THỦY HỬ LÀ GÌ?

Thủy Hử nghĩa black là Bến Nước. Là 1 trong những trong Tứ đại danh tác của nền văn học truyền thống Trung Quốc.

TÓM TẮT TRUYỆN THỦY HỬ

Cốt truyện chính của Thủy Hử là sự hình thành với những các thành tích của một nhóm người kháng triều đình mà đổi thay giặc cướp, thường điện thoại tư vấn là 108 anh hùng Lương tô Bạc.

Bạn đang xem: Thủy hử

Quá trình tập thích hợp của các hero thảo dã tại bến nước để hình thành quân khởi nghĩa Lương Sơn bội bạc được Thi vật nài Am dành riêng 70 hồi để diễn giải. Tuy nhiên, nhân vật thứ nhất được đề cập không phải là một trong những trong những vị hero Lương Sơn, cơ mà là Cao Cầu. Theo ý kiến các nhà nghiên cứu, quy trình thăng tiến của gian thần Cao Cầu đó là sự tố giác cho chính sự thối nát ở trong nhà Bắc Tống khi này mà người chịu trách nhiệm cao nhất là nhà vua Tống Huy Tông, một quân vương nghịch bời, không vồ cập tới câu hỏi triều chính.

Từ một thảo dân lông bông, Cao Cầu chạm chán may không còn lần này tới lần khác, phát triển thành sủng thần của vua Tống Huy Tông và được phong chức Thái uý. Mối link giữa những gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư, vương vãi Tiễn… và bộ máy quan lại tham lam, xảo quyệt, độc ác dưới đã có tác dụng hại các trung thần của triều đình (Lâm Xung, Võ Tòng, Dương Chí, Tống Giang, Hoa Vinh…) khiến họ lần lượt đề nghị bỏ sự nghiệp đi theo Lương sơn Bạc.

Cũng tất cả những nhân vật xuất thân địa điểm thôn dã, không có chức vụ quyền hành tuy vậy bất bình với sự áp chế, tách bóc lột của quan lại địa phương như Lý Quỳ, Sử Tiến, giữ Đường… nên đã ra tay tương trợ người hoạn nạn hoặc trường đoản cú cứu phiên bản thân mình, trở thành fan phạm tội cùng với triều đình và cũng lên Lương Sơn.

Xem thêm: Doom Patrol Là Gì - ▷ ➡️ Điểm Dừng Sáng Tạo ▷ ➡️

Từng nhóm anh hùng được tập hòa hợp riêng lẻ, rồi kế tiếp tất cả các tụ về Lương Sơn.

*

108 ANH HÙNG LƯƠNG SƠN BẠC

108 thủ lĩnh Lương đánh gồm có 36 vị sao Thiên cương và 72 vị Địa sát, đi đầu là Tống Giang và sau cùng là Đoàn Cảnh Trụ.

1. “Hô Bảo Nghĩa” Tống Giang (đầu truyện gọi là “Cập Thời Vũ” Tống Giang)2. “Ngọc Kỳ Lân” Lư Tuấn Nghĩa3. “Trí Đa Tinh” Quân sư Ngô Dụng4. “Nhập Vân Long” Công Tôn Thắng5. “Đại Đao” quan Thắng6. “Báo Tử Đầu” Lâm Xung7. “Tích kế hoạch Hỏa” Tần Minh8. “Song Chiên” Hô Duyên Chước9. “Tiểu Lý Quảng” Hoa Vinh10. “Tiểu Toàn Phong” dùng Tiến11. “Phác Thiên Bằng” Lý Ứng12. “Mỹ Nhiệm Công” Chu Đồng13. “Hoa Hoà Thượng” Lỗ Trí Thâm14. “Hành Giả” Võ Tòng15. “Song yêu mến Tướng” Đổng Bình16. “Một Vũ Tiễn” Trương Thanh17. “Thanh Diện Thú” Dương Chí18. “Kim thanh lịch Thủ” tự Ninh19. “Cấp Tiên Phong” Sách Siêu20. “Xích vạc Quỷ” giữ Đường21. “Hắc Toàn Phong” Lý Quỳ22. “Thần Hành Thái Bảo” Đới Tung23. “Cửu Văn Long” Sử Tiến24. “Mộc Già Lan” Mục Hoằng25. “Sáp Sí Hổ” Lôi Hoành26. “Hỗn Giang Long” Lý Tuấn27. “Lập Địa Thái Tuế” Nguyễn tè Nhị28. “Thuyền Hỏa Nhi” Trương Hoành29. “Đoản Mệnh Nhị Lang” Nguyễn đái Ngũ30. “Lãng Lý Bạch Điều” Trương Thuận31. “Hoạt Diêm La” Nguyễn đái Thất32. “Bệnh quan lại Sách” Dương Hùng33. “Biển Mệnh Tam Lang” Thạch Tú34. “Lưỡng Đầu Xà” Giải Trân35. “Song Vĩ Hạt” Giải Bảo36. “Lãng Tử” Yến Thanh37. “Thần Cơ Quân Sư” Chu Vũ38. “Trấn Tam Sơn” Hoàng Tín39. “Bệnh Uý Trì” Tôn Lập40. “Xú Quận Mã” Tuyên Tán41. “Mộc thức giấc Can” Hắc tứ Văn42. “Bách chiến thắng Tướng” Hàn Thao43. “Thiên Mục Tướng” Bành Dĩ44. “Thánh Thuỷ tướng tá Quân” Đan Đình Khuê45. “Thần Hỏa tướng Quân” Ngụy Định Quốc46. “Thánh Thủ Thư Sinh” Tiêu Nhượng47. “Thiết Diện Khổng Mục” Bùi Tuyên48. “Ma Vân Kim Sí” Âu Bằng49. “Hỏa Nhãn Toan Nghê” Đặng Phi50. “Cẩm Mao Hổ” Yến Thuận51. “Cẩm Báo Tử” Dương Lâm52. “Oanh Thiên Lôi” Lăng Chấn53. “Thần Toán Tử” Tưởng Kính54. “Tiểu Ôn Hầu” Lã Phương55. “Kiển Nhân Quý” Quách Thịnh56. “Thần Y” An Đạo Toàn57. “Tử Nhiệm Bá” Hoàng đậy Đoan58. “Nụy Cước Hổ” vương Anh59. “Nhất Trượng Thanh” Hỗ Tam Nương60. “Táng Môn Thần” Bào Húc61. “Hỗn thế Ma Vương” Phàn Thụy62. “Mao Đẩu Tinh” Khổng Minh63. “Độc Hỏa Tinh” Khổng Lượng64. “Bát Tý mãng cầu Tra” Hạng Sung65. “Phi Thiên Đại Thánh” Lý Cổn66. “Ngọc Tý Tượng” Kim Đại Kiện67. “Thiết Địch Tiên” Mã Lân68. “Xuất Động Giao” Đồng Uy69. “Phan Giang Thần” Đồng Mãnh70. “Ngọc Phạn Cang” khỏe mạnh Khang71. “Thông Tý Viện” Hầu Kiện72. “Khiêu Giản Hổ” trằn Đạt73. “Bạch Hoa Xà” Dương Xuân74. “Bạch Diện Lang Quân” Trịnh Thiên Thọ75. “Cửu Vĩ Quy” Đào Tôn Vượng76. “Thiết Phiến Tử” Tống Thanh77. “Thiết khiếu Tử” Nhạc Hoà78. “Hoa Hạng Hổ” Cung Vượng79. “Tùng Tiến Hổ” Đinh Đắc Tôn80. “Tiểu Già Lan” Mục Xuân81. “Thao Đao Quỷ” Tào Chính82. “Vạn Lý Ma Vương” Tống Vạn83. “Mô Trước Thiên” Đỗ Thiên84. “Bệnh Đại Trùng” máu Vĩnh85. “Kim Nhãn Bưu” Thi Ân86. “Đả Hổ Tướng” Lý Trung87. “Tiểu Bá Vương” Chu Thông88. “Kim chi phí Báo Tử” Thang Long89. “Quỷ Kiểm Nhi” Đỗ Hưng90. “Xuất Lâm Long” Châu Uyên91. “Độc Giác Long” Châu Nhuận92. “Hãn Địa Hốt Luật” Chu Quý93. “Tiểu Diện Hổ” Chu Phú94. “Thiết Tý Phụ” trặc Phúc95. “Nhất chi Hoa” sái Khánh96. “Thôi Mệnh Phán Quan” Lý Lập97. “Thanh Nhãn Hổ” Lý Vân98. “Một Diện Mục” Tiêu Đĩnh99. “Thạch tướng Quân” Thạch Dũng100. “Tiểu Uý Trì” Tôn Tân101. “Mẫu Đại Trùng” thế Đại Tẩu102. “Thái Viên Tử” Trương Thanh103. “Mẫu Dạ Xoa” Tôn Nhị Nương104. “Hoạt Diện Diêm La” vương vãi Đình Lục105. “Hiểm Đạo Thần” Úc Bảo Tứ106. “Bạch Nhật Thử” Bạch Thắng107. “Cổ Nhượng Tao” Thời Thiên108. “Kim Mao Khuyển” Đoàn Cảnh Trụ

*
Các nhân vật Lương Sơn bạc thường được nhắc đến gồm gồm 108 người, tuy vậy trên thực tiễn phải là 109 người, trường hợp tính cả Tiều Cái. Xa rộng nữa, nhà trại đầu tiên là vương vãi Luân, tuy nhiên Vương Luân mau lẹ bị trừ khử không đóng vai trò gì so với sự cải tiến và phát triển của Lương Sơn bội nghĩa và do đó không được nhắc đến và không được xem vào sản phẩm ngũ các hero Lương Sơn.

Mặc mặc dù Tiều loại không đồng ý thuộc về 108 anh hùng Lương Sơn bạc bẽo vì trúng tên bị tiêu diệt sớm ngơi nghỉ trại Tăng Đầu, nhưng mà xét ra Tiều cái là fan lãnh tụ đầu tiên từ thời điểm Lương Sơn bắt đầu mở. Đối cùng với các anh hùng Lương sơn Bạc, trường đoản cú Tống Giang trở đi, Tiều cái là thủ lĩnh về tối cao và còn nếu như không vì chết choc của Tiều Cái, Tống Giang có thể không biến đổi thủ lĩnh của Lương Sơn

Thủy Hử là cỗ truyện có khá nhiều phiên bạn dạng khác nhau. Trong số ấy phiên phiên bản 70 hồi là phiên bản phổ đổi mới nhất được cắt bỏ nhiều đoạn như 108 nhân vật Lương Sơn kéo triều đình, tấn công Liêu cùng Phương Lạp.