L>Trường rộng lớn Vùng Cao Việt Bắc
Chủ nhật, Ngày 26 mon 12 Năm 2021Chào mừng các bạn đến với trang tin điện tử của ngôi trường PT Vùng cao Việt Bắc !Trang chủ/Tìm kiếm/Sitemap/Liên hệ
.LinkOtherLeft font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;
Giới thiệuĐào tạoKhảo thí - tuyển chọn sinhCông tác ĐảngGương sángTài nguyên học liệu
*
function onQSearchClick()var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length
Đang truy nã cập: 104 1 7 4 4 3 9 1 0
function openPreview(newsOptionsUrl) var preview = window.open(newsOptionsUrl,"","width=540,height=525,toolbar=no,status=no,resizable=no,scrollbars=yes");preview.focus();
*
Công tác Đảng
Bản từ bỏ kiểm điểm tiến công giá chất lượng Đảng viên năm 2012

ĐẢNG BỘ……………………………CHI BỘ……………………………...ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMThái Nguyên, ngày…..tháng…..năm……BẢN TỰ KIỂM ĐIỂMĐánh giá quality đảng viên năm 2012Họ và tên:………………………………………………………………………Chức vụ: - Đảng……………………………………………………………….. - thiết yếu quyền……………………………………………………….. - Đoàn thể.……………………………………………………………Đảng viên thuộc bỏ ra bộ………………………………………………………….Đảng bộ………………………………………………………………………….I- TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ĐIỂM THEO 4 NỘI DUNG1- Về bốn tưởng thiết yếu trị:- Sự kiên cường đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và công ty nghĩa làng hội; trung thành với chủ với công ty nghĩa Mác- Lênin và bốn tưởng hồ nước Chí Minh.- câu hỏi chấp hành quan tiền điểm, công ty trương, mặt đường lối, quyết nghị của Đảng và thiết yếu sách, pháp luật của nhà nước.- việc tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai đường lối, cơ chế của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước.- lòng tin học tập cải thiện trình độ lý luận thiết yếu trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.2- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:- tinh thần và tác dụng thực hành máu kiệm, đương đầu chống tham nhũng, lãng phí, quan tiền liêu cùng các thể hiện tiêu rất khác; bài toán giữ gìn tứ cách, đạo đức, tính tiên phong, gương chủng loại của bạn đảng viên, tiến hành Cuộc di chuyển "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh", chấp hành Quy định của cục Chính trị về phần đa điều đảng viên ko được làm.- việc giữ gìn sự liên hiệp thống tốt nhất trong Đảng trên các đại lý Cương lĩnh bao gồm trị cùng Điều lệ Đảng.- quan hệ giới tính với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền quản lý của nhân dân; thực hiện Quy chế dân công ty ở cơ sở.3- Về tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao- lòng tin trách nhiệm, hiệu quả thực hiện tại chức trách, trách nhiệm được giao.- Mối tương tác với đưa ra uỷ, đảng uỷ các đại lý và việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.- Sự thâm nhập xây dựng tổ chức đảng, bao gồm quyền, các tổ chức bao gồm trị buôn bản hội làm việc địa phương, cơ quan, đơn vị.4- Về tổ chức triển khai kỷ luật:- Việc tiến hành nguyên tắc triệu tập dân chủ, từ bỏ phê bình với phê bình; ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều đụng của tổ chức.- câu hỏi thực hiện chính sách sinh hoạt đảng và đóng đảng mức giá theo quy định; triển khai nội quy, quy định của tổ chức đảng, cơ quan, những đoàn thể.II- ĐẢNG VIÊN TỰ NHẬN LOẠI1-Căn cứ vào phần lớn ưu điểm, khuyết điểm, kết quả thực hiện 4 ngôn từ trên, đảng viên tự dìm loại- Đủ tứ cách, ngừng xuất nhan sắc nhiệm vụ- Đủ tư cách, dứt tốt nhiệm vụ- Đủ tứ cách, kết thúc nhiệm vụ- phạm luật tư bí quyết hoặc không chấm dứt nhiệm vụ2- Đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, thay thế sửa chữa khuyết điểm, phương hướng tìm mọi cách trong thời gian tới.Đảng viên viết kiểm điểmKý ( ghi rõ chúng ta tên)

PM TÁC NGHIỆP
/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display và always stick beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1) coeff=-coeff;ie = 1;function FloatRightDiv() //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d = document;//if (document.body.clientWidth bannerHeight)startY = 3 else startY = bannerHeight;/*if (document.body.clientWidth >= 1024)ftlObj.x = 0;//document.body.clientWidth - leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);else*///always stick in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//setTimeout("stayTopRight()", 1);ftlObj = ml("divAdRight");stayTopRight();}function FloatLeftDiv()startX2 = outterSpace - leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight)startY2 = 3 else startY2 = bannerHeight;//if (document.body.clientWidth >= 1024)//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//else//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//setTimeout("stayTopLeft()", 1);}ftlObj2 = ml2("divAdLeft");stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");if (outterSpace
*

Bài viết liên quan