tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Mộl hệ sinh thái tự nhiên và tự tạo có đều điếm giống cùng khác nhau:

- Hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo đều sở hữu những đặc điếm bình thường về nguyên tố cấu trúc, bao hàm thành phần vật hóa học vô sinh cùng thành phần hữu sinh.

Bạn đang xem: So sánh hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo

Thành phần vật chất vô sinh là môi trường thiên nhiên vật lí (sinh cảnh) cùng thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật. Các sinh thứ trong quần xã luôn tác động lẫn nhau và đồng thời tác động với những thành phần vô sinh của sinh cảnh.

- mặc dù hệ sinh thái tự tạo cũng có rất nhiều đặc điểm không giống với hệ sinh thái tự nhiên, ví dụ như như: hệ sinh thái tự tạo có thành phần chủng loại ít, cho nên vì vậy tính ổn định của hệ sinh thái thấp, dễ bị dịch bệnh.

Hệ sinh thái tự tạo nhờ được áp dụng các biện pháp canh tác và kĩ thuật hiện đại nên sinh trưởng của những cá thể nhanh, năng suất sinh học tập cao....


Đúng 0
comment (0)
*

Giống :

Đều có những đặc điểm chung về yếu tắc cấu trúc, bao hàm thành phần vật hóa học vô sinh và thành phần hữu sinh. Nhân tố vật chất vô sinh là môi trường thiên nhiên vật lí (sinh cảnh) cùng thành phần hứu sinh là quần làng mạc sinh vật. Những sinh thiết bị trong quần xã luôn luôn tác động cho nhau và tác động qua lại với các thành phần vô sinh của sinh cảnh.

Khác :

Hệ sinh thái tự tạo có thành phần loại ít, cho nên vì vậy tính định hình của hệ sinh thái thấp, dễ dẫn đến dịch bệnh. Hệ sinh tháo tự tạo nhờ được áp dụng các biện pháp canh tác với kĩ thuật văn minh nên sinh trưởng của các cá thể nhanh, năng suất sinh học tập cao, ...


Đúng 0
comment (0)

Giống nhau:

+ Được cấu trúc bởi các chất vô cơ: CO2, H2O, O2, N2... Cácchất hữu cơ: gluxit, lipit, prôtêin...

+ chính sách khí hậu gồm: sức nóng độ, độ ẩm, ánhsáng...

+Có những thành phần sinh đồ gia dụng gồm: sinh đồ dùng sản xuất, sinh thứ tiêu thụ, sinh đồ phân giải; đều phải sở hữu chu trình vật chất.

2) khác nhau

Dấu hiệu so sánhHệ sinh thái xanh nhân tạoHệ sinh thái tự nhiên
Nguồn gốc+ Do bé người.+ vì thiên nhiên.
Độ đa dạng+ Thấp.+ Cao.
Nguồn năng lượng+ hầu hết con người bổ sung.

+ vị mặt trời cung cấp.

Thời gian xuất hiện và tồn tại

+ Ngắn.

+ Dài

Chu trình tuần hoàn đồ dùng chất+ Hở (Do khai thác).+ kín đáo (Trừ khai thác).
Chiếm tỉ lệtrên Trái Đất+ Bé.+ Hầu hết.


Đúng 0
comment (0)

Hệ sinh thái tự nhiên và thoải mái và hệ sinh thái tự tạo có những điểm sáng gì giống với khác nhau?


Lớp 12 Sinh học tập
1
0
Gửi bỏ

Hệ sinh thái tự nhiên và thoải mái và nhân tạo có rất nhiều điểm giống với khác nhau:

- như thể nhau:

+ Đều có điểm sáng chung về nguyên tố cấu trúc, bao hàm thành phần chất vô sinh với thành phần chất hữu sinh. Yếu tắc vật hóa học vô sinh là môi trường xung quanh vật lí (sinh cảnh) với thành phần hữu sinh là quần làng sinh vật.

+ các sinh đồ dùng trong quần xã luôn luôn tác động cho nhau đồng thời ảnh hưởng tác động với những thành phần vô sinh của sinh cảnh.

- không giống nhau:

+ Hệ sinh thái tự nhiên: gồm thành phần loài và kích thước rất nhiều dạng.

+ Hệ sinh thái nhân tạo có thành phần loài ít, cho nên vì thế tính ổn định của hệ sinh thái xanh thấp, dễ dẫn đến dịch bệnh. Hệ sinh thái tự tạo nhờ được áp dụng những biện pháp canh tác cùng kĩ thuật tiến bộ nên sinh trưởng của những cá thể nhanh, năng suất sinh học tập cao…


Đúng 0

comment (0)

Điểm giống như nhau thân hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo là:

A.có điểm sáng chung về nhân tố cấu trúc

B.có đặc điểm chung về thành phần loài trong hệ sinh thái

C.điều kiện môi trường xung quanh vô sinh

D.tính bất biến của hệ sinh thái


Lớp 12 Sinh học tập
1
0
Gửi hủy

Đáp án:

Hệ sinh thái thoải mái và tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo đều sở hữu những đặc điểm chung về yếu tố cấu trúc, bao hàm thành phần vật hóa học vô sinh cùng thành phần hữu sinh.

Đáp án phải chọn là: A


Đúng 0

comment (0)

Điểm kiểu như nhau thân hệ sinh thái thoải mái và tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo là:

A.có đặc điểm chung về nguyên tố cấu trúc

B.có điểm lưu ý chung về thành phần chủng loại trong hệ sinh thái

C.điều kiện môi trường thiên nhiên vô sinh

D.tính định hình của hệ sinh thái


Lớp 12 Sinh học tập
1
0
Gửi hủy

Đáp án là A


Đúng 0

comment (0)
SGK trang 190

Câu 3: Hệ sinh thái tự nhiên và thoải mái và hệ sinh thái nhân tạo có hầu hết điếm gì giống và khác nhau?


Lớp 12 Sinh học tập Quần xã sinh vật
2
0
Gửi hủy

Trả lời:

Mộl hệ sinh thái tự nhiên và thoải mái và nhân tạo có đều điếm giống và khác nhau:

- Hệ sinh thái thoải mái và tự nhiên và nhân tạo đều sở hữu những sệt điếm phổ biến về nhân tố cấu trúc, bao hàm thành phần vật hóa học vô sinh và thành phần hữu sinh.

Thành phần vật hóa học vô sinh là môi trường thiên nhiên vật lí (sinh cảnh) và thành phần hữu sinh là quần làng mạc sinh vật. Các sinh trang bị trong quần xã luôn tác động cho nhau và đồng thời tác động với những thành phần vô sinh của sinh cảnh.

- mặc dù hệ sinh thái nhân tạo cũng có không ít đặc điểm không giống với hệ sinh thái tự nhiên, lấy ví dụ như: hệ sinh thái nhân tạo có thành phần loại ít, vì vậy tính định hình của hệ sinh thái thấp, dễ bị dịch bệnh.

Xem thêm: Ý Nghĩa Ngày Chủ Nhật Đỏ Là Tên Gọi Của:, Ấm Áp Chủ Nhật Đỏ Tại Nghệ An

Hệ sinh thái tự tạo nhờ được áp dụng những biện pháp canh tác và kĩ thuật hiện đại nên sinh trưởng của các cá thể nhanh, năng suất sinh học cao....


Đúng 0
comment (0)

Bài 2. Hãy mang ví dụ về một hệ sinh thái trên cạn cùng một hệ sinh thái dưới nước (hệ sinh thái tự nhiên và thoải mái hoặc nhân tạo), phân tích thành phần cấu trúc của các hệ sinh thái đó.

Trả lời:

Ví dụ về một hệ sinh thái trên cạn với một hệ sinh thái xanh dưới nước (hệ sinh thái tự nhiên và thoải mái hoặc nhân tạo), đối chiếu thành phần kết cấu cùa các hệ sinh thái đó:

Các hệ sinh thái trên cạn được đặc thù bởi những quần hệ thực vật, vì chưng thực vật chiếm một sinh khối béo và gắn sát với nhiệt độ của địa phương, cho nên vì thế tên của hệ sinh thái thường là tên gọi của quần hệ thực đồ dùng ở đấy.

Quần hệ thực thứ là đơn vị vùng địa lí sinh vật tương đối lớn (như hoang mạc. Thảo nguyên, đồng rêu đới lạnh...).

Hệ sinh thái xanh nước mặn ít phụ thuộc vào vào khí hậu. Tính đặc trưng của hệ sinh thái xanh nước mặn bộc lộ ớ độ sâu lớp nước, do đó có sự phân bố sinh trang bị theo chiều sâu lớp nước. Quang hòa hợp của thực vật dụng sống chìm trong nước mặn chỉ tiến hành được ở tầng nước nông (tầng phân phối hay tầng xanh) - khu vực nhận được ánh nắng mặt trời.


Đúng 0
comment (0)

Khi nói đến điểm không giống nhau cơ bản giữa hệ sinh thái tự tạo và hệ sinh thái xanh tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hệ sinh thái tự tạo thường bao gồm độ phong phú sinh học cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

B. Hệ sinh thái nhân tạo thường có tác dụng tự kiểm soát và điều chỉnh cao rộng hệ sinh thái xanh tự nhiên

C. Hệ sinh thái tự tạo thường bao gồm lưới thức ăn tinh vi hơn hệ sinh thái tự nhiên

D. Hệ sinh thái tự tạo thường kém định hình hơn hệ sinh thái xanh tự nhiên


Lớp 12 Sinh học tập
1
0
Gửi bỏ

Đáp án D


Đúng 0

comment (0)

Khi nói đến điểm khác nhau cơ bạn dạng giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Hệ sinh thái nhân tạo thường bao gồm độ đa dạng sinh học cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

B. Hệ sinh thái tự tạo thường có công dụng tự điều chỉnh cao rộng hệ sinh thái tự nhiên

C. Hệ sinh thái nhân tạo thường gồm lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

D. Hệ sinh thái nhân tạo thường kém bình ổn hơn hệ sinh thái tự nhiên.


Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi hủy

Chọn giải đáp D


Đúng 0

bình luận (0)

Khi nói đến điểm khác nhau cơ phiên bản giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái xanh tự nhiên, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Hệ sinh thái tự tạo thường kém ổn định hơn hệ sinh thái tự nhiên.

B. Hệ sinh thái tự tạo thường tất cả lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

C. Hệ sinh thái tự tạo thường có khả năng tự điều chỉnh cao rộng hệ sinh thái tự nhiên.

D. Hệ sinh thái tự tạo thường tất cả độ đa dạng và phong phú sinh học cao hơn nữa hệ sinh thái tự nhiên.


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi hủy

Chọn A

Vì: Hệ sinh thái nhân tạo thường kém ổn định, gồm lưới thức ăn solo giản, kĩ năng tự kiểm soát và điều chỉnh thấp, đa dạng và phong phú sinh học thấp hơn so với hệ sinh thái tự nhiên


Đúng 0

phản hồi (0)

Khi nói tới điểm khác nhau cơ bản giữa hệ sinh thái tự tạo và hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Hệ sinh thái tự tạo thường tất cả độ đa dạng chủng loại sinh học cao hơn hệ sinh thái xanh tự nhiên

B. Hệ sinh thái tự tạo thường có công dụng tự kiểm soát và điều chỉnh cao rộng hệ sinh thái tự nhiên

C. Hệ sinh thái nhân tạo thường bao gồm lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái xanh tự nhiên.

D. Hệ sinh thái nhân tạo thường kém ổn định hơn hệ sinh thái xanh tự nhiên.


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi diệt

Chọn đáp án D


Đúng 0

phản hồi (0)

Khi nói tới điểm không giống nhau cơ bản giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên, tuyên bố nào sau đây đúng?

A. Hệ sinh thái tự tạo thường kém ổn định hơn hệ sinh thái tự nhiên.

B. Hệ sinh thái nhân tạo thường tất cả lưới thức ăn phức hợp hơn hệ sinh thái xanh tự nhiên.

C.Hệ sinh thái nhân tạo thường có chức năng tự kiểm soát và điều chỉnh cao rộng hệ sinh thái xanh tự nhiên.

D.Hệ sinh thái tự tạo thường bao gồm độ đa dạng mẫu mã sinh học cao hơn nữa hệ sinh thái xanh tự nhiên.


Lớp 12 Sinh học tập
1
0
Gửi diệt

Chọn A

Hệ sinh thái tự tạo thường yếu ổn định, gồm lưới thức ăn đối chọi giản, năng lực tự kiểm soát và điều chỉnh thấp, phong phú sinh học tập thấp rộng so với hệ sinh thái xanh tự nhiên.


Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
dongphucmerriman.com