(Theo đưa ra quyết định số 786/QĐ-TCMT ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Tổng viên trưởng Tổng cục Môi trường)

Vị trí với chức năng

1. Tạp chí môi trường thiên nhiên là phòng ban ngôn luận của Tổng cục Môi trường (sau trên đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng của ban ngành báo chí siêng ngành giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong nghành môi trường và đa dạng sinh học trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Tổng cục.

Bạn đang xem: Tạp chí môi trường và xã hội

2. Tạp chí môi trường là tổ chức đặt tại Trung tâm thông tin và Dữ liệu môi trường, hạch toán phụ thuộc, gồm con vết riêng cùng được mở thông tin tài khoản theo hiện tượng của pháp luật.

3. Tạp chí gồm trụ sở thiết yếu tại Hà Nội; có phóng viên báo chí thường trú tại quanh vùng miền Trung cùng miền Nam. 

nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thành lập nội dung nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về môi trường và nhiều dạng sinh học; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi gớm nghiệm về công tác quản lý, giới thiệu thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến vào lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường và nhiều dạng sinh học; giáo dục cải thiện nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và nhiều dạng sinh học trải qua hoạt động báo chí.

2. Biên tập, xuất bản và thi công Tạp chí môi trường thiên nhiên (bản in và điện tử), tuân hành các vẻ ngoài của khí cụ Báo chí, những quy định trong số Giấy phép xuất bạn dạng do Bộ tin tức và truyền thông media cấp.

3. Tổ chức sản xuất và xuất bản các sản phẩm truyền thông đa phương tiện đi lại về nghành nghề dịch vụ môi trường, nhiều mẫu mã sinh học theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ điều tra, điều tra thực tế, phát hiện nay và thông tin kịp thời các vấn đề môi trường thiên nhiên thông qua chuyển động báo chí được thôn hội quan lại tâm.

5. Link trong hoạt động báo chí với cơ quan báo chí truyền thông khác, pháp nhân, cá nhân có đk kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết để cung ứng nội dung báo chí thuộc nghành nghề quản lý, đảm bảo môi trường và phong phú sinh học theo đúng tôn chỉ, mục đích của tạp chí và mức sử dụng của pháp luật.

6. Tổ chức, xây dựng mạng lưới cộng tác viên; desgin các cơ chế chính sách về nhuận cây bút và thù lao đến các thành viên Hội đồng biên tập, cộng tác viên, thông tin viên theo nguyên tắc của pháp luật.

7. Tham gia, phối hợp tổ chức những hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng loài kiến thức môi trường thiên nhiên và đa dạng và phong phú sinh học, nghiệp vụ báo mạng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Đào Tạo Nguồn Cán Bộ Dân Tộc Tại Trường Thiếu Sinh Quân Việt Bắc

 8. Tổ chức giao dịch ký kết những hợp đồng tài chính về nghành nghề dịch vụ chế bản, in ấn, phát hành, pr và dịch vụ thương mại truyền thông; tiếp nhận, biên tập, xuất phiên bản các ngôn từ quảng cáo và các dịch vụ truyền thông media theo chế độ của pháp luật.

9. Tham gia, phối kết hợp tổ chức triển khai các chương trình, đề án, dự án, vấn đề nghiên cứu, áp dụng khoa học tập công nghệ, chuyển động hợp tác quốc tế trong nghành nghề thông tin, báo chí và truyền thông môi ngôi trường và đa dạng và phong phú sinh học theo sự phân công của chủ tịch Trung tâm tin tức và tài liệu môi trường.

10. Tổ chức các chuyển động vận cồn tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo chính sách của pháp luật.

11. Làm chủ biên chế, viên chức với lao hễ hợp đồng trực thuộc Tạp chí theo quy định.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột nhiên xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thực hiện các trọng trách khác vày Tổng cục trưởng và người có quyền lực cao Trung tâm thông tin và Dữ liệu môi trường giao.

cơ cấu tổ chức tổ chức Tạp chí Môi trường

1. Tạp chí môi trường xung quanh có Tổng chỉnh sửa và không thật 02 phó Tổng biên tập.

2. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường với trước lao lý về mọi hoạt động của Tạp chí; ban hành quy chế làm việc và điều hành hoạt động của tạp chí Môi trường.

3. Phó Tổng biên tập Tạp chí môi trường chịu trọng trách trước Tổng chỉnh sửa về nghành nghề dịch vụ công tác được Tổng biên tập phân công.

4. Tập san Môi trường có Hội đồng biên tập. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường là Chủ tịch Hội đồng biên tập. Tổ chức, quy chế hoạt động và member Hội đồng biên tập Tạp chí Môi trường bởi vì Tổng cục trưởng quyết định phê duyệt.