Ngày hôm sau, nó đã táo bạo lên thành bão sức nóng đới, cùng với một hoàn lưu sản phẩm công nghệ hai xuất hiện ở phía Bắc - tây bắc hoàn lưu ban đầu.

Bạn đang xem: Lưu ban tiếng anh là gì


The next day, it reached tropical storm status as a second circulation formed north-northwest of the initial circulation.
Lo xấu hổ về lừng danh của Baciocchi với tư cách là một trong thuyền trưởng nghèo, Napoleon vẫn có một số sự bảo lưu ban đầu về sự việc lựa chọn của vợ ông xã mình.
Concerned about Baciocchi"s reputation as a poor captain, Napoleon had some initial reservations about his sister"s choice of spouse.
According to lớn the Primary Chronicle the Rus" elite initially consisted of Varangians from Scandinavia.
Năm 1833, William cam kết một phiên bản Hiến pháp new cho Hanover, trao quyền cho tầng lớp trung lưu, ban quyền lực tối cao hạn chế cho những tầng lớp rẻ hơn, và tăng thêm vai trò cho Nghị viện Hanover.
In 1833, William signed a new constitution for Hanover, which empowered the middle class, gave limited power khổng lồ the lower classes, and expanded the role of the parliament of Hanover.
Trong câu chuyện của Batman, nhân trang bị của Robin được coi là Watson của Batman vì Bill Finger, fan viết những cuộc phiêu lưu ban đầu của Batman, nói rằng: "Robin was an outgrowth of a conversation I had with Bob.
In Batman stories, the character of Robin was intended lớn be Batman"s Watson: Bill Finger, writer for many early Batman adventures, wrote: "Robin was an outgrowth of a conversation I had with Bob.
Mặc cho dù tỉ lệ mang đến trường đã nâng cấp nhiều một trong những năm cách đây không lâu nhưng unique và tác dụng giáo dục tại một vài vùng khó khăn của việt nam vẫn còn thấp, mặt khác tỉ lệ bỏ học với lưu ban vẫn còn cao.
Despite significant improvements in enrollment rates in recent years, the quality and effectiveness of education in Vietnam’s poorer regions remains low, while drop-out và repetition rates remain high.

Xem thêm: Mẫu Áo Len Dài Đẹp, Giá Tốt, Thu Tiền Khi Nhận 2018, Áo Len Dáng Dài Giá Tốt Tháng 10, 2021


Ví dụ, nhiều sinh viên và một số trong những giáo viên nói giờ đồng hồ Creole ở trong nhà và chúng ta nói không rành tiếng người yêu Đào Nha (ngôn ngữ giảng dạy); không tồn tại đủ túi tiền cho pháp luật học tập, và tất cả một tỷ lệ lưu ban cao.
For example, many students and some teachers speak Cape Verdean Creole at home and have a poor command of Portuguese (the language of instruction); there is insufficient spending on school materials, lunches, & books; and there is a high repetition rate for certain grades.
Các Thánh Hữu Ngày Sau fan Brazil share việc Quỹ giáo dục Luân Lưu sẽ ban phước cho cuộc sống đời thường của họ như thế nào.
An important early tributary to the Solo River is the Dengkeng River, which has its source on Mount Merapi.
Araújo, one of the first Brazilian returned missionaries blessed by the PEF, adds, “With the growth of my career, I have more opportunities to influence people by my example.
Tháng 12 năm 2009, lưu trữ của ban nhạc được kiến tạo dưới định dạng FLAC cùng MP3 tuy vậy giới hạn với 30.000 USB.
In December 2009, the band"s catalogue was officially released in FLAC and MP3 format in a limited edition of 30,000 USB flash drives.
Each of these five committees gives particular attention lớn a specific aspect of Christ’s earthly belongings.
Mặc dù những mối quan liêu hệ với những người lưu vong ban đầu là ưu tiên số một, Đài châu Âu tự do (RFE) là cơ quan lớn số 1 của NCFE sau đó.
Although exile relations were initially its first priority, Radio free Europe (RFE) became the NCFE"s greatest legacy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M