh

100

10

Phiếu YKKT

+

Đo đánh giá DTM tại thực địa.

Mảnh

3

1

Kết quả đo, Phiếu YKKT

II.2.4

Ảnh nắn trực giao: áp dụng quy định tại mục II.1.4

II.2.5

Bình vật dụng ảnh: áp dụng quy định trên mục II.1.5.

II.3

Dữ liệu ảnh viễn thám

II.3.1

Kiểm tra các thông số kỹ thuật ảnh

Cảnh ảnh

100

20

Phiếu YKKT

-

Thời gian thu thừa nhận ảnh

-

Bộ dữ liệu ảnh (số lượng kênh ảnh, vô cùng dữ liệu, các tệp dữ liệu bổ trợ kèm theo)

II.3.2

Chất lượng ảnh

-

Khu vực hở, sót ảnh, mây che

Khu đo

100

20

Phiếu YKKT

-

Độ tương phản, độ rõ nét và độ nhiễu của ảnh

Cảnh ảnh

100

10

Phiếu YKKT

II.3.3

Khống chế hình ảnh ngoại nghiệp (áp dụng cơ chế tại II.1.3.1)

II. 3.4

Mô hình hóa cảnh ảnh/khối ảnh

-

Đo tọa độ điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp trong hệ tọa độ ảnh

Điểm

100

20

Phiếu YKKT

-