Hồ trả Kiếm là vị trí săn Tây thích thú của bạn học giờ Anh, cũng như là một điểm đến lựa chọn yêu thích hợp của bằng hữu quốc tế. Hãy giới thiệu cho họ nét đẹp cùng sự tích hồ hoàn kiếm bằng giờ đồng hồ Anh cho bạn bè của bản thân nhé. 

Bạn đang xem: Sự tích hồ gươm bằng tiếng anh

*
Từ vựng giờ Anh về hồ nước Gươm

1. Legend /ˈledʒənd/: Truyền thuyết2. Magical sword /ˈmædʒɪkl sɔːd/: Thanh gươm thần3. Blade of the sword /bleɪdəvðəsɔːd/: Lưỡi gươm4. Inscribe /ɪnˈskraɪb/: Khắc5. The Will of Heaven /ðə wl əv ˈhevn̩/: Thuận Thiên (theo ý trời)6. Long King /ˈdræɡən kɪŋ/: Long Quân7. Underwater palace /ˈʌndəwɔːtə ˈpælɪs/: Thủy cung8. Fisherman /ˈfɪʃəmən/: tín đồ đánh cá, câu cá9. Army /ˈɑːmi/: Quân đội, team quân10. Net /net/: Lưới11. Hilt of the sword /hɪltəvðəsɔːd/: Chuôi kiếm12. Banyan tree /ˈbænjən triː/: Cây đa13. Strength /streŋθ/: mức độ mạnh14. Independent country /ˌɪndɪˈpendəntkʌntri/: tổ quốc độc lập15. Thanks lớn /θæŋks tuː/: dựa vào có16. Victory /ˈvɪktərɪ/: Chiến thắng17. Boating /ˈbəʊtɪŋ/: Chèo thuyền18. Green Water Lake /ɡriːnwɔːtəleɪk/: hồ Tả Vọng19. Suddenly /sʌdn̩li/: Bất thình lình20. Golden Turtle /ˈɡəʊldən ˈtɜːtl̩/: Rùa Vàng21. Surface /ˈsɜːfɪs/: Nổi lên22. Belt /belt/: Thắt lưng23. Dive /daɪv/: Lặn24. Depth /depθ/: Độ sâu25. Glowing /ˈɡləʊɪŋ/: Lóe sáng, lan hào quang26. Acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/: phát âm được, thừa nhận27. Rename / riːˈneɪm/: Đổi tên


Xem thêm: Các Mẫu Áo Đầm Kết Cườm Hàn Quốc Đẹp, Cao Cấp, Sang Trọng 2016

SỰ TÍCH VỀ HỒ GƯƠM


*
Sự tích hồ gươm bằng giờ đồng hồ Anh

Hồ hoàn Kiếm gồm một truyền thuyết thần thoại phi thường. Thần thoại này liên quan đến Lê Lợi, hoàng đế của vn và là tín đồ sáng lập buộc phải triều đại Hậu Lê. Nó bảo rằng thanh gươm trên thân tương khắc chữ “Thuận thiên” xuất phát điểm từ Long vương trong hoàng cung dưới nước của ông. Một ngư gia – tín đồ mà tiếp nối tham gia quân team của Lê Lợi vẫn bắt được thanh gương vào lưới của mình. Chuôi kiếm thì được kiếm tìm thấy làm việc trong một cây nhiều bởi chủ yếu Lê Lợi. Chuyện đề cập rằng Lê Lợi đã cần sử dụng thanh gươm cùng chúng mang lại ông sức mạnh của hàng vạn người. 

Truyền thuyết nhắc rằng, ko lâu sau thời điểm Trung Quốc gật đầu Việt nam là một non sông độc lập, Lê Lợi đi du lịch trên hồ nước Lục Thủy, tự nhiên có một bé rùa khủng nổi lên và gắp đi thanh tìm từ thắt lưng của Lê Lợi, rồi chìm sâu xuống đáy hồ có theo thanh kiếm chiếu sáng trong miệng. Mọi bạn đã cố gắng tìm kiếm cả thanh tìm và con rùa tuy thế không thành công. Lê Lợi sau đó thừa nhấn rằng thanh kiếm đã về với Long Vương thuộc Rùa quà (Kim Quy), với ông thay tên hồ thành “Hồ hoàn Kiếm”.

Hoan Kiem lake has an incredible legend. The legend relates lớn Le Loi, emperor of Vietnam và founder of the Hau Le dynasty. Its tell that the blade of the sword inscribed with the words “The Will of Heaven” came from the dragon King in his underwater palace. A fisherman who later joined army caught the blade of the sword in his net. The hilt was found in a banyan tree by Le Loi himself. The stories claim that when Le Loi used the sword & it gave him the strength of thousands men. 

The story relates how one day not long after Chinese had accepted Vietnam as an independent country, Le Loi was out boating on the Green Water Lake (Luc Thuy), suddenly a large turtle surfaced và took the sword from Le Loi’s belt và dived back into the depths carrying the glowing sword in his mouth. They tried khổng lồ find both the sword & the turtle but without success. Then, Le Loi acknowledged that the sword had gone back to lớn the long King with the Golden Turtle, & he renamed the lake “The Lake of the Returned Sword” – Hoan Kiem Lake.

Hy vọng với bài viết về sự tích hồ gươm bằng giờ Anh sinh sống trên nhưng dongphucmerriman.com Việt Nam chia sẻ ở trên, chúng ta có thể tự tin thì thầm với những người dân bạn nước ngoài của mình, trình làng cho chúng ta nghe về lịch sử dân tộc của việt nam với những thần thoại ly kỳ, thú vị.