MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------

Luật số: 45/2009/QH12

Hà Nội, ngày 25 mon 11 năm 2009

LUẬT

THUẾ TÀI NGUYÊN

Căn cứ Hiến pháp nước cùng hòa xãhội chủ nghĩa vn năm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghịquyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế tàinguyên,

Chương 1.

Bạn đang xem: Luật thuế tài nguyên số 45/2009/qh12

NHỮNG QUY ĐỊNH chung

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Luật này hình thức về đối tượng người dùng chịuthuế, bạn nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảmthuế tài nguyên.

Điều 2. Đối tượngchịu thuế

1. Tài nguyên kim loại.

2. Khoáng sản không kim loại.

3. Dầu thô.

4. Khí thiênnhiên, khí than.

5. Sản phẩm của rừng từ nhiên, trừđộng vật.

6. Thủy hải sản tự nhiên, bao gồm động vậtvà thực đồ vật biển.

7. Nước thiênnhiên, bao hàm nước mặt cùng nước bên dưới đất.

8. Yến xào thiên nhiên.

9. Tài nguyên khác do Ủy ban thườngvụ Quốc hội quy định.

Điều 3. Bạn nộpthuế

1. Người nộp thuế tài nguyên là tổchức, cá nhân khai thác khoáng sản thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.

2. Bạn nộp thuế khoáng sản trongmột số trường hòa hợp được quy định rõ ràng như sau:

a) Doanh nghiệp khai quật tàinguyên được ra đời trên cơ sở liên doanh thì doanh nghiệp liên doanh là ngườinộp thuế;

b) Bên nước ta và bên nước ngoàitham gia đúng theo đồng thích hợp tác sale khai thác tài nguyên thì nhiệm vụ nộpthuế của các bên nên được xác định cụ thể trong đúng theo đồng hợp tác ký kết kinh doanh;

c) Tổ chức, cá thể khai thác tàinguyên nhỏ, lẻ bán ra cho tổ chức, cá thể làm mối lái thu mua và tổ chức, cá nhânlàm làm mối thu mua khẳng định chấp thuận bằng văn bạn dạng về việc kê khai, nộp thuếthay mang đến tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá thể làm làm mối thu mua làngười nộp thuế.

Chương 2.

CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Điều 4. Căn cứtính thuế

Căn cứ tính thuế khoáng sản là sảnlượng tài nguyên tính thuế, giá chỉ tính thuế và thuế suất.

Điều 5. Sản lượngtài nguyên tính thuế

1. Đối với tài nguyên khai quật xácđịnh được số lượng, trọng lượng hoặc trọng lượng thì sản lượng khoáng sản tínhthuế là số lượng, trọng lượng hoặc trọng lượng của tài nguyên thực tế khai tháctrong kỳ tính thuế.

2. Đối với tài nguyên khai thácchưa xác định được số lượng, trọng lượng hoặc trọng lượng thực tế khai thác dochứa các chất, tạp chất khác biệt thì sản lượng khoáng sản tính thuế được xácđịnh theo số lượng, trọng lượng hoặc trọng lượng của từng chất thu được sau khisàng tuyển, phân loại.

3. Đối với khoáng sản khai tháckhông cung cấp mà gửi vào sản xuất sản phẩm khác nếu không trực tiếp xác minh được sốlượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác thì sản lượng tài nguyêntính thuế được xác định căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ tínhthuế cùng định mức áp dụng tài nguyên tính bên trên một đơn vị chức năng sản phẩm.

4. Đối cùng với nước vạn vật thiên nhiên dùngcho sản xuất thủy năng lượng điện thì sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng năng lượng điện củacơ sở sản xuất thủy điện xuất bán cho bên tải điện theo đúng theo đồng mua bán điện hoặc sảnlượng điện giao nhận trong ngôi trường hợp không có hợp đồng mua bán điện được xác địnhtheo khối hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam, có xác nhận củabên mua, bên buôn bán hoặc bên giao, mặt nhận.

5. Đối với nước khoáng thiên nhiên,nước lạnh thiên nhiên, nước thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp thì sảnlượng tài nguyên tính thuế được khẳng định bằng mét khối (m³) hoặc lít (l) theo hệthống thống kê đạt tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.

6. Đối với tài nguyên được khaithác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, không thường xuyên, sản lượngtài nguyên khai thác dự con kiến trong một năm có quý giá dưới 200.000.000 đồng thìthực hiện tại khoán sản lượng tài nguyên khai quật theo mùa vụ hoặc chu trình để tínhthuế. Cơ quan thuế phối hợp với cơ quan tiền có liên quan ở địa phương khẳng định sảnlượng tài nguyên khai thác được khoán để tính thuế.

Chính đậy quy định chi tiết Điềunày.

Điều 6. Giátính thuế

1. Giá bán tính thuế khoáng sản là giábán đối chọi vị thành phầm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao hàm thuếgiá trị gia tăng.

2. Trường vừa lòng tài nguyên chưa xác địnhđược giá bán thì giá chỉ tính thuế khoáng sản được khẳng định theo một trong những nhữngcăn cứ sau:

a) giá thành thực tế trên thị trườngkhu vực của solo vị sản phẩm tài nguyên cùng một số loại nhưng ko thấp hơn giá tínhthuế do Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw (sau phía trên gọichung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định;

b) Trường đúng theo tài nguyên khai tháccó đựng được nhiều chất khác nhau thì giá chỉ tính thuế xác minh theo giá thành đơn vị củatừng chất và các chất của từng hóa học trong tài nguyên khai quật nhưng ko thấphơn giá tính thuế vày Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quy định.

3. Giá bán tính thuế khoáng sản trong mộtsố trường phù hợp được quy định ví dụ như sau:

a) Đối cùng với nước vạn vật thiên nhiên dùngcho phân phối thủy điện là giá thành điện yêu quý phẩm bình quân;

b) Đối với gỗ là giá cả tại bãigiao; trường vừa lòng chưa xác định được giá thành tại bến bãi giao thì giá bán tính thuế đượcxác định địa thế căn cứ vào giá chỉ tính thuế bởi vì Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quy định;

c) Đối với tài nguyên khai tháckhông tiêu tốn trong nước mà lại xuất khẩu là giá xuất khẩu;

d) Đối cùng với dầuthô, khí thiên nhiên, khí than là giá cả tại điểm giao nhận. Điểm giao nhấn làđiểm được thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng dầu khí mà lại ở đó dầu thô, khí thiên nhiên,khí than được chuyển giao quyền sở hữu cho những bên tham gia hòa hợp đồng dầu khí.

4. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quy địnhcụ thể giá chỉ tính thuế so với tài nguyên chưa xác minh được giá cả đơn vị sảnphẩm tài nguyên, trừ dầu thô, khí thiên nhiên, khí than cùng nước thiên nhiêndùng cho cấp dưỡng thủy điện.

Chính tủ quy định chi tiết Điềunày.

Xem thêm: Liên Lạc - Thoughtful Vietnam

Điều 7. Thuế suất

1. Biểu khung thuế suất thuế tàinguyên được hình thức như sau:

Số trang bị tự

Nhóm, nhiều loại tài nguyên

Thuế suất (%)

I

Khoáng sản sắt kẽm kim loại

1

Sắt, măng-gan (mangan)

7 - 20

2

Ti-tan (titan)

7 - 20

3

Vàng

9 - 25

4

Đất hiếm

12 - 25

5

Bạch kim, bạc, thiếc

7 - 25

6

Vôn-phờ-ram (wolfram), ăng-ti-moan (antimoan)

7 - 25

7

Chì, kẽm, nhôm, bô-xit (bouxite), đồng, ni-ken (niken)

7 - 25

8

Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)

7 - 25

9

Khoáng sản kim loại khác

5 - 25

II

Khoáng sản không kim loại

1

Đất khai quật để san lấp, xây dựng dự án công trình

3 - 10

2

Đá, trừ đá nung vôi và tiếp tế xi măng; sỏi; cát, trừ mèo làm thủy tinh trong

5 - 15

3

Đất có tác dụng gạch

5 - 15

4

Gờ-ra-nít (granite), sét chịu lửa

7 - 20

5

Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite)

7 - 20

6

Cao lanh, mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật, mèo làm thủy tinh

7 - 15

7

Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite), đá nung vôi và sản xuất xi măng

5 - 15

8

A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin)

3 - 10

9

Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò

4 - 20

10

Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên

6 - 20

11

Than nâu, than mỡ

6 - 20

12

Than khác

4 - 20

13

Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia (sapphire)

16 - 30

14

E-mô-rốt (emerald), a-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite), ô-pan (opan) quý màu sắc đen

16 - 30

15

Adít, rô-đô-lít (rodolite), py-rốp (pyrope), bê-rin (berin), sờ-pi-nen (spinen), tô-paz (topaz)

12 - 25

16

Thạch anh tinh thể màu tím xanh, quà lục, da cam; cờ-ri-ô-lít (cryolite); ô-pan (opan) quý màu sắc trắng, đỏ lửa; phen-sờ-phát (fenspat); birusa; nê-phờ-rít (nefrite)

12 - 25

17

Khoáng sản không sắt kẽm kim loại khác

4 - 25

III

Dầu thô

6 - 40

IV

Khí thiên nhiên, khí than

1 - 30

V

Sản phẩm của rừng tự nhiên và thoải mái

1

Gỗ nhóm I

25 - 35

2

Gỗ nhóm II

20 - 30

3

Gỗ đội III, IV

15 - 20

4

Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và những loại gỗ khác

10 - 15

5

Cành, ngọn, gốc, rễ

10 - 20

6

Củi

1 - 5

7

Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô

10 - 15

8

Trầm hương, kỳ phái nam

25 - 30

9

Hồi, quế, sa nhân, thảo trái

10 - 15

10

Sản phẩm không giống của rừng tự nhiên

5 - 15

VI

Hải sản tự nhiên

1

Ngọc trai, bào ngư, hải sâm

6 - 10

2

Hải sản thoải mái và tự nhiên khác

1 - 5

VII

Nước thiên nhiên

1

Nước khoáng thiên nhiên, nước lạnh thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng góp chai, đóng hộp

8 - 10

2

Nước thiên nhiên dùng cho tiếp tế thủy điện

2 - 5

3

Nước vạn vật thiên nhiên dùng mang lại sản xuất, gớm doanh, trừ nước chế độ tại điểm 1 cùng điểm 2 team này

3.1

Nước mặt

1 - 3

3.2

Nước dưới khu đất

3 - 8

VIII

Yến sào thiên nhiên

10 - 20

IX

Tài nguyên không giống

1 - 20

2. Thuế suất ví dụ đối cùng với dầuthô, khí thiên nhiên, khí than được khẳng định lũy tiến từng phần theo sản lượngdầu thô, khí thiên nhiên, khí than khai quật bình quân mỗi ngày.

3. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 vàkhoản 2 Điều này, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội chính sách mức thuế suất ví dụ đối vớitừng các loại tài nguyên trong từng thời kỳ bảo đảm các hiệ tượng sau:

a) phù hợp với hạng mục nhóm, loạitài nguyên cùng trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định;

b) Góp phần làm chủ nhà nước đối vớitài nguyên; bảo vệ, khai thác, áp dụng hợp lý, tiết kiệm chi phí và công dụng nguồn tàinguyên;

c) Góp phần đảm bảo nguồn thu ngânsách bên nước và bất biến thị trường.

Chương 3.

KÊ KHAI, NỘP THUẾ; MIỄN,GIẢM THUẾ

Điều 8. Kê khai,nộp thuế

Người nộp thuế khoáng sản thực hiệnđăng ký, kê khai, tính cùng nộp thuế theo quy định của luật pháp về thống trị thuế.

Điều 9. Miễn,giảm thuế

1. Bạn nộp thuế tài nguyên gặp thiêntai, hỏa hoạn, tai nạn bất thần gây tổn thất mang lại tài nguyên sẽ kê khai, nộp thuếthì được xét miễn, bớt thuế buộc phải nộp mang lại số khoáng sản bị tổn thất; ngôi trường hợpđã nộp thuế thì được trả lại số thuế sẽ nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phảinộp của kỳ sau.

2. Miễn thuế đối với hải sản tựnhiên.

3. Miễn thuế đối với cành, ngọn, củi,tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô do cá thể được phép khai thác phụcvụ sinh hoạt.

4. Miễn thuế so với nước thiênnhiên sử dụng cho cấp dưỡng thủy điện của hộ gia đình, cá nhân tự tiếp tế phục vụsinh hoạt.

5. Miễn thuế đốivới nước thiên nhiên dùng đến nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp;nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá thể khai thác ship hàng sinh hoạt.

6. Miễn thuế so với đất khai thácvà thực hiện tại chỗ trên diện tích đất được giao, được thuê; đất khai quật đểsan lấp, xây dựng dự án công trình an ninh, quân sự, đê điều.

7. Trường thích hợp khác được miễn, giảmthuế bởi vì Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệulực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từngày 01 tháng 7 năm 2010.

2. Những văn bạn dạng quy phạm pháp luậtsau đây hết hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày Luật này còn có hiệu lực:

a) Pháp lệnh thuế tài nguyên số05/1998/PL-UBTVQH10;

b) Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều6 Pháp lệnh thuế tài nguyên số 07/2008/PL-UBTVQH12.

3. Đối với dự án đầu tư hoặc thích hợp đồngdầu khí đã được cam kết kết trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2010 mà trên giấy tờ phép đầutư, Giấy hội chứng nhận đầu tư hoặc thích hợp đồng dầu khí có quy định về thuế tài nguyênthì tiến hành theo phép tắc tại giấy phép đầu tư, Giấy triệu chứng nhận đầu tư hoặc hợpđồng dầu khí đã ký kết kết. Trường hợp ưu đãi về thuế tài nguyên cơ chế tại Giấyphép đầu tư, Giấy hội chứng nhận chi tiêu hoặc đúng theo đồng dầu khí phải chăng hơn chiết khấu vềthuế tài nguyên pháp luật tại quy định này thì áp dụng ưu đãi về thuế theo quy địnhcủa cơ chế này cho thời gian còn lại.

Điều 11. Quy địnhchi ngày tiết và lí giải thi hành

Chính phủ luật chi tiết, hướngdẫn thi hành những điều, khoản được giao vào Luật; hướng dẫn hầu hết nội dung cầnthiết khác của chế độ này để đáp ứng nhu cầu yêu cầu quản lý nhà nước.

Luật này đã làm được Quốc hội nước Cộnghòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta khóa XII, kỳ họp lắp thêm 6 thông qua ngày 25 mon 11năm 2009.