*


Nguyễn Việt Dũng

*
PGS. TS. NCVCC

phòng Hình học và tô-pô phía nghiên cứu: Tôpô và tổng hợp của sắp xếp những siêu phẳng, tôpô của các không gian cấu hình, tôpô đại số

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách vào dongphucmerriman.comscinet

 

Danh sách gần đây
1Nguyễn Việt Dũng, Nguyen Van Ninh, The higher topological complexity of configuration spdongphucmerriman.comes of odd-dimensional spheres, Proceedings of the 5th Franco-Japanese-Vietnamese Symposium on Singularities} (2020), 167-183.

Bạn đang xem: Nguyễn việt dũng

2Nguyễn Việt Dũng, Nguyen Van Ninh, The Higher Topological Complexity of Complement of Fiber Type Arrangement, dongphucmerriman.comta dongphucmerriman.comematica Vietnamica, 42 (2017), 249–256, Scopus.
3Nguyễn Việt Dũng, Tran Quoc Cong, The Homotopy Type of the Complement lớn a System of Complex Lines in $dongphucmerriman.combb C^2$, Vietnam Journal of dongphucmerriman.comematics, 42(2014), 365-375, Scopus.
4Nguyễn Việt Dũng, A model for homotopy type of the complement. Dedicated to lớn the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998). dongphucmerriman.comta dongphucmerriman.com. Vietnam. 27 (2002), 289 - 295.
5Nguyễn Việt Dũng, Homotopy of configuration spdongphucmerriman.comes, Vietnam J. dongphucmerriman.com. 30 (2002), 97 - 102.
6Nguyễn Việt Dũng, Braid monodromy of the complex line arrangements, Kodai dongphucmerriman.com. J. 22 (1999), 46 - 55.
7Nguyễn Việt Dũng, The topology of configuration spdongphucmerriman.comes of type B. Ph.D. Dissertation, Hanoi Institute of dongphucmerriman.comematics, 1997.

Xem thêm: Tin Tức Thể Thao Bóng Đá 24H Được Cập Nhật Liên Tục, Bong Da 24H

8Nguyễn Việt Dũng, Hà Huy Vui, The fundamental group of complex hyperplanes arrangements. dongphucmerriman.comta dongphucmerriman.com. Vietnam. 20 (1995), 31 - 41.
9Nguyễn Việt Dũng, On the fundamental group of the complement of arrangements. Kodai dongphucmerriman.com. J. 17 (1994), 428 - 431.
10Nguyễn Việt Dũng, The fundamental group of complexified real arrangements. Ann. Sci. dongphucmerriman.com. Québec 18:2 (1994), 157 - 167.
11Nguyễn Việt Dũng, The modulo 2 cohomology algebra of wreath products Σ∞≀X, In: Proceedings of Barcelona Algebraic Topology Conference. Springer Lect. Notes in dongphucmerriman.com. 1509 (1990), 115 - 119.
12Nguyễn Việt Dũng, chú ý on the structure of cocommutative coalgebras. dongphucmerriman.comta dongphucmerriman.com. Vietnam. 17 (1992), 3 - 9.
13Nguyễn Việt Dũng, The hdongphucmerriman.comk 2 equivariant cohomology algebras of finite configuration spdongphucmerriman.comes of type B. Proc. Of the 3rd Vietnamese Congress of dongphucmerriman.comematicians 2 (1985), 210 - 215.
14Nguyễn Việt Dũng, The fundamental groups of the spdongphucmerriman.comes of regular orbits of affine Weyl groups. Topology 22:4 (1983), 425 - 435.

*
NGÀY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài viết liên quan