Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân luôn nằm trong vị trí cao nhất đầu những trường đào tạo ngành tài chính của Việt Nam. Trong những năm 2019, trường ra mắt mức điểm cao nhất là 26.15 điểm cùng với ngành tài chính quốc tế và thấp độc nhất 22.75 mang đến ngành công nghệ tài chính.

> thông tin trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân

> quy định tuyển sinh 2020 của Đại Học tài chính Quốc Dân

Trước thềm tuyển chọn sinh 2020, với hồ hết thí sinh có nguyện vọng thi vào ngôi trường Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân, hãy cùng Kênh tuyển chọn Sinh tra cứu giúp và đối chiếu điểm chuẩn chỉnh của trường qua 3 năm sát nhất.

*
Trường Đại Học kinh tế Quốc Dân sở hữu cơ sở vật hóa học hiện đại bậc nhất Việt nam giới theo tiêu chuẩn quốc tế

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân trong 3 năm sớm nhất (2017 - 2018 - 2019)
Ngành Điểm chuẩn
2017 2018 2019
Thống kê gớm tế 24 21.65 23.75
Toán ứng dụng trong kinh tế 23.25 21.45 24.15
Kinh tế tài nguyên 24.25 20.75 22.3
Quản trị kinh doanh học bởi tiếng Anh (E-BBA) 25.25 22.1 24.25
Các chương trình kim chỉ nan ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) 31 28.75 31.75
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh thông số 2) 34.42 30.75 33.65
Kinh tế 25.5 22.75 24.75
Quản lý công và chế độ học bằng tiếng Anh (E-PMP) 23.25 21 21.5
Khởi nghiệp cùng phát triển sale (BBAE) học bởi tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 2) - 28 31
Định tổn phí Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh - 21.5 23.5
Kinh doanh số (E-BDB) - - 23.35
Kế toán tích hợp triệu chứng chỉ nước ngoài (ICAEW CFAB) - - 24.65
Khoa học tài liệu trong tài chính & gớm doanh - - 23
Phân tích kinh doanh (BA) - - 23.35
Quản trị điều hành và quản lý thông minh (E-SOM) - - 23.15
Quản trị unique và Đổi mới (E-MQI) - - 22.75
Công nghệ tài thiết yếu (BFT) - - 22.75
Đầu tư tài chính (BFI) (tiếng Anh thông số 2) - - 31.75
Quản trị khách hàng sạn quốc tế (IHME) (tiếng Anh hệ số 2) - - 33.35
Kinh tế đầu tư 25.75 22.85 24.85
Kinh tế vạc triển - 22.3 24.45
Kinh tế quốc tế 27 24.35 26.15
Quản trị gớm doanh 26.25 23 25.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.25 22.75 24.85
Quản trị khách hàng sạn 26 23.15 25.4
Marketing 26.5 23.6 25.6
Bất hễ sản 24.25 21.5 23.85
Kinh doanh quốc tế 26.75 24.25 26.15
Kinh doanh mến mại 26 23.15 25.1
Tài bao gồm - Ngân hàng 26 22.85 25
Bảo hiểm 24 21.35 23.35
Kế toán 27 23.6 25.35
Quản trị nhân lực 25.75 22.85 24.9
Hệ thống thông tin quản lý 24.25 22 24.3
Luật 25 - 23.1
Luật khiếp tế - 22.35 24.5
Khoa học máy tính (CNTT) 24.5

21.5 (KHMT)

21.75 (CNTT)

23.7 (KHMT)

24.1 (CNTT)

Kinh tế nông nghiệp 23.75 20.75 22.6
Quan hệ công chúng - 24 25.5
Thương mại điện tử - 23.25 25.6
Khoa học quản lý - 21.25 23.6
Quản lý công - 20.75 23.35
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - 23.85 26
Quản lý tài nguyên cùng môi trường - 20.5 22.65
Quản lý khu đất đai - 20.5 22.5
Quản lý dự án - - 24.4

Sáng ngày 14/5, ngôi trường Đại học kinh tế Quốc Dân phê chuẩn đưa ra đề án tuyển chọn sinh 2020, trong đó hiệu quả thi tốt nghiệp thpt chiếm 60%, xét tuyển phối hợp 35-40% cùng xét tuyển phối kết hợp 5%. Nhìn chung, trong giải pháp tuyển sinh vào năm nay, trường Đại học kinh tế Quốc Dân vẫn giữ lại ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tương đương với năm 2018 với 2019. Các tổ hòa hợp xét tuyển chọn vẫn được công ty trường không thay đổi như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).