Thông tư Chương trình môn học giáo dục chính trị trong chương trình huấn luyện và đào tạo hệ Trung cấp, Cao đẳng

*

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp phát hành ngày 27 mon 11 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 mon 02 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ lao động thương binh với xã hội.

Bạn đang xem: Giáo trình giáo dục chính trị hệ trung cấp pdf

Theo ý kiến đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Bộ trưởng bộ Lao đụng Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư phát hành chương trình học tập môn giáo dục chính trị thuộc khối các môn học tầm thường trong chương trình đào tạo hệ Trung Cấp, Cao Đẳng.

Xem thêm: Nơi Bán Giày Cao Gót Nhung Đen Chất Lượng, Giá Tốt 2021, Giày Cao Gót Nhung Đen Chất Lượng, Giá Tốt 2021


ĐỌC THÊM BÀI VIẾT


*

Phiếu đk xét tuyển Trường cđ Quốc tế sài Gòn

Trường cđ Quốc tế sài thành tuyển sinh vào năm 2023 khối ngành hướng dẫn du lịch, ngành ngữ điệu Anh,ngành ngôn ngữ Nhật,ngành ngôn ngữ Hàn,ngành ngôn từ Trung. Dưới đây là mẫu đk xét tuyển mang lại sinh viên.


*

Điều kiện bảo đảm an toàn tổ chức chuyển động giáo dục nghề nghiệp và công việc tại trụ sở chính
*

Thông tư Chương trình môn học tập Tin học trong chương trình huấn luyện và giảng dạy hệ Trung cấp, Cao đẳng

Thông bốn Chương trình môn học tập Tin học trong chương trình đào tạo và huấn luyện hệ Trung cấp, Cao đẳng


*

Tài liệu học tập với Giảng dạy một số trong những môn học thông thường trong chương trình huấn luyện và đào tạo hệ cđ Chính quy

Tài liệu học tập và Giảng dạy một số trong những môn học bình thường trong chương trình huấn luyện và giảng dạy hệ cao đẳng Chính quy


*

Thông bốn Chương trình môn học pháp luật trong chương trình huấn luyện và giảng dạy hệ Trung cấp, Cao đẳng

Thông tư Chương trình môn học pháp luật trong chương trình huấn luyện và giảng dạy hệ Trung cấp, Cao đẳng


Tưng bừng ngày khai trường năm học tập 2020-2021 trường cao đẳng Quốc tế sử dụng Gòn

Vừa qua, thầy với trò trường cđ Quốc tế tp sài gòn đã tưng bừng tổ chức Hội thi văn nghệ, Lễ khai học năm học 2020 - 2021 và chào đón ngày đơn vị Giáo việt nam 20/11.


Danh mục ngành, nghề huấn luyện cấp IV trình độ Trung cấp cho và trình độ chuyên môn Cao đẳng

Danh mục ngành, nghề giảng dạy cấp IV chuyên môn Trung cấp cho và trình độ Cao đẳng


Bổ sung danh mục ngành, nghề đào tạo và huấn luyện cấp IV chuyên môn Trung cấp và trình độ chuyên môn Cao đẳng

Bổ sung danh mục ngành, nghề giảng dạy cấp IV trình độ chuyên môn Trung cấp cho và chuyên môn Cao đẳng


Thông tư công cụ chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá công dụng học tập môn học giáo dục và đào tạo Quốc phòng cùng An ninh

Thông tư qui định chương trình, tổ chức triển khai dạy học cùng đánh giá tác dụng học tập môn học giáo dục Quốc phòng với An ninh


Thông tư chính sách về xây dựng, thẩm định và phát hành chương trình, tổ chức triển khai biên soạn, lựa chọn, đánh giá giáo trình đào tạo trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng

Thông tư phương tiện về xây dựng, đánh giá và thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo chuyên môn trung cấp, cao đẳng


NGÀNH ĐÀO TẠO


*

Đơn vị chủ quản

*

Theo dõi chúng tôi tại


TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ SÀI GÒN

*