Trongcác đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 3năm nay, những em sẽ được ôn luyện không hề ít mẫu câu cùng từ vựng khác nhau. Quý phụ huynh hoặc cô giáo đang có nhu cầu các mẫu mã đề thi giờ đồng hồ Anh nhằm luyện cho học viên giỏi có thể tham khảo nhằm dạy cho các bé.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3 cấp huyện


Các đề thi học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 3 có đến rộng 100 thắc mắc khác nhau, gồm những: thêm chữ cái, tìm kiếm từ vựng tương ứng, nối từ, viết lại câu mang lại hoàn chỉnh... Với năng lượng của các bé học sinh tốt tiếng Anh lớp 3 thì chỉ nên kiểm tra trong tầm 40-45 phút bởi đấy là dạng đề thi học sinh giỏi đơn giản dễ dàng nhất, giúp bé bỏng ôn tập cùng củng cầm cố những kiến thức và kỹ năng đã học từ sách giáo công nghệ sách giờ Anh nâng cao.

Các đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Các đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3 gồm 2 bộ đề nhưng được bố trí trật tự câu hỏi từ 1 mang lại 144. Sau khi làm xong, thầy cô và phụ huynh nên đối chiếu, giúp các nhỏ bé tìm những kỹ năng và kiến thức còn hổng nhằm từ kia các nhỏ xíu có thể tập luyện thêm. Hình ảnh sinh động và lôi kéo sẽ thu hút trực quan của nhỏ bé khi ôn luyện đề thi giờ Anh tận nhà hoặc trên lớp.

Dưới đây là các đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3:

Đề thi số 1

I. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. Are B. Is C. You D. Her

2. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

3. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

4. This ……………..a desk.

A. Is B. Are C. You D. He

5. She………………….Mary.

A. Am B. Is C. Are D. He

6. This is …………….ruler.

A. A B. An C. & D. End

7. Hello, …………….Sean.

A. You B. Am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. She B. He C. You D. Her

9. This isn’t ………………..bag.

A. He’s B. His C. Me’s D. You’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. W B. T C. R D. Q

11. Loo…….. At the dog.

A. T B. K C. B C. C

12. Sing a s………ng.

A. O B. W C. U D. Q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. T B. H C. W D. Q.

14.This is m.. ..school.

A. E B. W C. Y D.a

15. How ....re you ?

A. E B. S C. A D.o

16.Ope.. ...the book, please.

A.t B. H C. N D.r

17.Hi.....name is Peter.

A. W B. S C. A D.t

18.Nice to meet …………………..

A. I B. Me C. He D. You

19. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name’s

20.Do you like………………?

A. Look B. Books C. Ten D. Sing

21. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

22. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

23. Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: - …….., Bob.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bóng Đá Hôm Nay Mới Nhất, Ngoại Hạng Anh

A. Nice lớn meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice lớn meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… to lớn …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. Thank B. Thanks C. Good D. Bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. You B. And you C. And D. Bye

II. Thêm vần âm để chế tạo thành từ đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. No_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en to me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice to lớn meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

64. Nice to lớn me _ t you.

Đề thi số 2

III. Nối cặp trường đoản cú tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. Paper 3. Chalk 4. Butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. Xuất hiện 8. Cat 9. Eraser 10. Hello

a. Giấy b. Mở c. Nhỏ mèo d. Từ biệt e. Bảng

f. Số chín g. Viên tẩy h. Xin chào i. Bé bướm j. Phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 cho 84:

*

*

Phần 3: Câu 85-94

1. Plane 2. Kite 3. Numbers 4. Computer 5. Balloon

6. Pencil 7. Board 8. Guitar 9. Five 10. Book

1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10…….

Phần 4: Câu 95-104

*

Phần 5: Câu 105-114

1. Desk 2. Pencil 3. Tree 4. Look 5. Sing

6. Yellow 7. Stand 8. Pencil 9. Blue 10. Alligator

1……….2……..3………4………..5………6……..7………..8………..9………10…….

Phần 6 : Câu 115- 126

*

IV. Sắp đến xếp các từ để tạo ra thành câu đúng: ( 18 câu )

127. And Tim. / Jane / is / This /

---------------------------------------------------------

128. Is / This / doll. / a /

---------------------------------------------------------

1299. Are / the school gate. / at / Peter & Mary /

---------------------------------------------------------

130. Is / my / teddy bear. / This /

---------------------------------------------------------

131. Am / hungry now. / I

---------------------------------------------------------

132. Chair / It / is / a /

---------------------------------------------------------

133. Is / my / This / book./

---------------------------------------------------------

134. Your / name ? / What’s /

---------------------------------------------------------

135. Name ? / friend’s / What’s / your /

---------------------------------------------------------

136.Some / Peter / wants / food. /

---------------------------------------------------------

137 . My / cats. / brother / doesn’t lượt thích /

---------------------------------------------------------

138 .tomorrow! / See / you /

---------------------------------------------------------

139. Postcard / a / Write / a pen friend. / to /

---------------------------------------------------------

140. English / Let’s / learn /

---------------------------------------------------------

141. Crosswords puzzle. / Complete / the /

---------------------------------------------------------

142. Good / , teacher. / morning /

---------------------------------------------------------

143. Come / khổng lồ / please. / class, /

---------------------------------------------------------

144. Song. / Sing / a /

---------------------------------------------------------

Để nhỏ nhắn học thật xuất sắc tiếng Anh lúc đi thi học sinh giỏi, cha mẹ có thể tìm hiểu thêm những bộ đề thi học tập sinh tốt khác tại dongphucmerriman.com. Trên đây, có không ít mẫu đề thi luyện học sinh giỏi của những lớp tiểu học cùng những bài bác tập ôn luyện để nhỏ bé thực sự gồm có trải nghiệm học giờ đồng hồ Anh con trẻ em công dụng và mừng cuống nhất.