doanh nghiệp tôi đang sẵn sàng tham gia dự án đấu thầu, do vậy thì bao gồm bắt buộc công ty thầu chi tiêu đăng ký tin tức trên mạng đấu thầu giang sơn không? Để đăng ký với tư bí quyết nhà đầu tư chi tiêu thì cần chuẩn bị hồ sơ như vậy nào?
*
Nội dung chủ yếu

Có đề nghị nhà đầu tư đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia?

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 5 cơ chế Đấu thầu 2013 giải pháp tư phương pháp hợp lệ của phòng thầu, nhà đầu tư cụ thể như sau:

"Điều 5. Tư giải pháp hợp lệ trong phòng thầu, nhà đầu tư1. Nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu là tổ chức triển khai có tư bí quyết hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:a) Có đk thành lập, chuyển động do cơ quan bao gồm thẩm quyền của nước mà lại nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;b) Hạch toán tài chính độc lập;c) Không đang trong quá trình giải thể; ko bị tóm lại đang lâm vào tình thế tình trạng vỡ nợ hoặc nợ không có khả năng chi trả theo chế độ của pháp luật;d) Đã đăng ký trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;đ) bảo vệ cạnh tranh vào đấu thầu theo biện pháp tại Điều 6 của cơ chế này;e) Không đang trong thời hạn bị cấm tham gia thầu;g) có tên trong list ngắn đối với trường hòa hợp đã gạn lọc được danh sách ngắn;h) buộc phải liên danh với bên thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ vào nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham gia thầu nước ngoài tại Việt Nam, trừ ngôi trường hợp bên thầu trong nước ko đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần các bước nào của gói thầu.

Bạn đang xem: Nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

2. Công ty thầu, nhà đầu tư chi tiêu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:a) Có năng lực hành vi dân sự vừa đủ theo quy định điều khoản của nước mà cá nhân đó là công dân;b) Có chứng từ chuyên môn cân xứng theo biện pháp của pháp luật;c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo luật của pháp luật;d) Không hiện nay đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;đ) Không đã trong thời gian bị cấm tham dự thầu.3. Công ty thầu, nhà chi tiêu có tư giải pháp hợp lệ theo phương pháp tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham gia thầu với tứ cách chủ quyền hoặc liên danh; trường hòa hợp liên danh phải gồm văn bạn dạng thỏa thuận giữa các thành viên, trong những số ấy quy định rõ nhiệm vụ của thành viên dẫn đầu liên danh và nhiệm vụ chung, trách nhiệm riêng của từng member trong liên danh."

Theo đó nguyên lý tại điểm d khoản 1 Điều 5 luật Đấu thầu 2013 trong số những điều kiện về tư giải pháp hợp lệ của nhà chi tiêu tham dự thầu là tổ chức là đã đk trên hệ thống mạng đấu thầu đất nước (Hệ thống).

Ngoài ra theo cách thức tại khoản 1 Điều 21 Thông bốn 11/2019/TT-BKHĐT quy định trách nhiệm nhà đầu tư chi tiêu như sau:

"Nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu phải đk tham gia khối hệ thống và được phê chuyên chú theo cách thức tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này trước khi xét để ý trúng thầu để đảm bảo an toàn tư cách hợp lệ theo mức sử dụng tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của khí cụ đấu thầu. Trường hợp trong quá trình review hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phát hiện công ty thầu, nhà chi tiêu chưa đk tham gia hệ thống thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, công ty đầu tư ngừng việc đăng ký theo hiện tượng tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tứ này.

Như vậy theo các quy định trên so với trường hòa hợp nhà đầu tư chi tiêu là tổ chức triển khai thì phải phải đăng ký trên khối hệ thống mạng đấu thầu giang sơn thì được xem như là đáp ứng yêu cầu về tư biện pháp hợp lệ tham dự thầu.

Gói thầu nào yêu cầu nhà đầu tư chi tiêu phải đăng ký qua mạng?

Thực hiện tại đấu thầu qua mạng là một trong những ưu tiên về cách tân đấu thầu nói bình thường và đấu thầu sắm sửa công nói riêng. Theo Điều 29 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT, chủ đầu tư, bên mời thầu phải tổ chức đấu thầu qua mạng theo quãng thời gian sau:

(1) Năm 2020:

- tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng bề ngoài đấu thầu rộng lớn rãi, chào hàng tuyên chiến và cạnh tranh thuộc nghành nghề hàng hóa, dịch vụ phi bốn vấn, dịch vụ tư vấn có giá bán gói thầu không thực sự 5 tỷ đồng và thuộc nghành nghề dịch vụ xây lắp có mức giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp so với các gói thầu chưa thể tổ chức triển khai lựa lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu tất cả tính đặc thù;

- Việc tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng những năm phải bảo vệ tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% con số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng lớn rãi, chào hàng đối đầu và tổng giá trị gói thầu đạt buổi tối thiểu 25% tổng giá chỉ trị những gói thầu áp dụng bề ngoài đấu thầu rộng lớn rãi, kính chào hàng cạnh tranh.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Chủng Tộc Kree Trong Mcu, Chủng Tộc Kree Là Gì

(2) Năm 2021:

- tổ chức triển khai lựa lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn cục (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng lớn rãi, kính chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, thương mại & dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ support có giá bán gói thầu không thật 10 tỷ việt nam đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không thực sự 20 tỷ đồng, trừ ngôi trường hợp đối với gói thầu không thể tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu tất cả tính đặc thù;

- Việc tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu qua mạng trong thời gian phải đảm bảo an toàn tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% con số gói thầu áp dụng bề ngoài đấu thầu rộng lớn rãi, kính chào hàng tuyên chiến đối đầu và tổng mức vốn gói thầu đạt buổi tối thiểu 35% tổng giá bán trị các gói thầu áp dụng vẻ ngoài đấu thầu rộng lớn rãi, kính chào hàng cạnh tranh.

(3) Giai đoạn từ năm 2022 mang lại năm 2025:

- tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng về tối thiểu 70% các gói thầu ở trong phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của lý lẽ đấu thầu;

- tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn cục (100%) gói thầu áp dụng vốn bên nước để sắm sửa nhằm bảo trì hoạt động liên tục của cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội, tổ chức triển khai chính trị xóm hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, đơn vị chức năng thuộc lực lượng vũ khí nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

- tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng cục bộ (100%) gói thầu buôn bán tập trung.

Nhà đầu tư cần sẵn sàng hồ sơ gồm các sách vở và giấy tờ nào để đk tư cách nhà thầu?

Căn cứ theo phương tiện tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT pháp luật hồ sơ đk tư giải pháp nhà thầu luật như sau:

"b) hồ nước sơ đk bao gồm:- Đơn đk nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu (do khối hệ thống tạo ra trong quy trình nhà thầu, đơn vị đầu tư cung cấp tin theo điều khoản tại Điểm a Khoản này);- bạn dạng chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đăng cam kết hộ marketing (đối cùng với hộ marketing cá thể) hoặc những tài liệu tương đương khác;- bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người thay mặt đại diện hợp pháp của nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu (người thay mặt đại diện theo luật pháp hoặc fan được ủy quyền). Trường hòa hợp ủy quyền thì phải gồm giấy ủy quyền của người thay mặt theo pháp luật ở trong phòng thầu, công ty đầu tư.Trường hợp bên thầu, nhà đầu tư đã đăng ký và có tin tức trên Cổng thông tin đất nước về đăng ký doanh nghiệp tại showroom http://dangkykinhdoanh.gov.vn thì không phải nộp những tài liệu nêu trên, trừ đơn đăng ký nhà thầu, bên đầu tư."

Theo đó, nhà đầu tư chi tiêu cần chuẩn bị hồ sơ gồm các sách vở và giấy tờ sau để đk tư cách nhà thầu:

- Đơn đk nhà thầu, đơn vị đầu tư;

- bản chụp Quyết định ra đời hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy ghi nhận đăng ký kết hộ marketing (đối với hộ marketing cá thể) hoặc những tài liệu tương đương khác;

- bản chụp Giấy chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đại diện hợp pháp ở trong phòng thầu, nhà đầu tư. Trường thích hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người đại diện thay mặt theo pháp luật của phòng thầu, đơn vị đầu tư.

Trường hợp bên thầu, nhà đầu tư đã đk và có tin tức trên Cổng thông tin đất nước về đăng ký doanh nghiệp tại add http://dangkykinhdoanh.gov.vn thì không hẳn nộp các tài liệu nêu trên, trừ đơn đăng ký nhà thầu, bên đầu tư.