Phù hợp với mọi đối tượng nhất là người xuất xắc rụng tóc, người bị hói.Phù hợp với mọi nhiều loại tóc: Tóc dầu, tóc thường và tóc khô…