MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ LAO ĐỘNG;BỘ NỘI VỤ-TỔNG CỤC THỐNG KÊ ********

VIỆT phái nam DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ********

Số: 03-LB/TT

Hà Nội , ngày 21 tháng 2 năm 1962

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA CỦA LAO ĐỘNG - NỘI VỤ VÀ TỔNG CỤC THỐNG KÊ SỐ 3-LB/TTNGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1962 VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SỔ DANH SÁCH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-TỔNG CỤC TRƯỞNGTỔNG CỤC THỐNG KÊ

Kính gửi

-Các Bộ, những Tổng cục, các ngành T.W -Uỷ phát hành chính khu, thành, tỉnh -Các đưa ra CụcThống kê khu, thành, tỉnh giấc -Các Sở, Ty, phòng Lao hễ

Hiện nay tình hình mẫu sổ sách đểquản lý công nhân, viên chức trong số xí nghiệp chưa được thống nhất, mỗingành, mỗi địa phương hướng dẫn các cơ sở triển khai theo một biểu mẫu, một hìnhthức sổ sách riêng. Cho nên vì vậy đã gây khó khăn cho cửa hàng và số liệu thống kê lại cung cấplên trên cũng không được đầy đủ, thiết yếu xác, tác động đến công tác làm việc nghiên cứu,chỉ đạo chung.

Bạn đang xem: Mẫu sổ quản lý cán bộ giáo viên nhân viên

Để gồm một mẫu mã sổ theo dõi thốngnhất, đối chọi giản, giúp cho những xí nghiệp tiến hành làm chủ công nhân, viên chứcđược tốt, Liên Bộ phát hành mẫu số list công nhân, viên chức dưới đây áp dụngcho những xí nghiệp thuộc khu vực sản xuất của phòng nước (bao tất cả quốc doanh vàcông bốn hợp doanh).

I. MỤC ĐÍCHYÊU CẦU

- giao hàng cho các ngành, các xínghiệp nắm vững được tình hình công nhân, viên chức nhằm mục đích sử dụng phù hợp sức laođộng, tăng nhanh sản xuất:

- Làm cơ sở để giao hàng cho việcthi hành những chính sách, các cơ chế và hỗ trợ tình hình để cấp trên nghiên cứuchỉ đạo được thống nhất, đưa công tác sử dụng nhân lực vào kế hoạch.

II. NỘI DUNGQUYỂN DANH SÁCH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC

Quyển list công nhân, viênchức gồm bao gồm 23 cột nhằm ghi những chỉ tiêu buộc phải thiết. Trường hợp xí nghiệp cần theodõi thêm điểm gì thì rất có thể ghi bổ sung vào cột cước chú hoặc ghi thêm cột khácnhưng ko được bỏ bớt các cột đã bao gồm trong quyển danh sách.

III. PHẠM VISỬ DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG GHI CHÉP VÀO QUYỂN DANH SÁCH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC

1. Phạm vi áp dụng quyển danhsách:

Quyển danh sách công nhân, viênchức vận dụng chung trong phạm vi các xí nghiệp các đại lý thuộc các ngành kinh tế quốcdân trong khu vực sản xuất đồ chất của nhà nước, đề cập cả xí nghiệp sản xuất Trung ương,xí nghiệp địa phương, xí nghiệp sản xuất công bốn hợp doanh với sẽ dùng thay thế sửa chữa các sổsách theo dõi thống kê về nhân sự của nhà máy từ trước cho tới nay.

Đối với những cơ quan thống trị (Ty,Cục...) mặc dù được hạch toán thông thường với đơn vị chức năng cơ sở cũng chưa áp dụng quyểndanh sách này.

2. Đối tượng biên chép vào quyểndanh sách:

Đối tượng ghi chép vào quyểndanh sách công nhân, viên chức là những người dân có sổ lao động, lý kế hoạch hay phiếucá nhân thao tác thường xuyên tại xí nghiệp, không nói ở cưng cửng vị công tác làm việc nào(cán bộ, nhân viên cấp dưới quản lý, cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên cấp dưới phúc lợi thôn hội,công nhân, lao động...)

Những người trong lực lượng thườngxuyên chưa có sở lao động, lý kế hoạch hay phiếu cá thể thì sau thời điểm kê khai dứt sổlao động, lý định kỳ hay phiếu cá nhân, xí nghiệp sản xuất mới ghi vào quyển danh sách.

Đối với đầy đủ người thao tác tạmthời (hợp đồng, công nhật, phụ động...) không tồn tại sổ lao động, lý lịch hay phiếucá nhân thì không ghi vào quyển danh sách công nhân, viên chức, xí nghiệp sản xuất có thểlập nên danh sách đơn giản riêng nhằm quản lý.

IV. NHIỆM VỤCỦA CÁC BỘ, UỶ BAN HÀNH CHÍNH KHU, THÀNH PHỐ, TỈNH VÀ CÁC XÍ NGHIỆP vào VIỆCLẬP QUYỂN DANH SÁCH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC

Các Bộ, các Tổng Cục, các ngànhchủ quản lí trực tiếp chỉ huy hướng dẫn những xí nghiệp nằm trong ngành bản thân trong việclập sổ list công nhân, viên chức. Phụ thuộc vào tình hình tổ chức triển khai của mỗi cỗ màphân công Vụ Lao rượu cồn tiền lương tốt Vụ tổ chức cán bộ phụ trách chỉ đạocông tác này. Những vụ khác có nhiệm vụ phối hợp công tác với Vụ đó nhằm tiến hànhđược kết quả.

Uỷ ban hành chính khu, thành phố,tỉnh và khoanh vùng Vĩnh linh có nhiệm vụ lãnh đạo việc lập sổ list côngnhân viên chức vào địa phương mình. Những Chi cục Thống kê và những sở, ty, Phònglao động trợ giúp Uỷ ban hành chính địa phương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cácxí nghiệp ghi chép và cai quản quyển list công nhân, viên chức.

Đơn vị có nhiệm vụ quản lýquyển list công nhân, viên chức là đơn vị trực tiếp làm chủ sổ lao động,lý định kỳ hay phiếu cá nhân, bao gồm quyền xác thực việc kê khai của bạn lao động.Tuỳ theo tình trạng tổ chức rõ ràng của đối kháng vị đó mà phân công phòng lao cồn tiềnlương, Phòng tổ chức cán cỗ hay Phòng thống kê nhân sự phụ trách trực tiếpphụ trách ghi chép, theo dõi và thống trị quyển list công nhân, viên chức.Các phòng không giống có nhiệm vụ kết hợp nghiêm ngặt với phòng ghi danh sách để cung cấptình hình với số liệu khi nên thiết.

Người được đơn vị chức năng giao chochuyên trách duy trì quyển danh sách công nhân, viên chức nên là người cẩn thận,phẩm chất chủ yếu trị tốt, bao gồm nhiệm vụ:

- bảo quản quyển list côngnhân viên chức cùng ghi chép theo sự hướng dẫn của cục chủ quản;

- bảo quản sổ lao động, lý lịchvà phiếu cá nhân của công nhân, viên chức;

- Liên hệ chặt chẽ với các Bộmôn giúp việc xí nghiệp để theo dõi, cùng kịp thời ghi bổ sung tình hình biến độngcủa công nhân, viên chức;

- sản phẩm quý, mặt hàng năm report tổnghợp tình trạng biến đưa của công nhân, viên chức với Thủ trưởng xí nghiệp sản xuất vàvới cỗ chủ quản;

- cung cấp số liệu những thống kê chocác cỗ môn trong xí nghiệp khi cần, để phân tích hoặc báo cáo lên trên;

- cung ứng số liệu thống kê mang lại cáccơ quan không giống khi tất cả sự quyết định của Thủ trưởng xí nghiệp;

- Khi thay đổi công tác phải bàngiao ví dụ tình hình ghi chép với người mới, bao gồm Thủ trưởng xí nghiệp sản xuất chứng thựcký tên, đóng lốt và sau khoản thời gian bàn giao vẫn phải chịu trách nhiệm về văn bản ghichép trong thời hạn giữ sổ.

V. THỜI GIANTHỰC HIỆN

Để bảo vệ nguyên tắc thống nhất,các đơn vị chức năng trong phạm vi quy định bước đầu dùng quyển danh sách công nhân, viênchức kể từ ngày ban hành thông tư này.

Liên cỗ rất mong các Bộ, những TổngCục, các ngành, những địa phương, những xí nghiệp nghiên cứu kỹ, đặt kế hoạch rứa thểđể thực hiện thu nhiều kết quả. Trong những lúc thực hiện, nếu như có gặp khó khăn, cácngành, các địa phương đề đạt về bộ Lao đụng để bộ Lao đụng kịp thời trao đổivới Liên Bộ xử lý (Kèm theo phiên bản phụ lục hướng dẫn nguyên lý và nội dungghi chép quyển danh sách công nhân, viên chức).

Đặng Thi

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tạo

(Đã ký)

Lê vớ Đắc

(Đã ký)

BẢN PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG GHI CHÉP QUYỂN DANHSÁCH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC

I. PHẦN GIẢITHÍCH THÊM

1.Thế làm sao là lực lượng thườngxuyên:

Lực lượng liên tục là nhữngngười thao tác thường xuyên, liên tiếp trong xí nghiệp. Những người dân đã làm cho thườngxuyên, liên tiếp trong những dây chuyền sản xuất hay là gồm quan hệ đến những dâychuyền cấp dưỡng hoặc phụ trách các công tác khác hầu hết trong xí nghiệp, khôngkể là người công nhân kỹ thuật, lao rượu cồn phổ thông, nhân viên hành chính quản trị, đềulà lực lượng hay xuyên.

2. Đối tượng rõ ràng trong từngloại chức danh:

a. Cán bộ, nhân viên cấp dưới quản lý:Chánh; Phó giám đốc, Chánh, phó cai quản đốc, Trưởng, Phó chống nghiệp vụ, hànhchính văn thư, kế toán, đánh máy, in ronéo, năng lượng điện thoại, liên lạc, gác cổng, bảovệ, thủ quỹ, thủ kho, quản ngại lý, tiếp liệu, cảnh vệ, trị cháy...

b. Cán bộ, nhân viên cấp dưới kỹ thuật:Cán cỗ kỹ thuật cao cấp, trung cấp, nhân viên giúp vấn đề kỹ thuật, tất cả nhữngngười là nhân viên kỹ thuật hưởng lương theo thang lương kỹ thuật.

c. Công nhân:

1. Công nhân bao gồm nghề: là ngườicó một chuyên môn kỹ thuật cố định và phải sang một thời gian học tập nghề duy nhất định(học trong số lớp đào tạo, hoặc trong thực tiễn công tác). Những người dân này thườnggọi là người công nhân kỹ thuật, công nhân lành nghề hoặc công nhân chăm nghiệpnhư: mộc, nề, rèn, phay, tiện, nguội v.v....

2. Người công nhân không nghề : là ngườilàm lao động rộng rãi lao cồn giản đơn không có kỹ thuật như: lao rượu cồn tạp vụ,gánh đất, gánh đá...

d. Nhân viên cấp dưới phúc lợi thôn hội: Cấpdưỡng, tiếp phẩm, giữ lại trẻ, y tá...

II. PHẦN HƯỚNGDẪN VỀ NGUYÊN TẮC GHI CHÉP QUYỂN DANH SÁCH

Căn cứ vào nội dung bạn lao độngđã kê khai trong sổ lao động, lý kế hoạch hay phiếu cá nhân, nhà máy sản xuất ghi cầm tắt,đầy đầy đủ vào các cột theo chủng loại quyển list nhằm bảo đảm tính chất thống nhất,chính xác để núm được thực trạng khi yêu cầu nghiên cứu. Từng sổ lao động, lý lịchhay phiếu cá nhân đều viết theo mặt hàng ngang vào quyển danh sách. Chiều lâu năm mỗi cộtphải chứa đủ để ghi chép theo văn bản mỗi cột, có thể dài khoảng từ 3 mang lại 5phân (0m030 cho 0m050). Sau này mỗi lúc ghi bổ sung hoặc biến đổi điểm gì trongsổ lao động, lý kế hoạch hay phiếu cá nhân, xí nghiệp cũng ghi cấp dưỡng quyển danhsách.

Để thuận lợi cho vấn đề quản lý,tra cứu xí nghiệp tiến hành ghi vào quyển danh sách lần lượt theo từng các loại chứcdanh vào mỗi thành phần công tác (trực tiếp tiếp tế và gián tiếp sản xuất). Lựclượng con gián tiếp cung cấp ghi trước. Cụ thể: ghi máy tự cán bộ, nhân viên quảnlý, cán bộ, nhân viên cấp dưới kỹ thuật, nhân viên cấp dưới phúc lợi thôn hội rồi new ghi mang lại côngnhân cùng lao động. Người công nhân ghi theo từng loại thợ siêng môn, mỗi nhiều loại thợ cóthể ghi sản phẩm công nghệ tự theo ABC.

Trường hợp người lao rượu cồn chưađược phân công hoàn thành khoát, còn hỗ trợ tạm thời làm việc một phần tử công tác làm sao thì chưaghi vào quyển danh sách, đợi khi có quyết định của xí nghiệp sản xuất rồi mới ghi.

Trường hợp bao gồm sự biến hóa nơilàm việc và công việc và nghề nghiệp người lao cồn trong phạm vi nhà máy sản xuất thì không phảixoá tên để ghi theo phần tử công tác bắt đầu mà chỉ ghi rõ tháng ngày thuyên chuyểnsang thành phần công tác nào, nghỉ ngơi cột cước chú.

Sau khi ghi dứt các loại chứcdanh vào mỗi phần tử công tác (trực tiếp cung cấp và con gián tiếp sản xuất) vàoquyển danh sách, cần để chừa số trang giấy để tiếp tục ghi những người được bổsung thêm do kê khai sổ lao động, lý lịch, phiếu cá nhân hay vị yêu ước pháttriển cung cấp phải tăng thêm người. Số trang để chừa cần tính cho đủ phải.Khi bổ sung cập nhật sẽ không ghi được theo vật dụng tự từng loại chức vụ hoặc hết thợ nghềnày mới sau đó thợ nghề khác như khi mới lập sổ danh sách, mà bổ sung ngườinào thì ghi ngay fan ấy, theo từng phần tử công tác.

Đối với đơn vị chức năng có hầu hết tổ chứchoạt đụng theo ngành ghê tế khác nhau như có bộ phận sản xuất nông nghiệp, cóbộ phận chế biến, thay thế máy móc, có thành phần thương nghiệp bán hàng ăn uống,thì ghi danh sách theo tổ chức từng ngành kinh tế riêng, không nên ghi tổng hợpcả đơn vị để ngoài lẫn lộn. Trong những tổ chức từng ngành tài chính cũng biên chép lầnlượt vào quyển list từng loại chức danh (ghi sản phẩm công nghệ tự cán bộ, nhân viên cấp dưới quảnlý, cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phúc lợi xã hội trước rồi mới ghi đếncông nhân, lao động).

Đối với các nhà máy lớn, nhiềungười thi có thể mỗi phân xưởng ghi riêng biệt một quyển danh sách hoặc có khá nhiều quyển.Cách thu xếp cũng theo nguyên lý trên để ghi chép.

Đối với đơn vị mà tính chất côngtác biến hóa động luôn như các công trường ở trong ngành con kiến trúc, lâm nghiệp... Cáccửa hàng thuộc ngành yêu mến nghiệp các đội công tác thuộc ngành giao thông, địachất v.v... Thì quyển list này, do các Công ty ghi chép cùng quản lý. Lúc cósự chuyển đổi nơi làm việc và nghề nghiệp người lao hễ từ đơn vị này sang đơn vịkhác trong phạm vi doanh nghiệp thì không hẳn xoá tên nhằm ghi theo đơn vị mới, nhưng chỉghi rõ ngày tháng thuyên gửi sang đơn vị nào, ở cột cước chú trong quyểndanh sách. Ngôi trường hợp fan lao hễ chuyển công tác khỏi phạm vi doanh nghiệp quảnlý, thì đã xóa tên trong quyển danh sách bằng mực đỏ (theo cơ chế quy định).

III. PHẦNHƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG GHI CHÉP QUYỂN DANH SÁCH

A. CÁCH GHI Ở NGOÀI BÌA QUYỂNDANH SÁCH:

1. Tên 1-1 vị:

Là đơn vị bây chừ quản lý sổlao động, lý kế hoạch hay phiếu cá thể của fan lao động. Ghi theo tên thường xuyên gọi

Ví dụ: - Xí nghiệp thay thế đầumáy Gia Lâm;

- Nông trường trồng lúa Saovàng;

- Công ty kiến trúc Nam Hà Nội.

Ghi theo thương hiệu huyện, thị xã, tỉnhhoặc tên quận (hay khu vực phố) thành phố. Không đề tên thôn, xã xuất xắc số nhà, tênphố.

3. Tên cỗ hoặc ngành quản ngại lý:

Ghi theo tên bộ chủ quản, ngànhchủ cai quản trực tiếp quản lí lý.

Ví dụ: cỗ Công nghiệp nặng, BộKiến trúc, bộ Nội thương.

Ty Công nghiệp, Ty kiến trúc, TyThương nghiệp.

4. Ngày thiết yếu thức khởi công xâydựng và ngày thỏa thuận khách thành xuất xắc sản xuất:

Cần sưu tầm rất đầy đủ ngày thángnăm, ghi theo ngày thiết yếu thức thi công xây dựng và ưng thuận khánh thành haysản xuất, không ghi theo thời gian sẵn sàng xây dựng hay thêm vào thử.

Đối với xí nghiệp sản xuất tiếp quản hoặckhôi phục thì ko ghi ngày khánh thành, chỉ ghi ngày khôi phục bắt đầu sản xuất.

B. CÁCH GHI Ở BÊN vào QUYỂNDANH SÁCH:

Trên mỗi list những ngườitrong từng loại chức danh thì đề tên loại chức vụ đó lên đầu trang.

Ví dụ : - Cán bộ cai quản - Nhânviên phục vụ

- Cán bộ kỹ thuật - Công nhân

- nhân viên cấp dưới hành thiết yếu - lao động.

Cột 1. Số thứ tự:

Chỉ ghi số máy tự danh sách theohai loại thành phần công tác hành chính: (cán cỗ quản lý, cán cỗ kỹ thuật, nhânviên hành chính, nhân viên phục vụ) với sản xuất: (công nhân, lao động) khôngghi sổ trang bị tự theo từng nhiều loại chức danh. Thành phần công tác hành thiết yếu ghi trước.Bắt đầu danh sách thành phần công tác sản xuất, số sản phẩm tự lại ban đầu từ số 1. Saumỗi thành phần có chừa khoảng phương pháp để tiện ghi bổ sung cập nhật tiếp thêm. Số thiết bị tự danhsách từng phần tử phải ghi liên tục không bỏ bí quyết quãng, sau này khi cần phải biết sốlượng chỉ việc lấy số đồ vật tự cuối cùng trừ số hàng sẽ xoá tên (bằng mực đỏ) sẽbiết được số tín đồ hiện có trong từng bộ phận công tác hành chính và sản xuất.

Cột 2. Số hiệu, ngày cấp sổ laođộng, lý lịch với giấy hội chứng minh:

Số hiệu và ngày cung cấp sổ lao độngghi làm việc trên, số hiệu và ngày cấp giấy chứng minh ghi làm việc dưới cùng ghi Ty, Sở Côngan địa phương cung cấp sau số hiệu chứng tỏ thư. Ngày cấp cho sổ lao rượu cồn ghi theo ngàytháng năm vày cơ quan tiền Lao cồn địa phương cấp (ở phía bên dưới trang cuối cùng quyểnsổ lao động) không ghi theo tháng ngày năm của đơn vị chứng thực.

Xem thêm: Thegioidongvat - Thế Giới Động Vật

Ví dụ phương pháp ghi:

- Sổ lao rượu cồn : tp hà nội 02742

- Giấy chứng tỏ : 07853

CA Hà Nội.

Đối với người dân có lý kế hoạch cũngghi sổ với ngày cấp cho sổ lý lịch với giấy chứng tỏ như phương pháp ghi của người dân có sổlao động.

Cột 3 - Họ với tên, phái mạnh nữ, ngàysinh, dân tộc, tôn giáo, quê cửa hàng và vị trí ở hiện nay tại:

Trong cột này có rất nhiều mục đề xuất sẽghi vật dụng tự từ trên xuống bên dưới như sau:

- Họ và tên: ghi chữ khổng lồ (để dễthấy) nếu đề nghị ghi thêm thương hiệu thường call hay tên hiệu kề dưới thì ghi chữ thường;

- Nam giỏi nữ: ghi rõ thành cả chữkhông ghi tắt, ghi cùng dòng với họ với tên và đóng ngoặc đơn. Ví dụ: (nam) hay(nữ).

- dân tộc bản địa và tôn giáo: ghi rõngười thuộc những dân tộc như: Kinh, Mán, Thổ v.v... Ko thi chung là dân tộcViệt Nam. Tín đồ ngoại kiều cũng ghi rõ như: Hoa kiều, Ấn kiều, Pháp kiều... Tôngiáo: ghi Thiên chúa giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa - hảo (nếu có).Người không theo đạo làm sao thì ghi: ko đạo.

- Quê tiệm và vị trí ở hiện tại:ghi quê cửa hàng ở trên, chỗ ở, hiện tại ở dưới. Bạn ở trong bằng hữu không phảighi chỗ ở hiện nay tại. Bạn ở bên cạnh tập thể nếu quan trọng thì đang ghi (kể cả trườnghợp đổi khác chỗ ở).

Ví dụ bí quyết ghi cột 3: - NguyễnVăn Nghiên (nam)

- Kinh, Thiên chúa giáo

- Xã yên ổn Mỹ, thị xã Ý Yên, phái nam Định

- 39 Bà Triệu Hà Nội.

Cột 4 - Thành phần gia đình vàthành phần bản thân:

Ghi rõ thành phần kẻ thống trị củagia đình cùng của bản thân khi xuất thân như công nhân, dân nghèo thành thị, tiểuthương, xấu nông, địa chủ... Thành phần mái ấm gia đình (cha, mẹ hoặc bạn nuôi dưỡngtừ lúc bé dại coi như phụ vương mẹ) ghi lúc trưởng thành bắt đầu đi thao tác để sinh sống,không bắt buộc khai thành phần gia đình hiện nay. Trường đúng theo thoát ly khỏi gia đìnhtừ trước biện pháp mạng mon 8/1945 thời điểm đó chưa rõ thành phần gia đình thì căn cứvào tiêu chuẩn chỉnh quy định thành phần hiện thời mà xác định. Nếu phụ huynh chết quálâu, đo đắn rõ nhân tố thì ghi ví dụ nghề nghiệp trước cha mẹ làm như:buôn bán, làm ruộng, làm cho thuê, công chức v.v...

Chú ý: yếu tắc gia đình,không ghi thành phần bà xã hoặc chồng.

Thành phần bạn dạng thân ko ghithành phần hiện giờ mà ghi thành phần lúc xuất thân ngoài gia đình đi làm ănsinh sống.

Thành phần gia đình ghi ngơi nghỉ trên,thành phần phiên bản thân ghi ngơi nghỉ dưới.

Ví dụ: - Gia đình: dân nghèothành thị

- phiên bản thân: công nhân

Cột 5 - Số bạn trong gia đìnhbản thân trực tiếp nuôi:

Không kể những người trong giađình đã sinh sống hòa bình như cha, mẹ, con cái có nghề nghiệp, mái ấm gia đình ăn, ởriêng, không liên tục nhờ vả nhằm sinh sống. Tổng số fan trong mái ấm gia đình bảnthân thẳng nuôi được tách riêng với ghi tiếp ở dưới số fan dưới 18 tuổi.Hàng năm tuổi của đa số người đổi khác và số fan dưới 18 tuổi cũng tương tự tổng sốngười trong mái ấm gia đình cũng thay đổi nên thường niên sẽ ghi bổ sung. Khi ghi chú ýghi rõ ngày tháng năm nhằm tiện theo dõi.

- bên dưới 18: 2

- bên dưới 18: 3

Cột 6 - Ngày vào Đảng Lao độngViệt Nam, ngày vào Đoàn bạn trẻ Lao động, Công đoàn:

Thêm cột này để kết phù hợp với yêucầu, thống trị sổ lý lịch. Cột này ghi theo lắp thêm tự: ngày tháng được kết nạp vào ĐảngLao hễ Việt Nam, tháng ngày được tuyên cha chính thức, ghi công tác làm việc Đảng caonhất vẫn qua, ghi thành chữ như: quần thể uỷ viên, thành ủy viên, thức giấc uỷ viên, đảng ủyviên sư đoàn, đảng uỷ viên trung đoàn, đảng uỷ viên tiểu đoàn, huyện ủy viên,liên đưa ra cơ quan, đảng ủy viên xí nghiệp, cơ quan, bỏ ra ủy, đảng viên.

Chú ý: Chỉ ghi Đảng lao động ViệtNam, những đẳng phái không giống không ghi.

Huyện ủy viên.

Đối với người có sổ lao rượu cồn vàngười chưa tham gia Đảng thì ghi rõ ngày tháng vào Công đoàn vào bạn teen Laođộng (hoặc đã vào Đoàn bạn trẻ Cứu quốc trước kia) ghi rõ cả chức vụ cao nhấtđã qua.

Chức vụ: chấp hành Công đoàn tỉnh.

Quá trình thao tác làm việc từ trước tớinay.

Cột 7 - Dưới chế độ cũ:

a. Toàn bô năm, mon đã làm việctrong quân đội, cơ sở Nhà nước và những xí nghiệp thời đế quốc phong kiến:

Thời gian ghi nghỉ ngơi đây bao gồm tổngsố cả 3 thời gian: có tác dụng trong quân đội, làm cho trong chính quyền, làm cho trong xí nghiệpthuộc đơn vị nước đế quốc, phong loài kiến quản lý, không kể thời hạn làm cho bốn nhân.Thời gian ghi theo đơn vị tháng như một năm rưỡi ghi 18 mon v.v... Ví dụ: tổngsố: 18 tháng.

b. Chức vụ cao nhất đã làm trongquân đội, cơ quan Nhà nước và những xí nghiệp thời đế quốc phong kiến:

Ghi bóc tách riêng dùng cho cao nhấttrong quân đội, chức vụ cao nhất trong thiết yếu quyền, chức vụ cao nhất trong xínghiệp thuộc công ty nước đế quốc, phong loài kiến quản lý. Trường hợp tham gia cả ba, ghi chứcvụ tối đa cả 3 loại. Ghi rõ thời gian làm từng loại chức vụ.

Ví dụ: - 5 tháng đội khố đỏ.

- 6 mon quận trưởng

- 7 tháng đốc công công ty máy.

Đối với người dân có sổ lao động căncứ vào mục "quá trình thao tác trước khi cấp cho sổ" nghỉ ngơi trong quyển sổ laođộng, so với người không tồn tại sổ lao động địa thế căn cứ vào lý lịch để tổng hợp và ghivào cột này.

Chú ý: vào cột 7 có 2 mục nhỏa cùng b nên những khi ghi đề nghị tuần từ từ trên xuống theo a, b đến khỏi lẫn lộn.

Cột 8 - Dưới chế độ mới:

- Tổng số năm tháng đã làm cho tạmthời mang đến Nhà nước nước ta dân chủ cộng hòa:

Thời gian ghi sinh sống cột này bao gồmtổng số các thời gian thao tác tạm thời không được tuyển dụng chính thức ở xínghiệp, sinh hoạt cơ quan, nghỉ ngơi công trường... Thuộc nhà nước vn dân chủ cộng hòa,quản lý, kể cả những cơ sở thuộc tw và địa phương, không kể thời hạn đượchuy cồn làm nghĩa vụ dân công hoặc làm công nhật từ do. Những thời gian làm tạmthời theo mùa, theo đúng theo đồng, làm cho không liên tục cũng khá được tính gộp lại để ghi(ghi theo đơn vị tháng).

Ví dụ : có tác dụng tạm thời 1 năm ghi:tạm thời : 12 tháng

- ngày tháng được tuyển dụngchính thức khiến cho Nhà nước việt nam dân công ty cộng hòa:

Nếu thời gian làm thường xuyên từtrong chống chiến tới lúc này thì ngày được tuyển chọn dụng thỏa thuận ghi theo tháng,năm thoát ly mái ấm gia đình tham gia binh lửa đã sinh sống trong quân đội, cơ sở hay xínghiệp của phòng nước vn dân nhà cộng hòa. Ngôi trường hợp có tác dụng không liên tục, bịgián đoạn, phục viên thôi công tác làm việc thì ngày được tuyển chọn dụng đồng ý ghi theongày được tái tuyển gần nhất.

Nếu là nhân viên cấp dưới lưu dụng, côngnhân tiếp quản ngại ghi theo tháng năm được nhà nước nước ta dân chủ cộng hòa quảnlý.

Nếu thời hạn tuyển dụng sau hòabình ghi theo ngày tháng năm được chấp nhận tuyển dụng.

Cuối cùng cần ghi chú thêm chữ"kháng chiến" ví như là người có tham tối ưu tác trước thời gian ngày hòa bình,chữ "lưu dụng" giỏi "tiếp quản" nếu là viên chức của chế độcũ được giữ lại công tác làm việc hoặc công nhân trong xí nghiệp sản xuất đế quốc được chính phủta tiếp quản lí sau ngày hòa bình.

"kháng chiến"

- Chức vụ cao nhất đã qua trongquân đội, những xí nghiệp và cơ quan Nhà nước vn dân công ty cộng hòa:

Trước khi cấp phép sổ lao động,ghi tách riêng chức vụ tối đa đã qua trong quân đội (ghi rõ cả cung cấp quân hàm)chức vụ cao nhất trong chủ yếu quyền, chức vụ tối đa trong nhà máy sản xuất do đơn vị nướcViệt nam dân công ty cộng hòa quản lý. Nếu sẽ tham ******pho to thiếu

VIỆTNAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độclập - tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC

Tên 1-1 vị........................................................................................................

Địa chỉ..............................................................................................................

Tên cỗ hoặc ngành quảnlý..............................................................................

Ngàychính thức bắt đầu khởi công xây dựng:

ngàytháng năm 196

Ngàychính thức khánh thành hay sản xuất:

ngàytháng năm 196

Quyển sổ.......................

Từnăm...........................

Đến năm........................

QUY TẮC BẢO QUẢN SỔ DANH SÁCH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC

1. Sổ danh sách công nhân, viênchức này do cán cỗ phụ trách tổ chức triển khai nhân sự hoặc cán cỗ lao đụng tiền lương đượcđơn vị giao trách nhiệm giữ. Người giữ sổ yêu cầu là người cẩn thận, phẩm chấtchính trị tốt.

2. Bạn giữ sổ phải có tráchnhiệm đảm bảo an toàn sổ, không nhằm thất lạc. Sau khi sử dụng không quăng quật bừa bãi, cần chovào tủ hoặc hòm, ngăn kéo bàn, có khóa.

3. Tín đồ giữ sổ (hoặc fan trướcđây đã được giao mang lại giữ sổ) không được bật mí những tài liệu ghi vào sổ,không được cho những người khác mượn xem, nếu không có quyết định của thủ trưởng đơnvị.

4. Bạn giữ sổ bắt buộc giữ gìn sổsạch sẽ, không được trường đoản cú ý tẩy xoá, sửa chữa, ko xé giấy vào sổ làm việckhác. Ghi sổ phải cụ thể và bởi thứ mực tốt.

5. Mỗi khi có công nhân, viên chứcbổ sung thêm do cấp phát sổ lao động, bởi vì ở khu vực khác đến... Fan giữ sổ đề nghị tiếnhành ghi vào sổ, sau thời điểm được Thủ trưởng đơn vị chức năng đồng ý, mang lại ghi.

- Đối cùng với những vụ việc cần phảibổ sung như: nhỏ cái, bậc lương, chuyên môn văn hóa... Phải tất cả sự xác nhận củađơn vị, trước khi ghi vào sổ. Thường niên người giữ sổ nên kiểm tra một lần cùng bổsung theo những quyết định mới, những chuyển đổi trong năm của từng bạn lao độngchưa được ghi đầy đủ.