MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ -----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc --------

Số: 3733/2002/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆSINH LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định 3733/2002/qđ-byt còn hiệu lực không

Banhành kèm theo quyết định này:

1. Nhì mươi mốt (21)tiêu chuẩn Vệ sinh lao động để áp dụng cho những cơ sở có thực hiện lao động.

2. Năm (05) nguyêntắc cùng bảy (07) thông số dọn dẹp và sắp xếp lao cồn là đông đảo hướng dẫn cơ bạn dạng cho việcthiết kế hệ thống, địa chỉ lao động, vật dụng móc, phép tắc lao động và phân nhiều loại laođộng.

Điều 2. Quyếtđịnh này còn có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ những chế độ vệsinh lao đụng từ mục 1 cho mục 8 trong phần thứ tư “Những quy định lau chùi laođộng” tại đưa ra quyết định số 505-BYT/QĐ ngày 13 tháng tư năm 1992 của cục trưởng bộ Ytế về việc ban hành Một số tiêu chuẩn chỉnh tạm thời về vệ sinh.

Điều 3. ÔngVụ trưởng Vụ Y tế dự phòng có trọng trách tổ chức, chỉ đạo việc triển khai thựchiện và kiểm soát việc tiến hành Quyết định này.

Điều 4. những ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng VụY tế dự trữ - bộ Y tế, Thủ trưởng những đơn vị trực thuộc bộ Y tế, chủ tịch SởY tế những tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Thưởng

HAIMƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN, NĂM (05) NGUYÊN TẮC VÀ BẢY (07) THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hànhkèm theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của cục trưởng bộ Y tế ngày 10 mon 10năm 2002)

Phần trang bị nhất: Haimươi mốt (21) tiêu chuẩn vệ sinh lao động

1. Tiêuchuẩn cơ sở dọn dẹp vệ sinh - phúc lợi

2. Tiêuchuẩn khoảng chừng cách bảo đảm vệ sinh

3. Laođộng thể lực - Tiêu chuẩn chỉnh phân loại làm việc theo tiêu hao năng lượng

4. Laođộng thể lực - Tiêu chuẩn chỉnh phân loại thao tác theo tần số nhịp tim

5. Tiêuchuẩn mang vác - giới hạn trọng lượng cho phép

6. Tiêuchuẩn chiếu sáng

7. Tiêuchuẩn vi khí hậu

8. Tiêuchuẩn những vết bụi silic

9. Tiêuchuẩn vết mờ do bụi không đựng silic

10. Tiêuchuẩn lớp bụi bông

11. Tiêuchuẩn những vết bụi amiăng

12. Tiêuchuẩn giờ đồng hồ ồn

13. Tiêuchuẩn rung

14. Tiêuchuẩn từ trường sóng ngắn tĩnh - mật độ từ thông

15. Tiêuchuẩn từ trường tần số tốt - tỷ lệ từ thông

16. Tiêuchuẩn cường độ điện từ trường sóng ngắn tần số thấp và điện ngôi trường tĩnh

17. Tiêuchuẩn cường độ điện sóng ngắn từ trường dải tần số 30kHz - 300GHz

18. Bức xạtử ngoại - số lượng giới hạn cho phép

19. Tiêuchuẩn phóng xạ

20. Bức xạtia X - Giới hạn được cho phép

21. Hoáchất - Giới hạn được cho phép trong không gian vùng có tác dụng việc

Phần sản phẩm hai: Năm(05) hình thức và bảy (07) thông số lau chùi và vệ sinh lao động

1. Cơ chế 1 -Ecgônômi thiết kế các hệ thống lao động

2. Nguyên tắc 2 -Ecgônômi thiết kế vị trí lao động

3. Hình thức 3 -Ecgônômi xây cất máy móc công cụ

4. Nguyên lý 4 - Bốtrí vùng làm việc

5. Lý lẽ 5 - Vịtrí lao hễ với sản phẩm vi tính

6. Thông số kỹ thuật 1 - Vịtrí lao cồn với trang bị vi tính

7. Thông số kỹ thuật 2 - Chiềucao mặt phẳng làm việc

8. Thông số kỹ thuật 3 - Khoảngcách chú ý từ đôi mắt tới vật

9. Thông số kỹ thuật 4 - Gócnhìn

10. Thông số 5 -Không gian nhằm chân

11. Thông số kỹ thuật 6 -Chiều cao nâng nhấc vật

12. Thông số 7 -Thông số sinh lý về stress nhiệt - Trị số giới hạn

Phần thứnhất

HAIMƯƠI MỐT (21) TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. TIÊUCHUẨN CƠ SỞ VỆ SINH - PHÚC LỢI

1. Phạm vi điềuchỉnh: Quyđịnh số cơ sở lau chùi phúc lợi cho người lao động.

2. Đối tượng áp dụng:Cáccơ sở có áp dụng lao động (cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng...).

3. Khái niệm

Khái niệm vào tiêuchuẩn này được đọc như sau:

- Cơ sở lau chùi và vệ sinh -phúc lợi là: Các công trình lau chùi và những cơ sở dịch vụchung giao hàng người lao động tại các cơ sở có áp dụng lao động.

4. Tiêu chuẩn chỉnh cơ sởvệ sinh - phúc lợi

Cơ sở dọn dẹp và sắp xếp phúc lợi

Tiêu chuẩn

Phạm vi áp dụng

Hố tiêu

Theo ca sản xuất:

1- 10 người/hố

11- 20 người/hố

21 - 30 người/hố

Cơ sở có thực hiện lao hễ từ:

1- 100 người

101 - 500 người

Trên 500 người

Hố tiểu

Theo ca phân phối

1- 10 người/hố

11- trăng tròn người/hố

21 - 30 người/hố

Cơ sở có sử dụng lao đụng từ:

1- 100 người

101 - 500 người

Trên 500 người

Buồng tắm

Theo ca sản xuất:

1- đôi mươi người/buồng

21- 30 người/buồng

Trên 30 người/buồng

Cơ sở có áp dụng lao động từ:

1- 300 người

301 - 600 người

Trên 600 người

Buồng vệ sinh

kinh nguyệt

Theo ca sản xuất:

1- 30 nữ/buồng

Trên 30 nữ/buồng

Cơ sở có sử dụng lao động từ:

1 - 300 người

Trên 300 người

Vòi nước cọ tay

Theo ca sản xuất:

1 - trăng tròn người/vòi

21 - 30 người/vòi

Trên 30 người/vòi

Cơ sở có áp dụng lao động từ:

1 - 100 người

101 - 500 người

Trên 500 người

Vòi nước sạch cấp cho cứu

1 - 200 người/vòi

Trên 200 người/vòi

Cơ sở có sử dụng lao cồn từ:

1 - 1000 người

Trên 1.000 người

Nơi để quần áo

1 người/ô kéo, hoặc móc treo, hoặc tủ nhỏ.

Các loại các đại lý có áp dụng lao đụng (cơ sở, sản xuất, tởm doanh, văn phòng...).

Nước uống

1,5 lít/người/ca tiếp tế

Các loại cơ sở tất cả thuê lao động (cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng...).

II. TIÊUCHUẨN KHOẢNG CÁCH BẢO VỆ VỆ SINH

1. Phạm vi điềuchỉnh: Khoảngcách về tối thiểu từ các đại lý sản xuất đến khu dân cư.

2. Đối tượng áp dụng:Tiêuchuẩn này áp dụng cho những cơ sở tiếp tế nằm cá biệt ngoài khu chế xuất hoặc khucông nghiệp, tất cả phát thải các yếu tố độc hại đối với môi trường thiên nhiên và sức khoẻ conngười.

3. Khái niệm

Khái niệm vào tiêuchuẩn này được phát âm như sau:

- khoảng cách bảo vệvệ sinh: là khoảng cách tối thiểu được xem mốc từ nguồn phát thảitrong nhà, xưởng sản xuất hoặc dây chuyền technology tới khu dân cư.

4. Tiêu chuẩn chỉnh khoảngcách đảm bảo an toàn vệ sinh:

4.1. Nhiên liệu

4.1.1. Khoảng cách1000m so với các cơ sở:

a. Sản xuất các khíga, khí thắp sáng, khí hơi nước với hiệu suất trên 50.000 m3/giờ.

b. Tiếp tế khí đốtvới số lượng trên 5000 tấn/năm.

c. Công nghiệp lọc,hoá dầu gồm thành phần sulfur trên 0,5%.

d. Sàng tuyển cùng chếbiến than.

e. Tối ưu phiếnchất đốt.

f. Sản xuất phân phối thànhphẩm ở trong hệ naptalen sản lượng trên 2000 tấn/năm.

g. Sản xuấthydrocacbon bởi Clo hoá cùng hydroclo hoá.

4.1.2. Khoảng tầm cách500m đối với các cơ sở:

a. Chế tạo khí lò gabằng than đá hoặc than bùn với năng suất 5000 - 50.000 m3/giờ.

b. Tối ưu bột thanđá.

c. Công nghiệp lọc,hoá dầu có thành phần sulfur dưới 0,5%.

d. Phân phối axetylenbằng khí thiên nhiên.

e. Thêm vào khí đốtvới hiệu suất từ 1000 đến 5000 m3/giờ.

f. Gia công khíflorua.

g. Tiếp tế axetylenbằng khí hydrocacbua.

4.1.3. Khoảng chừng cách100m đối với các cơ sở:

a. Cung cấp khí lò gabằng than với than bùn với con số dưới 5000m3/giờ.

b. Chế tạo khí đốtvới sản lượng bên dưới 1000m3/giờ.

c. Cung ứng diêm.

d. Thêm vào oxy nénvà hydro nén.

e. Kho xăng dầu.

g. Trạm chào bán xăng.

h. Cửa hàng sản xuất,kinh doanh có nguyên liệu dễ tạo cháy, nổ.

4.2. Hoá chất, phânbón và cao su

4.2.1. Khoảng chừng cách1000m đối với các cơ sở:

a. Tiếp tế nitơ vàphân đạm.

b. Sản xuất những thànhphẩm công nghiệp chất nhuộm nằm trong hệ benzen cùng ete năng suất trên 1000 tấn/năm.

c. Thêm vào NaOH bằngphương pháp năng lượng điện giải.

d. Cung cấp dầu(benzol, toluen, xilol naphtol, fenol crenol, antraxen, fenatron, acridin,cacbozol).

e. Sản xuất cao suClo “nairit” ở nhà máy có cung cấp Clo.

f. Tiếp tế eteetylic tổng hợp.

g. Cấp dưỡng ete metilvà hỗn hợp etil.

h. Sản xuất các loạihoá chất tổng hợp.

i. Sản xuất những axitvô cơ cùng hữu cơ

- Sunfuric.

- Clohydric.

- Nitric.

- Picric.

- Flavic, criolit vàmuối flo.

- Aminolenan.

- Xinhin.

j. Sản xuất

- Thuỷ ngân.

- Asen với hợp chất vôcơ cùng với asen.

- Clo.

- Phospho.

- Corundum.

- Beri

4.2.2. Khoảng tầm cách500m đối với các cơ sở:

a. Phân phối amoniac

b. Sản xuất

- Niobi.

- Tantali.

- sắt kẽm kim loại hiếm bằngphương pháp Clo hoá.

- Bariclorua có dùngđến hydro lưu giữ huỳnh.

- mỡ bụng đặc dùng trong côngnghiệp (hydro hoá bằng phương pháp không dùng điện phân).

c. Sản xuất những sảnphẩm amiăng.

d. Sản xuất những bánthành phẩm của công nghiệp tô anilin hệ benzol và ete cùng với sản lượng trên 1000tấn/năm.

e. Sản xuấtpolyetylen cùng polypropilen trên các đại lý khí dầu mỏ.

f. Cung ứng axit béotổng hợp.

g. Sản xuất các loạicao su tổng hợp.

h. Xí nghiệp tái sinhcao su.

i. Thêm vào cao su,êbonit và giấy cao su.

j. Xí nghiệp lưu hoácao su bao gồm dùng hydrosunfua.

k. Sản xuất nicotin.

l. Sản xuấtfenolaldehyt và những bột nhân tạo khác với sản lượng trên 300 tấn/năm.

m. Thêm vào sơnkhoáng nhân tạo.

n. Giữ hoá cao su códùng hydrosunfua.

o. Tái sinh cao su.

p. Phân phối sơn lắc.

q. Sản xuất, pha chế,đóng gói, bảo quản các loại hoá chất bảo đảm thực vật.

r. Sản xuất phân lânvà supephotphat.

s. Thêm vào xà phòngtrên 2000 tấn/năm.

4.2.3. Khoảng chừng cách100m so với các cơ sở:

a. Cung cấp glyxerin.

b. Tiếp tế cao suthiên nhiên.

c. Tiếp tế cao sugiầy không dùng chất hoà tan hữu cơ cất cánh bụi.

d. Chế tạo hoá chấtdẻo polyclovinyl, viniplast, polyuretan bọt, hóa học dẻo xốp, kính chất dẻo,spyropo.

e. Phân phối nước hoa.

f. Lưu hoá cao su khikhông sử dụng sunfuacacbon.

g. Cung ứng ngọc nhântạo.

h. Chế tạo sản phẩmchất dẻo hoặc tối ưu từ nguyên vật liệu chất dẻo buôn bán thành phẩm.

i. Chế tạo xà phòngdưới chống 2000 tấn/năm.

j. Sản xuất những sảnphẩm bởi bột tổng hợp, vật tư polyme và hóa học dẻo bằng phương pháp khác nhau.

4.3. Luyện kim đen

4.3.1. Khoảng cách1000m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất magie(phương pháp Clo).

b. Luyện gang vớitổng khối của các lò nhích cao hơn 1500m3.

c. Cấp dưỡng nhôm bằngphương pháp năng lượng điện phân.

d. Luyện thép bằngphương pháp lò mactanh với lò chuyển với sản lượng bên trên 1000.000 tấn/năm.

e. Sản xuất hợp kimfero.

4.3.2. Khoảng chừng cách500m so với các cơ sở:

a. Phân phối magiebằng các cách thức trừ phương thức Clo.

b. Luyện gang vớitổng khối của các lò cao trường đoản cú 500 mang đến 1500 m3.

c. Cung cấp ống đúcgang cùng với sản lượng trên 10.000 tấn/năm.

d. Luyện gang bằngphương pháp lò Mactanh, phương thức lò năng lượng điện và phương pháp lò đưa với sảnlượng dưới 1000.000 tấn/năm.

e. Cấp dưỡng cáp bọcchì hoặc bọc cao su thiên nhiên cách điện.

4.3.3. Khoảng chừng cách100m so với các cơ sở:

a. Cung cấp cáp đểtrần.

b. Tối ưu gang,thép cùng với sản lượng dưới 10.000 tấn/năm.

c. Cung ứng điện cựckim loại.

4.4. Luyện kim màu

4.4.1. Khoảng cách1000m đối với các cơ sở:

a. Gia công lại lầnhai kim loại màu cùng với sản lượng trên 3000 tấn/năm.

b. Luyện kim loại màutrực tiếp từ bỏ quặng cùng quặng tinh.

c. Thiêu quặng kimloại color và những thiêu phẩm pirit.

4.4.2. Khoảng cách500m đối với các cơ sở:

a. Sản xuất kim loạimàu cùng với sản lượng bên trên 2000 tấn/năm.

b. Tối ưu lại lầnhai kim loại màu với sản lượng từ 1000 mang lại 3000 tấn/năm.

c. Cấp dưỡng kẽm,đồng, niken, coban bằng cách thức điện phân dung dịch có nước.

4.4.3. Khoảng tầm cách100m so với các cơ sở:

a. Cung ứng antimonbằng cách thức điện phân.

b. Mạ kẽm, crom,niken.

4.5. Vật tư xâydựng

4.5.1. Khoảng chừng cách1000m đối với các cơ sở:

a. Cung cấp xi măngporland, xi-măng xỉ porland, xi-măng puzoland cùng với sản lượng trên 150.000 tấn/năm.

b. Cấp dưỡng vôimanhêzit, dolomit với samot bao gồm dùng lò tảo hoặc những kiểu lò không giống trừ lò thủcông.

4.5.2. Khoảng cách500m đối với các cơ sở:

a. Thêm vào xi măngporland, xi măng xỉ porland, xi măng puzoland với sản lượng bên dưới 150.000 tấn/năm.

b. Chế tạo thạchcao.

c. Phân phối vật liệuxây dựng (đá, cát, sỏi).

d. Cấp dưỡng xi măngđịa phương sản lượng bên dưới 5000 tấn/năm.

e. Thêm vào vôi,manhêzit, dolomit dùng những lò thủ công.

f. Cung ứng bê tông,atfan.

g. Tiếp tế bông kínhvà bông xỉ.

h. Tiếp tế giấy dầu.

4.5.3. Khoảng tầm cách100m so với các cơ sở:

a. Sản xuấtfibroximăng cùng tấm đá lợp.

b. Cung ứng đá nhântạo với các thành phầm bê tông.

c. Đúc đá.

d. Sản xuất các sảnphẩm keramic cùng các sản phẩm chịu lửa.

e. Tiếp tế kính.

f. Phân phối vật liệuxây dựng bằng những phế liệu của phòng máy nhiệt độ điện.

g. Sản xuất những sảnphẩm sành sứ.

h. Sản xuất những sảnphẩm thạch cao.

i. Cung cấp cả sảnphẩm bởi đất sét

j. Chế tạo đá khôngdùng phương thức nổ và tối ưu đá thiên nhiên.

Xem thêm: Lộ Clip Sex Em Streamer Heavy Alice Lộ Clip Nóng Trên Twitter

4.6. Bào chế gỗ vàlâm sản

4.6.1. Khoảng cách1000m so với các cơ sở:

- sản xuất than gỗtrừ cách thức lò chưng.

4.6.2. Khoảng tầm cách500m đối với các cơ sở:

a. Dìm tẩm gỗ.

b. Phân phối than gỗbằng phương pháp lò chưng.

4.6.3. Khoảng tầm cách100m đối với các cơ sở:

a. Cung cấp sợi mộc dệt.

b. Nhà máy cưa, gỗdán và đồ gỗ.

c. Xí nghiệp sản xuất đóngtàu, thuyền bởi gỗ.

d. Sản xuất những vậtliệu bởi cói, cỏ, rơm, tấm ép.

e. Chế tạo sản phẩmtừ gai gỗ (tấm nghiền vỏ bào, tấm gai gỗ, tấm ép xi-măng sợi gỗ).

f. Phân phối vải chiếugai.

g. Cung cấp đồ gỗ,đóng hòm, gỗ lát sàn.

h. Xưởng đóng góp xuồngvà thuyền gỗ.

4.7. Dệt, may

4.7.1. Khoảng cách500m đối với các cơ sở:

Ngành dệt, sợi tất cả xửlý, tẩy, nhuộm tẩm bởi hoá chất.

4.7.2. Khoảng cách100m đối với các cơ sở:

- Ngành dệt, sợikhông nhuộm với ngành may.

4.8. Xenlulô với giấy

4.8.1. Khoảng tầm cách1000m so với các cơ sở:

- cấp dưỡng giấyxenlulô bằng cách thức axit sunfit, bisunfit và monosunfit trong tối ưu nấudung dịch bao gồm dùng phương pháp đốt lưu huỳnh.

4.8.2. Khoảng cách500m so với các cơ sở:

- Sản xuất các sảnphẩm ép và thành phầm cuộn từ giấy cùng vải bao gồm tẩm bột fenilaldehyt với sản lượngtrên 100 tấn/năm.

4.8.3. Khoảng cách100m so với các cơ sở:

a. Sản xuất các sảnphẩm xay và thành phầm cuộn từ giấy và vải tất cả tẩm bọt fenilaldehyt cùng với sản lượngdưới 100 tấn/năm.

b. Sản xuất các loạigiấy và cac-tông khác nhau, cung cấp các thành phầm từ gỗ, nứa, xenlulô khôngdùng khí sunfua lỏng.

4.9. Nằm trong da với cácsản phẩm từ da, mang da

4.9.1. Khoảng tầm cách500m so với các cơ sở:

- phân phối da nhântạo bao gồm dùng các chất hữu cơ hoà rã dễ cất cánh bụi.

4.9.2. Khoảng tầm cách100m đối với các cơ sở:

a. Cung ứng da nhântạo trên cơ sở polyvinylclorit và các bột khác không dùng các hoá chất hoà tanhữu cơ cất cánh bụi.

b. Thuộc domain authority gia súc.

4.10. Lương thực vàthực phẩm

4.10.1. Khoảng tầm cách500m đối với các:

a. Trại gia súc trên1000 con.

b. Lò mổ, nơi chếbiến cá (mỡ, dầu, vây cá).

c. Nhà máy sản xuất lấy mỡtừ các động đồ gia dụng ở biển.

d. Xí nghiệp sản xuất nấu vàrửa thực phẩm.

e. Ga, trạm rửa vàlàm sạch những toa xe sau khoản thời gian chở súc vật.

f. Nhà máy sản xuất đường.

g. Xí nghiệp đánh cá.

4.10.2. Khoảng chừng cách100m đối với các cơ sở:

a. Phân phối albumin.

b. Nhà máy rượu.

c. Nhà máy xay, xínghiệp thức nạp năng lượng gia súc.

d. Nhà máy sản xuất thịt vànhà vật dụng ướp rét mướt thịt.

e. Nhà máy sản xuất gia côngcà phê.

f. Nhà máy sản xuất ép dầuthực vật.

g. Tiếp tế bơ thựcvật.

h. Xí nghiệp sản xuất hoa quả.

i. Thêm vào dextrin,đường, mật.

j. Xí nghiệp nấuphomát.

k. Xí nghiệp đóng hộpcá và xí nghiệp sản xuất cá miếng gồm phân xưởng tận dụng phế liệu thừa, nhà máy cá liênhiệp.

l. Cung cấp bột, cồn,các các loại bột gia vị.

m. Xí nghiệp sản xuất thuốc lácó ủ men.

n. Nhà máy axetonbutyl.

o. Xí nghiệp sản xuất bia (cónấu mạch nha và làm cho men).

p. Nhà máy đồ hộp.

q. Kho hoa quả.

r. Nhà máy sản xuất đườngviên.

s. Thêm vào mì ống.

t. Xí nghiệp cá hunkhói.

u. Nhà máy sữa cùng bơ(động vật).

v. Cung ứng thịt xúcxích sản lượng bên trên 3 tấn/1 ca.

w. Cung ứng bánh kẹotừ 20.000 tấn/năm trở lên.

x. Nhà máy bánh mỳ.

y. Nhà máy gia côngthức ăn.

z. Cung ứng dấm ăn.

aa. Xí nghiệp ướp lạnhthực phẩm môi trường trên 600 tấn.

bb. Nhà máy rượu tráicây.

cc. Nhà máy sản xuất ép nướctrái cây.

dd. Xí nghiệp sản xuất rượu cônhắc.

ee. Xí nghiệp sản xuất cuốnthuốc lá, lá thuốc đã gia công ủ sấy.

4.11. Dự án công trình kỹthuật vệ sinh và các phần tử thiết bị công cộng

4.11.1. Khoảng tầm cách1000m đối với các:

a. Bãi chứa với kiểmloại rác rến (chất rắn và hóa học lỏng) các phế liệu thối hỏng.

b. Đống tro bay mùicác hóa học thối với đống phân huỷ các chất bẩn.

4.11.2. Khoảng tầm cách500m đối với các:

a. Xí nghiệp sản xuất trung tâmtận dụng lại rác cùng đốt rác.

b. Bãi chôn bao phủ chấtthải thích hợp vệ sinh.

c. Đống và bãi phânrác.

d. Bến bãi chôn che chấtthải công nghiệp.

e. Kho bãi để những phươngtiện chăm chở rác và chất bẩn.

f. Bể thu những loạinước thải, nước cống thành phố, thị trấn, khu xử trí nước thải.

g. Nghĩa địa.

h. Kho cất cácnguyên liệu hư và chuyển vào tận dụng.

4.11.3. Khoảng tầm cách100m so với các:

- Kho chứa tạm cácnguyên liệu rác không có xử lý.

III. LAOĐỘNG THỂ LỰC - TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG

1. Phạm vi điềuchỉnh:Tiêu chuẩn này vận dụng cho các thao tác lao cồn động (có sinh công biểu kiến).Các làm việc lao động tĩnh (không sinh công biểu kiến) không vận dụng tiêu chuẩnnày.

2. Đối tượng áp dụng: Ngườilao đụng ở toàn bộ các cửa hàng có áp dụng lao động.

3. Khái niệm

Các tư tưởng trongtiêu chuẩn này được đọc như sau:

- tiêu tốn nănglượng:Năng lượng được thực hiện trong vượt trình chuyển động hay nghỉ. Hay được biểuthị bằng oát (W), kilocalo vào một phút hay trong một giờ đồng hồ (Kcal/phút hay Kcal/giờ)hoặc Kcal/kg thể trọng/phút, hoặc Kcal/phút/m2 diện tích cơ thể.

- tiêu hao năng lượngtheo netto: Tiêu hao tích điện chỉ do quá trình lao cồn hay nghỉngơi, không bao gồm chuyển hoá cơ bản.

- tiêu hao năng lượngbrutto: Tiêu hao tích điện do quá trình lao đụng hay nghỉ ngơi ngơicộng với đưa hoá cơ bản.

4. Tiêu chuẩn chỉnh phânloại

Bảng 1. Phân loạithao tác lao rượu cồn theo tiêu tốn năng lượng

Phân loại

Tiêu hao năng lượng brutto (Kcal/Kg/phút)

Nam

Nữ

Nhẹ

Vừa

Nặng

Rất nặng

Cực nặng

Tối đa

0,062 - 0,080

0,080 - 0,127

0,127 - 0,160

0,160 - 0,200

> 0,20

0,050 - 0,065

0,065 - 0,095

0,095 - 0,125

0,125 - 0,155

> 0,155

IV. LAOĐỘNG THỂ LỰC - TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THAO TÁC THEO TẦN SỐ NHỊP TIM

1. Phạm vi điềuchỉnh: Tiêuchuẩn này áp dụng cho các thao tác làm việc lao cồn (có sinh công biểu kiến) vào điềukiện sức nóng độ môi trường xung quanh lao động không thực sự 320C. Các thao tác laođộng tĩnh (không sinh công biểu kiến) không vận dụng tiêu chuẩn chỉnh này.

2. Đối tượng áp dụng: fan laođộng ở tất cả các cửa hàng có thực hiện lao động.

3. Khái niệm

Khái niệm vào tiêuchuẩn này được đọc như sau:

- Nhịp tim vào laođộnglà nhịp tim quan sát và theo dõi được vào thời gian đối tượng đang làm việc và vẫn làmviệc được tối thiểu là 3 phút.

4. Tiêu chuẩn phânloại

Loại

Tần số nhịp tim (nhịp/phút)

Nhẹ

Vừa

Nặng

Rất nặng

Cực nặng

Tối đa

90 - 100

100 - 120

120 - 140

140 - 160

>160

Ghi chú: gồm thểngoại suy tần số nhịp tim trong lao động bằng cách lấy nhịp tim của phút hồiphục trước tiên nhân với 1,14.

V. TIÊUCHUẨN với VÁC - GIỚI HẠN TRỌNG LƯỢNG cho PHÉP

1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêuchuẩn này phương pháp trọng lượng với vác tối đa cho từng lần có vác của mộtngười sẽ thích nghi cùng với lao động thể lực nặng khi lao rượu cồn với công việc mangvác thường xuyên và không thường xuyên xuyên.

2. Đối tượng áp dụng: bạn laođộng ở tất cả các các đại lý có sử dụng lao động.

3. Trị số giới hạn:

Loại chỉ tiêu

Giới hạn (kg)

Nam

Nữ

Công vấn đề mang vác thường xuyên xuyên

Công việc mang vác không hay xuyên

40

20

30

15

VI. TIÊUCHUẨN CHIẾU SÁNG

1. Phạm vi điềuchỉnh:Quy định yêu cầu lau chùi chiếu sáng tại những nơi thao tác làm việc trong phòng, vào nhàxưởng.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cửa hàng có áp dụng lao động. Không áp dụng cho đều nơi thao tác làm việc ngoài trời.

3. Tiêu chuẩn chỉnh tríchdẫn

Các nút quy địnhtrong tiêu chuẩn chỉnh này theo khuyến dụ của ISO 8995-1998 và tương tự với TCVN3743 - 83.

4. Mức cho phép

Cường độ chiếu sángtối thiểu đối với các các loại hình quá trình được giải pháp ở bảng 1. Mức cực đạikhông thừa 5.000 lux khi sử dụng đèn dây tóc và 10.000 lux khi dùng đèn huỳnhquang.

Bảng 1: Cường độchiếu sáng

Kiểu nội thất, công việc

Loại công việc

Cường độ chiếu sáng (lux)

Đèn huỳnh quang

Đèn nung sáng*

Các vùng phổ biến trong nhà

Vùng thông gió, hành lang

D - E

50

30

Cầu thang, thang máy

C - D

100

50

Nơi gửi áo khoác ngoài, đơn vị vệ sinh

C - D

100

50

Nhà kho

D - E

100

50

Nhà xưởng đính ráp

Công việc thô, gắn thêm máy lớn nặng

C - D

200

100

Công câu hỏi nặng vừa, đính thêm ráp ô tô

B - C

300

150

Công bài toán chính xác, đính ráp năng lượng điện tử

A - B

500

250

Công vấn đề chính xác, gắn thêm ráp dụng cụ

A - B

1000

500

Hoá chất

Các quy trình tự động

D - E

50

30

Nơi cung ứng ít có tín đồ ra vào

C - D

100

50

Vùng thiết kế bên trong chung

C - D

200

100

Phòng kiểm nghiệm, chống thí nghiệm

C - D

300

200

Bào chế dược phẩm

C - D

300

200

OTK

A - B

500

250

So màu

A - B

750

400

Chế tạo ra phần đệm bằng cao su

A - B

300

150

Công nghiệp may mặc

May

A - B

500

250

OTK

A - B

750

375

A - B

300

150

Công nghiệp điện

Chế sản xuất cáp

B - C

200

100

Lắp ráp mạng điện thoại

A - B

300

200

Lắp con đường dây

A - B

500

250

Lắp ráp radio, vô tuyến

A - B

750

400

Lắp ráp các phần tử cực kỳ chính xác, năng lượng điện tử

A - B

1000

500

Công nghiệp thực phẩm

Vùng thao tác làm việc chung

C - D

200

100

Các quy trình tự động

D - E

150

75

Trang điểm bằng tay, OTK

A - B

300

200

Công nghiệp đúc

Nhà xưởng đúc

D - E

150

75

Đúc thô, đúc phần lõi

C - D

200

100

Đúc thiết yếu xác, làm cho lõi, OTK

A - B

300

200

Công nghiệp kính cùng gốm sứ

Xưởng lò

D - E

100

50

Phòng trộn, khuôn, đúc

C - D

200

100

Hoàn thiện, tráng men, tiến công bóng

B - C

300

150

Vẽ màu, trang trí

A - B

500

250

Mài kính, quá trình chính xác

A - B

750

400

Công nghiệp fe thép

Nơi cung cấp không yên cầu thao tác bởi tay

D - E

50

30

Nơi tiếp tế thỉnh thoảng đề xuất làm bằng tay

D - E

100

50

Nơi làm cố định trong nhà cấp dưỡng

D - E

300

150

Nơi giám sát và đo lường và OTK

A - B

300

200

Công nghiệp da

Vùng làm việc chung

B - C

200

100

Dập, giảm may, cung ứng giầy

A - B

500

250

Phân loại, so sánh, kiểm soát chất lượng

A - B

750

400

Máy cùng thử máy

Công câu hỏi không vậy định

D - E

150

75

Làm vấn đề thô, bằng máy, hàn

C - D

200

100

Làm bởi máy, gồm máy từ bỏ động

B - C

300

150

Công việc chính xác, bằng máy, máy chính xác, thử nghiệm máy

A - B

500

250

Công câu hỏi rất bao gồm xác, đo kích cỡ, OTK, các cụ thể phức tạp

A - B

1000

500

Sơn với phun màu

Nhúng với phun tô thô

D - E

200

100

Sơn thông thường, phun với hoàn thiện

A - B

500

250

Sửa cùng so màu

A - B

750

400

Công nghiệp giấy

Làm giấy với bìa

C - D

200

100

Làm trường đoản cú động

D - E

150

75

OTK, phân loại

A - B

300

150

In ấn cùng đóng sách

Phòng máy in

C - D

300

150

Phòng biên soạn, hiểu thử

A - B

500

250

Thử thiết yếu xác, sửa lại, xung khắc axit

A - B

750

375

Chế bạn dạng màu với in

A - B

1000

500

Khắc thép với đồng

A - B

1500

750

Đóng sách

A - B

300

150

Sắp xếp, in nổi

A - B

500

250

Công nghiệp dệt

Vẽ hoa

D - E

200

100

Xe sợi, cuộn, đánh ống, nhuộm

C - D

300

150

Xe sợi nhỏ, dệt

A - B

500

250

May, OTK

A - B

750

375

Phân xưởng mộc cùng đồ gỗ

Bộ phận cưa

D - E

150

75

Công vấn đề ngồi, đính thêm ráp

C - D

200

100

So lựa chọn gỗ

B - C

300

150

Hoàn thiện, OTK

A -B

500

250

Văn phòng

Các phòng chung

A - B

300

150

Phòng kế hoạch chuyên sâu

A - B

500

250

Phòng vật dụng hoạ

A - B

500

250

Phòng họp

A - B

300

150

Các cửa hàng

Chiếu sáng phổ biến ở những cửa hàng

ở những trung tâm sắm sửa lớn

B - C

500

250

ở các cửa hàng nhỏ

B - C

300

150

Siêu thị

B - C

500

250

Trường học

Chiếu sáng chung

A - B

300

150

Văn phòng

A - B

300

150

Phòng phác thảo

A - B

300

150

Phòng trưng bày

A - B

500

250

Phòng thí nghiệm

A - B

300

150

Phòng triển lẵm nghệ thuật

A - B

300

150

Đại sảnh

C - D

150

75

Bệnh viện

Các khu vực

Chiếu sáng chung

A - B

50

30

Phòng khám

A - B

200

100

Phòng đọc

A - B

150

100

Trực đêm

A - B

3

Các phòng khám:

Chiếu sáng sủa chung

A - B

300

150

Khám khu vực trú

A - B

750

375

Điều trị tăng cường:

Đầu giường

A - B

30

20

Nơi quan sát

A - B

200

100

Nơi làm, trực của y tá

A - B

200

100

Phòng phẫu thuật

Chiếu sáng sủa chung

A - B

500

250

Chiếu sáng tại chỗ

A - B

10.000

5.000

Phòng chất vấn tự động

Chiếu sáng sủa chung

A - B

500

250

Chiếu sáng sủa tại nơi

A - B

5.000

2.500

Phòng xét nghiệm với dược

Chiếu sáng sủa chung

A - B

300

150

Chiếu sáng tại địa điểm

A - B

500

250

Phòng bốn vấn

Chiếu sáng chung

A - B

300

150

Chiếu sáng tại chỗ

A - B

500

250

Ghi chú:

- A: công việc đòihỏi rất chính xác

- B: các bước đòihỏi đúng chuẩn cao

- C: công việc đòihỏi bao gồm xác

- D: quá trình đòihỏi đúng chuẩn vừa

- E: các bước ít đòihỏi chủ yếu xác

* vị trí nào sử dụngcả đèn huỳnh quang và đèn nung sáng thì đem theo mức của đèn nung sáng

VII. TIÊUCHUẨN VI KHÍ HẬU

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh nhiệt độ độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của ko khí, cường độ phản xạ nhiệt.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác các đại lý có thực hiện lao động.

3. Tiêu chuẩn chỉnh tríchdẫn

Các giá bán trị mang đến phéptrong tiêu chuẩn này tương tự với TCVN 5508 - 1991

4. Giá chỉ trị cho phép

Bảng 1: Yêu mong vềnhiệt độ, độ ẩm, tốc độ vận động của không khí, cường độ phản xạ nhiệt làm việc vịtrí làm việc

Thời gian (mùa)

Loại lao động

Nhiệt độ kk (0C)

Độ độ ẩm kk (%)

Tốc độ hoạt động kk (m/s)

Cường độ phản xạ nhiệt (W/m2)

Tối đa

Tối thiểu

Mùa lạnh

Nhẹ

Trung bình

Nặng

20

18

16

dưới hoặc bằng 80

0,2

0,4

0,5

35 khi tiếp xúc trên 50% diện tích khung hình con người

70 lúc tiếp xúc bên trên 25% diện tích cơ thể con người

Mùa nóng

Nhẹ

Trung bình

Nặng

34

32

30

dưới hoặc bởi 80

1,5

100 khi tiếp xúc dưới 25% diện tích cơ thể con người

Cho từng yếu hèn tố:

Nhiệt độ không vượtquá 320C. Nơi phân phối nóng không thật 370C.

Nhiệt độ chênh lệchtrong nơi phân phối và kế bên trời tự 3 - 50C.

Độ ẩm kha khá 75 -85%.

Vận tốc gió không quá2m/s.

Cường độ bức xạ nhiệt1 cal/cm2/phút.

Bảng 2: số lượng giới hạn chophép theo chỉ số nhiệt tam cầu

Loại lao động

Nhẹ

Trung bình

Nặng

Lao rượu cồn liên tục

30,0

26,7

25,0

50% lao động, 50% nghỉ

31,4

29,4

27,9

25% lao động, 75% nghỉ

33,2

31,4

30,0

VIII. TIÊUCHUẨN BỤI SILIC

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh mật độ giới hạn đối với các các loại bụi gồm chứa silic tự do thoải mái (SiO2).

2. Đối tượng áp dụng: tất cảcác các đại lý có thực hiện lao động.

3. Tiêu chuẩn chỉnh tríchdẫn

Tiêu chuẩn này ápdụng cùng rất tiêu chuẩn TCVN 5509 - 1991

4. Quý giá giới hạn

4.1. Giá trị nồng độtối đa cho phép bụi hạt:

Bảng 1: quý giá nồngđộ về tối đa cho phép bụi hạt

Nhóm bụi

Hàm lượng Silic

Nồng độ lớp bụi toàn phần (hạt/cm3)

Nồng độ lớp bụi hô hấp

(hạt/cm3)

Lấy theo ca

Lấy theo

thời điểm

Lấy theo ca

Lấy theo thời điểm

1

Lớn rộng 50 mang đến 100

200

600

100

300

2

Lớn hơn đôi mươi đến 50

500

1000

250

500

3

Lớn rộng 5 cho 20

1000

2000

500

1000

4

Nhỏ rộng hoặc bằng 5

1500

3000

800

1500

4.2. Quý giá nồng độtối đa chất nhận được bụi trọng lượng

Bảng 2: cực hiếm nồngđộ tối đa chất nhận được bụi trọng lượng

Nhóm bụi

Hàm lượng Silic (%)

Nồng độ những vết bụi toàn phần (mg/m3)

Nồng độ vết mờ do bụi hô hấp (mg/m3)

Lấy theo ca

Lấy theo thời điểm

Lấy theo ca

Lấy theo thời điểm

1

100

0,3

0,5

0,1

0,3

2

Lớn hơn 50 cho dưới 100

1,0

2,0

0,5

1,0

3

Lớn hơn trăng tròn đến 50

2,0

4,0

1,0

2,0

4

Nhỏ hơn hoặc bằng 20

3,0

6,0

2,0

4,0

IX. TIÊUCHUẨN BỤI KHÔNG CHỨA SILIC

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh nồng độ giới hạn đối với các loại những vết bụi không đựng silic thoải mái (SiO2).

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cửa hàng có áp dụng lao động.

3. Giá trị giới hạn

Bảng 1: quý giá nồngđộ buổi tối đa chất nhận được bụi không đựng silic

Loại

Tên chất

Nồng độ lớp bụi toàn phần (mg/m3)

Nồng độ những vết bụi hô hấp (mg/m3)

1

Than hoạt tính, nhôm, bentonit, diatomit, graphit, cao lanh, pyrit, talc

2

1

2

Bakelit, than, oxyt sắt, oxyt kẽm, dioxyt titan, silicát, apatit, baril, photphatit, đá vôi, đá trân châu, đá cẩm thạch, ximăng portland

4

2

3

Bụi thảo mộc, đụng vật: chè, dung dịch lá, bụi gỗ, bụi ngũ cốc

6

3

4

Bụi hữu cơ và vô cơ ko thuộc nhiều loại 1, 2, 3

8

4

X. TIÊUCHUẨN BỤI BÔNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh mật độ giới hạn so với các loại những vết bụi bông với bông nhân tạo.

2. Đối tượng áp dụng:Tấtcả những cơ sở có sử dụng lao động.

3. Quý giá giới hạn

Nồng độ về tối đa chophép vết mờ do bụi bông (trung bình lấy mẫu mã 8 giờ): 1mg/m3.

XI. TIÊUCHUẨN BỤI AMIĂNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh giá chỉ trị giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp chất nhận được với tất cả các các loại bụiamiăng thuộc đội Serpentine (Chrysotile) trong ko khí khoanh vùng sản xuất.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác các đại lý có thực hiện lao động.

3. Giá trị giới hạn

Bảng 1: giá trị giớihạn xúc tiếp nghề nghiệp chất nhận được với bụi amiăng

STT

Tên chất

Trung bình 8 giờ đồng hồ (sợi/ml)

Trung bình 1 tiếng (sợi/ml)

1

Serpentine (Chrysotile)

0,1

0,5

2

Amphibole

0

0

XII. TIÊUCHUẨN TIẾNG ỒN

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh mức giờ ồn chất nhận được tại các vị trí thao tác trong môi trường lao độngcủa những xí nghiệp, cửa hàng sản xuất, cơ sở chịu ảnh hưởng của tiếng ồn.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cơ sở thực hiện lao động.

3. Tiêu chuẩn chỉnh tríchdẫn

Các mức mang lại phéptrong tiêu chuẩn chỉnh này tương đương với TCVN 3985 - 1999.

4. Mức mang lại phép

4.1. nấc âmliên tục hoặc mức tương đương Leq dBA tại khu vực làm việc không quá 85dBA vào 8 giờ.

4.2. trường hợp thờigian xúc tiếp với ồn ào giảm 1/2, mức ồn được cho phép tăngthêm 5 dB.

Tiếp xúc 4 giờtăng thêm 5 dB mức chất nhận được là 90 dBA

2 giờ95dBA

1giờ100 dBA

30 phút105 dBA

15 phút110 dBA

Mức cực đại không quá115 dBA.

Thời gian lao độngcòn lại trong ngày thao tác chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80 dBA.

4.3. nút ápsuất âm cho phép đối với giờ ồn xung thấp hơn 5 dB so với cácgiá trị nêu trong mục 4.1, 4.2.

4.4. Để đạt đượcnăng suất thao tác làm việc tại những vị trí lao động khác biệt cần bảo vệ mức áp âm tạiđó ko vượt quá quý giá trong bảng bên dưới đây.

Bảng 1: mức áp suấtâm tại các vị trí lao động

Vị trí lao động

Mức âm hoặc là mức âm tương đương không thực sự dBA

Mức âm dB ở những dải ốc ta cùng với tần số trung bình nhân (Hz) không vượt thừa (dB)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1. Chỗ làm việc của công nhân, vùng có công nhân làm việc trong những phân xưởng và trong đơn vị máy

85

99

92

86

83

80

78

76

74

2. Buồng theo dõi và điều khiển từ xa không có thông tin bằng điện thoại, các phòng thí nghiệm, thực nghiệm những phòng thiết bị laptop có mối cung cấp ồn.

80

94

87

82

78

75

73

71

70

3. Buồng theo dõi và điều khiển và tinh chỉnh từ xa có tin tức bằng điện thoại, chống điều phối, phòng gắn máy thiết yếu xác, tấn công máy chữ.

70

87

79

72

68

65

63

61

59

4. Những phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch, thống kê.

65

83

74

68

63

60

57

55

54

5. Các phòng lao đụng trí óc, nghiên cứu thiết kế, thống kê, lập công tác máy tính, phòng thí nghiệm triết lý và giải pháp xử lý số liệu thực nghiệm

55

75

66

59

54

50

47

45

43

XIII. TIÊUCHUẨN RUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh mức rung được cho phép ở ghế ngồi, sàn có tác dụng việc, phần tử điều khiển, chỗ taycầm của các phương tiện cùng thiết bị vạc ra rung tác động lên người lao độngtrong sản xuất.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cơ sở thực hiện lao động.

3. Tiêu chuẩn tríchdẫn

Tiêu chuẩn này tươngđương cùng với TCVN 5127 - 90.

4. Mức đến phép

Mức rung tối đa làm việc cácvị trí thao tác làm việc không vượt quá những giá trị quy định trong các bảng 1, 2, 3.

Bảng 1: Rung sinh sống ghếngồi, sàn làm việc

Dải tần số (Hz)

Vận tốc rung được cho phép (cm/s)

Rung đứng

Rung ngang

1 (0,88 - 1,4)

12,6

5,0

2 (1,4 - 2,8)

7,1

3,5

4 (2,8 - 5,6)

2,5

3,2

8 (5,6 - 11,2)

1,3

3,2

16 (11,2 - 22,4)

1,1

3,2

31,5 (22,4 - 45)

1,1

3,2

63 (45 - 90)

1,1

3,2

125 (90 - 180)

1,1

3,2

250 (180 - 355)

1,1

3,2

Bảng 2: Rung ở các bộphận điều khiển

Dải tần số (Hz)

Vận tốc rung chất nhận được (cm/s)

Rung đứng

Rung ngang

16 (11,2 - 22,4)

4,0

4,0

31,5 (22,4 - 45)

2,8

2,8

63 (45 - 90)

2,0

2,0

125 (90 - 180)

1,4

1,4

250 (180 - 355)

1,0

1,0

Bảng 3: Rung của cácdụng nỗ lực nơi tay cầm

Dải tần số (Hz)

Vận tốc rung có thể chấp nhận được (cm/s)

Hệ số hiệu dính Ko*

8 (5,6 - 11,2)

2,8

0,5

16 (11,2 - 22,4)

1,4

1

31,5 (22,4 - 45)

1,4

1

63 (45 - 90)

1,4

1

125 (90 - 180)

1,4

1

250 (180 - 355)

1,4

1

500 (355 - 700)

1,4

1

1000 (700 - 1400)

1,4

1

* thông số hiệu đính thêm k0dùng nhằm tính vận tốc rung hiệu gắn thêm Vhđ (hay tổng tốc độ rung).

Vận tốc runghiệu đính có thể chấp nhận được không quá 4 cm/s vào 8 giờ.

Giá trị Vhđcho phép theo thời gian:

8 giờ đồng hồ - 4,0 cm/s4 giờ - 5,6 cm/s

7 tiếng - 4,2 cm/s 3 giờ- 6,5 cm/s

6 giờ - 4,6 cm/s2 giờ đồng hồ - 8,0 cm/s

5 giờ đồng hồ - 5,0 cm/s1 tiếng - 11,3 cm/s

XIV. TIÊUCHUẨN TỪ TRƯỜNG TĨNH - MẬT ĐỘ TỪ THÔNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn chỉnh này quyđịnh cực hiếm giới hạn được cho phép đối với mật độ từ thông của từ trường tĩnh tạicác vị trí thao tác làm việc trong môi trường lao động chịu tác động của trường đoản cú trườngtĩnh.

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác đại lý có sử dụng lao động.

3. Tư tưởng

Khái niệm trong tiêuchuẩn này được phát âm như sau:

- trang bị y tế: là cácthiết bị y tế giúp đỡ các công dụng sinh lý cho tất cả những người đeo như các loại thiết bị tạonhịp tim.

4. Mức cho phép

Bảng 1: giá trị chophép so với mật độ từ thông của từ trường tĩnh

Đối tượng áp dụng

8 tiếng tiếp xúc

Giới hạn Max

Toàn cỗ cơ thể

60mT (600G)

2 T (2.104G)

Các chi

600mT (6000G)

5 T (5.104G)

Đeo các thiết bị y tế

-

0,5 mT (5G)

XV. TIÊUCHUẨN TỪ TRƯỜNG TẦN SỐ THẤP - MẬT ĐỘ TỪ THÔNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh giá trị có thể chấp nhận được của mật độ từ thông của từ trường sóng ngắn tần số rẻ tại các vịtrí có tác dụng việc.

2. Đối tượng áp dụng: tất cảcác cơ sở có áp dụng lao động.

3. Khái niệm

Khái niệm vào tiêuchuẩn này được gọi như sau:

- Tần số thấp: là tần sốcó quý hiếm từ 30 KHz trở xuống.

4. Mức đến phép

Bảng 1: quý giá chophép tiếp xúc nghề nghiệp với từ trường tần số thấp

Dải tần số

Mức mang lại phép

Mức được cho phép  60/f

Mức cho phép tối đa

0,2 mT (2 G)

- f là tần số củadòng điện, đo bằng Hz

XVI. TIÊUCHUẨN CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TẦN SỐ THẤP VÀ ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quyđịnh giá trị được cho phép của cường độ điện trường tĩnh cùng điện trường tất cả tần sốthấp tại các vị trí làm việc

2. Đối tượng áp dụng: vớ cảcác cửa hàng có áp dụng lao động.

3. Mức cho phép

Bảng 1: quý hiếm chophép của cường độ điện trường tần số bên dưới 30 KHz.

Bài viết liên quan

Dải tần số

0 Hz - 100Hz

100Hz - 4kHz

4kHz - 30kHz

Giá trị buổi tối đa

25kV/m

(2,5 x 106)/f

625V/m