dongphucmerriman.com - Tân bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông làng Lê Minh Hoan từng giữ các chức vụ như túng bấn thư Thành ủy Cao Lãnh, túng thư tỉnh giấc ủy Đồng Tháp, đồ vật trưởng cỗ NN&PTNT.

Bạn đang xem: Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay


Sáng 8/4, Quốc hội khóa XIV vẫn phê chuẩn chỉnh việc chỉ định ông Lê Minh Hoan giữ lại chức bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thôn.

Trước đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn so với ông Nguyễn Xuân Cường.

Báo điện tử dongphucmerriman.com trân trọng ra mắt Tiểu sử nắm tắt của bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông xã Lê Minh Hoan:


*

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: xóm Mỹ Trà, tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- trình độ được đào tạo:

+ giáo dục và đào tạo phổ thông: 12/12.

+ trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ kinh tế học; Đại học Kiến trúc.

+ học tập hàm, học tập vị: Thạc sĩ.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân.

+ nước ngoài ngữ: Anh C.

- tâng bốc cao nhất: Huân chương Lao cồn hạng độc nhất vô nhị (năm 2017).

- Kỷ luật: Cảnh cáo (Đảng), thôi duy trì chức Phó Trưởng Phòng giao thông Xây dựng (Chính quyền) thị thôn Cao Lãnh (năm 1992). Thị ủy Cao Lãnh hội chứng nhận thay thế khuyết điểm tháng 3 năm 1993.

- Ủy viên trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Xem thêm: Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Đẹp Khi Mặc Váy Ngắn, 99 Cách Tạo Dáng Chụp Ảnh Đẹp Khi Mặc Váy Đi Biển

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

- bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến Nông thôn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1984 - 12/1990: Cán cỗ rồi Phó trưởng Phòng giao thông - phát hành thị buôn bản Cao Lãnh.

12/1990 - 5/1993:Cán bộ Phòng quản lý đô thị thị xóm Cao Lãnh.

5/1993 - 01/1995:Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng làm chủ đô thị, rồi Trưởng phòng thiết kế và quản lý đô thị thị buôn bản Cao Lãnh.

01/1995 - 12/2003: Phó Giám đốc, Quyền giám đốc rồi người có quyền lực cao Sở thi công tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

12/2003 - 5/2008:Phó công ty tịch, rồi thức giấc ủy viên, Phó quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

5/2008 - 11/2010:Tỉnh ủy viên, rồi Ủy viên Ban thường vụ tỉnh giấc ủy, túng thiếu thư Thành ủy Cao Lãnh.

11/2010 - 5/2014:Phó bí thư thức giấc ủy, chủ tịch Ủy ban quần chúng Tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp.

5/2014 - 01/2016:Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh giấc Đồng Tháp.

01/2016 - 7/2016: Ủy viên tw Đảng, túng bấn thư tỉnh ủy, quản trị Hội đồng quần chúng Tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp.

7/2016 - 9/2017: Ủy viên tw Đảng, túng thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh giấc Đồng Tháp.

9/2017 - 9/2020: Ủy viên trung ương Đảng khóa XII, túng thư tỉnh giấc ủy, túng thiếu thư Đảng ủy quân sự Tỉnh, trưởng phi hành đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV thức giấc Đồng Tháp, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ năm ngoái - 2020.

Từ 9/2020 mang đến nay: Ủy viên tw Đảng khóa XII, sản phẩm trưởng Bộ nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn. Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần lắp thêm XIII của Đảng, được thai lại vào Ban Chấp hành tw Đảng.