-

Các chuyên ngành đào tạo đại học

Mã tổ hợp

Tổ phù hợp xét tuyển

Điểm chuẩn

Ghi chú

Công nghệ thông tin

D01

A01

A00

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh

Toán, vật lý, giờ Anh

Toán, thiết bị lý, Hóa học

18,0

18,0

17,75

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông media

A00

A01

C01

VẬT , Toán, Hóa học

VẬT LÝ, Toán, giờ đồng hồ Anh

VẬT , Toán, Ngữ văn

21,75

21,75

23,0

Môn đồ dùng lý sẽ tính hệ số 2

Công nghệ sinh học tập

B00

Hóa học, Sinh học, Toán

15,0

Kế toán

D01

A01

A00

Toán, Ngữ văn, giờ Anh

Toán, trang bị lý, giờ đồng hồ Anh

Toán, thứ lý, Hóa học

18,5

Quản trị khiếp doanh

D01

A01

A00

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh

Toán, thứ lý, Hóa học

18,75

18,25

18,25

Quản trị du lịch, khách hàng sạn

D01

A01

A00

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Toán, trang bị lý, giờ đồng hồ Anh

Toán, đồ lý, Hóa học

19,25

21,0

21,0

Hướng dẫn du lịch

D01

A01

A00

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh

Toán, vật dụng lý, Hóa học

18,0

19,0

19,0

Tài bao gồm - Ngân hàng

D01

A00

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

Toán, đồ dùng lý, Hóa học

17,0

18,5

Luật kinh tế

D01

A00

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh

Toán, vật dụng lý, Hóa học

19,25

Luật quốc tế

D01

A00

Toán, Ngữ văn, giờ Anh

Toán, trang bị lý, Hóa học

15,5

18,0

Ngôn ngữ Anh

D01

TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn

25,25

Môn giờ đồng hồ Anh đang tính thông số 2

Ngôn ngữ Trung Quốc

D01

D04

TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn

TIẾNG TRUNG, Toán, Ngữ văn

24,5

22,0

Môn tiếng Anh và Tiếng Trung đang tính hệ số 2

Kiến trúc

V00

V02

VẼ MỸ THUẬT, Toán, đồ dùng lý

HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn

19,0

Môn Vẽ mỹ thuật cùng Hình họa sẽ tính hệ số 2

Thiết kế nội thất

H00

H02

H03

HÌNH HỌA, BỐ CỤC MÀU, Ngữ văn

HÌNH HỌA, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh

HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn

24,0

19,0

19,0

Môn Hình họa và bố cục màu đang tính hệ số 2

Thiết kế thời trang

Thiết kế vật họa

Ghi chú:

- Điểm chuẩn chỉnh trên là điểm của HSPT sinh hoạt KV3, các khu vực và nhóm đối tượng người sử dụng ưu tiên khác tương xứng giảm 0,5 và 1,0 điểm.