*

Menu

ra mắt Khuyến công Xúc tiến dịch vụ thương mại máu kiệm tích điện Mô hình tiết kiệm tích điện Các phương án tiết kiệm năng lượng hỗ trợ tư vấn tư vấn sử dụng tích điện tiết kiệm công dụng Văn bạn dạng pháp quy
Quy định bắt đầu về mức chi dành riêng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định new về mức chi giành riêng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Đối tượng áp dụng

(i) Cán bộ trong các cơ quan đơn vị nước;

(ii) Công chức cùng công chức thực hiện chế độ tập sự trong những cơ quan tiền của Đảng cộng sản Việt Nam, đơn vị nước, tổ chức chính trị - xóm hội làm việc tỉnh; làm việc huyện, thành phố; công chức xã, phường, thị trấn; công chức trong cỗ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;

(iii) Sỹ quan, quân nhân siêng nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị nằm trong lực lượng thiết bị nhân dân;

(iv) phần đông người chuyển động không siêng trách ở cung cấp xã, phường, thị xã và thôn, tổ dân phố;

(v) Viên chức trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

(vi) những tổ chức gồm liên quan.

Bạn đang xem: Chế độ báo cáo viên

Nguyên tắc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước giành riêng cho công tác đào tạo, tu dưỡng CBCC, viên chức

Không sử dụng ngân sách đầu tư đào tạo, tu dưỡng để chi: Hoạt động máy bộ của cơ quan, đơn vị và những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; chi chi tiêu xây dựng cửa hàng vật hóa học của cơ quan, đơn vị chức năng và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

(ii) Đối với những cơ quan, đơn vị quản lý, thực hiện CBCC, viên chức: kinh phí đào tạo, tu dưỡng CBCC, viên chức đảm bảo từ nguồn ngân sách đầu tư thường xuyên được ship hàng năm. Căn cứ điều kiện thực tế, những cơ quan 1-1 vị ra quyết định việc chi cung ứng cho CBCC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm nguyên tắc những khoản chi đào tạo, bồi dưỡng không vượt quá mức cần thiết chi vẻ ngoài tại quyết nghị này.

Nội dung và mức chi cụ thể phải được khí cụ trong quy chế giá cả nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Mức chi giành cho công tác đào tạo so với cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng CBCC, viên chức

(i) ngân sách chi tiêu dịch vụ đào tạo và huấn luyện và những khoản túi tiền bắt buộc phải trả cho những cơ sở đào tạo: Theo hoá 1-1 của cơ sở huấn luyện nơi CBCC, viên chức được cử đi đào tạo và huấn luyện hoặc theo phù hợp đồng cụ thể do cấp bao gồm thẩm quyền cam kết kết.

(ii) Chi cung cấp kinh phí cài tài liệu tiếp thu kiến thức bắt buộc: căn cứ khả năng giá thành được giao, địa thế căn cứ vào triệu chứng từ, hóa đối chọi hợp pháp thủ trưởng cơ quan, 1-1 vị quyết định mức chi hỗ trợ kinh phí thiết lập tài liệu học tập tập buộc phải cho đối tượng người dùng được cử đi đào tạo cho phù hợp.

(iii) đưa ra hỗ trợ một trong những phần tiền ăn trong thời gian đến lớp tập trung; đưa ra hỗ trợ giá cả đi lại từ cơ quan cho nơi học tập (một lượt đi và về; ngủ lễ; nghỉ ngơi tết); chi giao dịch tiền thuê nơi nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức giữa những ngày đi triệu tập học tại cơ sở huấn luyện và giảng dạy (trong trường hợp cơ sở đào tạo và giảng dạy và đơn vị tổ chức đào tạo xác thực không bố trí được vị trí nghỉ).

Mức chi giành riêng cho công tác tu dưỡng CBCC, viên chức

(i) Đối với những cơ quan, đơn vị chức năng được giao trách nhiệm bồi chăm sóc CBCC, viên chức:

- chi thù lao giảng viên, report viên: tùy theo đối tượng, chuyên môn học viên mà các cơ quan, đơn vị chức năng được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng CBCC, viên chức sắp xếp mời giảng viên, report viên từng cung cấp cho phù hợp. Mức bỏ ra thù lao giảng viên, báo cáo viên (đã bao hàm cả thù lao biên soạn giáo án bài xích giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hiệ tượng hợp đồng các bước trong phạm vi dự trù được giao theo dụng cụ sau:

Giảng viên, report viên là Uỷ viên tw Đảng; cỗ trưởng, túng thiếu thư tỉnh giấc uỷ và các chức danh tương đương: Mức buổi tối đa không thực sự 2.000.000 đồng/buổi;

Giảng viên, report viên là thiết bị trưởng, quản trị HĐND và ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương, Phó túng thiếu thư tỉnh uỷ và những chức danh tương đương; giáo sư; chuyên viên cao cấp; giảng viên cao cấp và tương đương; tiến sỹ khoa học: Mức tối đa không thật 1.500.000 đồng/buổi;

Giảng viên, report viên là cấp Phó quản trị HĐND và ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh ủy, giảng viên bao gồm và tương đương; Vụ trưởng với Phó Vụ trưởng trực thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, cục trưởng, Phó viên trưởng và những chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giáo viên chính: Mức buổi tối đa không thực sự 1.200.000 đồng/buổi;

Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công tác làm việc tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cung cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng nêu trên); túng thiếu thư, Phó túng bấn thư thị xã ủy; chủ tịch HĐND, ubnd huyện, thành phố: Mức buổi tối đa không thật 1.000.000 đồng/buổi;

Giảng viên, report viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: Mức tối đa không quá: 600.000 đồng/buổi.

- Phụ cấp tiền ăn uống cho giảng viên: Tuỳ theo địa điểm, thời hạn tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị chức năng được giao nhà trì tổ chức những khoá đào tạo, tu dưỡng CBCC, viên chức quyết định chi phụ cấp cho tiền nạp năng lượng cho giảng viên phù hợp với mức đưa ra phụ cấp tồn tại được phép tắc tại quyết nghị số 33/2017/NQ-HĐND.

- chi tiêu thanh toán tiền phương tiện đi lại, chi phí thuê phòng ngủ cho giảng viên: Trường phù hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có điều kiện sắp xếp chỗ nghỉ mang lại giảng viên mà bắt buộc đi mướn thì được bỏ ra theo nấc chi nguyên tắc tại quyết nghị số 33/2017/NQ-HĐND.

Xem thêm: Tóm Tắt Phim : Bậc Thầy Diệt Quỷ Season 2 022, Tóm Tắt Phim : Bậc Thầy Diệt Quỷ

- đưa ra nước uống giao hàng lớp học: Áp dụng mức chi giải khát giữa giờ tổ chức các cuộc hội nghị theo nguyên tắc tại quyết nghị số 33/2017/NQ-HĐND.

- bỏ ra khen thưởng đến học viên đạt loại giỏi, nhiều loại xuất sắc: Căn cứ tài năng nguồn tởm phí, căn cứ con số học viên đạt một số loại giỏi, nhiều loại xuất dung nhan của từng lớp, cơ sở đào tạo được đưa ra quyết định chi khen thưởng cho học viên đạt một số loại giỏi, nhiều loại xuất sắc đẹp theo mức buổi tối đa không thực sự 200.000 đồng/học viên.

- Chi cung cấp cho các đối tượng người dùng là các người chuyển động không chuyên trách sinh hoạt xã, phường, thị trấn, thôn cùng tổ dân phố giữa những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo các khoản: túi tiền đi lại tự cơ quan cho nơi tiếp thu kiến thức (một lượt đi cùng về; ngủ lễ; ngủ tết); chi cung ứng tiền thuê khu vực nghỉ. Mức chi theo cơ chế tại quyết nghị số 33/2017/NQ-HĐND.

- chi phí tổ chức đến học viên đi khảo sát, thực tế:

Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học tập viên đi khảo sát, thực tế: Theo phù hợp đồng, hội chứng từ bỏ ra thực tế;

Hỗ trợ 1 phần tiền ăn, tiền nghỉ mang đến học viên trong những ngày đi thực tế: vì chưng Thủ trưởng các cơ quan, đối kháng vị, đại lý đào tạo, bồi dưỡng đưa ra quyết định mức hỗ trợ phù hợp với nút chi công tác phí qui định tại nguyên lý tại nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND và phải bảo đảm an toàn trong phạm vi dự toán ngân sách đầu tư đào tạo, bồi dưỡng được giao.

- đưa ra hoạt động thống trị trực tiếp những lớp tu dưỡng CBCC của những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị chức năng được giao trọng trách mở lớp đào tạo, bồi dưỡng: Cơ sở bồi dưỡng hoặc cơ quan tổ chức triển khai lớp bồi dưỡng CBCC được phép trích về tối đa không quá 5% trên tổng kinh phí của từng lớp học tập và được tính trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo, tu dưỡng được phân chia để giá cả cho những nội dung chi luật pháp tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC.

(ii) Đối với những cơ quan, đơn vị chức năng quản lý, sử dụng CBCC, viên chức: Đối cùng với trường hòa hợp CBCC, viên chức được cử đi bồi dưỡng; căn cứ thực tiễn cơ quan, đơn vị chức năng cử CBCC, viên chức đi tu dưỡng chi cung ứng cho CBCC, viên chức ra quyết định những nội dung đưa ra sau: chi hỗ trợ 1 phần tiền ăn uống cho học tập viên trong thời gian đến lớp tập trung; chi hỗ trợ giá cả đi lại trường đoản cú cơ quan đến nơi học hành (một lượt đi với về; nghỉ lễ; nghỉ ngơi tết); chi thanh toán giao dịch tiền thuê chỗ nghỉ trong số những ngày đến lớp tập trung tại các đại lý đào tạo, bồi dưỡng (nếu có). Mức bỏ ra theo hiện tượng tại nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND.

Bên cạnh đó, quyết nghị số 27/2018/NQ-HĐND cũng cơ chế rõ:

(i) các nội dung không giống về công tác đào tạo, tu dưỡng CBCC, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không lao lý tại nghị quyết này, triển khai theo khí cụ tại Thông tứ số 36/2018/TT-BTC.

(ii) Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác làm việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức thuộc trọng trách của cấp cho nào do giá thành cấp kia bảo đảm./.