Em nhấn được tin tức là trường Đại học Kĩ thuật-Hậu phải Công an quần chúng. # không tổ chức triển khai thi. Vậy bên trường tổ chức triển khai tuyển sinh như thế nào? Em có thể thi học viện chuyên nghành Cảnh liền kề nhân dân rồi đăng kí ước muốn về trường Đại học tập Kĩ thuật-Hậu đề nghị Công an quần chúng được không?

Em ao ước thi tuyển chọn vào học viện Cảnh sát nhân dân, đăng kí nguyện vọng 2 về Trung cấp công an nhân dân 1. Đồng thời em rất có thể gửi hoài vọng 3 về trường Đại học tập Kĩ thuật-Hậu đề nghị Công an nhân dân. Cũng chính vì các năm ngoái đến mon 10 thì Trung cấp cảnh sát nhân dân 1 mới tất cả giấy gọi. Vì thế sẽ mất thời cơ xét tuyển?. Ngôi trường Đại học tập Kĩ thuật-Hậu đề xuất Công an nhân dân huấn luyện và giảng dạy những ngành làm sao ạ. Ra phục vụ gì làm việc lực lượng Công an Nhân


Bạn đang xem: Điểm chuẩn khối các trường đh công an nhân dân năm 2011

Em nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng tin lu00e0 Tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Ku0129 thuu1eadt-Hu1eadu cu1ea7n Cu00f4ng an nhu00e2n du00e2n khu00f4ng tu1ed5 chu1ee9c thi. Vu1eady nhu00e0 tru01b0u1eddng tu1ed5 chu1ee9c tuyu1ec3n sinh nhu01b0 thu1ebf nu00e0o? Em cu00f3 thu1ec3 thi Hu1ecdc viu1ec7n Cu1ea3nh su00e1t nhu00e2n du00e2n ru1ed3i u0111u0103ng ku00ed nguyu1ec7n vu1ecdng vu1ec1 Tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Ku0129 thuu1eadt-Hu1eadu cu1ea7n Cu00f4ng an nhu00e2n du00e2n u0111u01b0u1ee3c khu00f4ng? Em muu1ed1n thi tuyu1ec3n vu00e0o Hu1ecdc viu1ec7n Cu1ea3nh su00e1t nhu00e2n du00e2n, u0111u0103ng ku00ed nguyu1ec7n vu1ecdng 2 vu1ec1 Trung cu1ea5p Cu1ea3nh su00e1t nhu00e2n du00e2n 1. u0110u1ed3ng thu1eddi em cu00f3 thu1ec3 gu1eedi nguyu1ec7n vu1ecdng 3 vu1ec1 Tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Ku0129 thuu1eadt-Hu1eadu cu1ea7n Cu00f4ng an nhu00e2n du00e2n. Bu1edfi vu00ec cu00e1c nu0103m tru01b0u1edbc u0111u1ebfn thu00e1ng 10 thu00ec Trung cu1ea5p Cu1ea3nh su00e1t nhu00e2n du00e2n 1 mu1edbi cu00f3 giu1ea5y gu1ecdi. Nhu01b0 vu1eady su1ebd mu1ea5t cu01a1 hu1ed9i xu00e9t tuyu1ec3n?. Tru01b0u1eddng u0110u1ea1i hu1ecdc Ku0129 thuu1eadt-Hu1eadu cu1ea7n Cu00f4ng an nhu00e2n du00e2n u0111u00e0o tu1ea1o nhu1eefng ngu00e0nh nu00e0o u1ea1. Ra phu1ee5c vu1ee5 gu00ec u1edf lu1ef1c lu01b0u1ee3ng Cu00f4ng an Nhu00e2n ","product_id":0,"type":0,"date":1305258508,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4808/276900/hoi-ve-trung-cap-canh-sat-nhan-dan-1-nam-2011.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"khiemha","name":"fh","company":"dfd","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"trandung
*

Xem thêm: Khóa Học Đánh Trống Cơ Bản Đến Nâng Cao, Khóa Học Đánh Trống

Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND năm nay có tuyển sinh khóa I, với hai siêng ngành là Công nghệ tin tức và Điện tử viễn thông, cả nhị ngành có chỉ tiêu 150. Năm đầu tiên, các thí sinh đăng ký vào ĐH Kỹ thuật Hậu cần CAND sẽ thi tại Học viện ANND (tuy nhiên, số thí sinh này sẽ ngồi riêng). Bởi trường có tổ chức thi đề xuất em không thể thi Học viện công an Nhân dân rồi đăng ký NV về trường Kỹ thuật - Hậu cần CAND.

Em có thế đăng ký thi tuyển vào Học viện CSND rồi đăng ký nguyện vọng 2 vào trung cấp CSND I, dẫu vậy không thể đồng thời gửi NV 3 về trường ĐH KT - HC CAND. Hoặc em có thể đăng ký vào hệ trung cấp của Trường ĐH KT - HC CAND.

Như trên đã nói, trường đào tạo 2 chăm ngành cntt và Điện tử viễn thông. Lúc ra trường cơ hội làm việc của sv rất nhiều, có thể xin vào các bộ phận kỹ thuật của Bộ Công an, lĩnh vực quản lý hồ sơ, xuất nhập cảnh, máy tính... Của các Tổng cục, của Bộ Công an.


Tru01b0u01a1u0300ng u0110H Kyu0303 thuu00e2u0323t - Hu00e2u0323u cu00e2u0300n CAND nu0103m ni cou0301 tuyu00eau0309n sinh khu00f3a I, vu01a1u0301i nhị chuyu00ean ngau0300nh lau0300 Cu00f4ng nghu00eau0323 thu00f4ng tin vau0300 u0110iu00eau0323n tu01b0u0309 viu00eau0303n thu00f4ng, cau0309 nhị ngau0300nh cou0301 chiu0309 tiu00eau 150. Nu0103m u0111u00e2u0300u tiu00ean, cau0301c thiu0301 sinh u0111u0103ng kyu0301 vau0300o u0110H Kyu0303 thuu00e2u0323t Hu00e2u0323u cu00e2u0300n CAND seu0303 thi tau0323i Hou0323c viu00eau0323n ANND (tuy nhiu00ean, su00f4u0301 thiu0301 sinh nau0300y seu0303 ngu00f4u0300i riu00eang). Vì chưng tru01b0u01a1u0300ng cou0301 tu00f4u0309 chu01b0u0301c thi nu00ean em khu00f4ng thu00eau0309 thi Hou0323c viu00eau0323n Cu1ea3nh su00e1t Nhu00e2n du00e2n ru00f4u0300i u0111u0103ng kyu0301 NV vu00eau0300 tru01b0u01a1u0300ng Kyu0303 thuu00e2u0323t - Hu00e2u0323u cu00e2u0300n CAND. Em cou0301 thu00eau0301 u0111u0103ng kyu0301 thi tuyu00eau0309n vau0300o Hou0323c viu00eau0323n CSND ru00f4u0300i u0111u0103ng kyu0301 nguyu00eau0323n vou0323ng 2 vau0300o trung cu00e2u0301p CSND I, nhu01b0ng khu00f4ng thu00eau0309 u0111u00f4u0300ng thu01a1u0300i gu01b0u0309i NV 3 vu00eau0300 tru01b0u01a1u0300ng u0110H KT - HC CAND. Hou1eb7c em cou0301 thu00eau0309 u0111u0103ng kyu0301 vau0300o hu00eau0323 trung cu00e2u0301p cuu0309a Tru01b0u01a1u0300ng u0110H KT - HC CAND. Nhu01b0 tru00ean u0111au0303 nou0301i, tru01b0u01a1u0300ng u0111au0300o tau0323o 2 chuyu00ean ngau0300nh cntt vau0300 u0110iu00eau0323n tu01b0u0309 viu00eau0303n thu00f4ng. Khi ra tru01b0u01a1u0300ng cu01a1 hu00f4u0323i lau0300m viu00eau0323c cuu0309a sinh viu00ean ru00e2u0301t nhiu00eau0300u, cou0301 thu00eau0309 xin vau0300o cau0301c bu00f4u0323 phu00e2u0323n kyu0303 thuu00e2u0323t cuu0309a Bu00f4u0323 Cu00f4ng an, liu0303nh vu01b0u0323c quau0309n lyu0301 hu00f4u0300 su01a1, xuu00e2u0301t nhu00e2u0323p cau0309nh, mau0301y tiu0301nh... Cuu0309a cau0301c Tu00f4u0309ng cuu0323c, cuu0309a Bu00f4u0323 Cu00f4ng an. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":276900,"user":{"id":1,"login_name":"Hien_Duc_Nam","name":"Huyentrinh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huyentrinh2015