Chương trình Coordinate Transfer ( sau đây gọi tắt là chương trình Trans ) thực hiện các thao tác chuyển đổi các giá trị tọa độ phẳng ( X,Y ) từ các hệ toạ độ HN-72 , WGS-84 sang hệ tọa độ Quốc gia mới VN-2000 

*

Số liệu đầu vào của chương trình là các file text tuân thủ theo khuôn dạng qui định và số liệu đầu ra cũng là các file text.Bạn đang xem: Phần Mềm Chuyển Đổi Hệ Tọa Độ Hn72 Sang Vn2000 2021, Tổng Cục Địa Chính

Trước tiên các bạn tải phần mềm Coordinate Transfer tại đây.

Bạn đang xem: Chuyển hệ tọa độ hn72 sang vn2000

Link Download

Cách cài đặt chương trình :

Làm tuần tự các bước như sau :

Chạy file \Trans\setup.exeNhập số hiệu serial number ghi trong file Serial trong bộ càiChương trình cài đặt tự động tạo folder CIDALA->Coordinate Transfer 1.2

Các chức năng của chương trình :

 Trans gồm các menu sau :

 File : Các thao tác với file text như mở file ( Open ), in ( Print )..

Edit : Các thao tác soạn thảo file như sao chép ( Copy ), Xoá ( Cut ) và tìm kiếm chuỗi ( Find ).

View : Bật tắt thanh công cụ ( Tool Bar ) và thanh trạng thái ( Status bar ).

Windows : Thao tác với các cửa số.

Format Style : Qui định định dạng đầu vào ( HN-72, WGS-84 hay VN-2000 )

Help : Trợ giúp của chương trình và địa chỉ liên hệ.

 Qui định định dạng đầu vào file số liệu :

 Các file số liệu đầu vào là các file text chuẩn, người sử dụng có thể tự soạn thảo các file text này hoặc lấy file số liệu từ các chương trình khác, tuy nhiên phải tuân thủ đúng khuôn dạng qui định của chương trình như sau :

1.Chuyển tọa độ từ HN-72 sang VN-2000 :

 File số liệu có 4 cột ( nếu chuyển từ HN-72 sang VN-2000 ) gồm có :

Tên điểm.Số hiệu điểm.Tọa độ X ( gồm 7 chữ số phần nguyên ), số chữ số thập phân tùy ý.Tọa độ Y ( gồm 6 chữ số phần nguyên ), số chữ số thập phân tùy ý.

Các cột được cách nhau bởi 1 dấu Tab hoặc ít nhất 2 ký tự trắng ( Tại cột 1 các từ chỉ được phép cách nhau tối đa 1 dấu trống ). Có những điểm ở cực Nam có toạ độ X mà phần nguyên chỉ có 6 chữ số. Trong trường hợp này cần bổ sung số 0 vào đâu giá trị toạ độ X.

2.Chuyển toạ độ từ WGS-84 sang VN-2000 :

 File số liệu có 5 cột gồm có :

Tên điểm.Số hiệu điểm.Tọa độ B .Tọa độ L.Độ cao H (độ cao trắc địa ).

 Toạ độ B và L được viết dưới dạng sau :

 Ví dụ :

 Tọa độ B :

213234.1437 hiểu là 21 độ 32 phút 34.1437 giây.

Xem thêm: Thông Báo Điểm Xét Tuyển Tôn Đức Thắng : Từ 23, Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tôn Đức Thắng: Từ 23

Hai cách viết sau đây là tương đương : 93214.134 và 093214.134

Toạ độ L :

16666668Chuyển toạ độ từ VN-2000 ( B,L,H ) sang WGS-84 :

 Khuôn dạng số liệu như phần b.

 Chuyển tọa độ từ VN-2000 ( X,Y,H ) sang WGS-84 :

 Khuôn dạng số liệu như phần a bổ sung thêm cột độ cao trắc địa H.

Chú ý : Tọa độ X,Y xác định ở kinh tuyến trung ương 105 ( múi 48 ). 

Hình 1. Giao diện của chương trình Trans

Nếu nhập sai khuôn dạng, khi cho lệnh chuyển, chương trình sẽ kiểm tra cú pháp và báo lỗi. Có các loại lỗi như sau :

Lỗi thiếu cột ( not enough column ).Lỗi thừa cột ( too much column ).Lỗi sai khuôn dạng toạ độ X ( syntax error in coordinate X column ).Lỗi sai khuôn dạng tọa độ Y ( syntax error in coordinate Y column ).Lỗi sai khuôn dạng tọa độ B ( syntax error in coordinate B column ).Lỗi sai khuôn dạng tọa độ L ( syntax error in coordinate L column ).

 Đối với các lỗi 3,4 : Chương trình sẽ hiển thị chuỗi sai khuôn dạng và cho phép người sử dụng sửa trực tiếp trên hộp thoại như sau :

  

Chương trình chỉ thực hiện tính chuyển khi không còn lỗi cú pháp nào trên file số liệu và hiển thị hộp thoại :

 


*

 

Chú ý nhập các thông số sau :

 HN-72 Options -> Central Meridian : Kinh tuyến trung ương của toạ độ muốn chuyển trên hệ tọa độ HN-72.

VN-2000 Options -> Central Meridian : Kinh tuyến trung ương của tọa độ sau khi chuyển trên hệ toạ độ VN-2000.

Chọn các múi chiếu 6 độ hoặc 3 độ.

Chỉ định tên file báo cáo sau khi chuyển đổI trong phần Destination file name.

Sau khi chọn các thông số ấn nút OK để tính chuyển.

 Do hệ toạ độ HN-72 được thi công, tính toán và cung cấp tọa độ ở nhiều thời kỳ, nhiều điểm khởi tính với các gốc tọa độ khác nhau nên có thể một số điểm trong hệ tọa độ HN-72 có nhiều giá trị tọa độ khác biệt, đặc biệt là các điểm ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Do vậy khi ứng dụng phần mềm Trans này có thể không có hiệu quả với một số giá trị tọa độ. Trong trường hợp này người sử dụng cần liên hệ với Trung tâm Thông tin – Lưu trữ Tư liệu Địa chính để có những giải pháp riêng. Phạm vi áp dụng của phần mềm là với các điểm toạ độ trên lãnh thổ Việt Nam và các đảo ven bờ. Những vùng đảo xa do mật độ điểm không đủ để làm căn cứ tính chuyển nên không thể tính đổi các toạ độ trên hệ HN-72 ở các đảo xa đó về toạ độ trên hệ VN-2000.