ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

KIẾN THỨC CĂN BẢN

A. Quan HỆ tuy vậy SONG

I. Đường thẳng song song

- Định nghĩa: a // b ↔ a ∩ b = Ø cùng a, b là nhỏ của (α)

*

- Định lý 1:

*

II. Đường thẳng tuy vậy song với mặt phẳng

- Định nghĩa: a // (α) ↔ a ∩ (α) = Ø


Bạn đang xem: Chuyên đề hình học không gian luyện thi đại học

*

- Định lý 2: Tiêu chuẩn chỉnh song song

*

- Định lý 3:

*
*

III. Hai mặt phẳng song song

- Định nghĩa: (α) // (β) ↔ (α) ∩ (β) = Ø

*

- Định lý 4: Tiêu chuẩn song song

*


- Định lý 5:

*
*

- Định lý 6: (Định lý Talet trong ko gian) các mặt phẳng tuy nhiên song định bên trên hai mèo tuyến hồ hết đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ

*
*

B. Quan lại HỆ VUÔNG GÓC

I. Đường thẳng vuông góc phương diện phẳng

*


Xem thêm: Gia Thế Ceo Kangaroo Nguyễn Thành Phương, Ceo Nguyễn Thành Phương

II. Nhị mặt phẳng vuông góc

*

C. KHOẢNG CÁCH GIỮA nhị ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

I. Định nghĩa

AB là đoạn vuông góc tầm thường của a với b

*
*

II. Dựng đoạn vuông góc chung

1. A ┴ b

- Qua b dựng mặt phẳng (α) ┴ a trên A

- vào (α) dựng qua A, AB ┴ b tại B, AB là đoạn vuông góc chung

2. A ┴ b

Cách 1:

- Qua b dựng khía cạnh phẳng (α) // a

- rước M trên a, dựng MH ┴ (α)

- Qua H dựng a" // a giảm b trên B

- tự B dựng ba // MH cắt a tại A, AB là đoạn vuông góc chung

*

Cách 2:

- lấy O bên trên A


- Qua O dựng mặt phẳng (α) ┴ a trên O

- Dựng hình chiếu b" của b trên (α)

- Dựng OH ┴ b"

- trường đoản cú H dựng con đường thẳng // a giảm b trên B

- Qua B dựng mặt đường thẳng // OH cắt a tại A. AB là đoạn vuông góc chung

*

dongphucmerriman.com tài liệu để xem bỏ ra tiết.


*