Đầu mỗi năm học, những trường đều tổ chức triển khai họp phụ huynh để thông báo về chiến lược học tập những năm học mới tương tự như đặt ra phương châm phấn đáu. Sau đấy là 04 mẫu mã biên bạn dạng họp phụ huynhđầu năm cho các cấp học.

Bạn đang xem: Biên bản họp phụ huynh đầu năm thcs


1. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm mới chung cho những cấp 2. Mẫu biên bạn dạng họp phụ huynh đầu năm mới trường tiểu học 3. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu xuân năm mới trường trung học cơ sở 4. Chủng loại biên bạn dạng họp phụ huynh đầu xuân năm mới trường trung học phổ thông 5. Câu chữ của cuộc họp phụ huynh đầu năm Phần đầu: Ổn định tổ chức Phần nội dung của buổi họp dứt cuộc họp
Năm học.......................- Giáo viên chủ nhiệm lớp:..............................................................- khai mạc vào hồi: .........giờ, ngày........tháng........năm................- Địa điểm:......................................................................................- nhà tọa:........................................................................................- Thư ký:.........................................................................................
NỘI DUNG TIẾN HÀNHI. Ổn định:1. Ổn định – điểm diện:- Số phụ huynh có mặt:..............................................................- Số cha mẹ vắng mặt:..........................................................2. Tuyên tía lý do:Được sự đồng ý của BGH Trường........................................................... Lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu năm mới năm học........................... để thông qua kế hoạch năm học tập và thông qua các khoản thu đầu xuân năm mới của trường.
II. Nội dung:1. Thai ban đại diện cha mẹ học sinh:1. Ông/Bà:........................................................................... Chi hội trưởng2. Ông/Bà:........................................................................... Bỏ ra hội phó3. Ông/Bà:........................................................................... Ủy viên2. Báo cáo tình hình lớp cùng mỗi học tập sinh
a) Thuận lợi:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) nặng nề khăn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Một số trong những chỉ tiêu với biện pháp:a) Chỉ tiêu:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) một số trong những biện pháp:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Thông qua các khoản thu đầu năm:- Trả nợ năm kia và tải sắm, sửa chữa thay thế cơ sở vật chất năm nay:- đưa ra ngày lễ, tết- Quỹ hội phụ thân mẹ:- vận động đội:- thiết lập quà phạt thưởng cho học sinh HK I, HK II:- Liên hoan, thăm hỏi:- mua sắm dụng cụ học tập, dọn dẹp và sắp xếp lớp:- học tăng buổi:- Quỹ lớp:- Phô sơn đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm5. Ý loài kiến của phụ huynh:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Kết thúcCuộc họp hoàn thành vào lúc.........giờ...........phút cùng ngày. Chủ tọa Thư ký Hội trưởng hội cha mẹ học sinh
*

2. Mẫu mã biên phiên bản họp phụ huynh đầu năm mới trường tiểu học


Tải về
Sửa/In biểu mẫu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP..............Năm học: ...................- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ..................................................................- mở màn vào hồi: .........giờ, ngày........tháng năm.....- Địa điểm:.............................................................................................- chủ tọa: ..............................................................................................- Thư ký:..................................................................................................NỘI DUNG TIẾN HÀNHI. Ổnđịnh:1. Ổn định – điểmdiện:- Số phụ huynh gồm mặt:...........................................................- Số bố mẹ vắng mặt:.......................................................2.Tuyênbố lýdo:Được sự đồng ý của BGH Trường trung học phổ thông .............. Lớp................tiến hành họp phụ huynh đầu xuân năm mới năm học ................... để thông qua kế hoạch năm học tập và thông qua các khoản thu đầu xuân năm mới của trường.

Xem thêm: Có Nên Uống Sữa Đậu Nành Hàng Ngày, Uống Nhiều Có Tốt Không

II.Nộidung:2. Thai BCH hội phụhuynh:Bác bỏ ra hội trưởngBác đưa ra hội phóBác Ủy viên2.Báo cáo tình hình lớp với mỗi họcsinha) Thuậnlợi:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b)Khókhăn:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.Một số chỉ tiêu và biệnpháp:a) Chỉtiêu:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b)Một số biệnpháp:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Thông qua các khoản thu đầu năm(theo vẻ ngoài của nhàtrường).5.Ý kiến của phụhuynh:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III.KếtthúcCuộc họp chấm dứt vào lúc.........giờ phút thuộc ngày. nhà tọa Thư ký Hội trưởng hội bố mẹ học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúcBIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂMNăm học..............Vào dịp giờ phút tại lớp , ngôi trường THCS...........tiến hành họp phụ huynh đầu xuân năm mới học....................* yếu tắc tham dự:1. Cô giáo: ................................GVCN - chủ tọa…………………….................2. Bác: ……………………. . . Thư kí3. Cùng tổng thể các bậc phụ huynh của lớp .I. Ổn định:1. Ổn định – điểm diện:- tất cả mặt: cha mẹ Vắng: Phụ huynh2. Tuyên bố lý do:Được sự đồng ý của BGH ngôi trường THCS………………, lớp ...... Tiến hành họp phụ huynh đầu năm mới năm học..............để trải qua kế hoạch năm học và trải qua các khoản thu đầu năm của trường.II. Nội dung:1. Báo cáo tình hình học tập tập cùng rèn luyện đầu năm mới học ......a) Thuận lợi:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) cực nhọc khăn:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Một số trong những chỉ tiêu và biện pháp:a) Chỉ tiêu:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................b) một vài biện pháp:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Thông qua các khoản thu đầu năm:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Ý con kiến của phụ huynh:……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………........................................……………………………………………………………………………………...………5. Bầu BCH hội phụ huynh:Bác:……………………………………Chi hội trưởngBác:……………………………………Chi hội phóBác:……………………………………Ủy viênIII. Kết thúcCuộc họp xong xuôi vào dịp giờ phút thuộc ngày. chủ tọa Thư ký Hội trưởng hội phụ huynh học sinh