*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNGCÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:.../2020/QĐ-...

Bạn đang xem: Mẫu công văn đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng

Độc lập - tự do - Hạnh phúc
........o0o........

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNGV/v: bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY ......................

Xem thêm: Bản Đồ Sông Mê Kông - Mekong River Master Map (Mekong)

- địa thế căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 mon 11 năm 2014. - căn cứ vào Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt động củaCông ty.........................; - địa thế căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản lí trịCông ty...........................; -Căn cứ vào yêu thương cầu chuyển động kinh doanh; - Xét năng lượng và phẩm hóa học cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Bổ nhiệmÔng/Bà: …………………………..Giới tính:……………Sinh ngày: …./…./….Dân tộc: KinhQuốc tịch: Việt NamSố CMND/Hộchiếu:……............ Chỗ cấp:....................…..Ngày cấp: …/…/….Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………..Chỗ ở hiện tại tại:………………………………………………………………………………………………….Giữ chức vụ: kế toán tài chính trưởngCông ty ………………………………Điều 2: Ông (bà)…………………………..có các nghĩa vụ:- giúp giám đốc tổ chức triển khai công tác kế toán, thống kê, chuyển động sản xuất sale của doanh nghiệp;- Tuân thủ quy định và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;- cần tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, tiến hành đúng tác dụng nhiệm vụ của kế toán.Và các quyền:- Yêu ước các bộ phận trong doanh nghiệp lớn lập bệnh từ cho những nghiệp vụ kế toán gây ra ở phần tử đó một cách đúng mực và gửi về phòng kế toán các chứng từ kia đầy đủ, kịp thời;- Yêu ước các bộ phận trong công ty phối phối hợp thực hiện tại các quá trình có liên quan;- ký duyệt những chứng từ, báo cáo và phải đảm bảo tính hòa hợp lệ, vừa lòng pháp của các sách vở và giấy tờ này.- Ông (bà)……………………được hưởng trọn lương, bảo hiểm xã hội, cơ chế công tác chi phí theo nguyên tắc trong thích hợp đồng lao hễ và các quy chế tài chính khác của Công tyĐiều 3: Ông (bà)……………………và những người liên quan phụ trách thi hành đưa ra quyết định này.Quyết định có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Nơi nhận: - Như điều 3 -Lưu VPT/M HỘIĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH

------------------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu đưa ra quyết định bổ nhiệm kế toán tài chính trưởng file Word về tại trên đây nhé:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không download về được thì tuân theo cách sau:Bước 1: comment mail vào phần phản hồi bên dướiBước 2: giữ hộ yêu mong vào mail:dongphucmerriman.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu ý muốn tải)

----------------------------------------------------------------------------------Kế toán Thiên Ưng chúc chúng ta thành công!

----------------------------------------------------------------------------------

*