Bạn sẽ xem tư liệu "Đề thi môn Sinh học tập Lớp 12 - Kỳ thi lựa chọn học sinh tốt THPT - Năm học 2020-2021 - Sở GD và ĐT Hà Nam", để cài đặt tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

*
de_thi_mon_sinh_hoc_lop_12_ky_thi_chon_hoc_sinh_gioi_thpt_na.doc

Nội dung text: Đề thi môn Sinh học tập Lớp 12 - Kỳ thi lựa chọn học sinh xuất sắc THPT - Năm học tập 2020-2021 - Sở GD & ĐT Hà Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI thpt HÀ phái nam NĂM HỌC 2020- 2021 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn Sinh học tập – Lớp 12 (Đề thi gồm 02 trang) thời gian làm bài: 180 phút Câu 1:( 2.0 điểm) một quãng ADN của một loài vi khuẩn có chứa đoạn đầu của một gen cấu trúc với trình tự chuẩn bị xếp những nucleotit như sau: Mạch 1: 3’ X T A X G G X X X A T X G T A 5’ Mạch 2: 5’ G A T G X X G G G T A G X A T 3’ 1.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn sinh

Hãy xác minh trình tự các nucleotit bên trên mARN được phiên mã từ gene trên và giải thích? 2. MARN được tổng đúng theo từ đoạn gen trên tiến hành dịch mã, hãy xác định trình tự những bộ ba đối mã trên phân tử tARN đến tham gia giải mã. 3. Xác minh số axitamin của chuỗi polipeptit hoàn chỉnh được tổng hợp từ đoạn ren trên . Câu 2:(2.0 điểm) 1. Xét một đoạn trình tự mARN nhân tạo: 5’AUG UAU UGG3’, thứ tự các nucleotit khớp ứng là 123 456 789. Cho các nhận định sau, nhận định và đánh giá nào đúng, đánh giá nào sai, nếu sai hãy giải thích. (1) nếu như cặp nucleotit số 6 của ren bị chợt biến thay bằng cặp T- A thì chuỗi polipeptit tương ứng không thay đổi. (2) nếu cặp nucleotit số chín của gen bị thay bằng cặp G - X thì chuỗi polipeptit khớp ứng sẽ ngắn lại chuỗi bình thường. (3) giả dụ cặp nucleotit số 1 của gene bị bỗng biến thay thế bằng 1 cặp nucleotit khác thì không xảy ra quy trình dịch mã. (4) nếu như đoạn mARN trên lúc dịch mã vi phạm luật nguyên tắc bổ sung thì chuỗi polipetit tương xứng không đổi do cấu tạo của ren không đổi. 2. Theo quy mô điều hòa hoạt động gen sinh sống sinh vật dụng nhân sơ, hãy mang lại biết: a. Lúc nào thì gen phiên mã, khi nào thì gene không phiên mã? b. Đột biến xẩy ra ở gen cân bằng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động vui chơi của operon? Câu 3:(1.0 điểm) Dạng tự dưng biến như thế nào làm cho những alen của một gen nằm trên cùng một nhiễm sắc đẹp thể, phân tích và lý giải vì sao? Nêu vai trò của dạng tự dưng biến này vào tiến hóa. Câu 4:( 4.0 điểm) 1. Nêu khái niệm bất chợt biến lệch bội. Đột đổi thay lệch bội xảy ra gây kết quả gì mang đến sinh vật? đem ví dụ về một vài hội chứng căn bệnh ở người do bỗng biến lệch bội. 2. Một chủng loại sinh trang bị lưỡng bội (2n=8). Trên mỗi cặp NST xét 1 gen tất cả 2 alen trội lặn trả toàn, vào loài rất có thể xảy ra đột nhiên biến thể cha nhiễm ở tất cả các cặp nhiếm sắc đẹp thể.Theo lý thuyết tối nhiều trong loài bao gồm bao nhiêu kiểu thốt nhiên biến thể bố có hình dạng hình trội về tất cả các tính trạng. 3. Bởi sao cây trường đoản cú tam bội (3n) đa số bất thụ (không có tác dụng sinh giao tử bình thường), còn những cây từ tứ bội (4n) vẫn tạo thành hữu tính được? 4. Một loại thực đồ gia dụng tính trạng quả đỏ trội trọn vẹn so với tính trạng quả vàng. Cây tứ bội (4n) giảm phân tạo thành giao tử (2n) và các cây lưỡng bội (2n) giảm phân tạo nên giao tử (n) đều có tác dụng thụ tinh bình thường. đến lai hai cây thuần chủng quả đỏ với quả quà thu đươc F1. Trong quy trình sinh trưởng, các cây F1 được xử trí consixin ngơi nghỉ đỉnh phát triển của một số trong những cành. Cho những cây F1 từ bỏ thụ phấn, theo kim chỉ nan đời F2 có toàn bộ bao nhiêu dạng hình gen? Câu 5:(2.0 điểm) Ở một loại thực vật, để chế tạo thành red color của hoa có tác động của hai gene A cùng B theo sơ đồ Gen a cùng b không có hoạt tính, hai cặp ren này ở trên nhì cặp NST không giống nhau và không xảy ra đột biến. 1. Hãy viết phong cách gen rất có thể có của cây hoa đỏ. Trang 1/22. Mang lại cây hoa trắng lai với cây hoa trắng thu được F1 hàng loạt hoa đỏ, mang đến F1 từ thụ phấn được F2. Cho những cây hoa đỏ F2 từ bỏ thụ phấn, theo định hướng cây hoa trắng đồng đúng theo F3 chỉ chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 3. Cho cây hoa đỏ giao phấn cùng với cây hoa trắng, có bao nhiêu phép lai mang đến đời bé phân li tỉ lệ hình dạng hình (3:1)? Câu 6:(2.0 điểm) cho thấy thêm alen A hình thức thân cao trội trọn vẹn so với alen a lao lý thân thấp; alen B phép tắc hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b pháp luật hoa trắng. đến cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, F1 chiếm được 4 nhiều loại kiểu hình. Hiểu được không trường hợp hoán vị gen bằng 50%,hãy xác định: 1.Kiểu gene của (P), nếu đời F1 nhận được tỉ lệ thứ hạng hình thân cao, hoa trắng chiếm 18,75%. 2. Kiểu gen của (P), giả dụ đời F1 thu được hình dáng hình thân thấp, hoa trắng chiếm 25%. 3. Hình dáng gen của (P), nếu như đời F1 nhận được tỉ lệ vẻ bên ngoài hình thân cao, hoa đỏ chiếm phần 54%. 4. Số giao diện gen của cây hoa đỏ, ví như đời F1 gồm 10 loại gen. Câu 7:(1.0 điểm) 1.Trong các phương pháp tạo tương đương bằng technology tế bào, phương pháp nào không tạo nên giống mới? Giải thích. 2.Trong các cách thức tạo giống bắt đầu ở thực vật dụng những phương thức nào tạo nên giống mới mang vật hóa học di truyền của 2 loài khác nhau.

Xem thêm: Tháp Ngà - Sinh Thái

Câu 8:( 2.0 điểm ) Ở một loại côn trùng, color thân vày một locus trên NST thường sẽ có 3 alen đưa ra phối: A – đen> a – xám > a1 – trắng. Một quần thể đang cân bằng di truyền tại vậy hệ căn nguyên (P) có kiểu hình gồm 75% con đen, 24% nhỏ xám, 1% con trắng. Hãy xác định. 1. Tỉ lệ bé đen tất cả kiểu gen đồng hòa hợp tử vào tổng số bé đen của quần thể. 2. Cho những con black giao phối ngẫu nhiên, hãy xác định tỉ lệ bé trắng xuất hiện ở đời bé . 3. Vứt bỏ các bé xám tiếp nối cho các cá thể sót lại giao phối ngẫu nhiên. Xác định tỉ lệ bé xám thuần chủng mở ra ở đời con. 4. Giả sử bởi vì điều kiện môi trường sống thay đổi qua các thế hệ các con trắng bị chọn lọc thoải mái và tự nhiên đào thải. Khẳng định tỉ lệ giao diện hình lông black thuần chủng ngơi nghỉ F1 khi quần thể chưa chịu công dụng của tinh lọc tự nhiên. Câu 9: (2,0 điểm) mang lại sơ đồ dùng phả hệ sau: Ở người, dạng hình gen HH quy định dịch hói đầu, hh qui định không hói đầu; đông đảo người đàn ông có kiểu gen dị phù hợp Hh bị hói đầu, người nữ không xẩy ra hói đầu. Biết không xẩy ra đột đổi mới ở toàn bộ những bạn trong phả hệ, người thiếu phụ II.8 đến từ một quần thể cân đối di truyền có 80% người không bị hói đầu. 1. Viết mẫu mã gen của các người trong phả hệ đã xác định được thiết yếu xác. 2. Theo lý thuyết, xác suất sinh nam nhi mắc bệnh dịch hói đầu của cặp vợ chồng II.7 với II.8 là bao nhiêu? Câu 10:( 2,0 điểm) Hãy phân tích và lý giải tại sao: - chọn lọc tự nhiên loại trừ alen trội thoát ra khỏi quần thể nhanh hơn alen lặn? - lựa chọn lọc tự nhiên và thoải mái làm biến hóa tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh rộng quần thể sinh vật dụng lưỡng bội? - những nhà khoa học cho rằng vật chất di truyền đầu tiên chắc hẳn rằng là ARN mà chưa phải ADN? -Hết- Họ với tên thí sinh: Số báo danh: Cán bộ coi thi số 1: Cán bộ coi thi số 2: Trang 2/2SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI trung học phổ thông HÀ phái mạnh NĂM HỌC 2020- 2021 Môn Sinh học tập – Lớp 12 thời hạn làm bài: 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn chấm bao gồm 03 trang) (Ghi chú: Điểm bài bác thi được gia công tròn mang lại 0,25 điểm) Câu câu chữ Điểm Câu 1.Trình tự các Nu trên mARN được phiên mã trường đoản cú doạn đầu của gene trên là: 0, 5 1 5’ A U G XUA XXX GGX AUX 3’ (2.0 Giải thích: điểm) + bộ ba mở đầu trên từng mARN đều là AUG Theo NTBS trong quá trình phiên mã thì cỗ ba mở đầu trên mạch mã nơi bắt đầu của mỗi gen đề xuất là 3’TAX5’ 0,25 + Trong quá trình phiên mã enzim ARN pôlimêraza chỉ dịch chuyển trên mạch khuôn của & theo chiều 3’ 5’ nhằm tổng hòa hợp ra mARN có chiều 5’ 3’ => Chỉ tất cả mạch 2 mới được dùng làm khuôn nhằm phiên mã ra mARN 0,25 2.mARN được tổng phù hợp từ đoạn gen trên thực hiện dịch mã hãy xác định trình tự 0, 5 các bộ ba đối mã trên phân tử tARN mang đến tham gia giải mã. 5’ G A U3’-5’ G X X3’- 5’G G G3’-5’ T A G3’-5’ X A T 3’ 3.Số aa của chuỗi polipeptit hoàn chỉnh: 4 axitamin 0,5 Câu mARN:5’AUG UAU UGG3’ 2 ren Gốc: 3’ TAX ATA AXX5’ (2.0 BS 5’ATG UAT TGG3’ điểm) 1. (1) nếu cặp nucleotit lắp thêm 6 của gene bị đột biến chũm cặp TA thì chuỗi polipeptit 0.25 tương xứng không đổi khác sai .xuất hiện bộ ba chấm dứt ,chuỗi bị ngắn lại. (2) nếu cặp nucleotit lắp thêm 9 của gene bị thay bằng GX thì chuỗi polipeptit tương 0,25 ứng sẽ ngắn lại hơn chuỗi thông thường Sai. Bộ ba trên mARN đổi thành UGX không phải bộ ba hoàn thành 0,25 (3) ví như cặp nucleotit thứ nhất của gen bị thốt nhiên biến sửa chữa bằng 1 cặp nucleotit khác thì không xẩy ra quy trình dịch mã đúng do không có mã mở đầu (4) nếu như đoạn mARN trên khi dịch mã vi phạm luật nguyên tắc bổ sung thì chuỗi 0,25 polipetit tương xứng không đổi do cấu trúc của gen không thay đổi Sai, dịch mã sai rất có thể tạo chuỗi polipeptit không nên 2.*-Khi môi trường thiên nhiên có chất cảm ứng protein không liên kết được vào vùng vận hành (O) ren được phiên mã 0.25 -Khi môi trường không tồn tại chất cảm ứng protein links được vào vùng vận hành (O) gene không được phiên mã * Đột biến xảy ra ở gen ổn định thì hậu quả dựa vào vào mức độ chuyển đổi cấu trúc của prôtêin điều hòa. - giả dụ sau bất chợt biến, prôtêin điều hòa không bị chuyển đổi thì không gây hậu quả gì. 0.25 - trường hợp sau đột biến, prôtêin điều hòa tất cả ái lực rất dạn dĩ với vùng vận hành (O) thì 0.25 ren khó tiến hành phiên mã. - nếu sau bỗng biến, prôtêin ổn định không dính được vào vùng quản lý và vận hành (O) thì 0.25 gen đã thường xuyên vận động phiên mã để tổng hợp mARN, tổng thích hợp prôtêin. Câu -Đột phát triển thành lặp đoạn NST. 0,25 3 - vì thốt nhiên biến lặp đoạn NST là dạng bất chợt biến khiến cho một đoạn NST nào kia (1.0 được tái diễn một hay những lần những gen trên đoạn lặp xuất hiện thêm 2 hoặc những lần 0,5 điểm) trên NST. -Lặp đoạn dẫn mang lại lặp gene tạo điều kiện cho bỗng biến gen hoàn toàn có thể làm xuất hiện Trang 3/2gen mới cung ứng nguyên liệu mang đến tiến hóa. 0,25 Câu 1. 4 -Đột biến hóa lệch bội là tự dưng biến làm biến đổi số lượng NST xẩy ra ở một hoặc một 0,50 (4.0 số cặp NST tương đồng điểm) -Sự tăng tốt giảm số lượng của một tốt vài cặp NST đã làm cho mất cân đối hệ 0,50 ren nên các thể lệch bội thường xuyên không sống được hoặc làm bớt sức sống,giảm khả năng sinh sản 0,50 -Ví dụ những bệnh làm việc người tương quan đến bỗng biến lệch bội: Đao(3 NST 21),claifenton(XXY),Tam X(XXX) -Số mẫu mã gen:4 x 3 x 23 =96 0,50 2. - Ở cây từ bỏ tam bội 3n, trong sút phân các bộ tía NST phân li một biện pháp ngẫu 0,5 nhiên về hai cực tế bào, nhân những tế bào bé có từ là một đến 2 NST của mỗi cặp, sinh sản thành các tổ hợp rất không giống nhau nên phần nhiều các giao tử mất cân bằng gen mang đến mất sức sống tạo cho cây bất thụ - Ở cây tự tứ bội 4n, trong sút phân những bộ tư NST sau khi tiếp phù hợp nhau hoàn toàn có thể phân li phần lớn về mỗi cực 2 NST tạo cho sự cân đối gen trong số giao tử 2n 0,5 dẫn tới tất cả đủ sức sinh sống . 3 P: AA x aa F1: Aa F1 sau khi xử lý consixin làm việc đỉnh sinh trưởng của một vài cành thì bên trên cây F1 sẽ có được 2 các loại cành:Cành lưỡng bội (Aa) và cành tứ bội (AAaa ) khi F1 từ bỏ thụ sẽ sở hữu được 3 SĐL -Aa x Aa F2: 3 kg 0,25 -AAaa x Aa F2 :4KG 0,25 -AAaa x AAaa F2:5KG 0,25 Số kiểu dáng gen nghỉ ngơi F2 :12 kilogam 0,25 (Nếu học sinh viết được 3 phép lai mà lại chưa xác định được số mẫu mã gen thì mang lại ½ số điểm) Câu 1.AABB,AABb,AaBB,AaBb 0,5 5 (HS viết đủ và đúng cả 4 kiểu gen mới cho điểm) (2.0 2.P: AA bb x aaBB F1 AaBb F2: 9 (A-B) :3( A-bb):3(aaB-): 1bbbb 0,25 điểm) 9 đỏ: 7 white 0,25 Đỏ F2( 1/9/AABB: 2/9 AABb:2/9AaBB:4/9AaBb) (0,25đ) tự thụ F3:Trắng đông hợp : AAbb =2/9x1/4 +4/9 x1/16=3/36 aaBB=2/9 x1/4 +4/9x1/16 =3/36 7/36 0,5 aabb=4/9 x 1/16=1/36 3. 0,25 -TH1 : (3đỏ : 1 trắng) 2 phép lai :AABb x aaBb và AaBB x Aabb -TH2:( 1Đỏ: 3 trắng ) 1 phép lai : AaBb x aabb 3 phép lai 0,25 P: Cao đỏ( A-B-) từ bỏ thụ F1: 4 loại hình xuất hiện aabb Cây cao đỏ p dị phù hợp 0,25 Câu về 2 cặp gen(Aa,Bb) (0,25đ) 6 1. Cao, white (A-bb) =18,75% PLĐL P: AaBb (0,25đ) 0,25 (2.0 2.thấp,trắng aabb=1/4 các gen liên kết hoàn toàn P :AB/ab 0,50 điểm) 3.Cao,đỏ( A-B-)=54% aabb= 0,04 Hoán vị ren với f=40% P: Ab/aB 0,50 4.F1 tất cả 10 thứ hạng gen bao gồm hoán vị gen phía hai bên F1 gồm 5 hình trạng gen hình thức kiểu 0,50 Trang 4/2hình cây cao,đỏ. Câu 1.Công nghệ nhân phiên bản vô tính, ghép truyền phôi với nuôi ghép mô là phần đa phương 0,25 7 pháp không tạo nên giống mới. (1.0 -Vì 3 phương thức này không tạo ra những đẳng cấp gen mới. 0,25 điểm) 2.-Dung đúng theo tế bào trần. 0,25 -Công nghệ gen. 0,25 Câu white a1a1=0,01 a1=0,1;a=0,4; A=0,5 0,25 8 1. Đen đồng phù hợp AA=0,25 Đen đồng hợp/đen =0.25/0,75=1/3 0,25 (2.0 2. Vào tổng số con đen có tần số a1=( A x a1):0,75 =(0,5 x 0,1): 0,75 =1/15 điểm) trắng a1a1 = (1/15)2=1/225 0,5 3.Trong tổng số bé đen cùng trắng gồm tần số a=Aa/0,76 =(0,5x0,4):0,76=5/19 Xám thuần chủng aa= (5/19)2 =25/361 0,5 4.Thế hệ phường ở tuổi sinh sản bao gồm tần số alen A A=(AA+Aa+Aa1):0,99 =( 0.52 +0,5.0,4 + 0,5.0,1):0,99=50/99 Đen thuần chủng (50/99)2=2500/9801 0,5 (Thí sinh tuân theo cách khác cho hiệu quả đúng vẫn cho điểm buổi tối đa) Câu 1.Những bạn biết chắc chắn rằng kiểu gen:1, 2,4, 9, 14, 15 tất cả kiểu gen Hh 0,5 9 3,6,12 có kiểu ren hh (2.0 5,13 tất cả kiểu gen HH điểm) ( HS xác minh đúng 5 cho 6 bạn cho 0,25 điểm, đúng tự 7 tín đồ trở lên mang lại 0,5 điểm, đúng bên dưới 5 người không được điểm) 2. Tính trạng hói đầu do gen chịu tác động của giới tính điều khoản Quy mong gen - Nam: HH ,Hh hói đầu ; hh: ko hói đầu - Nữ: HH hói đầu; Hh , hh: ko hói đầu người II.7 gồm em gái bị hói đầu (HH), 1 em trai không bị hói đầu (hh) → bố mẹ có giao diện gen dị hợp : (1) × (2) : Hh × Hh → người II.7 bao gồm kiểu gen: 1HH :2Hh 0,25 - bạn II.8 đến từ quần thể có 80% không trở nên hói đầu. - call tần số alen H là p; tần số alen h là q. - Ta có cấu trúc di truyền của quần thể này là : p2HH : 2 pqHh : q2hh 0,25 - mặt khác : 2 2 q pq 0,8 q q 1 q 0,8 q 0,8 0,25 tín đồ II.8 có kiểu gene : 0,32Hh :0,64hh ↔ 1Hh :2hh 0,25 Cặp vợ ông xã II.7 × II.8 :(1/3HH :2/3Hh)×(1/3 Hh :2/3hh) ↔ (2/3H :1/3h)(1/6H :5/6h) → 2/18HH :11/18Hh :5/18hh → xác xuất sinh con trai 0,50 bị hói đầu là :13/18 x một nửa =13/36= 36,11% (Thí sinh tuân theo cách khác cho hiệu quả đúng vẫn đồng ý cho điểm buổi tối đa) Câu - chọn lọc tự nhiên thải trừ alen trội thoát ra khỏi quần thể nhanh hơn alen lặn vày chọn 0.50 10 lọc tự nhiên tác hễ trực tiếp lên hình trạng hình không tác động ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu gen (2.0 nhưng gen trội bộc lộ thành hình trạng hình ngay cả khi ngơi nghỉ trạng thái dị vừa lòng tử còn alen điểm) lặn chỉ thể hiện ra kiểu hình lúc ở tâm lý đồng hợp lặn - chọn lọc tự nhiên không sa thải được trọn vẹn gen lặn thoát ra khỏi quần thể vì chưng khi 0.50 nó tồn tại sống trạng thái dị thích hợp không biểu thị thành phong cách hình nên chọn lựa lọc thoải mái và tự nhiên không ảnh hưởng được - lựa chọn lọc thoải mái và tự nhiên làm chuyển đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh rộng 0.50 quần thể sinh đồ gia dụng nhân thật lưỡng bội vì chưng hệ gene của vi khuẩn bao gồm 1 phân tử ADN cần alen lặn biểu hiện ngay ra kiểu dáng hình, mặt khác chúng có công dụng sinh sản cấp tốc nên tạo thành quần thể ưng ý nghi cấp tốc hơn. Các nhà khoa học nhận định rằng vật chất di truyền lộ diện trước là ARN chứ không hề 0.50 đề nghị là ADN vày ARN có khả năng nhân đôi không đề nghị sự tham gia của các loại enzim Trang 5/2