Quẻ bí bàn về văn vẻ của phiên bản Thể, bàn về thiên văn với nhân văn, bàn về vẻ rất đẹp của bức tranh thiên nhiên và nhân sự, vì sự giao sứt của sáng sủa tối, của nhân nghĩa, giống như vẻ đẹp mắt của hào quái là vì sự giao thoa thân hai vạch Âm Dương.

Bạn đang xem: Thập nhị tinh tú

Ta sẽ đem Dịch nhưng giải thiên văn, nhân bản một giải pháp đại cương cứng vắn tắt. Toàn bộ trong trời đất cũng giống như trong nhỏ người, chỉ bao gồm Đạo, có bản Thể, gồm Tuyệt Đối là thuần phác, hồn nhiên tĩnh lãng. Chiếc Tuyệt Đối vô hình vô sắc ấy chính là điểm hằng cửu không bao giờ thay đổi phát hiện ra thiên hình vạn trạng, gây ra ra những văn mọi vẻ trong trời khu đất này.

Ở vị trí vòng Dịch, hay Đối hay Thái rất ở trung cung làm cho khu nữu mang lại hào quái. Hào quỷ quái tức là hình thức sắc tướng của bạn dạng Thể, của Thái Cực.

bên trên trời, Thái cực hay tuyệt Đối thể phát triển thành Thiên hoàng thượng Đế, ngự ngơi nghỉ tòa Bắc Thần, làm cho khu nữu đến muôn vị tinh tú, còn vòng Dịch có thể tượng trưng bằng vòng Nhị thập chén bát tú bên ngoài.

Như vậy, chỉ có Bắc Thần (Étoile polaire) là trục, còn cả khung trời cùng muôn bởi tinh tú phần nhiều xoay tròn tầm thường quanh.

Thiên văn học Ptolémée xưa mang trái đất làm chổ chính giữa điểm vạn hữu, nhật nguyệt với ngũ tinh luân chuyển quanh bên ngoài, tạo nên thành bảy tầng trời, vận chuyển theo bảy vết đàn, tầng trời sản phẩm công nghệ tám là tầng trời của những định tinh, tầng trời thiết bị chín là tầng trời của thần thánh (Empyrée).

Như vậy, càng lên cao, càng ra vòng ngoài, lại càng trở bắt buộc thanh quý, và khu vực ô trọc è cổ tục tốt nhất lại là trung tâm, và sẽ là trần hoàn đau khổ của ta.

Ngược lại, trung hoa cho rằng chổ chính giữa điểm là Bắc Thần, là Hạo Thiên Thượng Đế, càng sống trong càng quý, càng ra phía bên ngoài thì càng hèn. Và tổ chức triển khai thiên văn tương tự như tổ chức triều ca bên dưới thế.

Vua dưới trần tất cả nội cung, bao gồm triều ca, có cung đình khi đi tuần thú, thì Hạo Thiên Thượng Đế cũng đều có Tử Vi Viên, tức là nội cung cùng với thê tử, cũng có thể có Thái Vi Viên là triều đình luận sự, cũng đều có Thiên Thị Viên có nghĩa là cung quán khi tuần thú muôn phương.

khía cạnh trời, phương diện trăng, với ngũ tinh chẳng qua là những do sao nhỏ, chuyển phiên vần trên vòng Hoàng Đạo, bên trên 12 cung Hoàng Đạo, qua 28 cửa hàng xá trời mây xuất xắc 28 chòm sao cơ mà ta thường gọi là Nhị thập chén tú, để mà làm cho tứ thời bát tiết, tạo nên thời gian vạn vật thiên nhiên và thời gian lịch sử hào hùng cho nhân quần.

Sự vận tải của tinh cầu trên vòng Hoàng Đạo, sự chuyên chở của muôn sao quanh trung khu điểm Bắc Thần dẽ khiến cho muôn vẻ huy hoàng tươi sáng cho hoàn võ, đó chính là văn vẻ được nói trong quẻ Bí.

Để hiểu thiên văn trung hoa thêm tí chút nữa, ta sẽ bàn qua về:

- tử vi phong thủy Viên 紫 微 垣

- Thái Vi Viên 太 微 垣

- Nhị thập chén bát tú 二 十 八 宿

- Thất bao gồm 七 正 (nhật nguyệt với 5 hành tinh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ)

- Sông Ngân Hà 銀 河.

*

I. Phong thủy Viên 紫 微 垣

tử vi phong thủy Viên có nghĩa là nội cung, nội tẩm, gồm 54 sao tuyệt chòm sao. Ta thấy Thiên Hoàng Đại Đế 天 皇 大 帝 ngự sinh sống ngôi Bắc Thần 北 辰. Bao gồm Câu trần 勾 陳 làm cho cận vệ, bao gồm Đế Tọa 帝 座 (Thiên Đế Tinh: l’Étoile souveraine du ciel), có Thiên Sàng 天 床 (le Lit de justice céleste), bao gồm lọng đậy (Hoa mẫu 華 蓋 và Giang 杠: le Baldaquin), lại có các Hậu Phi 后 妃 (les Reines), hoàng thái tử 太 子 (le Prince Impérial), những Thứ Tử 次 子 (les fils de concubine), những công chúa (Ngự phụ nữ 御 女: les filles impériales).

*

Bắc Đẩu

Điểm qua sản phẩm phụ tá, ta thấy có:

- Tứ Phụ 四 輔 (les quatre Supports)

- Thượng Thư 尚 書 (le Secrétaire)

- Trụ Sử 柱 史 (Ngự sử: Censeurs)

- Đại Lý 大 理 (les Juges)

- Tam Sư 三 師 (les Trois Gouverneurs)

- Tam Công 三 公 (les Trois Conseillers)

- tướng mạo 相 (le Ministre)

- Tam bầu 三 台 (les Trois Éminences)

- Văn Xương 文 昌 (les Accomplis)

- Thái Tôn 太 尊 (les Grands Augustes)

- Thiên Ất 天 乙 (la Première du Ciel)

- Thái Ất 太 乙 (l’Archie première)

- Lục cạnh bên 六 甲 (les Six Chefs)

- Thái Dương Thủ 太 陽 守 (le Gardien resplendissant)

- Truyền Xá 傳 舍 (le Maître du Logis)

ngoài ra còn có:

- Thiên Trù 天 廚 (la Cuisine céleste)

- Nội Trù 內 廚 (la Cuisine intérieure)

- Thiên Lao 天 牢 (la Prison céleste)

- Tả quần thể 左 樞 (le Pivot droit)

- Hữu khu vực 右 樞 (le Pivot gauche)

với nhất là dòng xe trời: Đế Xa 帝 車 bao gồm 7 bởi sao Bắc Đẩu: (1) quần thể Tinh (Tham Lang), (2) Tuyền Tinh (Cự Môn), (3) Kỵ Tinh (Lộc Tồn), (4) Quyền Tinh (Văn Khúc), (5) toàn cầu (Liêm Trinh), (6) Khai Dương (Vũ Khúc), (7) Giao quang quẻ (Phá Quân).

*

II. Thái Vi Viên 太 微 垣

Thái Vi Viên là chỗ Thượng Đế thiết triều. Ta thấy làm việc giữa có Ngũ Đế Tòa (la Siège Intérieur des cinq empereurs) chỗ ấy là ngai rồng Thượng Đế (Hoàng Đế). Đàng sau ngai rồng Đế Tòa, ta thấy:

- thái tử 太 子 (le Prince) và những cận vệ như:

. Hạnh quan liêu 幸 官 (les Officieur du Bonneur)

. Tòng quan lại 從 官 (la Suite)

. Hổ túng bấn 虎 賁 (Hổ Bôn: les Tigres rapides)

. Thường trằn 常 陳 (l’Escouade perpétuelle)

. Lang tướng 郎 將 (le Commandant de la Garde)

. Tam bầu 三 台 (les Trois Éminences)

. Lang Vị 郎 位 (le Siège des Officiers)

phía hai bên tả hữu phía trước ngai lại giàn ra hai hàng văn võ:

- Thượng tướng tá 上 將 (Premier Général)

- sản phẩm công nghệ Tướng 次 將 (Second Général)

- Thượng tướng 上 相 (Premier Conseiller)

- vật dụng Tướng 次 相 (Second Conseiller)

- Tả Chấp Pháp 左 執 法 (le Justicier de Gauche)

- Hữu Chấp Pháp 右 執 法 (le Justicier de Droite)

địa điểm sân dragon ta thấy bức bình phong (Nội bình 內 屏) và sự hiện diện của:

- Cửu Khanh 九 卿 (les Neuf Nobles)

- Tam Công 三 公 (les Trois Conseillers auliqués)

- Chư Hầu 諸 侯 (les Qinq Officiers)

- Yết đưa 謁 者 (les Visiteurs)

Xa hơn nữa, ta thấy bao gồm cửa ‘Đoan Môn’ 端 門, toà ‘Minh Đường’ 明 堂, tòa ‘Linh Đài’ 靈 臺 cùng với bức tường ‘Trường Viên’ 長 垣 của triều đình Thiên Quốc.

Thái Vi Viên tất cả 29 sao hay chòm sao. (Xem hình vẽ)

*

III. Nhị thập bát tú 二 十 八 宿

tín đồ xưa gọi Nhị thập chén tú có nghĩa là 28 ‘quán xá’ trời tốt là đều Kinh tinh khiến cho mặt trời, khía cạnh trăng cùng ngũ tinh vận động lại qua.

Nhị thập bát tú theo từ bỏ nguyên, vừa có ý nghĩa luân lý, vừa có mục tiêu mô tả lại quá trình một năm của phòng vua. Ví dụ: Giác 角 là vạn vật ban đầu sinh. Vạn vật hiện ra rồi thì nên định tông miếu lễ nghĩa (Cang 亢), v.v. Giác là đầu mùa xuân, cũng chính là sừng để tung lòng trời, sâu dưới lòng đất mà nhô lên. Giác bao gồm phụ tinh là Thiên Điền 天 田, vì chưng đầu xuân vua ra đồng để cấy một luống tượng trưng…

Ta ko đi sâu vào chỉ tiết, mà chỉ việc nhớ tên với vị trí Nhị thập bát tú. Nhị thập chén bát tú gồm 4 đội sao lớn:

a. Team sao phía Đông là Thanh Long 青 龍 , bao gồm 7 chòm sao:

(1) Giác 角 Spica với z Virginis

(2) Cang 亢 i , c , l , m Virginis

(3) Đê 氐 a , b , g , n Libræ

(4) Phòng 房 b , d , p. , r Scorpionis

(5) Tâm 心 a , d , t Scorpionis

(6) 尾 e , l , m , n , i , x , l , n Scorpionis

(7) 箕 g , d , e Sagittarii, b Telescopii

b. Team sao phía Bắc là Huyền Võ 玄 武, gồm 7 chòm sao:

(1) Đẩu 斗 m , l , f , p , t , x , Sagittarii

(2) Ngưu 牛 a , b , x Neb. 323, 324 Capricorne, Neb. 322 Sagittarii

(3) Nữ 女 n , m , n , xx 493 Piazzii, Aquarii

(4) 虛 b Aquarii, a Equlei

(5) Nguy 危 a Aquarii, e ,d Pegasi

(6) Thất 室 Aquarii, a ,b Pegasi

(7) Bích 璧 a Andromedæ g Pegasi

c. Nhóm sao phía Tây là Bạch Hổ 白 虎, có 7 chòm sao:

(1) Khuê 奎 16 sao h , z , I , e , d , p , n , m , b Andromedæ, s , t , u , n , f , x , y Piscium

(2) Lâu 婁 a , b , g Capitis Arietis

(3) Vị 胃 n2 , b , c , Muscoe

(4) Mão 昴 h , e , h , f , d , h ,Tauri (Pleiades)

(5) Tất 畢 e IV61 Piazi, d , g , a , ¶2 , ¶1 Tauri (Hyades)

(6) Chủy 觜 l , f Orionis

(7) Sâm 參 a , b , g , d , e , x , h , x , Orionis

d. Team sao phía nam là Chu tước 朱 雀, bao gồm 7 chòm sao:

(1) Tỉnh 井 8 sao: m , n , g , x , l , d , với e Germinerum

(2) Quỉ 鬼 g , d , h , u Caneri

(3) Liễu 柳 d , e , z , h , u , r , s , w Hydræ

(4) Tinh 星 a , 2 t , i , đôi mươi và 26 Flamsteed vài ba sao chòm Hydræ

(5) Trương 張 6 sao n , f , m , l , n với x Hydræ

(6) Dực 翼 22 sao Crateris cùng Hydræ

(7) Chẩn 軫 g , e , b , h Cervi

Cách sắp xếp Nhị thập chén bát tú bên trên vòng Hoàng Đạo rất là phức tạp. Ta thấy bao gồm mấy bí quyết sắp sau đây:

*

Xếp theo lối I trên, ta đúc kết được một ý nghĩa sâu sắc siêu hình với Đạo học như thể Dịch với chiêm tinh học cổ, vì:

*
*

Xếp theo lối 2 tương xứng với các sách thiên văn học cổ thông thường và có cái giỏi là 4 chòm sao giữa của 4 chòm sao đứng vào tứ chính.

fan xưa còn phân tách vòng Hoàng Đạo ra làm cho 12 cung với phần nhiều tên khớp ứng sau đây:

A (xưa)

B (tác giả) C D E F
SỬU Tinh Kỷ星紀 Ma Yết Đẩu Ngưu le Génital
SỬU Huyền Hiêu玄枵 Bảo Bình bạn nữ Hư Nguy le Germinal
HỢI DẦN Thú tứ 娶訾 tuy vậy Ngư Thất Bích l’Aréal
TUẤT MÃO Giáng thọ 降婁 Bạch Dương Khuê Lâu l’Initial
DẬU THÌN Đại Lương 大梁 Kim Ngưu Vị Mão Tất l’Agitatoire
THÂN TỊ thiệt Trầm 實沉 song Tử Chủy Sâm le Clotural
MÙI NGỌ Thuần Thủ 鶉首 Cự Giải tỉnh giấc Quỉ le Collisal
NGỌ MÙI Thuần Hỏa 鶉火 Sư Tử Liễu,Tinh, Trương le Pructidor
TỊ THÂN Thuần Vĩ 鶉尾 Thất Nữ Dực Chẩn le Messidor
THÌN DẬU lâu Tinh 壽星 Thiên Xứng Giác Cang Vendemiaire
MÃO TUẤT Đại Hỏa 大火 Thiên Yết Đê chống Tâm le Sicaire
DẦN HỢI Tích Mộc 析木 Nhân Mã Vĩ Cơ le Réfugiaire

IV. Thất chủ yếu 七 正

Thất thiết yếu gồm: (1)Mặt trời (Thái Dương); (2)Mặt trăng (Thái Âm); cùng Ngũ Hành: (3) Kim Tinh (Thái Bạch); (4) Mộc Tinh (Mộc Đức); (5) chất thủy tinh (Thủy Diệu); (6) Hỏa Tinh (Vân Hán); (7) Thổ Tinh (Thổ Tú).<1>

- mặt trăng (Lune) con quay 1 vòng chu thiên: 1/12 năm.

- thủy tinh (Mercure) con quay 1 vòng chu thiên: 1 năm.

- Kim Tinh (Venus) xoay 1 vòng chu thiên: 1 năm.

- khía cạnh trời (Soleil) cù 1 vòng chu thiên: 1 năm.

Xem thêm: Ngành Cơ Yếu Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cơ Yếu Trong Tiếng Việt Người Làm Công Tác Cơ Yếu Là Gì

- Hỏa Tinh (Mars) quay 1 vòng chu thiên: 2 năm.

- Mộc Tinh (Jupiter) con quay 1 vòng chu thiên: 12 năm.

- Thổ Tinh (Saturne) quay 1 vòng chu thiên: 28 năm.

Hỏa, Mộc, Thổ : Dương (chủ ngoại)

Kim, Thủy: Âm (chủ nội)

Âm Dương đắp đổi giao thoa thành thiên văn, thiên biến, cùng thời tiết. Thời nay theo hệ thống Copernic thì những hành tinh đều quay quanh mặt trời theo phần nhiều qui đạo bầu dục.

Ngày xưa, người Trung Hoa cũng như Âu Châu quan liền kề tinh tượng từ bỏ trái đất và bằng mắt trần, cần thấy các hành tinh gồm có đường lối rất là là phức tạp, lắt léo, cơ hội tiến dịp lui, thời điểm đi dịp đứng, lúc hiện lúc ẩn, dịp ấp thời điểm trì; ánh nắng cũng tùy thuộc vào thời tiết, tùy thuộc vào các lớp mây lớp mù mà phát triển thành sắc, cho nên vì vậy họ cho là các vì sao biết giận biết vui như nhỏ người, tiến thì hay, thoái thì dở…

Họ đến rằng: Thổ Tinh là phúc tinh, ứng vào nước làm sao thì nước ấy phúc khánh. Mộc Tinh tuyệt Tuế Tinh là phúc tinh, còn Hỏa Tinh là sao đem lại loạn lạc, giặc giã. Kim Tinh hay Thái Bạch công ty về quân binh nên tướng soái phải tùy Thái Bạch cao thấp, nhanh chậm, tỉnh giấc táo, ẩn hiện nhưng mà bắt chước, điều binh. Thủy tinh chỉ tứ thời, sắc rubi thì được mùa, đen thì hồng thủy…

Ta làm phiên bản tóm lược về ngũ tinh như hình sau.

*

Và đấy là đại khái những lối đi kỳ dị của ngũ tinh:

a. Những hành tinh: Thổ, Mộc, Kim:

*

b. Các hành tinh: Kim, Thủy:

*

tín đồ xưa ý muốn xem điềm trời lành dữ ứng vào nước nào, bèn chia china và các nước chư hầu thành hồ hết miền ứng với 1 chòm sao nào kia của Nhị thập bát tú. Cách đó gọi là Phân Dã.

vậy nên trời đổi mới một trạm thám liền kề cho đơn vị vua nhằm vua trông lên chầu trời mà biết tình hình từng phương, từng xứ dưới trần gian… ví dụ như nước vn theo Hán Thư Thiên Văn Chí thì ứng vào sao Dực Chẩn, theo Tấn Thư Thiên Văn Chí thì ứng vào chòm sao Ngưu Nữ.

V. Sông Ngân Hà

*

Vòng Dịch gồm đường xoáy chữ S ở giữa, thì trời có sông Ngân Hà vắt ngang theo hướng Tí Ngọ.

mèo Hồng Bão phác hoạ Tử viết: Sông Ngân Hà<2> địa điểm gần Bắc Cực phân thành hai nhánh, với từ đó gắng sang nam giới Cực. Một nhánh qua chòm sao nam giới Đẩu, một nhánh qua chòm sao Đông Tỉnh.<3>

*
Thiên Tân

Gustav Schlegel cho rằng quả thực cách đây 18.500 năm sông Ngân Hà đã tất cả vị trí như trên, và sách chiêm tinh học hồ hết ghi chép như vậy. Tuy nhiên, vị sự đưa dịch ngày này chỗ sông Ngân Hà chẻ nhánh đã xa Bắc cực nhiều.

khoảng tầm gần Bắc Cực, sông Ngân Hà gồm một nơi khô «có thể lội qua» hotline là Thiên Tân (bến trời) thuộc các chòm sao Ngưu, Đẩu,<4> chính vì vậy Thiên Tân còn có một thương hiệu là cách Tinh.<5> giải pháp là đến, Tân là qua.<6> Thiên tân trên trời nói theo một cách khác là ứng với quẻ Phục trong tầm Dịch Tiên Thiên.

khảo sát điều tra về thiên văn học trung quốc ta thấy các nhà thiên văn chẳng đông đảo muốn phân tích sự vận chuyển các vì sao, mà còn ý muốn dùng những sao bên trên trời nhằm viết lại ý thức của mình, những hoài bão của mình, gần như công trình của chính bản thân mình phải làm cho trong năm, trong tháng. Hơn nữa, người xưa còn muốn đem tâm tư tình cảm con tín đồ mà điểm xuyết cho các vì sao, mang tính nết lành dữ của con bạn gán ghép cho những vì sao, tạo nên bầu trời trăng sao biến một thiên tào linh động, thành một triều đình được tổ chức theo như chỗ trần thế. Sau cùng, đem gắn liền chuyển động các vày sao vào công việc, vào số phận và sự hưng phế họa phúc của dân nước.

mong muốn hiểu thiên văn china ta hãy mường tưởng như các vì sao nhất là hai vầng nhật nguyệt với 5 địa cầu (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) là mọi vị thần linh, mà Nhị thập bát tú là gần như quán xá trời mây của những vị thần linh ấy. Những hành tinh này rong ruổi trên con đường Hoàng Đạo nhanh chậm không giống nhau. Các hành tinh lại còn đi lúc cấp tốc lúc chậm, khi đi khi đứng, khi lui gót lúc hoảng loạn vòng vo, thời điểm giận hờn nhưng mà thấy sắc diện, hoặc vạc ra số đông tia lửa tức tối. Mỗi quán xá trời mây của Nhị thập bát tú lại ứng vào một trong những phần đất bên dưới trần gian, và tùy theo sao lành dữ đóng ở cung như thế nào trên trời thì hạnh phúc hay nội chiến sinh ra nơi phần đất tương xứng ở è cổ gian.

CHÚ THÍCH

<1> dường như còn bao gồm 4 chòm sao vô hình dung là: La Hầu (Rahou), Kế Đô (Ketou), Bội (Apogée de la Lune), Khí (sinh vì tháng nhuận).

- Hỏa Tinh còn có các tên: Huỳnh Hoặc 熒 惑, phạt Tinh 罰 星, Chấp Pháp 執 法, Thiên đưa ra Sứ 天 之 使.

- Kim Tinh = Khải Minh 啟 明 (sao Mai: Lucifer), ngôi trường Canh 長 庚 (sao Hôm: Vesper), Huỳnh Tinh 熒 星, Minh Đường Thái Hiệu 明 堂 太 皞, Ân Tinh 殷 星, Văn Biểu 文 表, Đại Sảng 大 爽, Đại Trạch 大 澤, Thái Bạch 太 白.

- chất liệu thủy tinh = Thần Tinh 辰 星, Tiểu chủ yếu 小 正.

- Mộc Tinh = Tuế Tinh 歲 星, Trùng Hoa 重 華, Kỷ Tinh 紀 星, Mộc Đức 木 德.

- Thổ Tinh = Trấn Tinh 鎮 星, Điền Tinh 填 星.

<2> Ngân Hà còn gọi là: vũ trụ 天 河, Thiên Hán 天 漢, Hà Hán 河 漢, Thanh Hán 清 漢, Giáng Hà 降 河.

<3> dải ngân hà tòng Bắc rất phân vi lưỡng đầu chí ư nam giới Cực, kỳ nhất kinh phái nam Đẩu, kỳ tốt nhất kinh Đông tỉnh giấc quá. Hà mang thiên đưa ra thủy dã. Tùy thiên nhi gửi nhập địa hạ quá. 天 河 從 北 極 分 為 兩 頭 至 於 南 極, 其 一 經 南 斗, 其 一 經 東 井 過. 河 者 天 之 水 也, 隨 天 而 轉 入 地 下 過 (Bão phác hoạ Tử 抱 朴 子). G.Schlegel, Uranographie Chinoise, T1, p.208, note 5.

<4> Thiên Tân (le Gué du Ciel) có 9 sao trong chòm Le Cygne: Thiên Tân tây độc nhất tinh nằm trong Đẩu, Trung nhị tinh nằm trong Ngưu, Đông tam tinh nằm trong Nữ, lỗi (Kinh Tinh). 天 津 西 一 星 屬 斗, 中 二 星 屬 牛, 東 三 星 屬 女 虛. G.Schlegel, Uranographie Chinoise, T1, p.210.

<5> Thiên Tân hựu danh biện pháp Tinh. Phương pháp chí dã 天 津 又 名 格 星. 格 至 也. Ibid, p.109, cảnh báo 2 et 4.