./ Xét tập hợp các tiến trình sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho thấy kết quả điều phối theo những chiến lược •FCFS•SJF•Round Robin cùng với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên ko độc quyền•tính thời hạn chờ đến từng quy trình và thời gian chờ trung bình trong các chiến lược trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên sản phẩm hiếm BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập hợp các tiến trình sau: quá trình Thời điểm vào RL thời gian CPU Độ ưu tiên phường 1 0 10 3 phường 2 1 1 1 phường 3 2.5 2 3 p 4 3 1 4 p 5 4.5 5 2 Hãy cho thấy thêm kết quả điều phối theo các chiến lược • FCFS • SJF • Round Robin cùng với q = 2 • Độ ưu tiên độc quyền • Độ ưu tiên không chọn lọc • tính thời hạn chờ mang đến từng các bước và thời hạn chờ trung bình trong các chiến lược trên.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hệ điều hành

Giải a./ FCFS p 1 phường 2 p 3 p. 4 p 5 thời hạn chờ: p 1 : 0 phường 2 : 10 – 1 = 9 p 3 : 11 – 2.5 = 8.5 p 4 : 13 – 3 = 10 p. 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF p. 1 p. 2 p. 4 p. 3 phường 5 thời gian chờ: p 1 : 0 p 2 : 10 – 1 = 9 p. 3 : 12 – 2.5 = 9.5 p 4 : 11 – 3 = 8 p 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ thời hạn chờ trung bình = 37 7.45 5 = ⇒ thời hạn chờ trung bình = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 p. 1 p 2 p. 3 phường 4 p. 5 0 10 11 13 14 19 p 1 phường 2 phường 3 p. 4 p 5 c./ Round Robin p 1 p 2 p. 1 phường 3 p 4 p 5 phường 1 phường 5 p 1 phường 5 p 1 thời hạn chờ: p. 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 phường 2 : 2 – 1 = 1 phường 3 : 5 – 2.5 = 2.5 p 4 : 7 – 3 = 4 p 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền phường 1 phường 2 p. 5 p 3 p 4 thời gian chờ: p. 1 : 0 p. 2 : 10 – 9 = 1 phường 3 : 16 – 2.5 = 13.5 p 4 : 18 – 3 = 5 phường 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên ko độc quyền p 1 p 2 phường 1 p 5 p 3 phường 1 phường 4 thời hạn chờ: phường 1 : 1 + 7 = 8 p. 2 : 0 p. 3 : 9.5 – 2.5 = 7 phường 4 : 18 – 3 = 15 p 5 : 0 2./ cho các tiến trình sau: quy trình Thời điểm vào RL thời hạn CPU p 1 0 8 phường 2 0.4 4 p 3 1 1 Hãy cho biết các hiệu quả điều phối chiến lược FCFS cùng SJF và thời hạn chờ của từng kế hoạch 19 p. 1 phường 2 p. 3 p 4 p 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ thời gian chờ trung bình = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 p 1 p 2 p 3 p. 4 p 5 ⇒ thời hạn chờ mức độ vừa phải 44 8.8 5 = = ⇒ thời gian chờ vừa đủ 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 p 1 phường 2 p. 3 p 4 phường 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS p. 1 p 2 p 3 thời hạn chờ p. 1 : 0 p. 2 : 8 – 0.4 = 7.6 phường 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF p 1 phường 3 p. 2 p 1 : 0 p 2 : 9 – 0.4 = 8.6 p 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều phối những tiến trình sau theo chiến lược điều phối độ ưu tiên độc quyền. Quá trình Chiều dài CPU burst thời khắc vào RL Độ ưu tiên phường 1 2 0 2 phường 2 5 1 3 phường 3 3 2 1 p. 4 4 3 0 Tính thời gian chờ mang lại từng quy trình và thời hạn chờ trung bình. Giải phường 1 p. 3 p 4 p 2 thời hạn chờ: p. 1 : 0 p 2 : 9 – 1 = 8 phường 3 : 0 p 4 : 5 – 3 = 2 Chú ý: - FCFS vào trước triển khai trước.

Xem thêm: Video Clip Hôn Nhau Say Đắm Trên Thang Cuốn Khiến Mọi, Video Clip Hôn Nhau Say Đắm Trong Phòng Ngủ

- SJF quy trình nào gồm chiều nhiều năm CPU burst ngắn thì triển khai trước. Phường 1 p. 2 phường 3 8 13 0 12 ⇒ thời hạn chờ mức độ vừa phải 18.6 6.2 3 = = p. 1 phường 2 p. 3 8 13 0 9 ⇒ thời hạn chờ trung bình 15.6 5.2 3 = = phường 1 phường 2 p. 3 2 140 5 p 4 9 ⇒ thời hạn chờ mức độ vừa phải 10 2.5 4 = = - RR mỗi tiến trình chỉ được tiến hành trong một thời hạn q tốt nhất định, các tiến trình lần lượt tiến hành xoay vòng. - Điều phối theo độ ưu tiên độc quyền: gồm độ ưu tiên nhỏ tuổi thực hiện nay trước. - Điều phối ưu tiên ko độc quyền: giống hệt như trên nhưng mà nếu đang thực hiện mà lộ diện tiến trình có độ ưu tiên nhỏ tuổi hơn thì bắt buộc dừng nhằm nhường cho tiến trình kia thực hiện. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong quy mô cấp phát bộ lưu trữ liên tục, gồm năm phân mảnh bộ nhớ lưu trữ theo sản phẩm công nghệ tự với size là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. đưa sử tất cả 4 tiến trình đang chờ cấp cho phát bộ nhớ theo đồ vật tự P1, P2, P3, P4. Kích thước tương ứng của các tiến trình bên trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp cho phát bộ lưu trữ cho những tiến trình bên trên theo thuật toán First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 ngóng Best – fit Worst – fit P4 chờ 2./ (đề kiểm tra) Trong quy mô cấp phát bộ nhới liên tục, gồm 5 phân mảnh bộ nhớ lưu trữ với kích thước là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. đưa sử gồm 4 quá trình đang chờ cấp phát bộ nhớ lưu trữ theo sản phẩm công nghệ tự P1, P2, P3, P4. Kích thước tương ứng các tiến trình trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phát bộ nhớ cho các tiến trình trên theo thuật toán First – fit và Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 đang đợi Best – fit Chú ý: - First – fit :tìm vùng nhớ thứ nhất đủ bự để chứa các bước - Best – fit: kiếm tìm vùng nhớ bé dại nhất mà rất có thể chứa các bước - Worst – fit:tìm vùng nhớ lớn số 1 cấp cho tiến trình. 3./ Một quá trình được nạp vào bộ nhớ lưu trữ theo mô hình phân trang với kích cỡ trang là 1024 byte. Bảng trang như sau: Hãy đưa các địa chỉ cửa hàng logic sau thành địa chỉ cửa hàng vật lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 phường = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 thủ thuật 1024 = 497 f = 5 (dựa vào bảng trang vì p. = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 p = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 gian lận 1024 = 177 f = 6 (dựa vào bảng trang vì p. = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một quy trình được nạp vào bộ nhớ theo mô hình phân trang với form size trang là 512byte. Bảng trang như sau: Hãy chuyển các add logic sau thành showroom vật lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 phường = 689 div 512 = 1 d = 689 thủ thuật 512 = 177 f = 6 (dựa vào bảng trang vì phường = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 p = 1613 div 512 = 3 d = 1613 mod 512 = 77 f = 3 (dựa vào bảng trang vì p. = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Chú ý: Ta có các công thức sau đây: phường = a div ps d = a gian lận ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ p và bảng trang để tìm f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi truy tìm xuất bộ nhớ lưu trữ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 đưa sử bộ lưu trữ vật lí có 4 khung trang. Minh họa công dụng trình sửa chữa thay thế trang với những thuật toán sửa chữa thay thế sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Chú ý: - Thuật toán FIFO: trong những trang đang ở trong bộ nhớ, lựa chọn trang lựa chọn trang được hấp thụ vào bộ lưu trữ trước tuyệt nhất để gắng thế. - Thuật toán OPT: lựa chọn trang vẫn lậu được thực hiện nhất sau này để cố thế. - Thuật toán LRU: chọn trang lâu nhất không được sử dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được format dưới dạng FAT16 gồm tất cả 15 cluster. Form size của mỗi cluster là 512 byte, đưa sử gồm bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 folder gốc bước đầu tại cluster 0, trên cluster 0 cùng cluster 9 coi được các entry như sau: Hãy vẽ cây folder và cho thấy thêm các số liệu cluster của từng file và thư mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây thư mục: những số hiệu cluster của từng file và thư mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster kích thước Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster size Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa tất cả 17 cluster, size của mỗi cluster là 1024 byte. Trả sử 17 phần tử đầu của bảng FAT có giá trị đến ở bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 với 3 entry đầu của Root Dir có mức giá trị sau: a) cho biết thêm các cluster tài liệu của thư mục music, tập tin autoxec.bat với vidu.txt b) cho biết nội dung 17 thành phần đầu bảng FAT với 3 entry đầu của Root dir giả dụ tập tin autoexec.bat và cấp dưỡng tập tin boot.ini có form size 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster những số hiệu cluster của từng file và thư mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 bảng báo giá trị những entry như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây thư mục sau (trong ngoặc là kích thước mớc file): Một entry vào bảng thư mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 phương án lưu trữ cây thư mục trên bằng cách: a./ mang lại biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT. B./ mang đến biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe của entry vào thư mục gốc và thư mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry vào thư mục gốc và thư mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster kích thước Music D 11