dongphucmerriman.com Đại học tập Công nghiệp Hà Nội ra mắt điểm trúng tuyển đh chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa vào công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn cao đẳng công nghiệp hà nội

Đại học tập Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm: Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Và Chống Tội Phạm Về Bảo Tồn, Đa Dạng Sinh Học


TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ vật dụng nhất

(Sử dụng lúc thí sinh bao gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển)

Tiêu chí phụ máy hai

(Sử dụng khi thí sinh có ĐTX đúng bằng Điểm trúng tuyển và không vừa lòng Tiêu chí phụ trang bị nhất)

1

7340101

Quản trị khiếp doanh

25.30

Toán > 8.4

Toán = 8.4 cùng NV≤ 3

2

7340115

Marketing

26.10

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 2

3

7340201

Tài thiết yếu - Ngân hàng

25.45

Toán > 8.2

Toán = 8.2 và NV≤ 14

4

7340301

Kế toán

24.75

Toán > 8.0

Toán =8.0 với NV≤ 1

5

7340302

Kiểm toán

25.00

Toán > 8.8

Toán = 8.8 với NV≤ 9

6

7340404

Quản trị nhân lực

25.65

Toán > 8.2

Toán = 8.2 với NV≤ 5

7

7340406

Quản trị văn phòng

24.50

Toán > 7.6

Toán = 7.6 cùng NV≤ 5

8

7480101

Khoa học máy tính

25.65

Toán > 8.4

Toán = 8.4 với NV≤ 7

9

7480102

Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu

25.05

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤ 3

10

7480103

Kỹ thuật phần mềm

25.40

Toán > 8.6

Toán = 8.6 cùng NV≤ 3

11

7480104

Hệ thống thông tin

25.25

Toán > 8.0

Toán = 8.0 với NV≤11

12

7480108

Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

25.10

Toán > 8.6

Toán = 8.6 và NV≤ 3

13

7480201

Công nghệ thông tin

26.05

Toán > 8.6

Toán = 8.6 cùng NV≤ 3

14

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

24.35

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 1

15

7510203

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

25.35

Toán > 8.6

Toán = 8.6 cùng NV≤ 2

16

7510205

Công nghệ chuyên môn ô tô

25.25

Toán > 8.0

Toán = 8.0 cùng NV≤ 8

17

7510206

Công nghệ chuyên môn nhiệt

23.90

Toán > 8.2

Toán = 8.2 và NV≤ 2

18

7510301

Công nghệ chuyên môn điện, điện tử

24.60

Toán > 8.6

Toán = 8.6 và NV≤ 1

19

7510302

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

24.25

Toán > 8.4

Toán = 8.4 với NV≤ 1

20

7510303

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và TĐH


26.00

Toán > 9.0

Toán = 9.0 và NV≤ 1

21

7510401

Công nghệ nghệ thuật hoá học

22.05

Toán > 7.8

Toán = 7.8 với NV≤ 2

22

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

20.80

Toán > 7.8

Toán = 7.8 với NV≤ 9

23

7540101

Công nghệ thực phẩm

23.75

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤ 2

24

7540204

Công nghệ dệt, may

24.00

Toán > 6.8

Toán = 6.8 và NV≤ 1

25

7540203

Công nghệ vật liệu dệt, may

22.15

Toán > 7.6

Toán = 7.6 cùng NV≤ 3

26

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

23.80

Toán > 8.8

Toán =8.8 cùng NV≤ 14

27

7519003

Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu

23.45

Toán > 8.2

Toán = 8.2 với NV≤ 4

28

7510605

Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

26.10

Toán > 8.2

Toán = 8.2 cùng NV≤ 5

29

7220201

Ngôn ngữ Anh

25.89

Ngoại ngữ > 9.2

Ngoại ngữ = 9.2 cùng NV≤ 1

30

7310104

Kinh tế đầu tư

25.05

Toán > 8.8

Toán = 8.8 với NV≤ 4

31

7810101

Du lịch

24.75

Ngữ văn > 6.75

Ngữ văn = 6.75 với NV≤1

32

7810103

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

24.30

Toán > 8.8

Toán = 8.8 với NV≤ 1

33

7810201

Quản trị khách hàng sạn

24.75

Toán > 9.4

Toán = 9.4 với NV≤ 4

34

7510209

Robot với trí tuệ nhân tạo

24.20

Toán > 8.8

Toán = 8.8 cùng NV≤ 5

35

7340125

Phân tích dữ liệu kinh doanh

23.80

Toán > 7.8

Toán = 7.8 cùng NV≤ 3

36

7210404

Thiết kế thời trang

24.55

NV≤ 5

37

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

26.19

NV≤ 2

38

7220209

Ngôn ngữ Nhật

25.81

NV≤ 3

39

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

26.45

NV≤ 5