(Chinhphu.vn) - bộ Tài chủ yếu vừa ban hành Thông tứ số 06/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản ngại lý, thực hiện và quyết toán khiếp phí giành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.


*

Bổ sung nội dung chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống giao hàng đào tạo ra trực tuyến đường từ xa

Thông tư06/2023/TT-BTCsửa luật về "Kinh mức giá đào tạo, bồi dưỡng" (Điều 2) như sau:

Kinh phí đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo an toàn từ nguồn ngân sách chi tiêu nhà nước theo phân cấp chi tiêu hiện hành; kinh phí đầu tư của ban ngành quản lý, áp dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoại trừ nước theo vẻ ngoài của pháp luật.

Bạn đang xem: Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

Kinh giá thành đào tạo, bồi dưỡng viên chức bởi viên chức đóng góp góp, mối cung cấp tài thiết yếu của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác đảm bảo an toàn theo qui định của pháp luật.

Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập do giá cả nhà nước bảo đảm an toàn chi thường xuyên được bố trí kinh mức giá từ dự toán giá cả nhà nước được giao hàng năm, mối cung cấp thu chuyển động sự nghiệp, thu nhập khác (nếu có) theo hình thức về phép tắc tự công ty tài chủ yếu của đơn vị sự nghiệp công lập;

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trường đoản cú bảo đảm một phần chi liên tục được sắp xếp kinh chi phí từ dự toán chi tiêu nhà nước được ship hàng năm, nguồn thu chuyển động sự nghiệp, thu nhập khác (nếu có) và Quỹ vạc triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị chức năng theo điều khoản về bề ngoài tự nhà tài thiết yếu của đơn vị sự nghiệp công lập;

Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập tự đảm bảo an toàn chi liên tục và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi thường xuyên, ngân sách đầu tư do đơn vị tự bảo đảm từ các nguồn tài chủ yếu của 1-1 vị; trường đoản cú Quỹ phân phát triển chuyển động sự nghiệp và những nguồn không giống theo giải pháp của lao lý (nếu có) theo pháp luật về chế độ tự công ty tài thiết yếu của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

Trường hợp ngân sách đầu tư đào tạo, bồi dưỡng viên chức theo các Chương trình, Đề án được cấp gồm thẩm quyền phê chăm chút thì nguồn kinh phí tiến hành theo những Chương trình, Đề án đó.

Các bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức chính trị - thôn hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh nhà động bố trí từ nguồn kinh phí chi tiếp tục và nguồn ngân sách đầu tư khác để cung ứng cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử gia nhập đào tạo, tu dưỡng theo phương pháp của luật pháp về bình đẳng giới và công tác làm việc dân tộc.

Xem thêm: Cơ Hội Du Học Nhật Bản 2021 Là Gì, Có Tốt Không? Du Học Nhật Bản 2021

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng so với các đối tượng người dùng khác áp dụng Thông bốn này vị cá nhân, nguồn gớm phí buổi giao lưu của cơ quan, đơn vị và những nguồn ngân sách đầu tư hợp pháp khác đảm bảo an toàn theo qui định của pháp luật.

Bổ sung nội dung bỏ ra tạo lập mới hoặc mướn hệ thống ship hàng đào chế tác trực tuyến từ xa

Thông bốn 06 bổ sung nội dung: chi tạo lập new hoặc mướn hệ thống giao hàng đào tạo, tu dưỡng trực tuyến từ xa.

Cơ quan, 1-1 vị được giao nhiệm vụ bồi dưỡng cán cỗ công chức căn cứ sự cần thiết quyết định việc mua sắm, thuê thiết bị, ứng dụng và những hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin theo phân cấp cho quản lý; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu, hội chứng từ, hoá đơn, những quy định về ứng dụng công nghệ thông tin.

Chi số hóa tài liệu giao hàng trực tiếp đào tạo, tu dưỡng trực đường từ xa: triển khai theo công cụ tại Nghị định số73/2019/NĐ-CPcủa cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cai quản đầu bốn ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách chi tiêu nhà nước và qui định của luật pháp có liên quan; các định mức kinh tế - chuyên môn trong nghành nghề thông tin và truyền thông.