Đơn vị trực ở trong

nhà máy cấp nước sơn Trà

*

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC SƠN TRÀ

Điện thoại: 0236.3946.946

Chức năng:Quản lý khối hệ thống đường ống cung cấp nước trên địa bàn được giao;Ký vừa lòng đồng dịch vụ thương mại cấp nước với lắp đặt đồng hồ đeo tay ống nhánh cho những hộ gia đình và các đơn vị mong muốn tiêu thụ nước trên địa phận quản lý;Quản lý và thực hiện hiệu quả, bình an lao động, tài sản, thiết bị, phương tiện đi lại thiết bị, vật bốn mà công ty giao cho đơn vị;Thực hiện trách nhiệm đột xuất theo yêu mong của HĐQT, tgđ Công ty.

Bạn đang xem: Dawaco sơn trà

Nhiệm vụ:Cung cung cấp nước sạch cho những hộ gia đình và cơ quan có nhu cầu trên địa phận được công ty giao quản lí lý;Thực hiện planer sản xuất kinh doanh của đơn vị chức năng trên cơ sở các chỉ tiêu chiến lược hàng năm công ty giao;Thực hiện xây dựng và xây cất các công trình cấp nước có 2 lần bán kính Kiểm tra, duy tu, thay thế kịp thời mạng lưới con đường ống, đồng hồ đeo tay và ống nhánh trước đồng hồ của doanh nghiệp trên địa bàn thống trị của Xí nghiệp:Tổ chức kiến tạo cải tạo ống nhánh đồng hồ đeo tay theo đề nghị của khách hàng và biên đọc;Thay vắt các đồng hồ thời trang hết hạn sử dụng, không hiểu được chỉ số, bị nứt hoặc theo đề nghị của người sử dụng sau khi hiệu quả kiểm tra không đạt độ đúng mực quy định;Sửa trị ống bể, bảo dưỡng hệ thống cấp nước trong khu vực Xí nghiệp quản lí lý;Quản lý, bảo dưỡng các tuyến ống truyền tải trên địa phận theo phân cấp làm chủ cuả Công ty. Nếu cần thiết yêu cầu công ty cử những đơn vị không giống phối hợp, hỗ trợ;Quản lý theo dõi giảm mở nước của nhà máy sản xuất theo đề nghị của bạn hoặc khách hàng vi phạm vừa lòng đồng tiêu thụ nước;Quản lý, bảo đảm tuyến ống chuyển cài trên địa bàn; khi phát hiện nay hư hỏng, xì vỡ đề nghị báo ngay lập tức về Công ty;Theo Ủy quyền của tổng giám đốc Công ty cam kết hợp đồng tiêu thụ nước với khách hàng; ngôn từ hợp đồng phải bảo đảm đúng đối tượng người dùng tiêu thụ. Các trường hòa hợp khách hàng biến hóa mục đích sử dụng, đề nghị sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung kịp thời;Cập nhật hồ sơ lắp ráp mới, triển khởi công tác ghi chỉ số đồng hồ của đồng hồ đeo tay mới ngay vào thời điểm tháng lắp đặt;Cập nhật dữ liệu GIS;Lưu trữ đúng theo đồng tiêu tốn nước, hồ nước sơ gắn thêm đặt đồng hồ và mạng lưới đồng ống (hồ sơ hoàn công) thuộc khu vực đơn vị quản ngại lý;Niêm chì đồng hồ thời trang sau khi đính đặt, súc xả, sửa chữa, giảm mở nước;Tổ chức công tác ghi chỉ số đồng hồ thời trang theo đúng định kỳ trình công ty quy định. Đảm bảo thời gian và độ chính xác về số liệu để lập hoá đơn tiền nước;Theo dõi và cập nhật tình hình nợ công tiền nước của khách hàng;Chịu trách nhiệm về phần trăm thất thoát nước cùng thất thu trong quanh vùng đơn vị quản lí lý;Thực hiện tại đầy đủ chính sách súc xả mạng lưới con đường ống thời hạn và đột nhiên xuất, đảm bảo nước hỗ trợ đến tín đồ tiêu thụ đạt quality theo quy định;Bảo quản ngại và áp dụng tốt toàn thể tài sản được doanh nghiệp giao cai quản lý bao hàm nhà văn phòng, phương tiện làm việc, phương pháp đồ nghề v.v;Lập kế hoạch hoạt động hàng năm trình lãnh đạo doanh nghiệp duyệt;Thực hiện không thiếu thốn chế độ báo cáo định kỳ và bỗng nhiên xuất về Công ty. Phụ trách về tính đúng mực của báo cáo;Thực hiện những nhiệm vụ khác vì HĐQT với Ban tgđ Công ty giao.

Xem thêm: " Áo Vest Nữ Form Dài Hàn Quốc, Áo Vest Nữ Form Dài Hàn Quốc

Cơ cấu tổ chức:Giám đốc nhà máy – Hà Văn Phước: chịu trách nhiệm điều hành, thống trị toàn bộ hoạt động vui chơi của Xí nghiệp.Phó giám đốc nhà máy – Nguyễn Thanh Nam: phụ trách kỹ thuật, công tác hành chính-tổng hợp; các nhóm quan tâm khách hàng với biên đọc.