Đề thi hsg môn chất hóa học 9 cung cấp huyện gồm bao gồm đề thi và lí giải giải chi tiết giành đến quý vị thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi hóa 9 cấp huyện


*
bySinh Quách

Đề thi hsg môn chất hóa học 9 cấp cho huyện gồm có đề thi và khuyên bảo giải chi tiết giành cho quý vị thầy cô giáo và chúng ta học sinh tham khảo.


Đề thi hsg môn hóa học 9 cấp huyện

Câu hỏi trắc nghiệm hóa 8

Các công ty đề bồi dưỡng hsg hóa cơ học 9

Chuyên đề nhận thấy và phân biệt những chất

Giáo án phát triển năng lực Hóa 9

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

MÔN: HÓA HỌC 9

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi này gồm 01 trang

 

Câu 1. (2,0 điểm) Xác định những chất (A), (B), (C), (D), (E) với viết các phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện (nếu có) để thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau:

KClO3  (A) (B) (C) H2SO4 (B) (D) (E) (B)

(Biết (A), (B), (C), (D), (E) là những chất khác nhau)

Câu 2. (2,0 điểm) Nêu hiện tượng lạ và viết những phương trình hóa học xảy ra khi:

a) mang lại dung dịch HCl dư vào ống nghiệm đựng bột Al2O3, tiếp đến thêm thủng thẳng dung dịch NaOH đến dư vào tất cả hổn hợp sau bội nghịch ứng.b) cho từ từ một – 2 ml H2SO4 sệt vào ống nghiệm bao gồm chứa một không nhiều đường.

Câu 3. (2,0 điểm) Biết nồng độ tỷ lệ của dung dịch bão hòa muối KBr sinh hoạt 100C là 37,5%.

a) Tính độ rã của KBr ngơi nghỉ 100b) Đun rét 120 gam hỗn hợp KBr bão hòa trên mang đến 800 Tính khối lượng KBr rất cần phải thêm vào để thu được dung dịch KBr bão hòa sinh sống 800C. Biết .

Câu 4. (2,0 điểm) Hỗn vừa lòng X gồm những khí H2, O2, SOx. Biết thành phần tỷ lệ về thể tích những khí trong tất cả hổn hợp X là: . Trong các thành phần hỗn hợp SOx chỉ chiếm 62,5% về khối lượng.

a) xác minh công thức hoá học của SOx.b) tất cả hổn hợp khí Y bao gồm N2 với CO. Tính tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí X đối với hỗn đúng theo khí Y.

Câu 5. (2,0 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy vứt bỏ tạp chất trong số chất sau:

a) Khí CO2 tất cả lẫn tạp chất là khí SO3.b) Khí SO2 có lẫn tạp hóa học là khí HCl.c) MgO tất cả lẫn tạp hóa học là BaO.d) Muối ăn uống có lẫn tạp chất là Na2CO3, NaHCO3, Na2

Câu 6. (2,0 điểm)

Chỉ được dùng phenolphtalein hãy nhận ra 4 dung dịch bị mất nhãn: NaOH, KCl, H2SO4, BaCl2.

Câu 7. (2,0 điểm)

Để tính năng vừa đủ với 22,4 gam hỗn hợp có FeO, Fe3O4, Fe2O3 rất cần được dùng 400 ml hỗn hợp H2SO4 1M. Sau phản bội ứng thấy tạo thành m gam hỗn hợp muối sunfat. Tính quý hiếm của m.Hấp thụ hoàn toàn 13,44 lít SO2 (đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc x (mol/l) thu được 86,8 gam kết tủa. Tính quý giá của x.

Câu 8. (2,0 điểm) hài hòa m gam sắt kẽm kim loại kiềm R vào 100 ml hỗn hợp HCl độ đậm đặc a (mol/l) nhận được 4,48 lít khí (đktc) với dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp A thu được 19,7 gam chất rắn khan.

a) xác định kim nhiều loại R.b) Tính giá trị của a với m.

Câu 9. (2,0 điểm) Hỗn vừa lòng X tất cả 0,3 mol Mg, 0,2 mol Al cùng 0,4 mol Zn. Mang lại X tính năng với dung dịch HNO3 loãng (dư) thì ko thấy gồm khí thoát ra. Tính số mol HNO3 sẽ tham gia phản bội ứng.

Câu 10. (2,0 điểm) Nung 50,56 gam hỗn hợp FeCO3 và FexOy trong không gian tới bội nghịch ứng trả toàn, chiếm được khí A với 44,8 gam Fe2O3 là hóa học rắn duy nhất. Mang lại khí A hấp thụ hoàn toàn vào 800 ml dung dịch Ca(OH)2 0,15M nhận được 8 gam kết tủa. Tìm bí quyết phân tử của FexOy.

(Cho biết: K= 39; Br = 80; H = 1; O = 16; S = 32; C = 12; Ca = 40; fe = 56; mãng cầu = 23; Mg = 24; Zn = 65; Al = 27; N = 14; cha = 137)

————-HẾT————

Cán cỗ coi thi không lý giải gì thêm.

bọn họ tên thí sinh…………………………………………………………….SBD:……………..phòng thi………….

Hướng dẫn giải:

 

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

ĐÁP ÁN MÔN: HÓA HỌC

(Đáp án này bao gồm 04 trang)

 

Câu 1. (2,0 điểm)

Nội dungĐiểm
A: O2; B: SO2; C: SO3;

D: BaSO3 (hoặc CaSO3); E: Ba(HSO3)2 (hoặc Ca(HSO3)2)

2KClO3  2KCl +3O2

(A)

O2 + S SO2

(A) (B)

SO2 + O2 SO3

(B) (C)

SO3 + H2O H2SO4

(C)

2H2SO4 (đ) + Cu CuSO4 + SO2 + 2H2O

(B)

(hoặc H2SO4  + Na2SO3 Na2SO4 + SO2 + H2O)

SO2 + Ba(OH)2 BaSO3  + H2O

(B) (D)

BaSO3 + SO2 + H2O Ba(HSO3)2

(D) (E)

Ba(HSO3)2 + 2HCl BaCl2 + 2SO2 + 2H2O

(E) (B)

Mỗi phản ứng đúng được

0,25 đ

Câu 2. (2,0 điểm)

Nội dungĐiểm
a) hiện nay tượng: Al2O3 tung hết chế tác thành hỗn hợp không màu. Lúc thêm rảnh dung dịch NaOH đến dư vào tất cả hổn hợp sau phản bội ứng thì xuất hiện thêm kết tủa keo dán trắng, lượng kết tủa tăng đến tối đa rồi tan dần dần đến hết.

6HCl + Al2O3 2AlCl3 + 3H2O

HCl + NaOH NaCl + H2O

3NaOH + AlCl3 Al(OH)3 + 3NaCl

NaOH + Al(OH)3 NaAlO2 + 2H2O

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

đ
b) hiện tại tượng: màu trắng của đường gửi sang color vàng, tiếp nối chuyển sang màu nâu và sau cuối thành khối màu đen xốp bị bọt bong bóng khí đẩy lên trên.

Xem thêm: Cận Cảnh Vẻ Đẹp Tuyệt Sắc Của Tân Hoa Hậu Thế Giới 2014, Hoa Hậu Thế Giới 2014

C12H22O11 12C + 11H2O

(Hoặc: C12H22O11 + H2SO4 (đặc)12C + H2SO4.11H2O)

C + 2H2SO4 (đặc) CO2  + 2SO2 + 2H2O0,25 đ

0,25 đ

0,25 đCâu 3. (2,0 điểm)

Nội dungĐiểm
a) Độ chảy của KBr nghỉ ngơi 100C:1,0 đ
b) * Ở 100C: trong 120 gam hỗn hợp KBr bão hòa:

* Ở 800C: cân nặng KBr tổng hợp trong 75 gam H2O và để được dung dịch bão hòa là:

0,5 đ

0,5 đ

Câu 4. (2,0 điểm)

Nội dungĐiểm
a) Xét trong a mol tất cả hổn hợp X:Giải phương trình tìm kiếm được x = 3 Công thức của SOx là SO3..

0,5 đ

0,5 đ

b) Trong các thành phần hỗn hợp Y: Đặt

Ta có, trọng lượng mol mức độ vừa phải của tất cả hổn hợp Y là:

Khối lượng mol vừa đủ của tất cả hổn hợp X là:

Tỉ khối của X so với Y:

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 5. (2,0 điểm)


Nội dungĐiểm
a) Dẫn các thành phần hỗn hợp SO3 và CO2 qua hỗn hợp BaCl2 dư, SO3 bị hấp thụ hết thu được CO2

SO3 + BaCl2 + H2O2HCl + BaSO4

0,5 đ
b) Dẫn các thành phần hỗn hợp SO2 và HCl qua hỗn hợp NaHSO3 dư, HCl bị kêt nạp hết chiếm được SO2

NaHSO3 + HCl NaCl + SO2 + H2O

0,5 đ
c) Hòa tan hỗn hợp MgO với BaO vào nước dư, BaO chảy hết. Lọc, tách bóc phần ko tan thu được MgO.

BaO + H2O Ba(OH)2

0,5 đ
d) Hòa tan hỗn hợp vào hỗn hợp HCl dư, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng chiếm được NaCl.

Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2  + H2O

NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O

Na2S + 2HCl NaCl + H2S

0,5 đ
Câu 6. (2,0 điểm)

Nội dungĐiểm
– rước mỗi hỗn hợp một không nhiều ra các ống nghiệm cùng đánh số sản phẩm công nghệ tự.

– theo lần lượt thử các dung dịch trên bằng phenolphtalein:

+ Dung dịch có tác dụng hồng phenolphtalein là NaOH.

+ các dung dịch còn lại không có hiện tượng.

– cho dung dịch NaOH bao gồm màu hồng sinh hoạt trên vào 3 mẫu thử còn lại:

+ làm mất đi màu hồng là hỗn hợp H2SO4.

2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O

+ Không làm mất màu hồng là BaCl2 với KCl.

– rước dung dịch H2SO4 vừa nhận biết ở trên cho vô 2 mẫu mã thử còn lại:

+ mở ra kết tủa trắng nhận biết dung dịch BaCl2.

H2SO4 + BaCl2 BaSO4¯ + 2HCl

+ Không mở ra kết tủa là dung dịch KCl.

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 7. (2,0 điểm)

Nội dungĐiểm
1.

FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O (1)

Fe3O4 + 4H2SO4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O (2)

Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O (3)

Theo các phản ứng (1), (2), (3) ta có:

muối

Bảo toàn cân nặng ta có:

muối

m = m = 22,4 + 0,4.98 – 0,4.18 = 54,4 (g)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ2. ; ;

Vì nên thành phầm còn chứa muối Ba(HSO3)2 với Ba(OH)2 đang phản ứng hết.

SO2  + Ba(OH)2 BaSO3 + H2O

0,4 0, 4 0, 4 (mol)

2SO2 + Ba(OH)2 Ba(HSO3)2

0,2 0,1 (mol)

2,5x = 0,4 + 0,1 x = 0,2

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đCâu 8. (2,0 điểm)

Nội dungĐiểm

a) 2R + 2HCl 2RCl + H2 (1)

Nếu chỉ xảy ra phản ứng (1) thì chất rắn là RCl.

Ta có:

MR = 49,25 – 35,5 = 13,75 loại

Kim một số loại R còn bội phản ứng với nước.

2R + 2HCl 2RCl + H2 (1)

x x x 0,5x (mol)

2R + 2H2O 2ROH + H2 (2)

y y 0,5y (mol)

Đặt x, y là số mol kim loại phản ứng (1), (2). Ta có:

0,5x + 0,5y = 0,2 x + y = 0,4 (I)

(MR + 35,5)x + (MR + 17)y = 19,7 (II)

KLPT trung bình của RCl, ROH là:

MR + 17 R + 35,5 13,75 R R = 23 vào (II), giải hệ (I), (II) kiếm được x = y = 0,2

và m = (x + y).23 = 0,4.23 = 9,2 (g).

Vậy a = 2 cùng m = 9,2.

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

 

Câu 9. (2,0 điểm)

Nội dungĐiểm
Phản ứng không tồn tại khí thoát ra thành phầm khử là NH4NO3.

Bảo toàn electron ta có:

Bảo toàn yếu tố N, ta có:

(phản ứng)

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đCâu 10. (2,0 điểm)

; ;

Các phương trình hóa học rất có thể xảy ra:

4FeCO3 + O2 2Fe2O3 + 4CO2 (1)

2FexOy + O2 xFe2O3 (2)

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (3)

2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 (4)

Do nên xảy ra 2 trường hợp:

0,5 đ

– giả dụ Ca(OH)2 dư: Không xẩy ra phản ứng (4)

Theo (3): n= 0,08 mol 50,56 – 0,08 . 116 = 41,28 (g).

= 0,48 (mol); .

> 1,5  không bao gồm oxit phù hợp.

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

– nếu như Ca(OH)2 hết: Xảy ra cả 2 phản ứng (3) cùng (4).

Theo (3), (4): n= 0,08 + 0,08 = 0,16 mol 50,56 – 0,16 . 116 = 32 (g).

= 0,4 mol;

FexOy là Fe2O3

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Chú ý: Thí sinh rất có thể làm theo phong cách khác, nếu như đúng vẫn chấp nhận cho điểm tối đa.

*
Đề thi hsg môn chất hóa học 9 cấp huyện

Đề thi hsg môn chất hóa học 9 cấp huyện, Đề thi hsg môn hóa học 9 cấp huyện, Đề thi hsg môn hóa học 9 cấp cho huyện, Đề thi hsg môn chất hóa học 9 cấp cho huyện, Đề thi hsg môn chất hóa học 9 cung cấp huyện, Đề thi hsg môn chất hóa học 9 cấp huyện, Đề thi hsg môn hóa học 9 cấp cho huyện, Đề thi hsg môn hóa học 9 cấp cho huyện, Đề thi hsg môn chất hóa học 9 cấp cho huyện.