địa thế căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 mon 11 năm 2013;

căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm năm trước của chính phủ quy định cụ thể thi hành một trong những điều của công cụ Tiếp công dân;

địa thế căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 mon 3 năm trước đó của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của cục Tư pháp;

địa thế căn cứ QĐ Số: 266/QĐ-BTP ngày thứ 5 tháng 02 năm 2015 ban hành quy chế tiếp công dân của cục tư pháp

căn cứ và mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục ở trong nhà trường.

Bạn đang xem: Nội quy tiếp công dân tại trường tiểu học

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo ra quyết định này quy chế tiếp công dân của trường tiểu học tập Bách Thuận từ tháng 1 năm học tập 2019

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. các cán cỗ công chức, viên chức trường tiểu học tập Bách Thuận có nhiệm vụ thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận Hiệu trưởng

Như Điều 3

Lưu VT

è Ngọc Quế

 

 

Phòng GD và ĐT thị trấn Vũ Thư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Bách Thuận Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số 02/ QC - NT Bách Thuận, ngày trăng tròn tháng 01 năm 2019

QUY CHẾ

Về việc tổ chức triển khai tiếp công dân

(Ban hành kèm theo ra quyết định số: 25/QĐ - NTngày trăng tròn tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Tiểu học Bách Thuận )

I. Tổ chức tiếp công dân:

1. Quy định này nhằm ví dụ hóa việc tổ chức tiếp công dân tại những cơ sở giáo dục đào tạo do cấp cho trên khuyên bảo và đảm bảo an toàn yêu cẩu giải quyết và xử lý những con kiến nghị, năng khiếu nại, cáo giác của công dân về công tác giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy theo chế độ của điều khoản hiện hành;

2. Tại vị trí tiếp công dân của ngôi trường TH Bách Thuận thị xã Vũ Thư có niêm yết kế hoạch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân gồm trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền, nhiệm vụ của công dân lúc đến nơi tiếp công dân theo quy chế này;

3. Hiệu trưởng ngôi trường TH Bách Thuận có trọng trách phân công cán bộ, công chức, viên chức tiếp công dân theo lịch vào những ngày lắp thêm tư, thiết bị sáu mặt hàng tuần ở nơi tiếp công dân; lập Sổ theo dõi việc tiếp công dân theo quy định;

4. Hiệu trưởng ngôi trường TH Bách Thuận bao gồm trách nhiệm xử lý kịp thời phần lớn kiến nghị, năng khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, khí cụ pháp luật của phòng nước;

5. Các bộ phận chuyên môn đảm bảo an toàn trật tự, an toàn, lịch sự nơi tiếp công dân.

II. Lịch tiếp công dân:

1. Ban giám hiệu, thẳng tiếp công dân định kỳ vào những ngày trong tuần theo định kỳ niên yết. Nếu đúng vào ngày lễ thì được đưa sang ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, trường đúng theo bận quá trình quan trọng thì Phó Hiệu trưởng hoặc trưởng ban thanh tra dân chúng tiếp dân lúc được phân công. Thời hạn cụ thể:

- Buổi sáng: tự 7 giờ đồng hồ 30 cho 10 giờ .

- Buổi chiều: trường đoản cú 14 tiếng 30 mang lại 17 giờ đồng hồ .

2. Quanh đó lịch tiếp công dân theo định kỳ, BGH cũng vẫn thực hiện việc tiếp công dân trong trường vừa lòng yêu cầu khẩn thiết theo quy định.

III. Đối với công dân khi đến nơi tiếp công dân:

1.Khi cho nơi tiếp công dân, công dân bao gồm quyền:

a- Được trình bày những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu được phía dẫn, giải thích, vấn đáp về nội dung đã trình bày;

b- Được khiếu nại, tố cáo về các hành vi không nên trái, cản trở, khiến phiền hà, sách nhiễu của fan tiếp công dân;

c- Được yêu ước giữ bí mật họ tên, add của bản thân khi thực hiện quyền tố cáo.

2.

Xem thêm: Link Xem Trực Tiếp Chung Kết Miss World 2021, Trực Tiếp Chung Kết Miss World 2021

Khi đến nơi tiếp công dân, công dân tất cả nghĩa vụ:

a- nên xuất trình sách vở tùy thân hoặc giấy mời. Ví như công dân không trực tiếp đến thì hoàn toàn có thể ủy quyền theo quy định;

b- cần nghiêm chỉnh chấp hành nội quy vị trí tiếp công dân và sự lí giải của cán cỗ tiếp công dân. Không có hành vi gây phá làm tác động đến an ninh, cô đơn tự, an toàn, dọn dẹp và sắp xếp nơi tiếp công dân;

c- Phải trình diễn trung thực sự việc, cung ứng tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của bản thân và ký xác thực nội dung sẽ trình bày;

d- trường hợp có tương đối nhiều người đến nơi tiếp công dân để kiến nghị, năng khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì cần cử thay mặt đại diện để trình bày với cán cỗ tiếp công dân.

IV. Đối cùng với cán bộ tiếp công dân:

Khi làm trách nhiệm cán cỗ tiếp công dân bắt buộc mặc phục trang chỉnh tề. Chỉ được tiếp công dân tại công sở ( Văn phòng, phòng BGH), không tiếp tại nhà riêng hoặc vị trí khác.

1.Khi tiếp công dân, cán cỗ tiếp công dân tất cả nhiệm vụ:

a- Lắng nghe, ghi chép vừa đủ vào sổ theo dõi phần đa nội dung vì chưng công dân trình bày.

b- mừng đón đơn, thư với tài liệu sách vở và giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại, cáo giác của công dân nằm trong thẩm quyền giải quyết của trường TH Bách Thuận, cách xử lý đơn, thư theo trình tự, giấy tờ thủ tục và trả lời hiệu quả giải quyết mang đến công dân theo thời hạn quy định.

c- trả lời công dân mang lại đúng cơ quan gồm thẩm quyền xử lý những đơn, thư năng khiếu nại, tố cáo không ở trong thẩm quyền giải quyết của giáo dục đào tạo và Đào tạo.

d- vấn đáp rõ với yêu ước công dân chấp hành quyết định hoặc kết luận của

cơ quan tất cả thẩm quyền đã xử lý khiếu nại, tố cáo đúng theo pháp luật

của pháp luật.

2. Khi tiếp công dân, cán cỗ tiếp công dân gồm quyền:

a- ko tiếp với nhận đơn của các trường hợp đã có được kiểm tra, xem xét có quyết định hoặc kết luận giải quyết và xử lý của cơ quan gồm thẩm quyền theo phương tiện của pháp luật và đang trả lời không thiếu cho đương sự.

b- ko tiếp những người dân đang trong tình trạng say rượu (người gồm hơi men), tâm thần và người dân có hành vi phạm luật Quy chế, Nội quy vị trí tiếp công dân;

c- Yêu mong công dân trình bày đầy đủ, ví dụ những nội dung kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, lý do và đa số yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, hội chứng cứ có liên quan đến việc kiến nghị, năng khiếu nại, tố cáo. Trường hòa hợp công dân trình bày bằng miệng trường hợp thấy quan trọng thì yêu ước viết thành văn bạn dạng và cam kết tên xác nhận.

V. Điều khoản ban hành:

1. Cán bộ, công chức ban ngành và những tổ chức, cá thể đến chỗ tiếp công dân cần chấp hành tráng lệ và trang nghiêm Quy chế này. Trong lúc thực hiện, tổ chức, cá thể có kết quả thì được tâng bốc kịp thời, nếu vi phạm luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm luật mà bị xử lý vi phạm luật hành chính hoặc truy hỏi cứu trọng trách hình sự theo vẻ ngoài của pháp luật;

2. Các thành phần chuyên môn, hiệu trưởng và cá thể có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu gồm phát sinh bắt đầu hoặc vướng mắc đề xuất tổ chức và cá nhân phản ánh kịp lúc với ban giám hiệu nhà trường để sửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp.