Để tất cả thể hoàn thành mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng Đại học năm 2023, thí sinh nên biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển được luật pháp chung của cục GD&ĐT.

*

Mã tổng hợp môn giúp các thí sinh chọn lựa ngành nghề đơn giản và dễ dàng hơn

Mã tổng hợp môn có chân thành và ý nghĩa như rứa nào ?

Mã tổng hợp môn là những ký hiệu nhận biết khối thi bao gồm chữ và số. Phần chữ để nhận ra khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để phân biệt tổ thích hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổ hợp được hiện tượng theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục và Đào sản xuất giúp những em học sinh thuận tiện lựa chọn đúng chuẩn khối thi hơn.

*
Mã tổng hợp xét tuyển những môn thi năm 2023

Danh sách 185+ mã tổng hợp môn xét tuyển chọn vào đại học năm 2023

Trong phiếu đk thi THPT đất nước không thể thiếu thốn mã tổng hợp môn xét tuyển, cũng chính vì vậy các thí sinh rất cần được ghi lưu giữ được mã này bao gồm các tổ hợp xét tuyển mà các thầy cô tư vấn đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược sử dụng Gòn đang tổng vừa lòng như sau:

Bảng Mã tổng hợp khối A xét tuyển chọn vào cao đẳng đại học chính quy

Bảng Mã tổng hợp môn học tập khối A gồm 01 môn toán học và 2 môn khác

A00: Toán, đồ dùng lí, Hóa họcA01: Toán, trang bị lí, giờ đồng hồ AnhA02: Toán, vật lí, Sinh họcA03: Toán, thứ lí, lịch sửA04: Toán, thứ lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, lịch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, lịch sử, Địa líA08: Toán, lịch sử, giáo dục và đào tạo công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục và đào tạo công dânA10: Toán, Lý, giáo dục công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục đào tạo công dânA12: Toán, khoa học tự nhiên, KH thôn hộiA14: Toán, công nghệ tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH tự nhiên, giáo dục đào tạo công dânA16: Toán, công nghệ tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, thiết bị lý, khoa học xã hộiA18: Toán, Hóa học, công nghệ xã hội

Bảng Mã tổ hợp những môn khối B

Bảng Mã tổ hợp môn học xét tuyển cao đẳng, đh khối B bao gồm 01 môn toán học, 01 môn sinh học với 1 môn học tập khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, định kỳ sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục đào tạo công dânB05: Toán, Sinh học, kỹ thuật xã hộiB08: Toán, Sinh học, tiếng Anh

Bảng Mã tổ hợp môn xét tuyển khối C

Mã tổng hợp môn khối C hay nói một cách khác là khối Văn gồm 01 môn Ngữ Văn với 2 môn học khác

C00: Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, thiết bị líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, định kỳ sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, đồ lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, thứ lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, đồ vật lí, kế hoạch sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, trang bị lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, định kỳ sửC12: Ngữ văn, Sinh học, kế hoạch sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục đào tạo công dânC15: Ngữ văn, Toán, công nghệ xã hộiC16: Ngữ văn, vật dụng lí, giáo dục công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục đào tạo công dânC19 Ngữ văn, lịch sử, giáo dục và đào tạo công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục đào tạo công dân

Danh sách mã tổ hợp các môn xét tuyển chọn khối D

Khối D bao gồm một môn ngoại ngữ cùng 2 môn học tập khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ AnhD02: Ngữ văn, Toán, giờ NgaD03: Ngữ văn, Toán, tiếng PhápD04: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ TrungD05: Ngữ văn, Toán, tiếng ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, giờ NhậtD07: Toán, Hóa học, tiếng AnhD08: Toán, Sinh học, giờ AnhD09: Toán, kế hoạch sử, giờ AnhD10: Toán, Địa lí, tiếng AnhD11: Ngữ văn, thứ lí, giờ đồng hồ AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, tiếng AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, giờ AnhD14: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ AnhD16: Toán, Địa lí, giờ ĐứcD17: Toán, Địa lí, tiếng NgaD18: Toán, Địa lí, tiếng NhậtD19: Toán, Địa lí, tiếng PhápD20: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ TrungD21: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ ĐứcD22: Toán, Hóa học, tiếng NgaD23: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ NhậtD24: Toán, Hóa học, tiếng PhápD25: Toán, Hóa học, tiếng TrungD26: Toán, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ ĐứcD27: Toán, thứ lí, giờ NgaD28: Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ NhậtD29: Toán, vật lí, giờ PhápD30: Toán, vật lí, giờ đồng hồ TrungD31: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ ĐứcD32: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ NgaD33: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ NhậtD34: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ PhápD35: Toán, Sinh học, giờ TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, tiếng ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, tiếng PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, tiếng TrungD52: Ngữ văn, vật lí, tiếng NgaD54: Ngữ văn, vật lí, giờ PhápD55: Ngữ văn, thứ lí, tiếng TrungD61: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ ĐứcD62: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng NgaD63: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ NhậtD64: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ PhápD65: Ngữ văn, lịch sử, giờ TrungD66: Ngữ văn, giáo dục công dân, giờ AnhD68: Ngữ văn, giáo dục công dân, giờ NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, tiếng NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ PhápD72: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ AnhD73: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ ĐứcD74: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ NgaD75 Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD76: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng PhápD77: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ TrungD78: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ AnhD79: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ ĐứcD80: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ NgaD81: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng NhậtD82: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ PhápD83: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ TrungD84: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng AnhD85: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ ĐứcD86: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ NgaD87: Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng PhápD88: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng NhậtD90: Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng AnhD91: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ PhápD92: Toán, khoa học tự nhiên, giờ ĐứcD93: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ NgaD94: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD95: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD96: Toán, công nghệ xã hội, AnhD97: Toán, khoa học xã hội, giờ PhápD98: Toán, kỹ thuật xã hội, tiếng ĐứcD99: Toán, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Nga

Tổng hợp 66 mã tổng hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đây là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Những khối này được gọi là khối năng khiếu bao gồm từ 1 cho 2 môn năng khiếu sở trường trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 1, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ và nghệ thuật 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màuH03: Toán, công nghệ tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, định kỳ sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối KK01: Toán, tiếng Anh, Tin họcDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, định kỳ sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2M03: Văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2M04: Toán, Đọc đề cập diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK mần nin thiếu nhi 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK mần nin thiếu nhi 2 (Hát)M10: Toán, giờ Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, tiếng AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, thiết bị lýM17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, lịch sửM18: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, giờ AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, đồ gia dụng lýM21: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, kế hoạch sửM22: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, giờ AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, đồ vật lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, kế hoạch sửDanh sách mã tổ hợp môn khối xét tuyển chọn N (ngữ văn với 2 môn năng khiếu sở trường âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, màn trình diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, cam kết xướng âm, Hát hoặc màn trình diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu sở trường thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, chế tạo kịch phiên bản sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, cải cách và phát triển chủ đề với phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ đạo tại chỗDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối RR00: Ngữ văn, lịch sử, năng khiếu sở trường báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu sở trường Kiến thức văn hóa truyền thống –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ Anh, Năng khiếu kỹ năng và kiến thức truyền thôngDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2Danh sách mã tổ hợp môn khối T - Khối năng khiếu sở trường thể dục thể thao ( 2 môn tự nhiên và thoải mái và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục công dân, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoDanh sách các mã tổng hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu vẽ cùng 2 môn khác)V00: Toán, thứ lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, tiếng AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, thiết bị lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, giờ đồng hồ Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, giờ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là danh sách tổng thích hợp mã tổng hợp môn xét tuyển cần thiết trong kỳ thi THPT nước nhà năm 2023 nhưng thí sinh rất cần phải ghi nhớ, hãy ghi đúng mực mã tổng hợp xét tuyển mà lại thí sinh đăng ký lựa chọn.