Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty canon việt nam

*

*

*
*
88851

Giới thiệu


Họ với tên Chức vụ
Katsuyoshi Soma Tổng Giám đốc
Makoto Kambe Giám đốc nhân sự
Ichiro Baba Kế toán trưởng

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Hạng Nhất - Trung Quốc 2021 Mới Nhất

lệch giá (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất roi trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

top 5 công ty lớn cùng ngành - Sản xuất, sale thiết bị điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, viễn thông…

TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam


*

Techcombank - bank xuất nhan sắc nhất nước ta và châu Á - Thái tỉnh bình dương nhờ giải pháp tối ưu mang lại doanh nghiệp


Lễ thi công dự án đầu tư xây dựng nút giao phú trang bị và con đường đường liên kết tại buôn bản tiên hiệp, tp Phủ Lý


Tổng doanh nghiệp Đầu tư cải cách và phát triển hạ tầng đô thị UDIC: Nâng tầm vị thế trong ngành bất động sản nhà đất và xây dựng


Trang tin tức nội bộ của bạn cổ phần report Đánh giá việt nam (Vietnam Report).