Trong Naruto, Hashirama Senju – Hokage đệ độc nhất vô nhị (Shodai Hokage) là bạn lãnh đạo tộc Senju kết liên với tộc Uchiha (do Madara lãnh đạo) lập bắt buộc làng Lá. Khoái khẩu của ông là những thuật liên quan đến h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ giới hạn Mộc độn.

Bạn đang xem: Thiên thủ quan âm hashirama

Bạn đang xem: Thiên thủ quan liêu âm của hashirama

Bạn đang đọc: Thiên thủ quan tiền âm hashirama

Naruto: đứng đầu 10 nhẫn giả có chức năng kiểm thẩm tra chakra tốt nhất thế giới shinobi (P.1)

5 thuật nhẫn siêu mạnh nhưng Kakashi lại ít sử dụng, nguyên nhân cũng thiệt là đặc biệt

H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼S̼e̼n̼j̼u̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼k̼a̼g̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼o̼n̼o̼h̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼G̼e̼n̼k̼a̼i̼ ̼K̼e̼k̼k̼e̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ộ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼,̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼

Chính nhờ tài năng sử dụng được mộc độn đã giúp Senju Hashirama được ca tụng là ninja mạnh mẽ nhất trong thời đại của mình. Hashirama cũng có chức năng sử dụng thánh thiện nhân thuật và rất có thể kết hợp với Mộc độn để kích hoạt cảnh giới tổ sư của mộc độn, thi triển những giải pháp đỉnh cao như Mộc Long, người làm gỗ thuật, Mộc độn chân pháp thiên thủ góp ông hàm ấn cửu vĩ dễ ợt và đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ Madara.

Dưới đây là những dòng “nhất” của Senju Hashirama – vị Hokage đầu tiên trong lịch sử dân tộc làng Lá. Cùng tò mò nhé!

Gia đình

• Hokage đệ nhất Senju Hashirama là nam nhi thứ tuyệt nhất của Senju Butsuma, ông chồng Jinchuriki của Kyubi đời thứ nhất Uzumaki Mito.

Xem thêm: Ác Nhân Steppenwolf Dc Là Ai ? Steppenwolf

Senju Hashirama là vị Hokage rất đam mê trò đỏ đen

• M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼s̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼ế̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼s̼h̼u̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼,̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Khả năng

Mộc độn tiên thuật: Chân Pháp Thiên Thủ của Hashirama

• Hashirama Senju là người đầu tiên học được bí thuật hiền khô nhân.

Cuộc chiến lưu niệm nhất


*

• C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼(̼l̼u̼â̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼n̼d̼r̼a̼ ̼O̼t̼s̼u̼t̼s̼u̼k̼i̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼u̼n̼g̼ ̼L̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼ậ̼n̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼s̼h̼i̼r̼a̼m̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼i̼n̼j̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼s̼h̼i̼n̼o̼b̼i̼.̼

M̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼

• Hashirama Senju từng là người bạn thân thiết tuyệt nhất của Uchiha Madara.

• Hashirama cũng là fan duy nhất có khả năng n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼M̼a̼d̼a̼r̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

Di sản lớn nhất để lại mang đến hậu thế

• “Hỏa chí” là di sản lớn nhất mà Hashirama để lại mang đến hậu nạm và nó được đa số người dân buôn bản Lá tin tưởng và hành động theo.