MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do -Hạnh phúc

Số: 13/2003/QH11

Hà Nội , ngày 26 mon 11 năm 2003

LUẬT

SỐ13/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘINƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam VỀ ĐẤT ĐAI

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghoà làng mạc hội công ty nghĩa vn năm 1992 đã làm được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyếtsố 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp máy 10;Luật này công cụ về quản lý và sử dụng đất đai.

Bạn đang xem: Luật đất đai 2003

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quyđịnh về quyền lợi và trách nhiệm ở trong phòng nước thay mặt đại diện chủ sở hữu toàn dân về đấtđai và thống nhất làm chủ về khu đất đai, chế độ cai quản và thực hiện đất đai, quyềnvà nhiệm vụ của người tiêu dùng đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng ápdụng điều khoản này bao gồm:

1. Cơ quannhà nước tiến hành quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ download toàn dân về đấtđai, tiến hành nhiệm vụ thống nhất cai quản nhà nước về đất đai;

2. Tín đồ sử dụngđất;

3. Các đối tượngkhác có liên quan đến việc quản lý, áp dụng đất.

Điều 3. Áp dụng pháp luật

1. Việc quảnlý và thực hiện đất đai cần tuân theo phép tắc của nguyên lý này. Trường hợp lý lẽ nàykhông công cụ thì áp dụng những quy định của điều khoản có liên quan.

2. Ngôi trường hợpđiều ước thế giới mà cùng hoà làng mạc hội nhà nghĩa việt nam ký kết hoặc dự vào cóquy định không giống với giải pháp của giải pháp này thì áp dụng quy định của điều mong quốctế đó.

Điều 4. Giải ưa thích từ ngữ

Trong Luậtnày, các từ ngữ tiếp sau đây được đọc như sau:

1. Công ty nướcgiao đất là bài toán Nhà nước trao quyền thực hiện đất bằng ra quyết định hành thiết yếu chođối tượng mong muốn sử dụng đất.

2. Công ty nướccho thuê đất là câu hỏi Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồng mang đến đối tượngcó nhu cầu sử dụng đất.

3. Nhà nước thừa nhận quyền áp dụng đất đối với người sẽ sử dụngđất định hình là câu hỏi Nhà nước cấp cho giấy chứng nhận quyền sửdụng khu đất lần đầu cho tất cả những người đó.

4. Dìm chuyểnquyền áp dụng đất là việc xác lập quyền sử dụng đất do được bạn khác chuyểnquyền sử dụng đất theo hiện tượng của quy định thông qua các vẻ ngoài chuyển đổi,chuyển nhượng, quá kế, tặng ngay cho quyền áp dụng đất hoặc góp vốn bởi quyền sử dụngđất nhưng mà hình thành pháp nhân mới.

5. Tịch thu đấtlà câu hỏi Nhà nước ra quyết định hành bao gồm để thu lại quyền thực hiện đất hoặc thulại đất đã giao mang lại tổ chức, Uỷ ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn cai quản theoquy định của luật pháp này.

6. Bồi thườngkhi bên nước tịch thu đất là bài toán Nhà nước trả lại giá trị quyền áp dụng đất đốivới diện tích đất bị thu hồi cho những người bị tịch thu đất.

7. Cung ứng khiNhà nước tịch thu đất là vấn đề Nhà nước giúp sức người bị thu hồi đất thông quađào tạo thành nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp ngân sách đầu tư để di chuyển đến địa điểm mới.

8. Hồ sơ địagiới hành đó là hồ sơ phục vụ làm chủ nhà nước đối với địa giới hành chính.

9. Bạn dạng đồ địagiới hành chủ yếu là phiên bản đồ thể hiện những mốc địa giới hành chủ yếu và những yếu tố địavật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính.

10. Phiên bản đồhành thiết yếu là phiên bản đồ biểu hiện ranh giới những đơn vị hành thiết yếu kèm theo địa danhvà một số yếu tố chủ yếu về trường đoản cú nhiên, gớm tế, buôn bản hội.

11. Thửa đất là phần diện tích s đất được số lượng giới hạn bởi rạng rỡ giớixác định bên trên thực địa hoặc được bộc lộ trên hồ nước sơ.

12. Làm hồ sơ địachính là làm hồ sơ phục vụ quản lý nhà nước đối với việc áp dụng đất.

13. Bản đồ địachính là phiên bản đồ thể hiện những thửa khu đất và các yếu tố địa lý bao gồm liên quan, lậptheo đơn vị hành bao gồm xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyềnxác nhận.

14. Sổ địachính là sổ được lập cho từng đơn vị chức năng xã, phường, thị trấn để ghi tín đồ sử dụngđất và những thông tin về áp dụng đất của người đó.

15. Sổ mục kêđất đai là sổ được lập đến từng đơn vị xã, phường, thị xã để ghi các thửa đấtvà các thông tin về thửa đất đó.

16. Sổ theodõi dịch chuyển đất đai là sổ được lập để theo dõi những trường hợp có thay đổitrong áp dụng đất gồm đổi khác kích thước và hình trạng thửa đất, người sử dụngđất, mục tiêu sử dụng đất, thời hạn thực hiện đất, quyền và nghĩa vụ của người sửdụng đất.

17. Bản đồ hiệntrạng sử dụng đất là phiên bản đồ miêu tả sự phân bố các loại đất tại một thời điểmxác định, được lập theo đơn vị hành chính.

18. Bạn dạng đồquy hoạch thực hiện đất là phiên bản đồ được lập trên thời điểm vào đầu kỳ quy hoạch, thể hiệnsự phân chia các một số loại đất tại thời điểm vào cuối kỳ quy hoạch.

19. Đăng kýquyền sử dụng đất là bài toán ghi nhấn quyền sử dụng đất hợp pháp so với một thửađất xác minh vào làm hồ sơ địa chính nhằm mục tiêu xác lập quyền và nghĩa vụ của fan sử dụngđất.

20. Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất là giấy chứng nhận do cơquan đơn vị nước tất cả thẩm quyền cấp cho tất cả những người sử dụng khu đất để bảo lãnh quyền cùng lợiích hòa hợp pháp của người sử dụng đất.

21. Thống kêđất đai là việc Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên làm hồ sơ địa chính về hiện nay trạngsử dụng khu đất tại thời điểm thống kê và thực trạng biến hễ đất đai thân hai lầnthống kê.

22. Kiểm kê đấtđai là vấn đề Nhà nước tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và bên trên thực địa vềhiện trạng thực hiện đất tại thời gian kiểm kê và tình hình biến rượu cồn đất đai giữahai lần kiểm kê.

23. Giá chỉ quyềnsử dụng khu đất (sau đây hotline là giá chỉ đất) là số chi phí tính trên một đơn vị chức năng diện tíchđất bởi vì Nhà nước phương pháp hoặc được hình thành trong giao dịch thanh toán về quyền sử dụngđất.

24. Giá chỉ trịquyền sử dụng đất là giá chỉ trị bởi tiền của quyền sử dụng đất so với một diệntích đất khẳng định trong thời hạn áp dụng đất xác định.

25. Tiền sử dụng đất là số tiền mà người tiêu dùng đất bắt buộc trảtrong trường đúng theo được nhà nước giao đất gồm thu tiền áp dụng đất đối với một diệntích khu đất xác định.

26. Tranh chấpđất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng đất thân hai hoặcnhiều bên trong quan hệ khu đất đai.

27. Bỏ hoạiđất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm cho suy giảm quality đất, gây ô nhiễmđất làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng khu đất theo mục đích đã được xác định.

28. Tổ chức sự nghiệp công là tổ chức triển khai do các cơ quan có thẩmquyền ở trong phòng nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội thành lập, cóchức năng tiến hành các chuyển động dịch vụ công do chi tiêu nhà nước đưa ra trả.

Điều 5. Sở hữu đấtđai

1. Đất đaithuộc mua toàn dân vì Nhà nước thay mặt đại diện chủ sở hữu.

2. Nhà nước thựchiện quyền định đoạt đối với đất đai như sau:

a) Quyết địnhmục đích áp dụng đất thông qua việc quyết định, xét để mắt tới quy hoạch thực hiện đất,kế hoạch áp dụng đất (sau phía trên gọi chung là quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất);

b) công cụ vềhạn nút giao đất và thời hạn thực hiện đất;

c) Quyết địnhgiao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chất nhận được chuyển mục tiêu sử dụng đất;

d) Định giá chỉ đất.

3. Bên nướcthực hiện nay quyền điều tiết những nguồn lợi từ khu đất đai thông qua các chính sách tàichính về khu đất đai như sau:

a) Thu tiền sửdụng đất, tiền thuê đất;

b) Thu thuế sửdụng đất, thuế thu nhập từ gửi quyền áp dụng đất;

c) Điều tiếtphần giá bán trị tăng thêm từ đất cơ mà không do đầu tư của người tiêu dùng đất mang lại.

4. Bên nướctrao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hiệ tượng giao đất, chothuê đất, công nhận quyền thực hiện đất so với người đang áp dụng đất ổn định;quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Điều 6. quản lýnhà nước về đất đai

1. đơn vị nướcthống nhất cai quản về khu đất đai.

2. Câu chữ quảnlý bên nước về đất đai bao gồm:

a) Ban hànhcác văn bạn dạng quy phạm pháp luật về quản ngại lý, thực hiện đất đai và tổ chức thực hiệncác văn bản đó;

b) khẳng định địagiới hành chính, lập và cai quản hồ sơ địa giới hành chính, lập bạn dạng đồ hànhchính;

c) Khảo sát, đođạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bạn dạng đồ địa chính, phiên bản đồ thực trạng sử dụng đấtvà phiên bản đồ quy hoạch thực hiện đất;

d) làm chủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

đ) cai quản việcgiao đất, cho mướn đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

e) Đăng ký quyềnsử dụng đất, lập và cai quản hồ sơ địa chính, cấp thủ tục chứngnhận quyền thực hiện đất;

g) Thống kê,kiểm kê khu đất đai;

h) quản lýtài bao gồm về đất đai;

i) quản lý vàphát triển thị phần quyền sử dụng đất trong thị trường bất đụng sản;

k) cai quản lý, thống kê giám sát việc triển khai quyền cùng nghĩavụ của người tiêu dùng đất;

l) Thanh tra,kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử trí vi phạmpháp nguyên tắc về khu đất đai;

m) Giải quyếttranh chấp về đất đai; xử lý khiếu nại, tố cáo những vi phạm trong câu hỏi quảnlý và thực hiện đất đai;

n) cai quản lýcác chuyển động dịch vụ công về đất đai.

3. Bên nước có chế độ đầu bốn cho việc tiến hành các nhiệmvụ thống trị nhà nước về đất đai, xây dựng hệ thống thống trị đất đai hiện tại đại, đủnăng lực, bảo đảm quản lý khu đất đai có hiệu lực hiện hành và hiệu quả.

Điều 7. đơn vị nướcthực hiện tại quyền đại diện chủ tải toàn dân về khu đất đai với thống duy nhất quản lýnhà nước về khu đất đai

1. Quốc hộiban hành luật pháp về khu đất đai, đưa ra quyết định quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất của cảnước; thực hiện quyền giám sát tối cao so với việc quản lý và thực hiện đất đaitrong phạm vi cả nước.

2. Chủ yếu phủquyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, tp trực trực thuộc trungương cùng quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất vào mục đích quốc phòng, an ninh; thốngnhất thống trị nhà nước về đất đai vào phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyênvà môi trường thiên nhiên chịu trọng trách trước cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong việc làm chủ nhà nước về đấtđai.

3. Hội đồngnhân dân các cấp tiến hành quyền giám sát việc thi hành điều khoản về khu đất đai tạiđịa phương.

4. Uỷ bannhân dân những cấp tiến hành quyền đại diện thay mặt chủ cài đặt về đất đai và làm chủ nhànước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền mức sử dụng tại chế độ này.

Điều 8. Quyền hạnvà trọng trách của chiến trường Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của phương diện trậnvà công dân

Mặt trận Tổquốc Việt Nam, những tổ chức member của mặt trận và công dân có quyền hạn vàtrách nhiệm giám sát việc làm chủ và thực hiện đất đai, phối hợp với các cơ quannhà nước vào việc bảo đảm an toàn thực hiện tại nghiêm các quy định ở trong phòng nước về quảnlý và áp dụng đất đai.

Điều 9. Người sửdụng đất

Người sử dụngđất mức sử dụng trong lý lẽ này bao gồm:

1. Những tổ chứctrong nước bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức triển khai chính trị xóm hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội -nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức tài chính – thôn hội, tổ chức sự nghiệp công,đơn vị vũ trang quần chúng và những tổ chức khác theo nguyên tắc của cơ quan chỉ đạo của chính phủ (sauđây gọi thông thường là tổ chức) được bên nước giao đất, cho mướn đất hoặc công nhậnquyền áp dụng đất; tổ chức kinh tế nhận chuyển quyền áp dụng đất;

2. Hộ giađình, cá nhân trong nước (sau đây gọi bình thường là hộ gia đình, cá nhân) được Nhànước giao đất, dịch vụ thuê mướn đất hoặc công nhận quyền thực hiện đất, nhận chuyển quyềnsử dụng đất;

3. Cùng đồngdân cư gồm xã hội người vn sinh sống trên cùng địa phận thôn, làng, ấp,bản, buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặccó bình thường dòng họ được nhà nước giao đất hoặc thừa nhận quyền sử dụng đất;

4. Cửa hàng tôngiáo bao gồm chùa, đơn vị thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường huấn luyện và giảng dạy riêngcủa tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo đượcNhà nước thừa nhận quyền sử dụng đất hoặc giao đất;

5. Tổ chức nướcngoài có tính năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, ban ngành lãnh sự,cơ quan đại diện thay mặt khác của quốc tế có tính năng ngoại giao được chính phủ nước nhà ViệtNam vượt nhận; cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai thuộc phối hợp quốc, phòng ban hoặc tổchức liên bao gồm phủ, cơ quan thay mặt của tổ chức liên chính phủ được đơn vị nướcViệt Nam dịch vụ thuê mướn đất;

6. Tín đồ ViệtNam định cư ở nước ngoài về đầu tư, chuyển động văn hoá, hoạt động khoa học thườngxuyên hoặc về sống bình ổn tại nước ta được công ty nước nước ta giao đất, chothuê đất, được mua nhà ở ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở;

7. Tổ chức,cá nhân nước ngoài chi tiêu vào việt nam theo pháp luật về đầu tư được bên nướcViệt Nam dịch vụ cho thuê đất.

Điều 10. gần như bảođảm cho những người sử dụng đất

1. Bên nước cấp cho giấy chứng nhận quyền thực hiện đất cho người sử dụngđất.

2. đơn vị nước ko thừa nhận vấn đề đòi lại đấtđã được giao theo quy định ở trong nhà nước cho tất cả những người khác sử dụng trong quá trìnhthực hiện chính sách đất đai của phòng nước nước ta dân công ty cộng hoà, bao gồm phủCách mạng lâm thời cùng hoà khu vực miền nam Việt Nam cùng Nhà nước cộng hoà buôn bản hội chủnghĩa Việt Nam.

3. Công ty nướccó chế độ tạo điều kiện cho người trực tiếp cung cấp nông nghiệp, lâm nghiệp,nuôi trồng thuỷ sản, làm muối gồm đất nhằm sản xuất; đôi khi có cơ chế ưuđãi đầu tư, huấn luyện nghề, cải cách và phát triển ngành nghề, chế tạo việc tạo nên lao rượu cồn ởnông thôn phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và đổi khác cơcấu tài chính nông thôn theo phía công nghiệp hoá, tiến bộ hoá.

Điều 11. Nguyêntắc thực hiện đất

Việc sử dụngđất phải bảo vệ các lý lẽ sau đây:

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng đúng mụcđích sử dụng đất;

2. Ngày tiết kiệm,có hiệu quả, đảm bảo môi trường cùng không làm cho tổn hại cho lợi ích chính đại quang minh củangười thực hiện đất xung quanh;

3. Bạn sử dụngđất tiến hành các quyền, nghĩa vụ của chính mình trong thời hạn sử dụng đất theo quyđịnh của nguyên lý này và những quy định khác của luật pháp có liên quan.

Điều 12. Khuyếnkhích đầu tư chi tiêu vào khu đất đai

Nhà nước cóchính sách khuyến khích người tiêu dùng đất đầu tư lao động, đồ vật tư, tiền vốn vàáp dụng thành công khoa học tập và technology vào những việc sau đây:

1. Bảo vệ, cảitạo, làm tăng cường độ màu ngấn mỡ của đất;

2. Khaihoang, phục hoá, lấn biển, đưa diện tích s đất trống, đồi núi trọc, đất xuất hiện nướchoang hoá vào sử dụng;

3. Phạt triểnkết cấu hạ tầng để triển khai tăng quý hiếm của đất.

Điều 13. Phânloại đất

Căn cứ vào mụcđích sử dụng, khu đất đai được phân loại như sau:

1. đội đấtnông nghiệp bao hàm các một số loại đất:

a) Đất trồng câyhàng năm bao gồm đất trồng lúa, khu đất đồng cỏ cần sử dụng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàngnăm khác;

b) Đất trồngcây lâu năm;

c) Đất rừng sảnxuất;

d) Đất rừngphòng hộ;

đ) Đất rừng đặcdụng;

e) Đất nuôitrồng thuỷ sản;

g) Đất có tác dụng muối;

h) Đất nôngnghiệp không giống theo phương tiện của chính phủ;

2. Team đấtphi nông nghiệp bao gồm các các loại đất:

a) Đất nghỉ ngơi gồmđất sinh hoạt tại nông thôn, khu đất ở trên đô thị;

b) Đất xây dựngtrụ sở cơ quan, xây dựng dự án công trình sự nghiệp;

c) Đất sử dụngvào mục đích quốc phòng, an ninh;

d) Đất sản xuất,kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất desgin khu công nghiệp; đất làm mặt bằngxây dựng đại lý sản xuất, tởm doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đấtsản xuất vật tư xây dựng, làm đồ gốm;

đ) Đất sử dụngvào mục đích công cộng gồm khu đất giao thông, thuỷ lợi; khu đất xây dựng các côngtrình văn hoá, y tế, giáo dục đào tạo và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ tác dụng côngcộng; đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam chiến thắng cảnh; đất tạo cáccông trình nơi công cộng khác theo khí cụ của chủ yếu phủ;

e) Đất vị cáccơ sở tôn giáo sử dụng;

g) Đất cócông trình là đình, đền, miếu, am, từ bỏ đường, nhà thờ họ;

h) Đất làmnghĩa trang, nghĩa địa;

i) Đất sông,ngòi, kênh, rạch, suối cùng mặt nước chuyên dùng;

k) Đất phinông nghiệp khác theo phép tắc của chính phủ;

3. Team đấtchưa sử dụng bao hàm các một số loại đất chưa xác minh mục đích sử dụng.

Điều 14. Căn cứđể khẳng định loại đất trên thực địa

Việc xác địnhloại khu đất trên thực địa theo các căn cứ sau đây:

1. Theo hiệntrạng sử dụng đất cân xứng với quy hoạch thực hiện đất được phòng ban nhà nước bao gồm thẩmquyền xét duyệt;

2. Theo quyếtđịnh giao đất, cho mướn đất, chất nhận được chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quannhà nước gồm thẩm quyền;

3. Theo đăngký chuyển mục tiêu sử dụng đất đối với trường hợp không hẳn xin phép gửi mụcđích áp dụng đất.

Điều 15. Nhữnghành vi bị nghiêm cấm

Nhà nướcnghiêm cấm hành động lấn, chiếm đất đai; ko sử dụng, sử dụng đất không nên mụcđích; phạm luật quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất đã có được công bố; huỷ hoại đất;không thực hiện đúng hình thức của pháp luật khi sử dụng những quyền của tín đồ sửdụng đất; không thực hiện hoặc triển khai không rất đầy đủ nghĩa vụ, nhiệm vụ củangười thực hiện đất.

Nhà nướcnghiêm cấm hành vi tận dụng chức vụ, quyền hạn, quá quá quyền lợi hoặc thiếutrách nhiệm của người dân có thẩm quyền để gia công trái những quy định về cai quản đấtđai.

CHƯƠNG II

QUYỀN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐIVỚI ĐẤT ĐAI VÀ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ ĐẤT ĐAI

MỤC 1

LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊAGIỚI HÀNH CHÍNH VÀ

CÁC LOẠI BẢN ĐỒ VỀĐẤT ĐAI

Điều 16. Địa giớihành chính

1. Chủ yếu phủchỉ đạo việc khẳng định địa giới hành chính, lập và làm chủ hồ sơ địa giới hànhchính những cấp trong phạm vi cả nước.

Bộ Nội vụ quyđịnh về trình tự, thủ tục xác minh địa giới hành chính, cai quản mốc địa giới vàhồ sơ địa giới hành chính.

Bộ Tài nguyênvà môi trường quy định về kỹ thuật với định mức tài chính trong việc cắm mốc địagiới hành chính, lập làm hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

2. Uỷ bannhân dân những cấp tổ chức tiến hành việc xác minh địa giới hành thiết yếu trên thựcđịa, lập hồ sơ địa giới hành bao gồm trong phạm vi địa phương.

Điều 17. hồ sơđịa giới hành thiết yếu

1. Làm hồ sơ địagiới hành thiết yếu bao gồm:

a) Quyết địnhcủa ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền về việc thành lập đơn vị hành thiết yếu hoặc điềuchỉnh địa giới hành chủ yếu (nếu có);

b) phiên bản đồ địagiới hành chính;

c) Sơ vật dụng vịtrí những mốc địa giới hành chính;

d) Bảng tọa độcác mốc địa giới hành chính, những điểm đặc trưng trên mặt đường địa giới hành chính;

đ) bản mô tảtình hình phổ biến về địa giới hành chính;

e) Biên bảnxác nhận miêu tả đường địa giới hành chính;

g) Phiếu thống kê lại về những yếu tố địa lý bao gồm liênquan mang đến địa giới hành chính;

h) Biên bảnbàn giao mốc địa giới hành chính;

i) Thống kêcác tư liệu về địa giới hành chính của các đơn vị hành chủ yếu cấp dưới.

2. Hồ sơ địagiới hành chủ yếu cấp làm sao được lưu trữ tại Uỷ ban nhân dân cấp cho đó, Uỷ ban nhândân cung cấp trên, cỗ Nội vụ, cỗ Tài nguyên với Môi trường.

3. Hồ sơ địagiới hành chính cấp dưới vì chưng Uỷ ban nhân dân cấp trên thẳng xác nhận; hồ nước sơđịa giới hành bao gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do bộ Nội vụ xác nhận.

4. Uỷ bannhân dân xã, phường, thị xã có trách nhiệm quản lý mốc địa giới hành chínhtrên thực địa trên địa phương; trường vừa lòng mốc địa giới hành chính bị xê dịch, hưhỏng cần kịp thời report Uỷ ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã, tp thuộctỉnh.

Điều 18. bạn dạng đồhành chính

1. Phiên bản đồhành chính của địa phương nào thì được lập trên cơ sở phiên bản đồ địa giới hànhchính của địa phương đó.

2. Việc lập bảnđồ hành chủ yếu được cách thức như sau:

a) cỗ Tài nguyênvà Môi trường lãnh đạo việc lập bạn dạng đồ hành chính những cấp trong phạm vi cả nướcvà tổ chức triển khai việc lập bạn dạng đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương;

b) Uỷ bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương tổ chức tiến hành việc lập bạn dạng đồhành chủ yếu huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 19. bạn dạng đồđịa chính

1. Phiên bản đồ địachính là yếu tố của làm hồ sơ địa chính ship hàng thống nhất quản lý nhà nước vềđất đai.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Khi Muốn Kinh Doanh Khai Thác Mỏ Lộ Thiên

2. Cỗ Tài nguyên và Môi trường chỉ huy việc khảo sát, đo đạc,lập cùng quản lý bạn dạng đồ địa chính trong phạm vi cả nước.

3. Uỷ bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw tổ chức tiến hành việc khảo sát,đo đạc, lập cùng quản lý bạn dạng đồ địa bao gồm ở địa phương.

4. Phiên bản đồ địachính được quản ngại lý, lưu trữ tại cơ quan làm chủ đất đai của tỉnh, tp trựcthuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dânxã, phường, thị trấn.

Điều 20. phiên bản đồ thực trạng sử dụng khu đất và bạn dạng đồ quy hoạchsử dụng đất

1. Bản đồ hiệntrạng thực hiện đất được lập năm năm một lần thêm với bài toán kiểm kê khu đất đai quy địnhtại Điều 53 của hình thức này để ship hàng cho việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất.

2. Bản đồ quyhoạch sử dụng đất được lập mười năm một lần gắn với kỳ quy hoạch thực hiện đấtquy định tại Điều 24 của pháp luật này.

Bản vật quy hoạchsử dụng khu đất của xã, phường, thị xã được lập trên bản đồ địa bao gồm gọi là bảnđồ quy hoạch áp dụng đất chi tiết.

3. Cỗ Tàinguyên và Môi trường chỉ đạo việc khảo sát, đo đạc, lập với quản lý phiên bản đồ hiệntrạng thực hiện đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất trong phạm vi cả nước và tổ chứcthực hiện việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bạn dạng đồ quy hoạch thực hiện đấtcủa cả nước.

4. Uỷ bannhân dân gồm trách nhiệm triển khai việc kiểm kê đất đai nghỉ ngơi địa phương nào thì tổchức thực hiện việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng khu đất của địa phương đó.

Uỷ ban nhândân có trách nhiệm tổ chức triển khai việc lập quy hoạch áp dụng đất của địaphương nào thì tổ chức triển khai việc lập phiên bản đồ quy hoạch sử dụng đất của địaphương đó.

MỤC 2

QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬDỤNG ĐẤT

Điều 21. vẻ ngoài lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất

Việc lập quyhoạch, kế hoạch áp dụng đất phải đảm bảo các qui định sau đây:

1. Phù hợp vớichiến lược, quy hướng tổng thể, chiến lược phát triển kinh tế - thôn hội, quốcphòng, an ninh;

2. Được lập từtổng thể đến bỏ ra tiết; quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất của cấp cho dưới bắt buộc phù hợpvới quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất của cung cấp trên; kế hoạch áp dụng đất buộc phải phùhợp cùng với quy hoạch áp dụng đất đã được ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền quyết định,xét duyệt;

3. Quy hoạch,kế hoạch thực hiện đất của cấp cho trên phải thể hiện yêu cầu sử dụng khu đất của cấp dưới;

4. áp dụng đấttiết kiệm và bao gồm hiệu quả;

5. Khai tháchợp lý tài nguyên vạn vật thiên nhiên và đảm bảo an toàn môi trường;

6. Bảo vệ,tôn chế tạo ra di tích lịch sử - văn hoá, danh lam chiến thắng cảnh;

7. Dân công ty vàcông khai;

8. Quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ đề nghị được quyết định, xét duyệt trong năm cuốicủa kỳ trước đó.

Điều 22. Căn cứđể lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất

1. địa thế căn cứ đểlập quy hoạch thực hiện đất bao gồm:

a) Chiến lược,quy hoạch toàn diện và tổng thể phát triển tài chính - xã hội, quốc phòng, an toàn của cả nước;quy hoạch trở nên tân tiến của các ngành và các địa phương;

b) Kế hoạchphát triển kinh tế - làng hội ở trong phòng nước;

c) Điều kiệntự nhiên, khiếp tế, xã hội và yêu cầu của thị trường;

d) hiện tại trạngsử dụng khu đất và nhu yếu sử dụng đất;

đ) Định nấc sửdụng đất;

e) Tiến bộkhoa học và công nghệ có tương quan đến việc thực hiện đất;

g) kết quả thựchiện quy hoạch áp dụng đất kỳ trước.

2. Căn cứ đểlập kế hoạch áp dụng đất bao gồm:

a) Quy hoạchsử dụng đất đang được phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền quyết định, xét duyệt;

b) Kế hoạchphát triển kinh tế - xóm hội năm năm và hàng năm trong phòng nước;

c) nhu yếu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình,cá nhân, xã hội dân cư;

d) công dụng thựchiện kế hoạch áp dụng đất kỳ trước;

đ) kĩ năng đầutư tiến hành các dự án, công trình có áp dụng đất.

Điều 23. Nộidung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Nội dungquy hoạch áp dụng đất bao gồm:

a) Điều tra,nghiên cứu, phân tích, tổng hợp đk tự nhiên, gớm tế, xóm hội cùng hiện trạngsử dụng đất; reviews tiềm năng đất đai;

b) Xác địnhphương hướng, mục tiêu sử dụng khu đất trong kỳ quy hoạch;

c) Xác địnhdiện tích những loại đất phân chia cho yêu cầu phát triển tài chính - buôn bản hội, quốcphòng, an ninh;

d) xác minh diện tích khu đất phải tịch thu để thực hiệncác công trình, dự án;

đ) xác định các giải pháp sử dụng, bảo vệ, cải tạođất và bảo vệ môi trường;

e) Giải pháptổ chức thực hiện quy hoạch áp dụng đất.

2. Nội dung kếhoạch thực hiện đất bao gồm:

a) Phân tích,đánh giá tác dụng thực hiện tại kế hoạch sử dụng đất kỳ trước;

b) Kế hoạchthu hồi diện tích những loại khu đất để phân bổ cho nhu yếu xây dựng kết cấu hạ tầng;phát triển công nghiệp, dịch vụ; trở nên tân tiến đô thị, khu người dân nông thôn; quốcphòng, an ninh;

c) Kế hoạchchuyển diện tích s đất chuyên trồng lúa nước cùng đất gồm rừng sang áp dụng vào mụcđích khác, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong đất nông nghiệp;

d) Kế hoạchkhai hoang mở rộng diện tích khu đất để áp dụng vào những mục đích;

đ) ví dụ hoákế hoạch sử dụng đất năm năm cho từng năm;

e) Giải pháptổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đất.

Điều 24. Kỳ quyhoạch, kế hoạch áp dụng đất

1. Kỳ quy hoạchsử dụng đất của tất cả nước, tỉnh, tp trực thuộc trung ương, huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn là mười năm.

2. Kỳ kế hoạchsử dụng đất của cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thịxã, tp thuộc tỉnh, xã, phường, thị xã là năm năm.

Điều 25. Lậpquy hoạch, kế hoạch thực hiện đất

1. Chính phủtổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất của cả nước.

2. Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện việc lập quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

3. Uỷ ban nhândân thị xã thuộc thức giấc tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện đấtcủa địa phương cùng quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất của thị xã thuộc huyện.

Uỷ ban nhândân huyện, quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Uỷ ban nhân dân thị xã,thành phố nằm trong tỉnh tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch áp dụng đấtcủa địa phương cùng quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất của những đơn vị hành chính cấpdưới, trừ trường hợp dụng cụ tại khoản 4 Điều này.

4. Uỷ bannhân dân xã không thuộc khu vực quy hoạch trở nên tân tiến đô thị trong kỳ quy hoạchsử dụng đất tổ chức tiến hành việc lập quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất của địaphương.

5. Quy hoạch thực hiện đất của xã, phường, thị xã được lậpchi tiết lắp với thửa đất (sau đây gọi là quy hoạch thực hiện đất chi tiết);trong quy trình lập quy hoạch áp dụng đất bỏ ra tiết, cơ quan tổ chức thực hiệnviệc lập quy hoạch sử dụng đất cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Kế hoạch sử dụngđất của xã, phường, thị xã được lập chi tiết gắn với thửa khu đất (sau đây điện thoại tư vấn làkế hoạch thực hiện đất đưa ra tiết).

6. Uỷ bannhân dân cung cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai việc lập quy hoạch, chiến lược sử dụngđất trình Hội đồng nhân dân thuộc cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch áp dụng đấttrước khi trình phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền xét duyệt.

7. Quy hoạch,kế hoạch áp dụng đất cần được trình mặt khác với kế hoạch cải tiến và phát triển kinh tế- làng hội.

Điều 26. Thẩmquyền quyết định, xét coi xét quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất

1. Quốc hộiquyết định quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất của toàn quốc do cơ quan chỉ đạo của chính phủ trình.

2. Bao gồm phủxét chuẩn y quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, tp trực trực thuộc trungương.

3. Uỷ bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương xét cẩn thận quy hoạch, planer sửdụng khu đất của đơn vị hành bao gồm cấp dưới trực tiếp.

4. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộctỉnh xét chú ý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã cơ chế tại khoản 4 Điều25 của lao lý này.

Điều 27. Điềuchỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Bài toán điềuchỉnh quy hoạch thực hiện đất chỉ được triển khai trong các trường phù hợp sau đây:

a) bao gồm sự điềuchỉnh kim chỉ nam phát triển kinh tế - làng hội, quốc phòng, bình an đã được cơ quannhà nước gồm thẩm quyền quyết định, xét coi ngó mà sự kiểm soát và điều chỉnh đó làm thế đổicơ cấu áp dụng đất;

b) do tác độngcủa thiên tai, cuộc chiến tranh làm chuyển đổi mục đích, cơ cấu, vị trí, diện tích sửdụng đất;

c) tất cả sự điềuchỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp cho trên trực tiếp làm tác động tới quy hoạchsử dụng đất của cấp mình;

d) có sự điềuchỉnh địa giới hành chủ yếu của địa phương.

2. Bài toán điềuchỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được triển khai khi gồm sự kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch sửdụng khu đất hoặc bao gồm sự biến hóa về khả năng thực hiện tại kế hoạch thực hiện đất.

3. Nội dungđiều chỉnh quy hoạch áp dụng đất là một trong những phần của ngôn từ quy hoạch áp dụng đất.Nội dung kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch thực hiện đất là 1 phần của văn bản kế hoạch sử dụngđất.

4. Cơ quannhà nước tất cả thẩm quyền quyết định, xét chú tâm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất củacấp làm sao thì gồm thẩm quyền quyết định, xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạchsử dụng khu đất của cấp cho đó.

Điều 28. Công bốquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trong thời hạnkhông quá ba mươi ngày có tác dụng việc, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyềnquyết định hoặc xét duyệt, quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất bắt buộc được công bốcông khai theo hiện tượng sau đây:

1. Uỷ bannhân dân xã, phường, thị xã có trách nhiệm chào làng công khai quy hoạch sử dụngđất bỏ ra tiết, kế hoạch thực hiện đất cụ thể của địa phương tại trụ sở Uỷ bannhân dân;

2. Ban ngành quảnlý khu đất đai các cấp bao gồm trách nhiệm chào làng công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất của địa phương trên trụ sở cơ quan và trên các phương tiện thông tin đạichúng;

3. Bài toán côngbố công khai minh bạch tại trụ sở Uỷ ban nhân dân và cơ quan quản lý đất đai được thực hiệntrong suốt thời hạn của kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm hiệu lực.

Điều 29. Thựchiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Bao gồm phủtổ chức, chỉ huy việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước; kiểmtra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, tp trực thuộctrung ương.

Uỷ ban nhândân tỉnh, tp trực nằm trong trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh tổ chức, chỉ huy việc tiến hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địaphương; khám nghiệm việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất của địa phươngcấp bên dưới trực tiếp.

Uỷ ban nhândân xã, phường, thị trấn tổ chức, chỉ huy thực hiện tại quy hoạch, chiến lược sử dụngđất của địa phương; vạc hiện, ngăn chặn những hành vi sử dụng đất trái cùng với quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đã làm được công bố.

2. Ngôi trường hợpquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được ra mắt có diện tích đất bắt buộc thu hồimà nhà nước chưa triển khai việc thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa mặt bằngthì người tiêu dùng đất được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác minh trước khicông ba quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất; nếu người sử dụng đất không thể nhu cầusử dụng thì bên nước tịch thu đất và bồi thường hoặc cung ứng theo cơ chế củapháp luật.

Nhà nướcnghiêm cấm mọi vận động tự ý xây dựng, chi tiêu bất hễ sản trong khoanh vùng đấtphải tịch thu để tiến hành quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất. Ngôi trường hợp có nhu cầucải tạo, sửa chữa thay thế nhà ở, công trình nối sát với đất phải thu hồi mà làm nỗ lực đổiquy mô, cấp dự án công trình hiện tất cả thì cần được phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền chophép.

3. Diện tích s đất ghi trong kế hoạch thực hiện đất đã làm được côngbố phải thu hồi để tiến hành dự án, công trình hoặc nên chuyển mục đích sử dụngđất mà sau cha năm ko được thực hiện theo planer thì cơ sở nhà nước gồm thẩmquyền xét săn sóc kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh hoặc huỷ bỏ và công bố.

Điều 30. Quy hoạch,kế hoạch áp dụng đất vào mục tiêu quốc phòng, an ninh

1. Cỗ Quốc phòng, bộ Công an tổ chức thực hiện việclập quy hoạch, kế hoạch thực hiện đất vào mục đích quốc phòng, bình an trìnhChính tủ xét duyệt.

2. Chính phủquy định ví dụ việc lập, xét duyệt, điều chỉnh, thực hiện quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất vào mục tiêu quốc phòng, an ninh.

MỤC 3

GIAO ĐẤT, mang lại THUÊ ĐẤT,CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 31. địa thế căn cứ để giao đất, dịch vụ thuê mướn đất, gửi mụcđích sử dụng đất

Căn cứ để quyếtđịnh giao đất, dịch vụ cho thuê đất, được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất bao gồm:

1. Quy hoạch,kế hoạch áp dụng đất hoặc quy hoạch xây đắp đô thị, quy hoạch chế tạo điểmdân cư nông thôn sẽ được ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền xét duyệt;

2. Nhu yếu sửdụng đất biểu hiện trong dự án đầu tư, solo xin giao đất, mướn đất, gửi mụcđích sử dụng đất.

Điều 32. Giao đất,cho mướn đất đối với đất đang sẵn có người sử dụng cho tất cả những người khác

Việc quyết địnhgiao đất, thuê mướn đất so với đất đang xuất hiện người sử dụng cho những người khác chỉ đượcthực hiện sau thời điểm có quyết định tịch thu đất đó.

Điều 33. Giao đấtkhông thu tiền thực hiện đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trongcác trường phù hợp sau đây:

1. Hộ giađình, cá nhân trực tiếp lao rượu cồn nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản,làm muối được giao đất nông nghiệp & trồng trọt trong hạn mức quy định trên Điều 70 của Luậtnày;

2. Tổ chức triển khai sửdụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâmnghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, có tác dụng muối;

3. Đơn vị vũtrang quần chúng được bên nước giao khu đất để tiếp tế nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôitrồng thuỷ sản, làm cho muối hoặc cung cấp kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, anninh;

4. Tổ chức sửdụng đất để xây đắp nhà ở phục vụ tái định cư theo những dự án trong phòng nước;

5. Hợp tác ký kết xãnông nghiệp thực hiện đất làm mặt phẳng xây dựng trụ sở hợp tác và ký kết xã, sân phơi, nhàkho; xây dựng các cơ sở thương mại & dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâmnghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, có tác dụng muối;

6. Người sử dụng đất rừng chống hộ; đất rừng sệt dụng; đất xây dựngtrụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp chế độ tại Điều 88 của Luậtnày; đất áp dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất giao thông, thuỷ lợi; đấtxây dựng những công trình văn hoá, y tế, giáo dục đào tạo và đào tạo, thể thao thể thao phụcvụ lợi ích công cùng và các công trình nơi công cộng khác không nhằm mục tiêu mục đích kinhdoanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

7. Cộng đồngdân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp & trồng trọt quyđịnh tại Điều 99 của phương pháp này.

Điều 34. Giao đấtcó thu tiền thực hiện đất

Nhà nước giaođất tất cả thu tiền áp dụng đất trong những trường đúng theo sau đây:

1. Hộ giađình, cá thể được giao khu đất ở;

2. Tổ chứckinh tế được giao đất áp dụng vào mục đích xây dựng nhà tại để cung cấp hoặc cho thuê;

3. Tổ chứckinh tế được giao đất áp dụng vào mục đích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đểchuyển nhượng hoặc mang lại thuê;

4. Tổ chứckinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm mặt bằng xây dựng cửa hàng sản xuất,kinh doanh;

5. Tổ chứckinh tế, hộ gia đình, cá thể sử dụng khu đất để xây dựng công trình công cộng tất cả mụcđích ghê doanh;

6. Tổ chứckinh tế được giao khu đất để thêm vào nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản,làm muối;

7. Bạn ViệtNam định cư ở nước ngoài được giao đất để tiến hành các dự án công trình đầu tư.

Điều 35. Chothuê đất

1. Công ty nướccho thuê khu đất thu chi phí thuê đất hàng năm trong những trường hợp sau đây:

a) Hộ giađình, cá thể thuê khu đất để thêm vào nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản,làm muối;

b) Hộ giađình, cá thể có nhu cầu liên tục sử dụng diện tích s đất nntt vượt hạn mứcđược giao trước thời điểm ngày 01 mon 01 năm 1999 mà lại thời hạn áp dụng đất đã không còn theoquy định trên khoản 2 Điều 67 của cơ chế này;

c) Hộ gia đình,cá nhân thực hiện đất nntt vượt giới hạn ở mức giao đất từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm1999 đến trước thời gian ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ diện tích đất vì chưng nhậnchuyển quyền sử dụng đất;

d) Hộ giađình, cá nhân thuê đất làm mặt bằng xây dựng cửa hàng sản xuất, ghê doanh, hoạt độngkhoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, có tác dụng đồ gốm;

đ) Hộ giađình, cá thể sử dụng khu đất để xây dựng công trình công cùng có mục tiêu kinhdoanh;

e) Tổ chứckinh tế, người nước ta định cư làm việc nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước quanh đó thuêđất để thực hiện dự án chi tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷsản, có tác dụng muối; làm mặt phẳng xây dựng cửa hàng sản xuất, kinh doanh; desgin côngtrình chỗ đông người có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượnghoặc mang đến thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật tư xây dựng, làm cho đồ gốm;

g) tổ chức nướcngoài có chức năng ngoại giao thuê khu đất để xây đắp trụ sở làm việc.

2. Bên nướccho thuê đất thu chi phí thuê khu đất một lần cho cả thời gian thuê trong số trường hợpsau đây:

a) người ViệtNam định cư ngơi nghỉ nước ngoài, tổ chức, cá thể nước ngoại trừ thuê khu đất để triển khai dựán đầu tư chi tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, có tác dụng muối; làmmặt bằng xây dựng các đại lý sản xuất, tởm doanh; xây dựng công trình xây dựng công cộng cómục đích khiếp doanh; xây dựng kiến trúc để ủy quyền hoặc cho thuê;hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, có tác dụng đồ gốm; xây dựng nhà ở đểbán hoặc mang lại thuê;

b) tổ chức nướcngoài có tính năng ngoại giao thuê khu đất để tạo ra trụ sở làm việc.

Điều 36. Chuyểnmục đích thực hiện đất

Việc gửi mụcđích áp dụng đất giữa những loại đất luật pháp tại Điều 13 của vẻ ngoài này được thựchiện như sau:

1. Ngôi trường hợpchuyển mục đích sử dụng đất đề xuất được phép của ban ngành nhà nước có thẩm quyềnbao gồm:

a) đưa đấtchuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồngthuỷ sản;

b) gửi đấtrừng đặc dụng, khu đất rừng chống hộ sang áp dụng vào mục đích khác;

c) đưa đấtnông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

d) đưa đấtphi nntt được nhà nước giao khu đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phinông nghiệp được công ty nước giao đất gồm thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

đ) gửi đấtphi nông nghiệp chưa phải là khu đất ở sang khu đất ở;

2. Trường hợpchuyển mục tiêu sử dụng đất không thuộc phép tắc tại khoản 1 Điều này thì ngườisử dụng đất không phải xin phép cơ sở nhà nước có thẩm quyền, nhưng đề nghị đăngký với văn phòng công sở của tổ chức có thẩm quyền đk quyền áp dụng đất (sau phía trên gọichung là văn phòng đk quyền sử dụng đất) hoặc Uỷ ban dân chúng xã nơi gồm đất;

3. Lúc chuyểnmục đích thực hiện đất theo nguyên lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì cơ chế sửdụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được vận dụng theo nhiều loại đất saukhi được chuyển mục tiêu sử dụng; thời hạn sử dụng đất được triển khai theo quyđịnh trên Điều 68 của cơ chế này;

4. Lúc chuyểnmục đích thực hiện đất trong trường hợp lao lý tại những điểm c, d cùng đ khoản 1Điều này thì người sử dụng đất phải tiến hành nghĩa vụ tài chính theo quy địnhsau đây:

a) Nộp chi phí sửdụng đất theo các loại đất sau khoản thời gian được chuyển mục tiêu sử dụng so với trường hợpchuyển khu đất rừng chống hộ, đất rừng đặc dụng, đất phi nông nghiệp trồng trọt không thu tiềnsử dụng khu đất sang khu đất phi nông nghiệp & trồng trọt có thu tiền áp dụng đất;

b) Nộp tiền sửdụng khu đất theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng trừ đi quý hiếm quyềnsử dụng đất của các loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng tính theo giá đất doNhà nước nguyên tắc tại thời gian được phép chuyển mục đích sử dụng khu đất đối vớitrường hợp gửi đất trồng cây mặt hàng năm, đất trồng cây thọ năm, đất rừng sảnxuất, khu đất nuôi trồng thủy sản, đất có tác dụng muối sang khu đất phi nông nghiệp trồng trọt có thu tiềnsử dụng đất;

c) Nộp chi phí sửdụng đất theo một số loại đất sau khi được chuyển mục tiêu sử dụng trừ đi tiền sử dụngđất theo nhiều loại đất trước lúc chuyển mục tiêu sử dụng đối với trường hợp đưa đấtphi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang đất ở;

d) Trả tiềnthuê khu đất theo một số loại đất sau thời điểm chuyển mục tiêu sử dụng đối với trường đúng theo ngườisử dụng đất lựa chọn vẻ ngoài thuê đất;

đ) câu hỏi tínhgiá trị quyền thực hiện đất được áp dụng cơ chế miễn, sút tiền áp dụng đất theoquy định của chủ yếu phủ.

Điều 37. Thẩmquyền giao đất, cho mướn đất, có thể chấp nhận được chuyển mục đích sử dụng khu đất

1. Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đưa ra quyết định giao đất, cho mướn đất,cho phép chuyển mục đích sử dụng đất so với tổ chức; giao đất đối với cơ sởtôn giáo; giao đất, thuê mướn đất đối với người nước ta định cư ngơi nghỉ nước ngoài;cho thuê đất so với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Uỷ bannhân dân huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh đưa ra quyết định giao đất, chothuê đất, có thể chấp nhận được chuyển mục đích sử dụng đất so với hộ gia đình, cá nhân;giao khu đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Uỷ bannhân dân xã, phường, thị trấn cho thuê đất trực thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụngvào mục đích hoạt động công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Ban ngành cóthẩm quyền đưa ra quyết định giao đất, thuê mướn đất, cho phép chuyển mục đích sử dụngđất phép tắc tại các khoản 1, 2 cùng 3 Điều này sẽ không được ủy quyền.

MỤC 4

THU HỒI ĐẤT

Điều 38. Cáctrường hợp tịch thu đất

Nhà nước thuhồi đất trong số trường thích hợp sau đây:

1. đơn vị nước áp dụng đất vào mục tiêu quốc phòng, an ninh, lợiích quốc gia, tác dụng công cộng, cải tiến và phát triển kinh tế;

2. Tổ chức triển khai được nhà nước giao đất không thu tiền áp dụng đất,được bên nước giao đất gồm thu tiền thực hiện đất cơ mà tiền sử dụng đất tất cả nguồn gốctừ ngân sách nhà nước hoặc cho mướn đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể,phá sản, chuyển đi chỗ khác, bớt hoặc không hề nhu cầu sử dụng đất;

3. áp dụng đấtkhông đúng mục đích, thực hiện đất không có hiệu quả;

4. Fan sử dụngđất nuốm ý hủy diệt đất;

5. Đất đượcgiao không đúng đối tượng hoặc không nên thẩm quyền;

6. Đất bị lấn,chiếm trong số trường hòa hợp sau đây:

a) Đất không sửdụng bị lấn, chiếm;

b) Đất khôngđược đưa quyền áp dụng đất theo biện pháp của nguyên lý này mà người tiêu dùng đấtdo thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

7. Cá nhân sửdụng đất bị tiêu diệt mà không tồn tại người quá kế;

8. Tín đồ sử dụngđất từ bỏ nguyện trả lại đất;

9. Bạn sử dụngđất ráng ý không thực hiện nghĩa vụ so với Nhà nước;

10. Đất đượcNhà nước giao, dịch vụ thuê mướn có thời hạn nhưng mà không được gia hạn khi không còn thời hạn;

11. Đất trồngcây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn mười nhì tháng liền; đất trồng câylâu năm ko được áp dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừngkhông được sử dụng trong thời hạn nhị mươi tứ tháng liền;

12. Đất đượcNhà nước giao, dịch vụ cho thuê để thực hiện dự án đầu tư chi tiêu mà không được thực hiện trongthời hạn mười nhị tháng lập tức hoặc quá trình sử dụng đất chậm rì rì hơn nhì mươi bốntháng so với quy trình ghi trong dự án công trình đầu tư, kể từ lúc nhận bàn giao đất trênthực địa cơ mà không được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền quyết định giao đất, chothuê khu đất đó đến phép.

Điều 39. Thu hồiđất để thực hiện vào mục đích quốc phòng, an ninh, tác dụng quốc gia, công dụng côngcộng

1. đơn vị nướcthực hiện nay việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khoản thời gian quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc lúc dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng đấtphù phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ sở nhà nước gồm thẩm quyềnxét duyệt.

2. Trước khithu hồi đất, chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nntt và một trămtám mươi ngày so với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền phảithông báo cho những người bị thu hồi đất biết vì sao thu hồi, thời gian và kế hoạch dichuyển, phương án tổng thể về bồi thường, giải tỏa mặt bằng, tái định cư.

3. Sau khi cóquyết định tịch thu đất và cách thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái địnhcư vẫn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, được ra mắt công khai, cóhiệu lực thi hành, fan bị tịch thu đất buộc phải chấp hành quyết định tịch thu đất.

Trường hợp người bị tịch thu đất ko chấp hành quyết địnhthu hồi khu đất thì Uỷ ban dân chúng cấp có thẩm quyền quyết định tịch thu đất ra quyếtđịnh chống chế. Người bị chống chế tịch thu đất phải chấp hành quyết định cưỡngchế và có quyền khiếu nại.

Điều 40. Thu hồiđất để áp dụng vào mục đích phát triển tài chính

1. Nhà nướcthực hiện nay việc tịch thu đất để sử dụng vào mục tiêu phát triển kinh tế tài chính trong trườnghợp chi tiêu xây dựng khu vực công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính và các dựán đầu tư chi tiêu lớn theo chế độ của bao gồm phủ.

Việc thu hồiđất được tiến hành theo hình thức tại Điều 39 của chính sách này.

2. Đối cùng với dựán sản xuất, gớm doanh tương xứng với quy hoạch áp dụng đất đã làm được xét trông nom thìnhà đầu tư chi tiêu được nhận đưa nhượng, mướn quyền áp dụng đất, nhận góp vốn bằngquyền sử dụng đất của các tổ chức tởm tế, hộ gia đình, cá nhân mà không phảithực hiện thủ tục thu hồi đất.

Điều 41. Việcthu hồi đất và thống trị quỹ đất sẽ thu hồi

1. Nhà nướcquyết định thu hồi đất cùng giao đất cho tổ chức trở nên tân tiến quỹ đất do Uỷ bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương ra đời để triển khai việc thuhồi đất, bồi thường, giải phóng đền bù mặt bằng và trực tiếp quản lý quỹ đất sẽ thu hồiđối với trường hợp sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ra mắt mà chưacó dự án đầu tư.

2. Công ty nướcthu hồi đất, bồi thường, gpmb và giao đất mang đến nhà chi tiêu để thựchiện dự án so với các trường hợp đã có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước cóthẩm quyền xét duyệt.

3. Cơ quan cóthẩm quyền tịch thu đất tiến hành việc thu hồi đất so với các trường hòa hợp quy địnhtại những khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cùng 12 Điều 38 của qui định này thì đấtđã tịch thu thuộc khoanh vùng nông buôn bản được giao mang lại Uỷ ban quần chúng. # xã quản lý,thuộc quanh vùng đô thị và khu vực đã được quy hướng để cải cách và phát triển đô thị đượcgiao mang đến tổ chức phát triển quỹ đất quản lý.

Điều 42. Bồithường, tái định cư cho người có đất bị tịch thu

1. Nhà nướcthu hồi khu đất của người tiêu dùng đất mà fan bị tịch thu đất có giấychứng dìm quyền thực hiện đất hoặc đủ đk để được cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất theo phép tắc tại Điều 50của qui định này thì tín đồ bị thu hồi đất được bồi thường, trừ các trường phù hợp quy địnhtại những khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 với 12 Điều 38 và các điểm b, c, d,đ cùng g khoản 1 Điều 43 của chính sách này.

2. Fan bịthu hồi một số loại đất nào thì được bồi hoàn bằng vấn đề giao đất mới tất cả cùng mụcđích sử dụng, nếu không tồn tại đất để bồi thường thì được