... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2007 - 2008MÔN: HÓA HỌC LỚP 1OThời gian: 150 phút (không kể thời hạn giao đề) Câu I (4 điểm)X với Y là những nguyên tố team A, phần lớn tạo hợp ... H = - 198 kJ teo 10, 51 (mol) 7,434 (mol) 0 C 10, 3 (mol) 5,15 (mol) 10, 3 (mol) 0,21 (mol) 2,284 (mol) 10, 3 (mol)Tổng số mol tất cả hổn hợp ở thăng bằng : 0,21 + 2,284 + 10, 3 + 29,736 = 42,53 ... Dịch B (tiến hành ở ánh sáng phòng). A) Viết phương trình hóa học xảy ra và đến nhận xét.b) Nêu hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho lần lượt những dung dịch hỗn hợp HCl và...

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10 cấp trường

*

*

... NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 2006 - 2007MÔN: HÓA HỌC LỚP 11Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề này còn có hai (2) trangCâu I (4 điểm)1. Tính ... Oxi hóa mãnh liệt Y tạo thành phầm là axit o-phtalic, o-C6H4(COOH)2. (a) Xác định kết cấu và call tên X, Y, Z.6SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ... X5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O x x/5Ta bao gồm : mol10.037,1L.mol100,0L 0103 7,0ax31−−=×=mol10.037,1L.mol 010, 0L02074,05x31−−=××=⇒ a = 1Công thức của phèn được viết lại là...

Xem thêm: Bài Cúng Ong Cong Ong Tao - Văn Khấn Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp

*

*

... Đề thi môn hoá Đề thi môn hoáThời gian 120 phútThời gian 120 phútHọ cùng tên.Họ cùng tên.Câu 1:Câu 1: a, bằng pha, bằng phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột ... 1: a, bằng pha, bằng phơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu đen: CuO, MnOơng pháp hoá học Phân bịêt 4 gói bột màu đen: CuO, MnO22, Ag, Ag22O, và O, với FeO.FeO.b, tất cả 4 lọ không...
*