1. Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của bộ GD&ĐT vàưu tiên xét tuyển trực tiếp theo biện pháp của ĐHQG-HCM

2. Ưu tiên xét tuyển theo công cụ của ĐHQG-HCM năm 2021

3. Xét tuyển dựa trên hiệu quả kỳ thi ĐGNL củaĐHQG-HCM năm 2021

4. Xét tuyển chọn dựa trên công dụng kỳ thi giỏi nghiệp THPTnăm 2021

5. Kết hợp công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 và chứng từ tiếng anh quốc tế

6. Xét tuyểnthí sinh xuất sắc nghiệp đại học ngành ngay gần

7. Xét tuyển dựa trênkết quả các kỳ thi thế giới

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

* cách tiến hành 1: Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của cục GD&ĐT với ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh theo chế độ của ĐHQG-HCM

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Đối tượng 1 (theo quy định của bộ GD&ĐT):

- Theo quy chế, phía dẫn của cục GD&ĐT;

- Thí sinh giành giải nhất, nhì, ba học viên giỏi đất nước môn Sinh khi đăng ký xét tuyển chọn ngành Y khoa (CLC), Răng - Hàm - Mặt (CLC), Y học cổ truyền (dự loài kiến mở mới), Điều dưỡng (dự loài kiến mở mới).

Bạn đang xem: Khoa y đh quốc gia tp hcm

- Thí sinh giành giải nhất, nhì, ba học viên giỏi quốc gia môn Hóa khi đk xét tuyển ngành Dược học (CLC).

- thí sinh thuộc đối tượng người sử dụng xét tuyển thẳng được nguyên lý tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện nay hành của cục GDĐT phải bao gồm học lực đạt loại giỏi trong 03 năm lớp 10, 11, 12.

- giữ ý: Khoa không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học tập kỹ thuật Quốc gia

Đối tượng 2 (theo cách thức của ĐHQG-HCM):

Thí sinh phải bao gồm học lực giỏi, hạnh kiểm xuất sắc trong 3 năm trung học phổ thông và điểm trung bình cùng 3 năm thpt thuộc team 3 học tập sinh cao nhất trường thpt nơi sỹ tử theo học.

2. Chỉ tiêu:

Đối với mỗi đối tượng, mỗi ngành tuyển chọn 5% tổng tiêu chuẩn của ngành cố thể:

- Ngành y tế (CLC): 5 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành dược khoa (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành Răng - Hàm - phương diện (CLC): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành Y học truyền thống (dự loài kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

- Ngành Điều dưỡng (dự loài kiến mở mới): 2~3 chỉ tiêu/đối tượng.

3. Đăng ký kết xét tuyển:

Đối tượng 1:Theo kế hoạch, hướng dẫn của bộ GD&ĐT.

4. Xét tuyển:

- Đối tượng 1:Theo quy chế, chỉ dẫn hiện hành của bộ GD&ĐT.

- Đối tượng 2:Xét tuyển dựa vào tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh vào 3 năm lớp 10, 11, 12. Trường hòa hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên là: Điểm trung bình cộng 3 năm THPT.

* Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học tập sinh xuất sắc theo pháp luật của ĐHQG tp hcm năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Thí sinh đk phải thỏa các điều kiện sau đây:

- thí sinh của 149 trường trung học phổ thông theo quy định của ĐHQG-HCM (như năm 2020) phải tất cả học lực xếp loại tốt năm lớp 12. Danh sách 149 trườngxem trên đây

- Số hoài vọng ĐKXT vào Khoa Y: buổi tối đa 03 nguyện vọng, bao gồm phân biệt sản phẩm công nghệ tự nguyện vọng.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển ~ 15% tổng tiêu chuẩn của ngành, thay thể:

- Ngành y khoa (CLC): ~ 15 chỉ tiêu

- Ngành dược khoa (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

- Ngành Răng Hàm phương diện (CLC): ~ 7 chỉ tiêu

- Ngành Y học tập cổ truyền(dự kiến mở mới): ~ 11 chỉ tiêu

- Ngành Điều dưỡng(dự kiến mở mới): ~ 22 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

Các hồ sơ hòa hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ bỏ cao xuống rẻ theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển chọn sinh căn cứ theo đó lấy đến lúc đủ chỉ tiêu. Trường hòa hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chuẩn phụ, cầm thể

Tiêu chí phụ 1:Đối cùng với ngành y tế (CLC), Răng Hàm phương diện (CLC), Y học cổ truyền(dự con kiến mở mới), Điều dưỡng(dự con kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Sinh vào 3 năm lớp 10, 11, 12; Đối cùng với ngành dược học (CLC): Xét tổng điểm môn Hóa trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

Tiêu chí phụ 2:Đối cùng với ngành y học (CLC), dược khoa (CLC), Y học tập cổ truyền(dự kiến mở mới), Điều dưỡng(dự kiến mở mới): Xét tổng điểm môn Toán vào 3 năm lớp 10, 11, 12;

Đối với ngành răng cấm Mặt(CLC): Xét tổng điểm môn Hóa vào 3 năm lớp 10, 11, 12;

Tiêu chí phụ3:Xét điểm bệnh chỉ quốc tế môn giờ Anh (IELTS của BC-British Councilhay của IDP Education - International Development Program hoặc TOEFL của ETS - Educational Testing Service);

Tiêu chí phụ 4: Xét chia sẻ viết tay, thư giới thiệu.

* cách thức 3: Xét tuyển dựa trên tác dụng kỳ thi Đánh giá năng lượng của ĐHQG tp.hồ chí minh năm 2021

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:

- Phải gồm học lực năm lớp 12 xếp loại khá trở lên;

- sỹ tử phải tham gia dự thi và có tác dụng thi kỳ kiểm tra năng lượng do ĐHQG tp.hồ chí minh tổ chức năm 2021 (không sử dụng tác dụng các năm khác).

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển chọn 30% tổng tiêu chuẩn của ngành, vậy thể:

- Ngành y tế (CLC): 30 chỉ tiêu

- Ngành dược khoa (CLC): 15 chỉ tiêu

- Ngành Răng Hàm phương diện (CLC): 15 chỉ tiêu

- Ngành Y học cổ truyền(dự con kiến mở mới): 22 chỉ tiêu

- Ngành Điều dưỡng(dự kiến mở mới): 45 chỉ tiêu

3. Đăng ký xét tuyển:

4. Xét tuyển:

Các hồ nước sơ đúng theo lệ được thu xếp theo máy tự từ cao xuống phải chăng theo công dụng thi Đánh giá năng lực năm 2021 vị ĐHQG tp. Hcm tổ chức. Hội đồng tuyển chọn sinh căn cứ theo đó lấy cho đến lúc đủ chỉ tiêu.

* thủ tục 4: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh giỏi nghiệp THPT

2. Chỉ tiêu:

- Ngành y khoa (CLC): về tối thiểu 10chỉ tiêu

- Ngành dược khoa (CLC): tối thiểu 10 chỉ tiêu

- Ngành Răng - Hàm - phương diện (CLC): về tối thiểu 05 chỉ tiêu

3. Đăng cam kết xét tuyển:Theo kế hoạch, hướng dẫn của bộ GD&ĐT

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh địa thế căn cứ theo hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo tổng điểm của tổ thích hợp môn B00để xét tuyển chọn theo quy định của cục GD&ĐT. Riêng ngành dược khoa (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không phương tiện chênh lệch điểm thân 2 tổ hợp. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên thứu tự là:

- tiêu chuẩn phụ 1:Đối với ngành y tế (CLC), Răng – Hàm – mặt (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài thi Khoa học tự nhiên và thoải mái của kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021. Đối với ngành dược khoa (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài bác thi Khoa học tự nhiên và thoải mái của kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021;

- tiêu chí phụ 2:Đối với ngành y tế (CLC), dược khoa (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài thi Khoa học thoải mái và tự nhiên của kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Đối với ngành Răng – Hàm – phương diện (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài xích thi Khoa học tự nhiên và thoải mái của kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021.

* thủ tục 5: Kết hợp công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và chứng chỉ tiếng nước anh tế

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và có chứng chỉ IELTS từ bỏ 6,0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 78 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn vào vòng không thực sự 02 năm tính cho ngày xét tuyển).

2. Chỉ tiêu:

- Ngành y tế (CLC): về tối đa 20chỉ tiêu

- Ngành dược khoa (CLC): tối đa 10chỉ tiêu

- Ngành Răng - Hàm - mặt (CLC): tối đa 10chỉ tiêu

3. Đăng ký kết xét tuyển:Theo kế hoạch, phía dẫn của cục GD&ĐT.

Lưu ý:Sau khi triển khai theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT,thí sinh cần nộp trực tiếp phiên bản sao chứng từ về chống Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM trước ngày hết hạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thì mới xong xuôi việc đk xét tuyển.

4. Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh địa thế căn cứ theo hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021 theo tổng điểm của tổ thích hợp môn B00để xét tuyển theo quy định của cục GD&ĐT. Riêng biệt ngành dược khoa (CLC) xét thêm tổ hợp môn A00, không luật pháp chênh lệch điểm thân 2 tổ hợp. Trường đúng theo thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên theo lần lượt là:

- tiêu chí phụ 1:Đối cùng với ngành y học (CLC), Răng – Hàm – mặt (CLC): Xét điểm môn Sinh học trong bài bác thi Khoa học thoải mái và tự nhiên của kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021. Đối cùng với ngành dược khoa (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài bác thi Khoa học tự nhiên của kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021;

- tiêu chí phụ 2:Đối với ngành y tế (CLC), dược khoa (CLC): Xét điểm môn Toán học trong bài xích thi Khoa học tự nhiên và thoải mái của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.Đối cùng với ngành Răng – Hàm – khía cạnh (CLC): Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2021

Điểm trúng tuyển của các thí sinh nghỉ ngơi phương thức này không được thấp hơn điểm trúng tuyển ở cách tiến hành "xét tuyển chọn dựa trên kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021" trong thuộc 1 ngành (cùng mã ngành chuân) quá 02 điểm.

* phương thức 6: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp đh ngành ngay sát năm 2021

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh đăng ký phải thỏa những điều khiếu nại sau đây:

- Thí sinh xuất sắc nghiệp đh ngành technology sinh học, Sinh học, Hóa sinh, chuyên môn y sinh tại các trường đh thành viên của ĐHQG-HCM(Trường Đại học Quốc Tế, trường Đại học tập Khoa Học tự nhiên và ngôi trường Đại học Bách Khoa) hoặc thí sinh xuất sắc nghiệp đh ngành sát từ những trường đại học thuộc những nước nói giờ đồng hồ Anh.

- Thời gian giỏi nghiệp đại học không thật 5 năm tính từ ngày được công nhận giỏi nghiệp;

- Điểm trung bình tích lũy xuất sắc nghiệp đh từ 8,0 trở lên trên hoặc tương đương, trong những số ấy điểm các môn ngành gần từ 6,0 trở lên trên hoặc tương đương.

Xem thêm: The Sentry Marvel Là Ai - Tiểu Sử Nhân Vật: Sentry Marvel Là Ai

- chuyên môn tiếng Anh: Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một trong những phần chương trình trình độ ở năm lắp thêm hai. Thí sinh trúng tuyển chưa tồn tại chứng chỉ IELTS hoặc tương tự sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo hình thức thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu ước về điểm ngưỡng sẽ tiến hành học giờ Anh bức tốc tại Khoa.

2. Chỉ tiêu:

- Ngành y tế (CLC): buổi tối đa 10 chỉ tiêu.

- Ngành Răng - Hàm - phương diện (CLC): về tối đa 05chỉ tiêu.

- Ngành Y học tập cổ truyền(dự kiến mở mới): buổi tối đa 7 chỉ tiêu

- Ngành Điều dưỡng(dự kiến mở mới): tối đa 15 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

Các hồ nước sơ vừa lòng lệ được sắp xếp theo sản phẩm tự trường đoản cú cao xuống thấp theo điểm vừa phải tích lũy tốt nghiệp đại học. Hội đồng tuyển chọn sinh căn cứ theo đó lấy đến lúc đủ chỉ tiêu. Trường phù hợp thí sinh bởi điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cố kỉnh thể:

- tiêu chuẩn phụ 1: vừa đủ cộng các môn ngành gần. Danh sách những môn ngành gần:

*

- tiêu chí phụ 2: Điểm giờ đồng hồ Anh (IELTS, TOEFL hoặc TOEIC 4 năng lực hoặc chứng từ VNU-EPT của ĐHQG-HCM)

* thủ tục 7: Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả các kỳ thi thế giới năm 2021

1. Điều kiện đk xét tuyển:

Thí sinh buộc phải thỏa các điều kiện bên dưới đây:

- tốt nghiệp thpt trong và bên cạnh nước;

- Có chứng từ quốc tế: SAT, ACT, IB, A-level;

- Đạt danh hiệu học sinh khá trong tất cả các năm học ở THPT.

2. Chỉ tiêu:

Mỗi ngành tuyển 5% tổng tiêu chí của ngành, thay thể:

- Ngành y học (CLC): 5 chỉ tiêu

- Ngành dược học (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu

- Ngành Răng - Hàm - phương diện (CLC): 2 ~ 3 chỉ tiêu

4. Xét tuyển:

- Điểm thi bệnh chỉ quốc tế được quy về thang điểm 100 và được gia công tròn đến hai chữ số thập phân.

- những hồ sơ hòa hợp lệ được sắp xếp theo trang bị tự tự cao xuống thấp theo điểm quy đổi của điểm thi chứng từ quốc tế. Hội đồng tuyển sinh căn cứ từ đó lấy cho đến khi đủ chỉ tiêu.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

Phương thức tuyển sinh

Hồ sơ

Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của cục GD&ĐT vàưu tiên xét tuyển thẳng theo nguyên tắc của ĐHQG-HCM

Đối tượng 1(theo quy định của bộ GD&ĐT): theo phía dẫn cụ thể của Sở GD&ĐT.

Đối tượng 2(theo luật pháp của ĐHQG-HCM): thí sinh nộp làm hồ sơ trực tiếp tại Khoa Y ĐHQG-HCM. Số nguyện vọng đk ưu tiên xét tuyển trực tiếp vào Khoa Y về tối đa không thực sự 03 nguyện vọng. Địa chỉ nộp hồ nước sơ:

Bộ phận tuyển sinh, nhà Hành chủ yếu Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục và đào tạo Quốc phòng).

Hồ sơ bao gồm:

-Phiếu đk xét tuyển. Hiệu trưởng/ ban giám hiệu trường THPT reviews thí sinh tốt nhất trường THPT;

- Một chia sẻ được viết trên giấy A4 (viết tay và ký kết tên), trình diễn về vấn đề chọn xét tuyển chọn vào ngành/ đội ngành;

- học bạ thpt (bản sao có xác nhận trường thpt hoặc địa phương);

- Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/ thành phố (bản sao hoặc xác nhận của trường THPT) (nếu có);

-Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, làm hồ sơ khác liên quan đến các thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học THPT(nếu có);

- chứng từ ngoại ngữ nước ngoài (nếu có).

Lệ tổn phí ĐKXT: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2021

Theo phía dẫn của bộ GD&ĐT

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021 và chứng chỉ tiếng nước anh tế

Sau lúc thí sinh ĐKXT theo phía dẫn của bộ GD&ĐT thí sinh đề xuất nộp trực tiếp bạn dạng sao chứng chỉ tiếng nước anh tế về chống Đào tạo, Khoa Y ĐHQG-HCM trước thời gian ngày hết hạn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT thì mới kết thúc việc ĐKXT.

Xét tuyển dựa trên công dụng kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM tổ chức triển khai năm 2021

- phía dẫn đăng ký dự thi và lệ phí:Xem tại đây

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng thông tin: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

- Số ước vọng ĐKXT vào Khoa Y: về tối đa 03 nguyện vọng, gồm phân biệt vật dụng tự nguyện vọng;

- sỹ tử chỉ trúng tuyển vào 01 ước muốn ưu tiên tối đa có thể trong danh sách những nguyện vọng đăng ký.

Xét tuyểnthí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần

Thí sinh nộp hồ sơ giấy qua bưu năng lượng điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQG TP.HCM. Địa chỉ nộphồ sơ:

Bộ phận tuyển chọn sinh, nhà Hành chủ yếu Khoa Y ĐHQG-HCM, con đường Hải Thượng Lãn Ông, p. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục Quốc phòng).

Hồ sơ giấy bao gồm:

- 01 phiếu đk xét tuyển so với thí sinh xuất sắc nghiệp đại học ngành sát (Tải phiếu đăng ký);

- 01 bạn dạng sao công chứng bằng xuất sắc nghiệp đại học;

- 01 bản sao công triệu chứng bảng điểm trung bình thông thường tích lũy xuất sắc nghiệp đại học;

- 01 bạn dạng sao có chứng thực chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế hay chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM còn thời hạn trong hai năm tính đến thời điểm xét tuyển(nếu có);

- bài luận trình bày kế hoạch học hành và mục tiêu nghề nghiệp của thí sinh;

- 01 phiên bản sao công hội chứng giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Xét tuyển dựa trênkết quả các kỳ thi quốc tế

Thí sinh nộp làm hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp trên Khoa Y, ĐHQG TP.HCM. Địa chỉ nộphồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh, công ty Hành chủ yếu Khoa Y ĐHQG-HCM, con đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục Quốc phòng).

Hồ sơ giấy bao gồm:

- 01 phiếu Đăng ký kết xét tuyển(tải phiếu đăng ký)

- 01 bản sao công bệnh bằng xuất sắc nghiệp THPT

- 01 bản photohọc bạ thpt có chứng thực của trường THPThoặc địa phương địa điểm thí sinh học tập tập.

- 01 phiên bản sao công chứng tác dụng kỳ thiquốc tế(SAT, ACT, IB, A-level)

- bài xích luận trình diễn kế hoạch học tập và mục tiêu nghề nghiệp của thí sinh.

- 01 bạn dạng sao công chứng giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu.

- Lệ phí đk xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM

Thí sinh đk xét tuyển trực tuyến qua cổng thông tin: https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/tuyensinh/home.actionvà nộp làm hồ sơ giấy qua bưu năng lượng điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa YĐHQG TP.HCM.

Địa chỉ nộphồ sơ: thành phần tuyển sinh, đơn vị Hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, p Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh bình dương (Đối diện Trung tâm giáo dục đào tạo Quốc phòng). Làm hồ sơ giấy bao gồm:

- Một phiếu đăng ký ƯTXT được ấn từ hệ thốngký thương hiệu và xác thực thông tin tự trường trung học phổ thông nơi sỹ tử theo học;

- Một chia sẻ được viết trên chứng từ A4 (viết tay và ký tên), trình bày lý do muốn học tập tại Khoa, mối suy nghĩ ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, góp sức cho làng hội của bạn dạng thân;

- Một thư reviews của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12;

- phiên bản photo học bạ 3 năm trung học đa dạng lớp 10, lớp 11 với lớp 12 (có chứng thực của trường trung học phổ thông hoặc địa phương);

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

Số ước muốn ĐKXT vào Khoa Y: tối đa 03 nguyện vọng, tất cả phân biệt lắp thêm tự nguyện vọng.

Trường hòa hợp gửi làm hồ sơ qua bưu điện, đóng góp lệ giá thành xét tuyển bởi chuyển khoản(Lưu ý: ko để thuộc hồ sơ).Thông tin gửi khoảnxem trên đây

Bài viết liên quan