Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược đề nghị Thơ 2022

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược nên Thơ 2022 theo thủ tục xét điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông như sau:

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Y dược bắt buộc Thơ 2021

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược đề xuất Thơ 2021 theo thủ tục xét điểm thi tốt nghiệp thpt như sau:

Điểm chuẩn Đại học Y dược đề nghị Thơ 2018-2020

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Y khoa

22.75

24,3

Chương trình đại trà: 26,95Chương trình đào tạo và huấn luyện theo nhu cầu xã hội: 25,95

Y khoa ship hàng ngành hiếm

Chương trình huấn luyện theo yêu cầu xã hội: 24

Y học tập dự phòng

21

20,25

Chương trình đại trà: 23,4Chương trình huấn luyện theo nhu cầu xã hội: 22,4

Y học cổ truyền

22.5

22,25

Chương trình đại trà: 25,2

Chương trình huấn luyện và đào tạo theo yêu cầu xã hội: 24,2

Dược học

19.5

23,55

Chương trình đại trà: 26,1

Chương trình huấn luyện và đào tạo theo yêu cầu xã hội: 25,1

Điều dưỡng

22.0

21,25

Chương trình đại trà: 24,3Chương trình huấn luyện và giảng dạy theo nhu yếu xã hội: 23,3

Răng – Hàm – Mặt

19.5

24,15

Chương trình đại trà: 26,75Chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội: 25,75

Kỹ thuật xét nghiệm y học

17.0

22,5

Chương trình đại trà: 25,2Chương trình huấn luyện và đào tạo theo yêu cầu xã hội: 24,2

Y tế công cộng

20.5

18

Chương trình đại trà: 19

Hộ sinh

Chương trình đại trà: 22Chương trình đào tạo và huấn luyện theo yêu cầu xã hội: 21

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Y dược đề nghị Thơ 2017

Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn Toán, Hoá, Sinh có tác dụng tròn tới 0,25. Điểm ưu tiên mỗi quanh vùng cách nhau 0,5 điểm. Đối tượng ưu tiên 01, 02, 03, 04 là 2 điểm; 05, 06, 07 là một trong điểm.